Vers

Jókai Anna
egy – az Egyben

amivel látok azzal hallok/ szem nélkül és fültelen/ amit látok hallom is/ csupa fül vagyok és csupa szem/ nem a szám szól és megértik/ nem szájjal szólnak és megértem/ kéretlen kínálják/ amit mindeddig kértem/ se lábam se kezem/ átjár rajtam amiben járok/ tart engem itt akit nem fogok már/ tartom ott akit még várok/ nincs orrom az illatokra/ egyetlen illat betölt/ földszagú a mennybolt/ mennyszagú a föld/ levegőért nem kapkodom/ a levegő szív be engem/ ráfújással formálódik/ légnemű (Vers)

Rozványi Dávid
A gyűjtőfogház balladája

A gyűjtőfogházban jártam édesapámmal, ahol éveket töltött, s ahol nem egy barátját kivégezték... És nagybátyja, vitéz Mihályi István emlékére, akit 1954 márciusában kivégeztek, mert harcolt a kommunizmus ellen. Csak nagykorúaknak: a vers naturalisztikusan írja le, miket kellett átélnie egy fogolynak kivégzése előtt. - Egy napsugár/ tör a cellarácson át / - egy fogolynak ennyi jár. // A fogoly feláll és vizel, / lesik minden mozdulatát / - egy fogoly... (Vers)

Kiss Dénes
Trianon nyolcvan éve

1.//Akkor ottan Trianonban/mind kisebbek lettünk nyomban/s minden kis magyar szegényebb/csonkúlt-sebült minden lélek/Zsugorodott agg és gyermek/és azóta nem nő nagyra/mint tehetné – mint más népek//2.//Akkor ottan Trianonban/kisebb lett a falú város/ és szűkebbek mind az útak/tépázottabb minden álmunk/Elveszített tagjainknak/sajgása sem ébreszt minket/Csúfolt legendákra várunk?//3.//Akkor ottan Trianonban/kisebbedtünk valahányan/Nemcsak ez (Vers)

Kiss Dénes
Válasz Trianonnak

Majd eldől hogy országok népek/a világnak annyit érnek/amennyit nemesedni adnak/és ettől lesznek ettől lehetnek/ példaképként is nagyhatalmak/Majd eldől hogy nem a határok/de emberi tisztességek/rajzolják ki az országot/és megméretik mennyit érek/magam is aki kiabálok//Majd eldől hogy ha muzsikálok/s a szeretetben égig érek/megrendülnek minden határok/s fölröptetnek tiszta magasba/gyönyörű lélek-képességek!/Majd eldől hogy nemzetek ... (Vers)

Rozványi Dávid
A magyar történelem keresztútján

Anikónak, aki azt kérdezte: van-e jövője a hazának és a hazaszeretetnek? És Kárpátalja magyarszívű népeinek - ezt a versemet a Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók X. Konferenciájára írtam, Beregszászon adták elő először. ///Mi, magyarok,/ arra ítéltettünk,/ hogy mindig történelmi időket éljünk,/ soha nyugalmat ne leljünk,/ hogy mindig egy hajszálon csüngjön,/ sorsunk és életünk./ A nemzethalál ... (Vers)

Kiss Dénes
Trianon gyásznapjára

Most kezd lüktetni a koponyáig/a sajgás hogy valami hiányzik/De már fáj!És már a test is érzi/hogy él és ujra érez az a régi/levágott részünk s idelátszik/idelüktet át nemcsak a házig/a kertaljáig vagy az utcáig//de szívig lélekig sugárzik/az a csonkított testrészünk/ami miatt azt hitték: végünk!/De nem!Most már ha zsibbadtan/és csöndben is de sajog s hamar/átjárja az egész testet a fájás/és megmoccan ez a tespedt/kábultság vak csodavárás/ Megmoccan és tenni készül!/ Előbb (Vers)

Kiss Dénes
Trianon sebe sem örök!

Csak a mindennapi merés!/Szívrengető fölismerés:/egybe fonódva eszme s kéz!/Látszódjék országakarat/ahogy arcunkra komorul/és keménnyé márványosul!//Csak a mindennapi merés!/Nincs más megoldás: mert végzet/akármilyen toldás-foldás/Csak a szüntelen bátorság/bölcsőjében ringhat ország/s nőhetnek föl nemzedékek//Csak a mindennapi merés!/ Értevaló sebesülés!/El nem (Vers)

Kiss Dénes
Istentérítés - Szómagyarázat

Nem azért vagyok hogy szeressenek/Nem igéz nem kötöz híresség/Vagyok aki szívével érint eget/s csontjáig szivárog le az ég/S aki ezt sejti szavaival/Istent térít ember hitére/hogy űrbe sugárzott fájdalmait/ezen az úron számonkérje//2000//(Silányak ideje,2013) /// Szómagyarázat // Az ég roppant homorú edény/ahogyan körénk horpadt/és a csillagok lyukain/minden éjjel kifolyik a fény/s nappalra újra minden reggelig/a nagy kék (Vers)

Döbrentei Kornél
Két emlék / Játszótér

Beszakadt horpaszú kulacsok lihegnek / a messzeség fekete istrángja közt. / Féltérden az idegen katonák, / a hajnal árterében rohadók, hasukban / erjed az ábránd, hogy a rózsák / tavaszi detonációjában meglelik / a kegyelem egyetlen pillanatát. // A bor torkolattüzében kihunyt / a katonák röpte, virradatból / magukra szült zubbonyaik elhervadnak, / szívünkig növesztik puskacsô-ujjaik. / Csizmájukból elszabadul a vérengzés szaga. / ... (Vers)

Kiss Dénes
Nincs feltámadás

Nincs feltámadásom/Nem lesz utánam lábnyom/Se földön sem az égen/nem látszik botladozásom/nem látszik repülésem/az sem hogyha hibázom/az sem ha nem is érzem/mindegy hogy verset írok/nem vétek nem is érdem/milliárdnyi magammal/jeltelen s hiába éltem!//Kivül a naprendszeren/kivül a láthatókon/messziről nézi szemem/hogy a nap is csak ódon/közepes tüze az ürnek/s elfogy egyszer és végül/a csillagok is ki... (Vers)

Szerkesztő A
Márciusi emlék-induló

Márciusi juss fiús/majd a sirodból kijuss/Világoló nagy lélek/vágj neki a sötétnek/Mert országos éjszaka/az ami ránk omlana/Bach-korszaki az idő/ami köröttünk kinő//Márciusi juss fiús/szivünkből eszünkbe juss/Fogd kézen az országot/Otthonunkban légy áldott//Mert magyarban a magyar/már csak szunnyadni akar/Tán elaggott elfáradt?/Teste-lelke mély bánat//Márciusi juss vigyázz/ne gyürjön le minket gyász/Napba emelt homlokunk/azt ragyogja: még (Vers)

Kiss Dénes
Nem emlékszem

Nem emlékszem én már magamra/Arra se hogy üres a kamra/Egy vagy több nap ragyog az égen/Mi lehetnék?Arra emlékszem/Mindegyre csak azt mondogatom/robbanni kész bennem az atom/és most már akármit csinálhatsz/lerombolja hited a válasz//Eleged lett rosszból és jóból/és főként a szép bíztatókból/Nincsen jó s rossz amire várhatsz/Kérdésekre lettél a válasz//Nem emlékszem én már magamra/arra se hogy teli a ... (Vers)

Kiss Dénes
Márciusi emlék-induló

Márciusi juss fiús/majd a sirodból kijuss/Világoló nagy lélek/vágj neki a sötétnek/Mert országos éjszaka/az ami ránk omlana/Bach-korszaki az idő/ami köröttünk kinő//Márciusi juss fiús/szivünkből eszünkbe juss/Fogd kézen az országot/Otthonunkban légy áldott//Mert magyarban a magyar/már csak szunnyadni akar/Tán elaggott elfáradt?/Teste-lelke mély bánat//Márciusi juss vigyázz/ne gyürjön le minket gyász/Napba emelt homlokunk/azt ragyogja: még (Vers)

Kiss Dénes
Nem gyöngít vagyon

Élek méltóságomban dúsgazdagon / és vigyázok ne gyöngíthessen vagyon / Szolgálatban vagyok ahova szántak / Emlékét élem napszámos anyámnak / míg görnyedt kapáló szobrát faragom / Nincsen könnyű dolgom a kevély kővel / szegénysége igaz; nem idézőjel / közötti megszokott magyar valóság / Nem tudta miért élt s nem is kérdezte / kik irányítják szenvedését sorsát // Volt drága ember mert kellett lennie / Mire való anyám? Ki tudja mire? / Majd az okokat mind ki kell találni (Vers)

Kaiser László
Fordítások 2.

Evert Taube (1890–1976): A tenger sosem csillogott úgy // A tenger sosem csillogott úgy, / a part soha nem volt ennyire varázslatos, / a mezők, a rétek és a fák soha ilyen gyönyörűek / és a virágok soha ilyen bódítóak nem voltak, / mint amikor fürödtünk a naplementében / azon a csodálatos / estén, / s hajad zuhataga elrejtett a világ elől, / s elűzted minden gondomat, / szerelmem, / az első csókodban. /// Karin Boye (1900–1941): Honnan tudhatnám… // ... (Vers)

Jókai Anna
Az Advent

Az Advent / / / Az Adventben nincs hiba. / Sóvárogva várjuk a valódit. / De az Érkezőt nem ismerjük fel; / s helyette dícsérjük, aki lódít. / Az Antikrisztus cifra névjegyét / színes bakelit-tálcán kínálja – / az Égi Küldött a küszöbön ül, / hogy behívják, arra várva. / Jöjj el, jöjj el… ahogy már eljöttél, / megölettél, ki sosem öltél. / Mégse haltál: feltámadtál, / a vég ellen gyógyírt adtál. / A csalónak kívül tágasabb; / bennünk sütött föl már a Nap. / / / Magyar Irodalmi Lap / / / (Vers)

Fehér József
Taníts meg engem!

Taníts meg engem/ a rigók nyelvére!/ Megérthessem végre/ a természet szavát./ Őszi lombhullásban/ hideg szél sírását,/ virágzó tavaszban/ szellő suttogását.// Megérthessem végre/ énekét a földnek,/ ha áradón a fények/ messzi hömpölyögnek./ Megérthessem végre/ harmatnak csengését,/ alkonyati csendben/ tücsök-lant pengését.// Megérthessem végre zápor csevegését,/ derűs, nyári délben/ gerlék nevetését./ Megérthessem végre/ csillagok be... (Vers)

Szerkesztő-B
Batsányi János: A hazai nyelv és tudományosság

Tekints, ó Nemzetem! neved új díszére, / Tekints hív munkásid serény erkölcsére; / Figyelmezz költőid szíves énekére, - / S nézz derülő napod hajnali fényére. // Bízván nagy istened régi jóságában, / S nem csüggedvén a sors kemény ostromában, / Lásd, mely helyet foglalsz a népek sorában, / S mit várhatsz az idők további folytában! // Kijövén elődink hét fejedelmével, / Megráztad Európát karod erejével; / S harcolván (Vers)

Fehér József
Gyermekszívvel

A szívemben újra gyermek vagyok;/ derül az arcom, s a szemem ragyog./ Nevess rám, anyukám! Szemednek/ sugarán megszépül a világ.//Öröm az élet, ha veled vagyok.Múlik a bánat, a kedvem lobog./Megsimít a kezed, körbevesz/ féltőn, és átölel tekinteted.// Náladnál nincs jobb s boldogabb anya;/ minden jó hírrel szaladunk haza./Akkor is átölelsz, s rám nevetsz,/ha fájdalomtól könnyes a szemed.//Övezze homlokod fénykoszorú!/Soha ne bántsa lelked a (Vers)

Kiss Dénes
Szavak sisakban

Szavak sisakos fényeskedése/füvek nesztelen menetelése/mezőről mezőre nyomuló fagy/kemény üveglései alatt/fehér szélben bokrok botlása/beint száz karmesteri pálca/de csak sűvítés kékes-késes/verődik arcunk sebzett bőréhez/feszülünk mind tavaszra várva/ amikor már zúg a dalárda/lobogókat tűznek ki fákra/és adnak zászlójeleket/árbócokon a levelek/s új évszak suhan vitorlázva/S integet: minden szabad szabad/égből (Vers)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap