Vers

Kiss Dénes
Magmagunkból - Agyhomály

Magmagunkból///Szétdúlt már a nagy idő bennünket/nem maradtunk megszámolhatók –/Sorsainkat viharok szaggatták/mint ronggyá tépett drága lobogót/És nem lehet többé összerakni/reményeket édes múltakat/Megroggyan az emlékezés is/bárhova nyúlsz foszlik és szakad//Amik voltunk és amik lehetnénk/mégis él! Még dobogja szívünk!/Ha akadnak tiszta csöndes esték/magmagunkból visszaszületünk//2005///... (Vers)

Jókai Anna
A három

A három király felajánlja; annak, akit illet/ a dicsőséget/ a hatalmat/ a kincset:/ tömjén, mirrha, arany/ a lábához teszik, rendelkezésre/ nincs feltételük: ez az ajándék/ A sátán felkínálja mind a hármat; annak, akin úrrá akar lenni/ változtasd a követ kenyérré/ (mekkora hatalom!)/ vesd le magad sértetlenül/ (milyen dicsőség!)/ tiéd lesz a világ gazdagsága/ (micsoda kincsek!)/ ha…/ feltételhez szabott: ez a kísértés/ Három a próbatétel:/ (a mesék nem hazudnak)/ az első könnyű, játékos/ a ... (Vers)

Kiss Dénes
A tudás felett - Hova lettünk?

A teremtésben semmi sincs lezárva/Csak a törvény mi állandó marad/A létezés is szüntelen burjánzik/miként a fénynek is csak része a nap/Minden valaminek a folytatása/Nincsen semmi ami ok nélkül lehet/Az álló pontot senki se találja/Minden bizonyosság semmivé veszett//A sehánynak sem lehetséges hánya/Magát nem képzeli el a képzelet/A hiány sosem a hiány hiánya/Kancsal többlet a tudás felett//2012 //(Silányak ideje,2013) ///Hova (Vers)

Jókai Anna
Felismerés

Felismerés / / / Gergely Ágnes születésnapjára / / Neked a bedeszkázott ablak. / / Nekem egy kulcsrazárt szoba. / / A jelen múlandó. / / A múlt nem múlik el soha. / / Vékony páncélt adott az Isten – / / de a kard erős, hogy segítsen. / / A versed szétveri az árnyat. / / Nehéz volt. / / Megcsináltad. / / Magyar Irodalmi Lap / / / (Vers)

Kiss Dénes
Bátorság ideje

Március! Maradj mint/hősöket szülő idő/Szent bátorságpillanat/magjából a jövő kinő/Maradj zászlóvivő/legendás hónapunk/és mi is örökké/a tieid vagyunk//Az emberlétezésben/magyar tennivaló/hitek hétszentsége/dal fegyver lobogó/Márciusunk maradj/mint eskü megmarad/ és tettekké válnak/elkiáltott szavak//Mert elkiáltunk újra/ha fel is vérződik/a torkunk és szívünk/ míg meg nem tanulja/a világ a hitünk (Vers)

Kiss Dénes
Rög gördül

Por s rög görög gördül/Térről tereli rétre a nyár/Vér révén révedek/Rám lelnek leletek/A pillanat mi öregít/mindig rám talál/Régi ígéret az élet/s a vele születő halál/csak fele a feledésnek/kés éle elöl kés élén/az élesség az első/ami a húsba belefáj//2/Rög gördül s gördülékenyen/terel térről rétre a nyár//vérmes révületben verdes/az ér a szív s a tüdő szárnya/s lebegő levegőt lélegzek/csillagokkal az egész eget/beszívom minden éjszakára/amikor kivégez az álom/és ön... (Vers)

Kiss Dénes
Fénylik sötétlik

Fénylik sötétlik / / / Nem én haladok az utcán/Szélben lebegő porom száll / Áttetsző emberalak úszik/vagy talán poroszkál / Átlátszik rajtam kiskert ház / az egész gyermekkorom / Nem én bandukolok itt / Por sétálgat poron / / Nem a távoli jövő ez / de a megfogható jelen / Nem is hallható nesz / ahol e test megjelen / / Átlátszik rajtam az ég is / holdak és csillagok / Sötétlik meg fénylik / ami még vagyok / / / (2006-ban Quasimodo-díjat nyert Balatonfüreden) (Vers)

Kiss Dénes
Önarckép - Öregülés

Arcomat nézem: sosem leszek öreg!/Maradok suttyó, gyermek-legény./Ujjamban vasszilánk, hajamban törek,/növök az élet anyatején./Barázdák: időm kis lövészárkai – /A tükörből már visszalőne/sok tünt pillanat – de nem tud bántani!/Nézek millió puskacsőbe.//1958/(Fényből porból,1983) /// Öregülés//Csöndben vénülök/ahogy kívánja az idő/amit nem érzékelek/s ami nem ábrázolható/csupán a nagyvilág/rettentő törvénye/végtelen órarugó/se (Vers)

Kiss Dénes
A világ sorsa

A világ sorsára úgy gondolok/mintha örök életű lennék/és én teremtettem volna/s ahol a jók mind boldogok/Úgy figyelem a világ sorsát/mintha az lenne Magyarország//A világ sorsát úgy figyelem/mintha örök életű lennék/és én teremtettem volna/s mintha Istenről lenne emlék/ Úgy vigyázom a világ sorsát/mintha az volna Magyarország//Mintha az volna Magyarország/ ahol jövök-megyek és élek/segíthetném szép boldog voltát/ide rokonít minden emlék/Úgy vigyázom... (Vers)

Kiss Dénes
Magyarságom

Én úgy vagyok magyar, hogy belerázkódok, és megrendülök bele./ Mint amikor a Föld mozog, s csikorog lelkemet átvágó izgága tengelye. / Vagyok magyar, mint a kiveszők, akiket nem véd nemzetköziség, / csak maguk ősi tartása és a nyelvük hány százezer éve, / a Föld nevű bolygó forgása, a körüljárása és megnevezése. / Úgy vagyok magyar, hogy nem tudok más lenni soha és sehol. / Sem álmomban, sem ébren. Se étlen-szomjan, se magányban / Se gazdagon, se szegényen. ... (Vers)

Kiss Dénes
Velünk, vagy ellenünk

Kiss Dénes József Attila díjas költő, újságíró nyelvfantaszta „Velünk nagy ellenünk” című 1956-ban írt verse miatt húsz évesen börtönbe került. 1957. március 10-én tartóztatták le. Szabadulása után az ország összes egyeteméről és főiskolájáról kitiltották, és ez ma is érvényben van. 1996 márciusában visszautasította a Magyar Köztársaság Érdemrendjét. - Döntsd el magyar, mondd ki a szót!/Itt visszalépni nem lehet!/Az ... (Vers)

Kiss Dénes
Átlőtt szívvel

Október 23. emléke// A fiúk előttem vonulnak/ Mellükön lőtt seb a kokárda/ Fiúk ti édes kis suhancok/ ezért jöttetek a világra?// Hosszú hosszú a menetetek/ Vonultok megszentelő őszben/ Fiúk ez a ti ünnepetek/ örök fényeskedő s időtlen// Kisöcséim vonuljatok csak/ arcotokon sírgyertyák fénye/ Legkülönbjei suhancoknak/ legenda lesztek ezer évre!// A fiúk előttünk vonulnak/ hősei a leggyönyörűbb ősznek/ Vérvirágos kokárdát hordnak/ és átlőtt szívükkel is (Vers)

Kiss Dénes
Távoli rokon csillag

Szóban igenis díszmagyarban/míg bennünk akármily kis magyar van/lélekben áttetsző szivárvány szövet/gondolatban igazság ütközet/a szürkitő ellenünkvalóval/igenis diszmagyarban a beszéd/igenis Kalotaszeg és Kalocsa/himzései minden kimondott szóban/ igenis Léva Szabadka valóban/anyanyelv-puhán és szabadon/mert mindez elemi emberi vagyon/még akkor is ha mindegyik csillag/számon tartó távoli rokon!//2013. február 5.//(A költő utolsó verse) (Vers)

Kiss Dénes
A fej kifejez

Koldús dúskál fogalom fog/és tart a nyelv lombos fáján/Virág vagyok gyümölcs leszek/Melyik találmány talál rám?/Rám találhat mint lövedék/amit fegyverből kilőttek/Nagy találmány ez is más is/De nagyobb a lüktető seb/Fejen ül a kifejezés/Ott van már millió éve/fájdalom s düh az arcomon/a lét száz kifejezése//Mutogattam a fejemen/Anyanyelvem régtől tudja/A nyelv! Nem én emlékezem/Múltam a szél ködbe fújta/Koldús dúskál Fogalom fog/Megvéd nyelvem lombos fája / ... (Vers)

Jókai Anna
Krónikásének (1956–2006)

KÖTELEZŐ OLVASMÁNY! // …akik leseperték, besöpörték / akik átvertek, megvertek / akik szónokoltak, elnémítottak / akik ránk nevettek, kiröhögtek // kuss, burzsuj / huj, proletár / isten, haza / soha már! / Nem lesz többé senki szegény / ököllel üt aki legény / népautó, éji csengő / törpe legyen aki felnő / a három színből csak a piros fehér és zöld sunyin tilos. Októberi arany napok /szabadság vagy gyáva rabok / „ez a kérdés, válasszatok” / a rádióban Sors-szimfónia (Vers)

Kiss Dénes
Nagypéntek

Felvérző hajnal pirkadat/sebhely a keleti égen/Mindent elönt a virradás/a te véred az én vérem/A keresztek széttárt kezek/beütött szögek tartanak/Ég alatt s a halál dombján/amíg csak föl nem kel a nap//s szemünkbe váj a fény éle/a nézésből vakulás lesz/Föltündöklik bent a látás/s azzal sosem bír a hádesz//Ott bent nagyon nagy a világ/A sötét csak a fény hiánya/Hunyt pillánk mögöttesében/ragyogásból van a bánya//S mint a szénben rejtőzködik/ világosság (Vers)

Kiss Dénes
Isten és kard

Az lesz a válasz mi nem szül kérdést!/Nem a „haladás” nem a halál –/Ha majd az örökös félreértés/se Istent se kardot nem talál/Vagy így marad emberszabású/köröttünk e kis nagyvilág/és nincs nem is lesz soha más út/csak a vérszomjas igazság?//Isten vérszomja a kardé!/Hova kiáltsam: ugyanaz!/Akinek nem jut Isten se kard se/miben talál ma vigaszt?/Miért is volt az a világon?/Minden új eszme újszülött!/Halnunk kell hogy fölnőtté váljon/a vér a jaj a füst fölött?!//Tör... (Vers)

Kiss Dénes
Bombakészítők

...A lobogtatott nemzeti zászló/azt mondják kézigránát dobálása/A hazaszeretet gyilkos fenyegetés/Ne moccanj ne szólj mert e vers is/sorozatlövés akár a csecsemő sírása/Védekezni más lehetőség nincsen//Mint jégeső hull ránk naponta a bélyeg/Akik azt vallják ez Magyarország/és ez a mi megszentelt hazánk/mind bombagyártásról beszélnek!// Főként a parányi magzat veszélyes/mert időzíti magát az anyaméhben/s ravaszul megszületni készül/mint az első számú bomba... (Vers)

Kiss Dénes
Határaink

A határok, a határok/átvágnak házon udvaron/a kiskerten a kúton/átmennek utcán temetőn/nagyanyán és nagyapán/a szíveken s a hazán//A határok a határok/kaszabolnak kettévágnak/testeden is átszurkálnak/száműznek és be is zárnak/Anyád apád s a neved/ síron túl is féltheted//A határok a határok/testet lelket félbevágnak/Országszélen tört erek/ csonkultsága didereg/Mások belül oroznak/gyűlölködnek toroznak//A határok a határok/ – körben mintha lövészárok! – (Vers)

Rozványi Dávid
Várakozás (Pünkösd)

Zárt ajtók mögött,/tucatnyi férfiban szikkad a remény,/zárt ajtókon kívül,/már másról szól a világ,/a Mesterről már senki sem beszél./Zárt ajtók mögött,/tucatnyi férfi* magányosan,/mert Akit ismertek,/már messze jár,/s Akit ígért,/a Lélek erejét**,/nem ismerik,/nem is tudják, mi az.//Csak az éhes remény maradt,/csak az üres ima mormolása,/csak a csökönyös akarat,/sötét napokon keresztül,/reményszikkadt éjeken:/hogy mégis van miért,/mert Valaki mert Valami/egy nap elküldetik. (Vers)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap