A cigánykirály jövendöléseiből

Lukáts János, k, 02/07/2012 - 00:26

 

 

    …A tudomány mindent a markában tart – legalábbis úgy látszik! Minden korszaknak vagy minden rendszernek odaadja a nevét. Így volt ez a krétakorban, a kőkorban, a jégkorszakban, a középkorban, az iparosodás korában és így tovább. Én azonban azt mondom nektek, mert így látom: azok, akik utánam fognak élni, a mi korunkat ugyancsak névvel fogják illetni, és ez a név így fog hangzani: „a nagy romlás kora”. Földünk arra az útra lépett, hogy ismét megújítsa önmagát, mert az embert úgy tekinti, mint zavaró tényezőt, amelyet ki kell vetnie magából. Az ózonréteg eltűnik, a sarkok jege megolvad, egyik természeti katasztrófa a másikat követi. Olyan éghajlati eltolódások köszöntenek ránk, amilyeneket ma még csak elképzelni sem tudunk. Fertőzések és betegségek törnek ránk, amelyeket képtelenek leszünk kezelni. Mi, emberek, olyan veszedelmes daganat leszünk a föld testén, amelyet a természet egyensúlyának megtartásához el kell távolítani, hacsak a lehető leggyorsabban nem változunk meg. Végül pedig azt az agyi tájékunkat kell használnunk, amely megkülönböztet bennünket az állatoktól. Ez az egyetlen út, amely megmenthet minket attól, hogy kihaljunk, mint a dinoszauruszok. Abban az időben, a dinoszauruszok korában is élt már az ember. Sőt nagyon is fejlett volt. És csak az alkalmazkodóképességünknek köszönhetjük, hogy a fajtánk fönnmaradt. És mégis: minden alacsonyabbrendű lény értelmesebb nálunk, mert egyik sem pusztítja tudatosan a saját életterét.
 


*  *  *


 

    Kis csoportokban éltek, amelyeket családnak neveztek. Együtt örültök és búsultok, együtt nevettek és sírtok. Ez így helyes, és ennek így kell lennie. Megajándékozzátok egymást ruhákkal és ékszerekkel, elektromos készülékekkel, amelyek számotokra az életet még kényelmesebbé teszik. A fiatok számítógépet akar – megkapja! A lányotok a legújabb divat szerint akar öltözködni, a legutolsó szerint – megkapja! Ha öregebbek lesztek, akarni fogjátok az autót, egyet apának, egyet anyának, egyet a lánynak és még egyet a fiúnak – ők is megkapják! Aztán ott a nyári szabadság, egyszer itt, egyszer ott, aztán kétszer egy évben, aztán háromszor – megkapják! A család megkapja!
    Jól megy a sorotok, és ezt mindenkinek látnia kell. Dőzsöltök, mindenben dőzsöltök, elkényeztetitek magatokat és a gyermekeiteket mindennel, amit összeharácsolt gazdagságotokban csak meg tudtok vásárolni. Megvásároljátok a saját családotokat. Megvásároljátok magatoknak a saját hozzátartozóitok rokonszenvét. Megvásároljátok magatoknak a saját asszonyaitok, férjeitek és gyermekeitek szeretetét. Kölcsönösen kitartatjátok magatokat, kiürítitek az ágyatokat, a szeretetet fogyasztási cikkekre cserélitek – szellemileg már rég halottak vagytok –; és ez azt jelenti: remény nélkül és jövő nélkül éltek.
    Emlékezzetek ezért azokra az értékekre, amelyek nagyon is természetesek: vállalkozzatok a családotokkal sok közös tevékenységre, nem nagy, hosszú tervezést igénylő dolgokra, hanem inkább olyan apró ügyekre, mint amilyen a közös étkezés, a közös ima, egy közös séta, egy jól megtervezett szórakozás. A családok legtöbbje már régen nem így él. Egyiknek-másiknak azonban talán még jelentenek ezek az értékek valamit.
    És most halljátok az én tanácsomat!
    Hagyjátok végre abba a kísérletezést, hogy dőzsöléssel és ellenőrizhetetlen fogyasztással akarjátok a magatok számára a szeretetet pótolni. Mert így a saját kényelmességetekért és dekadenciátokért akartok bocsánatot nyerni. De én intelek titeket: változtassátok meg cselekedeteiteket, magatartásotokat és életeteket. Fedezzétek fel magatok számára ismét az olyan régi értékeket, mint a szeretet, a jóindulat és az együvé tartozás. Ezeket az értékeket a legközelebbi jövőben ismét használnotok kell, ha tovább akartok élni. A családotoknak szüksége van rátok, éspedig saját magatok miatt, és nem az összekuporgatott gazdagságotok miatt. Ti már útban vagytok a szellemi halál felé, már könnyen áldozatául eshettek, amely úgy tünteti föl magát nektek, mintha egészséges világ volna, telve szeretettel és érzelmekkel. Így valamennyien áldozatul estek, idegenekké váltok a családotok számára, és elszakadtok tőlük.
 


*  *  *


 

    Sohasem szabad becsukni a szemeteket az előtt, ami a világban történik. Éppoly kevéssé saját környezetetek történései előtt. Amit kicsiben engedtek megtörténni, azt csináljátok ugyanolyan érvénnyel minden nagy dologban is! Ezért ne forduljatok el attól, ami a környezetetekben történik, ami a lelketeket közvetlenül érinti és amit a saját érdeketeknek éreztek, mert ezzel valakivel szemben jogtalanul jártok el, vagy egyenesen valakinek fájdalmat okoztok. Ne dugjátok a fejeteket a homokba! Ne dugjátok a hátatok mögé a lelkiismereteteket, és ne kapcsoljátok ki könnyen. Ne cselekedjetek úgy, mint a három majom, ne tartsátok zárva a fületeket, a szemeteket és a szájatokat, hogy ezzel a nyugalmatokat megőrizzétek. Valójában szabadok és önzetlenek, vagyis szabadok saját kötöttségeitektől csak akkor lehettek, ha magatokat és másokat arra ösztönöztök, hogy a jogtalanságot akadályozzátok meg, az elkövetett bűnökért vezekeljetek, és minden jó elképzelést támogassatok. Támogassátok a jót mindenben, akkor is – sőt, éppen akkor –, ha az út, amelyre ily módon lépnetek kell, a legnehezebb, és akkor is, ha nemcsak személyes érdek vezet titeket, hogy így tegyetek. Mert gondoljatok arra, hogy a jogtalanság ellen vívott minden megnyert ütközet, amelyet meggátoltatok, egyszer titeket is utolér.
 


*  *  *


 

    Olyan évek következnek, amelyekben azok, akik az életeteket egyszerűbbé teszik, akik a fáradságotokat és a gondjaitokat csökkentik, a pénzetekkel a gazdagság és a hatalom bástyáit fogják felépíteni. Annyi vagyont és birtokot fognak szerezni, hogy a világ leghatalmasabbjai lesznek. Kancellárok és elnökök, uralkodók, valamennyi ország politikai vezetői kénytelenek lesznek elébük járulni, hogy pénzt kérjenek tőlük kölcsön. És ők majd adnak. Sőt éppen hogy rájuk fogják erőltetni – de nem ingyen teszik! Ellenszolgáltatást kérnek érte, aminek következtében életük kezdetétől a végéig az ő akaratuknak lesznek alárendelve. A pénzüknek több mint a felét ki fogják adni, és amikor ti a gondjaitokra, a bajaitokra és a félelmeitekre panaszkodtok, és mint kérelmezők a pompás homlokzatú palotáik előtt fogtok ácsorogni, ők majd megkérdeznek titeket, hogy minek mentetek oda.
    Ők aztán hamarosan lebeszélnek titeket, és bebizonyítják nektek, hogy jogtalanul jártok el, és hogy dilemmátokért ti magatok vagytok a bűnösök. Figyeljetek hát az ilyen hatalmak kialakulására. Ha ezek egyszer berendezkednek és fölétek kerekednek, senki sem lesz képes megvédeni titeket tőlük.
    A keselyűk felosztják a pénzeteket maguk között, a pénzeszsákok a ti nyomorúságotokon fognak meghízni!
 


*  *  *


 

    Mert azt mondom nektek: minden állatnak van lelke, amely ugyanolyan érzékeny, mint a tiétek. Én tudom, hogy az állatok képesek érezni, van örömük és van bánatuk, nevetnek és sírnak, és beszélnek egymással anélkül, hogy észrevennétek és megértenétek őket. Hamis dolog azonban azt állítani, hogy egy halott ember állat formájában születik újjá, én ilyet nem látok. Tegyétek az állatokat társaitokká és barátaitokká. Mert elkövetkezik rátok a nagy magányosság ideje, amikor a férfiak és az asszonyok, a szülők, a gyerekek és a szomszédok többé nem fognak beszélni egymással, mert tele lesznek gondokkal. És akkor az állatok lesznek az egyetlen bizalmasok, akik még megmaradtak. A teremtmények szeretete lesz az egyetlen védőbástya, amely megőriz titeket, nehogy az életet elvessétek magatoktól, vagy valami még szörnyűbbet kövessetek el. Ezért legyetek bizalommal az állatok iránt, és szeressétek őket!
 


*  *  *


 

    Az emberek szinte egészen észrevétlenül meg fognak változni 2080-ig. A gyerekek formája más lesz a születéskor, kisebbek lesznek, csenevész végtagokkal. A felnőttek karja és lába is idővel egyre csenevészebb lesz, mert nem használjuk őket. Az ember már csak ülni fog, ahelyett, hogy állna, és csak utazni fog és repülni, ahelyett, hogy járna. A keze fejletlenebb lesz, mert az ember már csak gépeket fog kiszolgálni, ahelyett, hogy szerszámokkal dolgoznék. Néhányan, akik manapság születnek, még kapnak igazi arcot, ők lesznek az új emberek. Összességében azonban az embernek nagy hátránya lesz a hiányzó mozgásigény, eltűnik az ellenálló képessége, és hajlamosabb lesz a betegségekre.
 


*  *  *


 

    A gyermekeitekről van szó. Ők a föld jövője, ők meg fogják változtatni, aminek meg kell változnia. Adjátok meg nekik a lehetőséget!
    Akarjátok, hogy a gyerekeitek valami jóban részesüljenek? Akarjátok, hogy elégedettek legyenek?
    Akarjátok őket boldogoknak látni? Akkor hagyjátok, hogy valami olyat tanuljanak, amit a két kezükkel végezhetnek. Küldjétek el őket, hogy valamilyen kézművesszakmát tanuljanak. Ha azonban úgy gondoljátok, hogy főiskolára akarjátok őket küldeni, akkor tegyétek azt, de mindenképpen. De előbb valamilyen szakmát tanuljanak. Akkor is, ha kezdetben ez a szakma a gyerek számára piszkosnak, primitívnek, hozzá méltatlannak és hitványnak tűnik, vagy túlságosan fárasztónak érzi. Mert azok számára, akik a fejükkel dolgoznak, végül is egyre kevesebb munka adódik. Ezt a munkát egyre kevesebben fogják használni. A számítógépek fogják őket és az ő munkájukat helyettesíteni.
    A mi társadalmunkban azonban csak az számíthat valóságos lehetőségekre, aki a maga területén „nyerő”. A kézművesség egész nemzedékek tápláló talaja, az volt, ma is az, és az is fog maradni. Mert a kézművesség még mindig magába foglalja a szolgáltatásokat is, amelyek a mi társadalmunknak kezdetektől fogva a formáját adják.
 


*  *  *


 

    …a kéz rovátkáiból és vonalaiból, jeleiből, forradásaiból és hajlataiból meg lehet ugyan tudni, hogy valaki a munkához és a rakodáshoz hozzászokott-e, vagy olyanok közé tartozik, akik nem a kezük munkájával keresik a kenyerüket. De nincs olyan ember, aki az életét vagy a sorsát képes volna meghatározni bárkinek, akinek a tenyerét a kezében tartja. A kezet az évek munkája jellegzetessé teszi, mint ahogy az ember arcát az évek száma és az átélt események viharvertté teszik. Azt le lehet ugyan olvasni kinek-kinek a tenyeréből, ami történt veletek, mert a saját életutatok végül is egyedül a ti kezetekben van. Ezért ne higgyetek a tenyérből jóslásban, ha valaki azt mondja nektek, hogy meg tudja mondani a sorsotokat! Az életutatokat egyedül a cselekedeteitek határozzák meg! A kérdezőt becsapják, mert a válaszolónak csak „kenyeret” jelent a jóslás, és a kérdezőt legfeljebb egy együttérző pillantásra értékeli.
 

Válogatta és fordította: Lukáts János

 

A cigánykirály nevet tisztelői adományozták neki, ő maga az Astro Gitano nevet használja. 1937-ben született a Bika jegyében, ősi cigánycsaládból származik, és gyermekkora óta rendelkezik a jövőbe látás képességével. Németországban él, a fogyasztói társadalom szellemével az ősi vándorló nép erkölcsét állítja szembe. Az élet és a környező valóság minden területéről van számunkra mondanivalója. A XXII. századig terjedő jövendölései egész Európára kiterjednek.
 

 

 

Megjelent: Napút, 2000. márc.

 

Magyar Irodalmi Lap

Hozzászólás ehhez


Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap