AZ ARANY SAS DÍJ TÖRTÉNELMI NOVELLAPÁLYÁZAT DÍJAZOTTJAI

Szerkesztő A, cs, 08/23/2012 - 20:28

 

 

 

Arany Sas Díj Történelmi Novellapályázat

 

Kiadja a Magyar Irodalmi Lap (www.irodalmilap.net)

 

 

Tisztelt Pályázók!

 

 A Magyar Irodalmi Lap 2012. március 7-én meghirdetett

Arany Sas Díj Történelmi Novellapályázatának eredménye a következő:

 
 

I. díj

Arany Sas Díj trófea, oklevél és Kráter-könyvcsomag

 Hum Attila (Szigethalom): Ártatlanok vére
 
 

 

II. díj 

Oklevél és Kráter-könyvcsomag 

Papp Dezső (Budapest):Haláltánc – Drégely 1552. Júl. 6-9  
 Papp Dezső (Budapest): Haláltánc – Drégely 1552. Júl. 6-9 

 

III. díj

Oklevél és Kráter-könyvcsomag

Papp Dezső (Budapest):Haláltánc – Drégely 1552. Júl. 6-9  
Bónizs Róbert (Dubicsány): A Háromhegyi táltostanonc  

 

 

A zsűri különdíjai

Kráter Műhely Egyesület könyve és Doma-Mikó István királyi udvari festőművész litográfiája
 
 

Erdélyi Viktor Ákos (Budapest): Nádi rablók, bujdosók

Monti Norbert (Miskolc): Szűz Mária katonája

 

 

A díjakat postán küldjük meg a pályázóknak.

A díjazott műveket, ill. díjazásra nem került, de úgyszintén színvonalas műveket folyamatosan közöljük Lapunkon.

 

  

A díjak indoklása

Hum Attila: Ártatlanok vére

Érett stílusú, jó nyelvezetű, olvasmányos, mély tartalmú, a lelki változásokat is jól ábrázolja. 1956 sok lehetséges megközelítése közül ez az írás egy nyomdába vezet, ahol különböző politikai felfogású, indulatú, szándékú, véletlenül egymás mellé sodródott emberek szavaiból, érveiből valódi történelmi és súlyos személyi, politikai konfliktus bontakozik ki. A szerző logikusan és elhitető erővel sorakoztatja fel a vitatkozók érveit (talán leginkább a kommunista szereplő érveit!); a novella atmoszférája jól érzékelteti az 1950-es évek Magyarországának, a forradalomnak fojtott és a korszaknak fenyegető légkörét.

 

Papp Dezső: Haláltánc – Drégely, 1552. július 6-9.

Alapos, jó nyelvezetű, igényesen valósítja meg a történelmi novella fogalmát. A szerző jó stilisztikai érzékkel, árnyalt környezetleírással segíti a mű atmoszféráját. A történelmi hitelt képes megteremteni, nem magyarázza túl, és nem teng túl a múlt kellékeiben. A konfliktusokat jól ütközteti, párbeszédei feszültek. Alakjainak egyéniséget teremt. Mindeközben nyilvánvalóan érezzük a műben Arany János Szondi két apródja c. balladájának ismeretét, ez azonban nem válik a mű hátrányára.

 

Bónizs Róbert: A Háromhegyi táltostanonc

Gördülékeny, olvasmányos, igen kreatív nyelvezetű, érdekes téma és korszak. A pálos barátok között játszódik az Anjou királyok idején, több romantikus fordulattal színezve (az álruhás Nagy Lajos, a sanda kőfaragó, a tót rablóbanda). A Pilis hegység a hazai szakrális területek közül való, bevonása a magyar történelmi irodalomba a szerző szerencsés téma- és helyszínválasztását dicséri.

 
 

Zsűrizés

 Pályázatunkra közel 300 szerzőtől több mint 300 pályamű - többezer oldal szöveg - érkezett. A zsűrire nagy súly nehezedett a nagyszámú színvonalas írásból a három legjobb kiválasztásakor. 

 A beérkezett műveket első körben a szerkesztőség ellenőrizte, hogy a pályázat kiírásának megfelelnek-e. A szerzők nevét és minden adatát letétbe helyezte, és a zsűritagokhoz csak a szerzőnév nélküli, csupán címmel ellátott pályaműveket továbbította.
 

A három zsűritag a pályaműveket külön-külön kapta meg, és egymástól függetlenül alakította ki a véleményét. A döntése szerinti legjobb művek címét sorrendbe állítva küldte meg Szerkesztőségünknek. Ezeket egybevetve került ki az első három díjazott.

 A nagyszámú színvonalas pályamű és a díjazás megnyugvással töltötte el a Magyar Irodalmi Lap szerkesztőségét, hogy az általa hirdetett Arany Sas Díj Történelmi Novellapályázat betöltötte hivatását. A pályázatok sajátossága, hogy csak a három legjobb pályamű kaphat díjat. Köszönjük minden kedves pályázónk fáradságát és a zsűri lelkiismeretes munkáját.

 

További sikeres alkotómunkát kívánva,

Üdvözlettel:

a Magyar Irodalmi Lap
Szerkesztősége

  


Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap