Vers

Kiss Dénes
Bejöttek a bankok

Mai fiataloknak 1956-ra emlékezve// Nem tankok tapossák/ mezőink kertjeink/ Adósság ordasság/ űzöttje vertje mind!/ Kimentek a tankok/ Bejöttek a bankok// Kisöcsém hiába/ vagy vakmerő bátor/ nincs ami megóvna/ bankók lánctalpától/ Kimentek a tankok/ Bejöttek a bankok// Most aztán láthatod/ pénzen vett híresség/ mivé torzíthatott/ ifjúságot eszmét!/ Kimentek a tankok/ Bejöttek a bankok// Fosztogatnak hazug/ lélekjanicsárok/ Miénk még? (Vers)

Csata Ernő
Az őszödi beszéd

Tűsarkú alku, ijeszt a karcsú kormánycsomag, / ki fogják bírni, nem fog fájni az új maszlag. / Tessék a semmi, hatalmi talmi, üres beszéd, / viperával fojtják most a szabad szót beléd. // Csámcsognak nyugton a kormánycsonton, / míg vezéreink az irányt kúrják el folyton. / A szépet csak hazudják a bölcs elmélkedők, / és a hazát leszarozzák a nagy tévedők. // Múljon a szégyenünk, miért is szenvedünk, / hol élnek, akik nem hazudnak ne... (Vers)

Kiss Dénes
Karcolatok

A repülés velem van/Verdes a szárnyak helyén/Vagyok égre képzelt madár/Ahol a pillantás elvész/a gondolat oda száll/oda enyész// 2//Ott rak fészket az én csendem/Karácsondon Kerecsenden/éjszakai csillagcsöndben/suhognak az angyalszárnyak/Így álmodtam egyszer régen/ifjúságom idejében//3//Az árvíz télvíz nyárvíz /Hogyha fölemelkedek/látom tavak amőbáit/réteken szántásokon/házakat vízben derékig/kéményeken gólyák fészkét/Szegények (Vers)

Kiss Dénes
A haza homlokán

NEM LÁTOD miként lebegnek el?!/Tapolca Celldömölk Keszthely?/Évenként hány városnyi suhan/Fölszívja ég elnyeli föld/s merednek utcák házak kertek/aggok tekintetéről sebesen/ Sajogják vakult-szótlan/kik és miért hibbannak el/kisebb-nagyobb városnyian!/S többen-e folyton többen-e?/Maradnak maguk s testvértelen/s várják valaki döbben-e?/önzőn bután és pénzesen?/Mérik haláluk biztosan/s a mérlegen az elmentnek/országbillenő súlya van./ És egyre több sír domborul/mint magzatvesztő anyaöl/Elszótlanodik s öregül/a falu mert (Vers)

Szerkesztő B
Márai Sándor: Hitvallás

S így lassan mégis elmaradtam / És gombjaim is leszakadnak. / Poros és kócos rendbe raktam / Emlékét a régi szavaknak. // Lehet, hogy egy hibát csináltam, / Üzentek, s éppen lusta voltam. / Autóztam tán, vagy udvaroltam, / Cikket írtam, vagy nem tudom mit. // Vagy nem mentem a telefonhoz / S lehet, hogy Isten hívott éppen. / Talán kártyáztam egy szobában / És valami másról beszéltem. // Hol romlott el? Uram! Mi történt? ... (Vers)

Tusnády László
Nazim Hikmet A Függetlenség Eposza 7/22

Az éjszakai békés, gondolatbeli utazásnak, vízi világnak, a csendes, nyugodt képeknek a leírása után fények villannak elő. Hirtelen csap magasra a lelkekben a harci kedv: mindenki képes arra, hogy akár a legnagyobb áldozatot is meghozza. Előtörnek a nap sugarai: feldereng egy nép függetlenségének, önmaga megmentésének a hajnala. - Arhaveli Iszmail / maga magának így regél: ... (Vers)

Erdély-szerkesztő
Sajó Sándor: Magyarnak lenni

Sajó Sándorra, a honszerető költőre és pedagógusra emlékezem, halálának 81-ik évfordulóján (1868. november 13. - 1933 február 2.). Magyarnak lenni: tudod mit jelent? / Magasba vágyva, tengni egyre – lent; / Mosolyogva, mint a méla őszi táj, / Nem panaszolni senkinek, mi fáj; / Borongni mindig, mint a nagy hegyek, / Mert egyre gyászlik bennünk valami: / Sokszázados bú, melyet nem lehet / Sem eltitkolni, sem bevallani. / Magányban (Vers)

Kiss Dénes
Se tenger tenger

Se havasok se tenger tenger!/Nincs még egy ország Európában/Ahol se havasok elragadtatása/se a kékbe vesző messzeség/nyűgöző látomása se fénylés/roppant hegyek homlokán/Se havasok se tenger tenger/se távolság se magasság Hazám/És a lélekben is csonkult valami/vagy éppen tágulva magasra nő?/S viselősként a Mont Blancot magát/növeljük hazaszerelemként daccal/szívünkön olvasztva jegét és havát/s a tenger látomásaival játszunk/melyekben egeken sikolt át (Vers)

Tusnády László
Nazim Hikmet A Függetlenség Eposza 5/22

Az éjszakai békés, gondolatbeli utazásnak, vízi világnak, a csendes, nyugodt képeknek a leírása után fények villannak elő. Hirtelen csap magasra a lelkekben a harci kedv: mindenki képes arra, hogy akár a legnagyobb áldozatot is meghozza. Előtörnek a nap sugarai: feldereng egy nép függetlenségének, önmaga megmentésének a ... (Vers)

Jókai Anna
Hálaének

Uram-Urunk – nehéz volt/ de végre ünnepel a mennybolt./ A terv bevált:/ az ember az anyagból kivált/ Mindünk közül a legmélyebbre szállt,/ amit megtapasztalt/ lebírta a halált./ Földfia a Kozmoszt nem árulta el,/ nem hagyta cserben Égszülött a Földet/ a megsápadt Univerzum/ újra-újra zöld lett./ A Teremtés megfiatalodott,/ szétragyogta a sötét Alakot./ Íme a bizonyság Ördög előtt:/ az Erő végül győz az Ellenerőn./ Sikerült a sosem-volt kísérlet,/ a szakadékból emelni magasba... (Vers)

Kiss Dénes
Mind naggyá legyetek

Magyarok! Mind naggyá legyetek/Kossuth Lajossá Széchenyivé/Ilyen-olyan sanda „kiskovácsok”/bármit is mondanak nektek/és mindenre képesek ellenetek/mert ezek gyilkos ellenségek/és nem szekták vagy pártok/nem édes honuk a ti hazátok/a mi hazánk mezőnk tavunk/mi a meg nem születettekkel/is szüntelen együtt vagyunk/s a korán halálra váró nyugdíjasokkal/Mert bár az ország süllyed még/emelkedik már bizony a nemzet!/És nincs olyan gyűlölet fegyver/ami akadályozója lehetne ... (Vers)

Kiss Dénes
Bejöttek a bankok

Mai fiataloknak 1956-ra emlékezve// Nem tankok tapossák/ mezőink kertjeink/ Adósság ordasság/ űzöttje vertje mind!/ Kimentek a tankok/ Bejöttek a bankok// Kisöcsém hiába/ vagy vakmerő bátor/ nincs ami megóvna/ bankók lánctalpától/ Kimentek a tankok/ Bejöttek a bankok// Most aztán láthatod/ pénzen vett híresség/ mivé torzíthatott/ ifjúságot eszmét!/ Kimentek a tankok/ Bejöttek a bankok// Fosztogatnak hazug/ lélekjanicsárok/ Miénk még? (Vers)

Erdély-szerkesztő
Egyedül maradtam. . . Mégis féltek tőlem . . .?

Badiny-Jós Ferenc:// (Az egyetlen megmaradt Ister-gami oroszlán himnusza) // Régen volt az, mikor minket / Leküldtek az égből . . . / Az örökké tartó nagy-nagy fényességből // Vagy tán nem is küldtek . . . / Az okosok hoztak, / Látók, Bölcsek, akik / Sokat imádkoztak. / Akik a lelkükkel felértek az égig / Igazságot kérve – az Ég Istenéig. // Mondták: „Az Igazság a Hatalom éke! / Igazságból pedig lesz a földi Béke. (Vers)

Tusnády László
Nazim Himket a függetlenség eposza 2/22

Az éjszakai békés, gondolatbeli utazásnak, vízi világnak, a csendes, nyugodt képeknek a leírása után fények villannak elő. Hirtelen csap magasra a lelkekben a harci kedv: mindenki képes arra, hogy akár a legnagyobb áldozatot is meghozza. Előtörnek a nap sugarai: feldereng egy nép függetlenségének, önmaga megmentésének a hajnala. - Kint teljes erővel dühöngött a vihar. / A vágányok (Vers)

Kiss Dénes
Haza ház

Haza ház // Pénz pénz te átkozott! / Bankok kígyómérge / Mibelénk hatoltál / latrok gyönyörére / Nyúzódunk vergődünk / bántásunk igázó / Jövőnk és reményünk / csak eltépett zászló // Kelj fel magyar kelj fel / orozzák hazádat / Ne légy nyomorultja / az egész világnak // Mint mindegyik népnek / örök jogod élni / jelent építeni // és jövőt remélni / Fejet fölemelve / hited elkiáltva / nézz tulajdonodra / unokák jussára // Keményen dacolva / naponta jelentsd ki / hazát (Vers)

Kaiser László
Nem védenek

Nem védenek minket évek: / emlékek szivárványa / festett sötétre színeket, / s a fehér milyen árva. // Milyen árva ez a fehér, / nem testvér a szürke sem, / s nem védenek minket évek: / veled sincs szín, sem velem. // Maradtak bennem / Maradtak bennem mondatok, / hiányért kiált a némaság, / nélküled többé nem vagyok, / hívő elhagyta templomát. // Utolsó ámokfutás / Talán utolsó ámokfutás – kifelé / befelé mindig lesz / futások harcmezeje: / lövések ... (Vers)

Kiss Dénes
Hazamenni

Haza térni végleg a mezőkhöz/e bolygó-mező életzöldjére/Kifeküdni a tájba akár a folyók/lustán elgörbülve dombok/szelíd tomporainál/rétek puha paplanán/Hazamenni a szülőház/elsüllyedt romjaihoz/nagyanyám szeme kékjét/az ég színében megkeresni/hívogató virágzásban/hazamenni//2/Itt székemen ismeretlen ember ül/bár jó vele együtt lenni egyedül/Folyót nézni ahogy letükröződik/az űrvilágból az ég is a földig/s a felhők széliben azt hiszem/al... (Vers)

Csata Ernő
Ady igaza

…A lelkek temetője // Ez a föld, melyről gesztáink / dicső históriákat mesélnek, / a lelkek temetője ma is, / hol bús édesanyák mára, / hatmillió magzatot / boldogan elvetéltek. // Ez a föld, mely vérben ázott / a szabadság szent zászlaja alatt, / a megölt lelkek sikolyától / hangos ma, és megátkozott / magvának eljövendő / termése is por maradt. // Ez a föld, melyen azok a / boldogok ma is, akik nem élnek, / pityókaföld, mely felett mérges / bogyók teremnek s szapora (Vers)

Szerkesztő B
Ady Endre költeménye: Az én magyarságom...

Az én magyarságom / / / Az én magyarságom / Mindennél keserűbb, / Mindennél igazabb. / / Az én magyarságom / Véres és fekete, / Véres és szomorú. / / Az én magyarságom / Büszke felleg-orom, / Büszke, nagy sirató. / / Az én magyarságom: / Nincs ilyen átkozott, / Nincs ilyen igazi. / / / / Magyar Irodalmi Lap (Vers)

Kiss Dénes
Ősrobbanás

Sorsom magam elleni vétkezés/amit változtathatnék szép kevés/Zavart kényszer már az is hogy élek/ Alkalmatlan rá a test a lélek//Anyám örökké napszámban kapál/A harmatgyöngyös hajnali határ/nagybirtokosa s járok vele én/ Párta-csillagok fénylenek fején//Az idő meg csak áll és álldogál/nem ömöl semerre nem folydogál/nem zajlik nem árad nem is suhan/Van akár a lét nagyvonalúan//A múlás nesztelen és nem visít/nem kiabál csak csöndben semmisít/Nem csörrennek arcomon a ráncok/bár (Vers)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap