Bölcselmek és marhaságok

Adorján András, cs, 08/06/2015 - 00:08

 

 

 

 

Képes lennék arra, hogy egy lakatlan szigeten polgárháborút robbantsak ki. De hogy megéljek rajta…?

 

Reinkarnáció

Figyeld meg: megint rosszkor fogok meghalni, mint a múltkor…

 

Azt mondják, az önsajnálat nem egészséges, direkt káros. De kérdem én, ha én sem sajnálom magamat, ki a fene más fog?

Még sosem találkoztam senkivel, aki úgy érezte volna, túl keveset szenvedett…

(Lehetséges bővítés: … vagy érdemtelenül sokat ért el.)

 

Rühellem az életem, de fogadok, hogy a halálomnak sem tudok majd örülni!

(Elkeseredett depressziós)

A normális vita, elemzés célja az eszmék cseréje, az érvek ütköztetése, az objektív igazság kiderítése (megközelítése), nem az „ÉN igazam” bármi áron, eszközzel való érvényesítése.

Azok szerint, akik tudnak olvasni, tudok írni…

Csak a hülyék próbálják görcsösen fenntartani a látszatot, hogy sosem csinálnak hülyeséget. Értelmes ember nem tesz úgy, mintha tévedhetetlen lenne. Hol találna olyan hülyét, aki elhinné róla?

Sokan készülnek Attila hun fejedelmet követni. Mi másra gyűjthet a sok kapzsi fráter, mint hármas érckoporsóra?

2000. augusztus 20.

 

                         Jean – szól az úrnő – vegye el az eszem!

                            - Miért, Asszonyom?

                                - Mert ma már nem akarok gondolkozni…

2000. március 27.

Vak Undok – Isz Ákos – Bor Isz (felesége: Bor Issza)

Fejreállt nagyivó = Kidűlt alkoholista

 

Vizit a pszichiátrián

Megint kint mászkál egy őrült

Azelőtt itt nem egy őr ült?

 

Mentőállomáson

-  De uram, ön egy intelligens embernek látszik! Mégis: ön ként ivott önként?

     -  Nem: kéntelen voltam!

     - Hogy érti?

     - Kénszerítettek!

           (Bocs!)

 

Nem parízer…

A rendőr megállít egy autót, igazoltatja a vezetőt. Közben nézi a jegyzéket.

-         Ön nem parízer? – Dehogy, biztos úr!

-         Esetleg szalámi? – Ugyan már…!

-         VISZONT KÖRÖZÖTT!!!

… S csattan a bilincs

 

Legrövidebb versem

Gyűlölöm az életösztönöm!

(dühödt halálvágy)

A főnök:

Na de kartárs, Ön be van rúgva!

Tudja mit? KI VAN RÚGVA!

2001. február 16.

 

Az EMBER legnemesebb tulajdonsága

a GYÖNGÉDSÉG.

Azt is az ÁLLATOKTÓL tanulta el.

De azóta SOKAT felejtett!

2000.aug.8.

A negatív érzelmeknek az az előnyük, hogy egész biztosan viszonzásra találnak!

1991., Isztambul

 

A Nobel-díjas író (… Imre) bevégezte a fejezetet, és rutinszerűen benyomta Ödönnek. Ödön stilizáló, lektoráló, és kritikus programjával segített neki. (Néhány briliáns novelláját egyenesen ő írta) – Nézd át! - mondta

Midőn a folyamat lezajlott, feltette a kérdést: találtál valami érdemlegeset? Mire a válasz – mint mindig – így hangzott: „A helyesírásod még mindig pocsék, nyelvtanilag romlasz, máskülönben csak a szokásos hülyeségek.”

Budapest, 2006. június 8.

 

Vannak emberek,akik a hazát legjobban ló farkához kötve szolgálhatnák.

 

Traumák

Az embert életében két nagy trauma éri: először, mikor ifjú fejjel, elkeseredetten azt gondolja, nincs az egész életnek semmi értelme. Másodjára, idősödve, mikor rájön, hogy már először is igaza volt

 

Végtelen kegyelem…

Én már nem félek az Utolsó Ítélettől. Eszembe jutott ugyanis, hogy tanáraink már vagy fél évvel az érettségi előtt lediktálták az “ún” mentőkérdéseket, amit majd akkor kérdeznek, ha a delikvens végképp becsődölt. Milyen jó hasznát vettem én azoknak!

Vegyük a Jóistent. Az ő mércéjével mérve bárki elbukhat, nemhogy én. De az ő kegyelme végtelen. És miért ne kaphatnék abból én is? Nem feltétlenül azért, mert megérdemlem! Hanemhogy piszkosul rászorulok…

(Pont rajtam ne könyörülne meg a Jóisten? Nem volna sportszerű!)

2001. április 19.                                                                      

 

 

Momentán…

Barátunk nem tudja, mi a hála

Vagy csak éppen nincsen nála?

’88. febr. 3.

 

Följelentettem az emberiséget

De már az első tárgyaláson nem jelent meg…

 

Rémtörténet

A gyerekek immár megtanultak írni. A tanító néni felszólítja Mórickát, hogy fogalmazzon egy rövid mondatot bármiről, ami őt mostanában foglalkoztatja. Móricka azonnal a papírra veti a pár szót, és kiviszi a tanári asztalhoz. A füzetben ez áll:

Rendet kéne tennem rég az életemben.

A tanító néni remegő hangon kérdezi: „És ez hogy jutott eszedbe?” Móricka leereszkedő nyájassággal válaszol: „Egy pillanat! Tetszik tudni, tanító néni, alaposan meg kell fontolnom, hogyan is fogalmazzam meg a dolog esszenciáját úgy, hogy a tanító néninek relatíve könnyen emészthető legyen…”

A tanító néni egyetlen szó nélkül megőszül. (gyors függöny)

Budapest, 2006. június 8.

 

A kibic kockázata

A kissrác odaáll kibicelni a sakkozó bácsikhoz a téren. Hamarosan bele is szól az öregek játszmájába. Azonnal kap egy fülest. Majd kicsit később még egyet. A bácsi megkérdezi: „Tudod - e, miért kaptad az elsőt?” – „Mert beleszóltam”. „A másodikat meg azért, kisfiam, mert ráadásul igazad is volt!”

 

Ki volt az a kretén, aki feltalálta a mozgást?

Senki sem kíváncsi rád? Nézz bele a tükörbe! Rögtön megérted, miért.

Jézus gyakran korholta a farizeusokat és nyírástudókat…

Hogy én folyton döglök? Vegyük az állatvilágot! Mikor ered futásnak egy állat? Ha kerget, vagy kergetik. Alapos ok nélkül mozogni indokolatlan energiaveszteség. Elvégre gondolkodni fekve is lehet. Sőt!

Igazat csak azok mondanak folyton, akiknek nincs fantáziájuk, lusták gondolkodni vagy rossz a memóriájuk. Ezt ők morálnak hívják.

Ha először mondják: „Milyen fiatalos vagy!” – elkezdtél öregedni…

A szív arra való, hogy fájjon,

Az ész pedig arra, hogy a helyén legyen.

Töpörödött anyóka = SATNYANYA

Bamba bácsika = TOMPAPA

 

Kizshus

Ismertem egy asszonykát, aki olyan apró és sovány volt, hogy mikor szült, konzíliumot kellett összehívni annak eldöntésére, hogy a két élőlény közül melyik az újszülött, és melyik az anya! (Pár óra vizsgálódás után egyikük szerencsére szopni kezdett. Ez volt a csecsemő)

Budapest, 2006. április 1.

 

Szép kis tolerancia

Nem szép dolog tőlünk, hogy nem szeretjük a kannibálokat! Ők bezzeg szeretnek bennünket!

Főzve, sütve, sőt akár nyersen is...

A szorongásban az a jó, hogy egyedül is lehet csinálni…

Az elhülyülés azért humánus, mert az alany nem is vesz róla tudomást. Sőt egyre kevésbé…

Ki az, akit tényleg mindenki utál? – Hát az, akinek a temetésére még a sírásók, de a gyászhuszárok sem mennek el!

Mit hagy hátra a hóhér? – Halálművet!

A jó tollú hóhér nyugalomba vonul. Ebből az alkalomból megkérdik tőle, mik a tervei a jövőre. Nos – válaszolja komolyan – sokat szeretném az unokáimat dajkálni. Meg aztán persze kötelességem feldolgozni a halálművemet, „Ki mindenkit…?” címmel. – És mi lesz az unokáiból? – Reményeim szerint életfog(y)lár.

Ki az abszolút pedáns? – Aki a szemfedelét is folyton igazgatja…

Bevallom, nem vagyok egy jellem

Írok, hogy dolgozni ne kelljen

A baj optikája fordított: messziről nagyobbnak látszik… (1973., ld. még: A fenyegetés erősebb, mint a megvalósítása)

 

Gazsi az orgazda odamegy a prímáshoz:

-         Szeretnék tőled órákat venni!

-         Mostanában már nem lopok – mondja erre amaz – a jó útra tértem

-         Jaj, kezsedet -lábadat csókolom, nem úgy értettem! Hegedűórákat…

 

Különös ismertetőjel

Interneten ismerkednek, és eljut a dolog a találkozás gondolatáig.

De hol találkozzunk? És miről ismerjük meg egymást? – kérdezi a nő

Gyere föl hozzám, és csöngess be. Én arról ismerlek meg, te meg arról, hogy ajtót nyitok! (Hacsak el nem kellett mennem valahova…)

 

Két okból

Mért nem tudom magam agyonütni?

1./ Mert nincs erőm akkorát ütni, hogy belehaljak.

2./ Ha pedig mégis lenne, azzal a szervezettel feltétlenül túlélném.

2006. július 13.

 

Szellemek találkozása

Megesik, hogy a nagy szellemek találkoznak.

Sajnos, a kicsik sokkal gyakrabban…

2006. július 25.

 

Minden életkornak megvannak a maga örömei. Kivéve talán az öregséget… (’96)

Miről lehet fölismerni a tisztességes politikust? Föl van akasztva!

 

Régi haragosok:  Már félszavakból is félreértik egymást…

2006. szeptember 2.

 

Az élet mindensége semmiségekből tevődik össze.

Leon, 1993. május 13.

 

-         Hogy van? – kérdezi a pszichiáter a pacienst.

-         Ó, köszönöm, jobban, mint tegnap!

-         De hisz ez nagyszerű! – lelkendezik az orvos. – És miben nyilvánul ez meg?

-         Tegnap még minden fájt. Ma már csak az, ami eszembe jut…

Budapest, 2007. február 15.

 

Hogy hívják a kukkolót? – Monokinimániás

Mit csinál a letört daru? – Darvadozik…        (2006. április 27.)

A pofon akkor ér valamit, ha szikrázik tőle a szem (álközmondás)

2006.augusztus 24.

A szemét emberek nem azzal ártanak nekünk a legtöbbet, amit csinálnak, hanem hogy beleisszák magukat a gondolatainkba, és ha nem tudjuk leküzdeni, kénytelenek vagyunk rájuk vissza-visszagondolni.

Hogy hívják a Műemlékvédelmi Felügyelőség igazgatóját? – Rombudsman

Arab kisgyerek éjjeliedénye = Ali bili

Ortodox zsidó lelkész sérülése = Rabbibi (vagy: Rabbibibi)

Szerkesztő = átírástudó

Antikvitás = bizonytalan eredetű műanyag régiség

A térerő velünk van!

Óvadék/2 = az a dupla pénz, melynek kifizetéséért cserébe a letartóztatottat NEMhelyezik szabadlábra.

A bőség elmezavara…

Ments meg, fivér = TeS.O.S.!

Eszem a zúzdádat!

Kozmonauta = űrvezető

Kocsitolvaj = autonálló

Űrhajó = kozmonautó

Szenny nem maradt szárazon…

Miért jó gazembernek lenni? – Mert akkor nem kell vigyáznod a jó híredre.

Ha én ezt a Jóistennek elmesélem, tátva marad a szája! ( vagy : leesik az álla)

Spioncsatorna = kémcső

Közepes festő: Nembrandt

 

Ma valahogy nincsen kedvem semmit  sem csinálni.

De mást sem akarok csinálni. Akkor most mit csináljak?

Segíccség!

 

Két ember együttélése = életközösség

Tömegsír = HALÁL közösség

Zsarnokság ideje = KUSSKOR

Sérült ember panasza = Kacskajaj

Hogyan születik a rendőr?  A szülei előállítják.

Skizofrénia = elhatárolódás önmagunktól

 

Két depressziós találkozik

– Hogy vagy? – kérdi az egyik.

- Ne is kérdezd – feleli a másik: már a halálvágyam sem a régi...

 

Láttok-e világtalanok? Vezéretek a VAK vagyok       (parafrázis)

 

Gyerekkoromban  egyszer világgá mentem.

        De ott is voltak felnőttek...

 

Beszélgetés a pszichiátrián

-         Hány óra? – kérdezi az egyik. A másik ránéz a csuklójára (amin nincs óra):

-         Elmúlt…

 

Liba lázítása = Izgágogás

Jóllakott fémmunkás = Degesztő

Börtönnel viselős = Körözés alatt áll

Majd megítél a Jóisten

Azért tartjuk végül is

                                                                                                                Nem?

Itt minálunk minden álság

Ami épp nem nyílt galádság

Kiből nem lesz úszómester?

                                 Aki már a magzatvízbe is belefulladt!

Hanyatló eljövendő időszak = utókorcs

Ajándék tegez = díj-íj

Kísértet = Halvajáró

Elhunyt élősködő szelleme = kísértetű

Miért jó hülyének születni? – Nem kell félni a szellemi leépüléstől

Az egész sohasem fél

 

Állattartó tragédiája:

Semmivé enyészett / az egész tenyészet…

 

Második gyermekkor = lecseperedés

Magasztos rímfaragó = fennköltő

Pákász betegkeresete = láppénz

Guru = jógi személy

Melegre hülyülő = hőbuta

Viszlát, libafiú! = Bájgúnár

Félrevezető lajstrom = csellista

Miseruha kóvályog = karing kering

Ködös városrészen kora reggel méltóságteljes lassúsággal énekelve áthaladó katolikus körmenet. = ??

Mi az: Ha földobják fehér, ha leesik égszínkék, és szentképeket fest? Nem tudom, de valami nagyon szép lehet...

 

Magyar Irodalmi Lap

Hozzászólás ehhez


Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap