Vers

Kiss Dénes
Poharamban holdvilág

Poharamban holdvilág/Becsorgott az ablakon / A nagy foltos lopótök/sárga italát iszom/Részegülnék is talán / de csak jobb így józanon / Nem a testbe – lélekbe/szívódik föl italom / / De mára a poharam/vaksötéttel lett tele / Megfakult az italom / csillagtalan üvege / / De e józanság – tudom – / nagy fényűzés manapság / S ha fényt űzök kortyolom / a holdtalan éjszakát / / (Bejöttek a bankok,1998) / / Magyar Irodalmi Lap (Vers)

Tusnády László
Ünnep örökre

Szívünket újabb áramlás befutja,/és újra miénk lett a pesti utca,/zászló-erdő, ó, mindenütt a zászló,/gyarló, mi bennem felfakad, e pár szó.//Ó, drága népem, te írod a Verset,/te tudod a jót, igazit, a szebbet./Én állok, és csak döbbenettel nézek,/bennem örökké él ez az igézet.// Újulsz, hazám, te drága Magyarország,/életre kel most minden csöppnyi morzsád./Tavaszi szél új kor hírét kizengi,/bújik, lapul a gyilkos, nyegle, senki.//Szívünket újabb áramlás (Vers)

Kiss Dénes
Árulások földjén

Az égből kilóg Lucifer lólába/Ez ellen napi védekezésül/a mi kis születéskor ökölbeszorított/csecsemő kezünk mit ér végül?/Semmit! És ez a nagy gonosz titok?/Életre-halálra magamba vagyok/életfogytiglan büntetve bezárva/Istenkeresésben sem szabadulok/ Mint Ázsia hegyei akkora a zárka/vagy a földnél is nagyobb?//S nincs ablak ahol a rab kilátna/ a nap is csak falon túl ragyog/Örökké rajtam az Isten átka/Gondolkodom az lenne az ok/arra hogy ... (Vers)

Kiss Dénes
Vonaton Miskolc felé

Vonaton Miskolc felé - Tél nyár Jön-megy idő / Ahogy a hó fölfelé repül égnek tör a pilleözön / mintha a föld volna felül/minden pillanat moccanatlan / minden mozgás álló állapot / és mégis vissza sohase jön / minden mozgás lehatárolt / van útja törvénye rendje / amit az idő mozgásba vázolt / nem juthat végtelenbe / Tél nyár jön-megy idő / Mi létrejött máris határa van / Csak ami sohase létező / az lehet határtalan // 2000 // Magyar Irodalmi Lap (Vers)

Kaiser László
Ewa Lipska (1945–): Otthonom (Fordítás)

Otthonom ajtó és ablakok nélküli / oly gyakran estefelé. / Ilyenkor előveszem a liftkulcsot, / és a házban megkezdődik az utazás / Ismerem az állomásokat. Egy éve így bolyongok. // Az elmosódott számú első emeleten / gondolatburjánzásban meghalt egy bölcs. / Magára gombolta a nagykabátot! / Az elmosódott számú első emeleten. // Fenyeget a gondolat. Kezeimet tisztára mosom / Hérakleitoszhoz méltón könnyedén. // ... (Vers)

Kiss Dénes
[Sem a távolság]

[Sem a távolság] / / Sem a távolság / sem az idő / sem a sebesség/nem érezhető/valójában / Mert suhan a/föld a holddal / suhannak bolygók / a nap körül/a holdjaikkal / / Suhan a Nap/a bolygócsalád / a naprendszer / is suhan / / S a galaxisok / sok csillagcsalád / a láthatatlan is / föl-föllobban / /De sem a távolság / sem az idő / sem a sebesség / nem érezhető / / 1997.ápr.8 / A költő kéziratban maradt hagyatékából / / Magyar Irodalmi Lap (Vers)

Csata Ernő
Nagyságos fejedelem

1676. március 27-én született II. Rákóczi Ferenc, olyan történelmi személy, aki a magyarok nemzeti hőse és mai napig is szívesen emlékeznek rá. Rákoczi és szabadságharca a népzenére is nagy hatást gyakorolt, ebből az időből számos kuruc nótát gyűjtöttek össze. Ilyen például a Rákóczi kesergője, a Rákóczi-nóta és a Hahj! Rákóczi! Bercsényi! A szlovákok körében megítélése az utóbbi időben részben negatív irányba fordult. Ennek egyik mozzanata az (Vers)

Kiss Dénes
Tündöklő idő

Csillagos királyság ragyogott bennem/Nem távoli tájakon való uralkodás/vagy nemtelen hír és dicsőség vágya/királyság nagyanyám arca előtt/őt néztem mintha oltárnál állva/mikor a kapálnivaló nagyra nőtt//Királyság szentsége a gyerekkorom/Fejemen nagy álmok koszorúja/ S hiába zuhantam az idő mélységeibe/a királyság időmben fényesen áll ma/mint isten születése előtti időben/ahol tündöklik csillagok palotája... (Vers)

Tusnády László
Nazim Hikmet a Függetlenség Eposza 18/22

Az éjszakai békés, gondolatbeli utazásnak, vízi világnak, a csendes, nyugodt képeknek a leírása után fények villannak elő. Hirtelen csap magasra a lelkekben a harci kedv: mindenki képes arra, hogy akár a legnagyobb áldozatot is meghozza. Előtörnek a nap sugarai: feldereng egy nép függetlenségének, önmaga megmentésének a hajnala. - És megint olvasni kezdett Musztafa:/"Augusztus (Vers)

Csata Ernő
Nagyságos fejedelem

1676. március 27-én született II. Rákóczi Ferenc, olyan történelmi személy, aki a magyarok nemzeti hőse és mai napig is szívesen emlékeznek rá. Rákoczi és szabadságharca a népzenére is nagy hatást gyakorolt, ebből az időből számos kuruc nótát gyűjtöttek össze. Ilyen például a Rákóczi kesergője, a Rákóczi-nóta és a Hahj! Rákóczi! Bercsényi! A szlovákok körében megítélése az utóbbi időben részben negatív irányba fordult. Ennek egyik mozzanata az (Vers)

Kiss Dénes
Szelmenc

Szívemen vág át az országhatár/Átjárni azon hivatalból tilos!/Hogy megközelíts engem Ember/kell ahhoz sok bélyegzős papíros/Országzár a puskacső maga/hiába lakik ötven méterre tőled/testvér rokon nagyanya nagyapa/át nem járhatsz e nagyhatalmi/szíveken át húzott határokon!/Téged ott elfognak bekisérnek/és megaláznak Európa közepén/ Ki vagy te csonkolt hazájú magyar?/Emberként utolsója és elsője/a nyomorult szegénységnek/amit semmivé (Vers)

Nyiri Péter - A Magyar Nyelv Múzeuma
A megszakadt lánc mítosza – a Rézkígyó teológiája

Wass Albert életművének egyik meghatározó vonása az üzenetorientáltság. Ez témám, a Rézkígyó című regény kapcsán azért lényeges, mert az üzenetorientáltság éppen a mítoszok és mesék nyelvezetének a jellemzője. A Rézkígyó pedig mítoszregényként is olvasható, mely egyfelől kapcsolódik a Thomas Mann-i szövegtípushoz, hiszen első ... (Vers)

Csata Ernő
Te bújdosó székely

Te bujdosó székely tekints fel az égre! / Nézd meg mi sötétlik tőletek keletre, / Vizsgáld meg a felhőt honnan keletkezik, / Erdélyország felé mikor közeledik. // Erdély meg van verve, meg van ostromolva. / Homlokán tündököl tövis koszorúja, / Idegen csúfolja Székelyek hazáját, / Bocskorral tapossa ősapáink sírját. // Ősapáink sírja, hogyha megnyillana, / Árpád szent sírjából e szózat hallana: / Hol vagytok Székelyek? Erdélyt bíztam rátok, / Elmenekültetek (Vers)

Jókai Anna
Ima Magyarországért ...

KÖTELEZŐ OLVASMÁNY A HAZASZERETETRŐL! // Öregisten, Nagyisten/ nézd, hogy élünk itt lenn/ katlanba zárva/ csodára várva/ csöbörből-vödörbe magyarok./ Itt élünk se élve se halva/ hurrá a vödörben hal van/ süthetünk szálkás kis pecsenyét/ a friss húst viszi már a fürge menyét/ körben a bozótból/ ragadozók szeme villog/ az elhevert csordákon/ áldozati billog/ (csitt, csak csendesen, ne kiálts,/ mormold, csak mormold az imát) // Öreg... (Vers)

Csata Ernő
Emlékezés Petőfire

Az Ispán-kúti kukoricás, / dömdödöm, dömdödöm, / fájón kérdi aratóját, / hova tűnt el / Söndöröm, Söndöröm. / Hordott volna lézerkardot, / dömdödöm,dömdödöm / nem átkoznók a kozákot, / azóta is, / örökkön, örökkön. / Fehéregyházára, turul árnyékába, / dömdödöm, dömdödöm, / hantolták el egykor, / hamva mégis sehol, / Söndöröm, Söndöröm. / Szelleme itt honol, / dömdödöm, dömdödöm, / emléke mindenhol, / valami nem ... (Vers)

Csata Ernő
Március 15.

Március idusán / Sándor, amint láttad, / körülötted déltől-estig / nagyon sokan álltak, / szavaltak s koszorúztak / kacagó diákok, / kamaszos fiúk / s székelyruhás lányok, / sorban, sokan-sokan mások. / Előbb a szocik, / később majd a polgik, / magyariknál mostanság / ez vészjóslóan dívik, / a helyzet azért / nem olyan szomorú, / néha lehet derű / nem mindig csak ború. / A Maros mentén / bőven találni még magyart, / aki érzi még s érti / a Talpra magyart. (Vers)

Kiss Dénes
Nyelvédesanyánkért

Nem elég hogy meglopnak gyaláznak/Pusztítják is nyelvédesanyánkat/Mit vesznek el? Előbb a földet/Majd a nyelvet is a drága éltetőt/A költészetet a szent lelkierőt/S nem elég hogy mindennap gyötörnek/S nemcsak testre lélekre is törnek//Mondd magyarul magyarán a magyarnak/hogy ellenünk hol kik mit akarnak/Szólj beszélj fütyöld és dalold/és nagydobként dübögi a hold/kik s hol mily bilincseket raknak miránk/Te kiáltsd szavald s mindegyre (Vers)

Csata Ernő
Székelyföldem

Az én Székelyföldem független és szabad, területe a szívem határain belül van, ahova csak azok léphetnek be, akik tetteikkel kiérdemelték a megbecsülést és lábnyomaiktól nem sorvad el a táj. Erre a földre – idegenek által bizonyítottan - többezer éves telekkönyvem van, a tatárlaki agyagkorongok révén, amelyeken három rovásjel is igazolja tagadhatatlan személyazonosságunkat és legfőképpen azt, (Vers)

Csata Ernő
Székely Miatyánk

Az én Székelyföldem független és szabad, területe a szívem határain belül van, ahova csak azok léphetnek be, akik tetteikkel kiérdemelték a megbecsülést és lábnyomaiktól nem sorvad el a táj. Erre a földre – idegenek által bizonyítottan - többezer éves telekkönyvem van, a tatárlaki agyagkorongok révén, amelyeken három rovásjel is igazolja tagadhatatlan személyazonosságunkat és legfőképpen azt, hogy (Vers)

Kiss Dénes
A fej kifejez

Koldús dúskál fogalom fog/és tart a nyelv lombos fáján/Virág vagyok gyümölcs leszek/Melyik találmány talál rám?/Rám találhat mint lövedék/amit fegyverből kilőttek/Nagy találmány ez is más is/De nagyobb a lüktető seb/Fejen ül a kifejezés/Ott van már millió éve/fájdalom s düh az arcomon/a lét száz kifejezése//Mutogattam a fejemen/Anyanyelvem régtől tudja/A nyelv! Nem én emlékezem/Múltam a szél ködbe fújta/Koldús dúskál Fogalom fog/Megvéd nyelvem lombos fája ... (Vers)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap