Vers

Jókai Anna
Apokrif imák - alkalmakra 2

Munkában//Szokott munka/mégis nehéz/a kapott szerszám/csupa penész/pincefényben/ ne hagyj minket/világítsd meg/gépeinket/add meg a mi méltó bérünk/hogy mérhessük, ennyit érünk/Te légy a mi/munkáltatónk/Te vond le a/jogos adónk/zumma – zumma – zumm///Tüntetésre//Sza-bad-sá-got/köz-ke-gyel-met/nyo-mor-gók-ra/több fi-gyel-met!/Em-ber-lé-tet/jog-ál-la-mot/nem tart-hat-tok/mint ál-la-tot!/Te írd meg a kérvényünket/követeld ki érvényünket (Vers)

Kiss Dénes
Világterhelés

...Nem tudja mért sikong és „csápol”/megannyi örjöngve s üvöltve/Hirhedettség dübörögve gázol/arcokba puha leányölbe – /Ki hagyta hogy Bartók Kodály/kiveressék az igazából?.../ Lehet hogy talán mindörökre?!//Bach Beethoven tetemén át/ki lépett világporondra?/Ki árt annyit akár a Bomba/hogy bevert fülű nemzedékek/üvöltsék egymást holt-halomra?// Tudja-e mind mire való?/Mire való a világrajötte?/Vesztette mit meg nem kapott/az emelő áhitatot –/Szárnyalna de sárban (Vers)

Jókai Anna
Apokrif imák – alkalmakra 1

Reggel//ma még minden megtörténhet/ami tegnap sem történt meg/most még jövő ami estére a múlt/kecsegtet a jelen teli van a pult/most még gyúrható ami estére bekövül/kibújtak a tervek álmom fátyla mögül/Kettős ingembe hál’ Isten visszatértem/tegnapi tudatlan: talán ma megértem///Délben//amit elkezdtem, be kell azt fejezni/amit tanultam, ki kell azt fejezni/ami téveszme, le kell azt fejezni/csak el ne siessük/csak le ne késsük (Vers)

Kiss Dénes
Az eltűnő idő

Az idő elmúlva hova tűnik/hova pereg le? Miféle homokórán/hull át a másik világba?/Az idő elmúlva el is pusztul?/Vagy összegyűlik odatúlban/s valahol újra sűrűn egybe rakódik/ heggyé hegycsúcsokká emelkedve/érinthető lesz? Gyúrható anyag?/Színe támad vagy se színe se hamva/mert megsemmisül? S végleg?/Ami örökre megszűnhet az soha sem volt/Arra nem lehet se szó se tapasztalás/Csak félrevezeti a lelket és elmét/köddé válik benne kép és esendőség/s a köd is eloszlik fölpárolog (Vers)

Kiss Dénes
Helybenjáró

Versailles-i dúdoló / /Hova mentek a városok? / Hova mentek? / Falvakkal mint elsorozott / regimentek / Hova mentek a városok ? / hova mentek? / Elbitangolt kis tanyákkal / száműzöttek! / / Kézenfogva almafáik/diófáik / Elindultak nagyvilággá / vagy hazáig – / / Hova mentek a városok / meg a falvak? / Hova mennek kis országok / nagyhatalmak? / / Hova mennek? Ott a tenger! / Beleveszni / És azután már sosem kell / hovamenni! / / / (Vasban aranyban,1987) ... (Vers)

Kiss Dénes
A vesztesnek

Trianon nagy sebére// Európa kínzott közepén/sajogjuk a nyílt töréseket!/A levágott csonkok körben fájnak/káromolnak sanda érdekek/És gyerekként dűhöz tehetetlen/könnyet gyűrök szemgolyó mögé/hogy ne lásson sírni átkozódni/senki barát senki gyilkosom//Európa kínzott közepében/bevérződnek folyók és hegyek/ki itt látta meg a nap világát/az bármikor lehet száműzött//Mert még ma sem rettentheti vissza/Európa az erőszakot/Erővel ha igazság áll szemben/vesztesként az utóbbit jelöld!//(Bejöttek a bankok,1998)/ ... (Vers)

Jókai Anna
Az Advent

Az Advent/// Az Adventben nincs hiba./ Sóvárogva várjuk a valódit./ De az Érkezőt nem ismerjük fel;/ s helyette dícsérjük, aki lódít./ Az Antikrisztus cifra névjegyét/ színes bakelit-tálcán kínálja –/ az Égi Küldött a küszöbön ül,/ hogy behívják, arra várva./ Jöjj el, jöjj el… ahogy már eljöttél,/ megölettél, ki sosem öltél./ Mégse haltál: feltámadtál,/ a vég ellen gyógyírt adtál./ A csalónak kívül tágasabb;/ bennünk sütött föl már a Nap./// Magyar Irodalmi Lap/// (Vers)

Szerkesztő A
Ady Endre: Levél-féle Móricz Zsigmondhoz

Rózsafa-vonóként nagy zöngésű húrhoz/ Súrlódjék az írás Móricz Zsigmond úrhoz./ Szóban hozta vón' el a beteg, ki küldte, / De sok Élet-lázban magát tönkre-hülte. / Mégis, mert hát ma még sokan hisznek velem, / Adják át Móricznak ezt az én levelem / A könnyes, áldott hang, aki általadja / Éppen úgy áldassék, mint az, aki kapja. // Szerelmetes barát, zömök Móricz Zsigmond, / Tudod jól, hogy polyva, az ember amit mond. / Ezért is jövök (Vers)

Kiss Dénes
Esküvő

Ideje van az igazságnak/Megint fakadnak friss sebek!/Ne eméssze tovább a bánat/a leértékelt lelkeket/Ne emésszen túl a határon/sok elitéltet sok magyart/ha a piros cserép a házon/fehér fal fölött játszik majd//lobogószint a zöld füvekkel/repesve fönnön mint a zászló/ Viríthassanak a szivekkel/kebelre tűzve messze látszón//S ne morduljon sehol se rossz szó/ – jó szóra szitok – ha magyar/Nem kell óvni tőlünk gonosztól/csángót székelyt ha zeng a dal// (Vers)

Szerkesztő B
Kisfaludi Károly: Mohács

Hősvértől pirosult gyásztér, sóhajtva köszöntlek, / Nemzeti nagylétünk nagy temetője, Mohács! / Hollószárnyaival lebegett a zordon Enyészet, / S pusztitó erejét rád viharozta dühe, / S vak diadalma jelét robogó villámival itten / Honni vitéz seregink holttetemikre süté. / Tomori! büszke vezér! mért hagytad el érseki széked; / Nem halt volna hazánk disze, virága veled. / Harcz tüze lángitá bizton viadalra kikelted', / S érted mennyi dicsők estenek... (Vers)

Kiss Dénes
Virágok vére

A hidegkuti virágszemlére// Virágok pírja vére szín/Illatuk mézes bódulat/Egekbe mártott ibolya/s tulipán méh után kutat/Kikerics kékje égi csöpp/A rózsa szirma alkonyat/hangtalan hulló vörhenyes/álomba ejtő pillanat/Muskátli szekfű vérvörös/Napsütés magja pipitér/ Árvácskák pillangó szirma/bársonyos érintést igér/Sápadt sikoly a liliom/Mákvirágharang tört pipacs:/hangtalan sötét kondulás/összekoccanó ég alatt/Szívünk is gubózó virág/Tele lesz mivelünk a rét/hogyha szétszórjuk örömünk/akár sok lüktető bibét//Virágok vére virradat (Vers)

Rozványi Dávid
Stefan I. dénárja

Felvidéken kis üzlet,/fojtogató szuvenír-özön,/ezernyi faragott, s öntött/giccses ajándéktárgy között,/egy aprócska zacskó:/Stefan az első, dénárja.//Nekünk Szent István,/nekik első Stefan;/hisz történelmüknek/ugyanúgy része,/mint nekünk.//Idegen, oroszos zászló/leng már a régi magyar vár felett,/de István emléke összeköt:/álma és műve,/egy közös hon,/mely mindünk otthona,/melyben mindenki egyenlő,/túlél mindent, örök.//Bár visszatérnél hozzánk,/ István király,/és forrasztanál össze/tucatnyi hitet és nemzetet,/hogy e föld mindünk hazája (Vers)

Jókai Anna
A három

A három király felajánlja; annak, akit illet/ a dicsőséget/ a hatalmat/ a kincset:/ tömjén, mirrha, arany/ a lábához teszik, rendelkezésre/ nincs feltételük: ez az ajándék/ A sátán felkínálja mind a hármat; annak, akin úrrá akar lenni/ változtasd a követ kenyérré/ (mekkora hatalom!)/ vesd le magad sértetlenül/ (milyen dicsőség!)/ tiéd lesz a világ gazdagsága/ (micsoda kincsek!)/ ha…/ feltételhez szabott: ez a kísértés/ Három a próbatétel:/ (a mesék nem hazudnak)/ az első könnyű, játékos/ a ... (Vers)

Szerkesztő A
Kiss Dénes: Amióta Haynau

Amióta/Haynau jár koszorúzni Aradra/maradsz magyar mindörökre magadra /Amióta/áldozatát gyászolja a hóhéra/az életnél többet ér a bitófa /Amióta/egy halottat többször is eltemetünk/sem az Isten sem a világ nincs velünk /Amióta/októberben Arad fáin sir a szél/felvérződik ágakon a falevél /Amióta/elpuhulva hagyjuk hogy ez így legyen/minekünk se lehet többé kegyelem /Amióta/szent október dicsőséges gyászhavunk/novembertől sírunk felé ballagunk / Amióta/Haynau jár koszorúzni Aradra/Isten átkát vetted magyar magadra! (Vers)

Kiss Dénes
Fiam repes

Nagy repülések jönnek, / szárnyuk alatt / hozzák-viszik az egeket / és ott lesz köztük a Dánielmadár / Nagy repülések jönnek / felszállások az utca kövéről / s a madarak nyakában / kis, fénylő tok ragyog, / legszebb üzenettel repül / a Dánielmadár // Nagy repülések jönnek, / évek szürkülő szárnyaival, / de sose töri meg röptét / a Dánielmadár / / / Arcom a föld,1965 / / / Magyar Irodalmi Lap (Vers)

Szerkesztő A
Kölcsey: Huszt - Töredék

Huszt // Bús düledékeiden, Husztnak romvára megállék;/ Csend vala, felleg alól szállt fel az éjjeli hold. / Szél kele most, mint sír szele kél; s a csarnok elontott / Oszlopi közt lebegő rémalak inte felém. / És mond: Honfi, mit ér epedő kebel e romok ormán? / Régi kor árnya felé visszamerengni mit ér? / Messze jövendővel komolyan vess öszve jelenkort; / Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza fényre derűl! / Cseke, 1831. december 29. ... (Vers)

Kiss Dénes
Kettős kép

Május van, tarkómon ül a nap./Súlyos a fény, körülfalaz./Törékeny lányok esztelen/lépkednek forró köveken./Láz burjánzik fel szivemen/,tűz-tócsák fészke tenyerem/Törékeny lányok, szánjatok!/Perceimmel ne játsszatok!//Május van, tarkómon ég a nap!/Anyám kapája kőbe kap:/vas csorbul, csattan, zeng a táj,/hegyoldal hang-rögöt dobál./A tojást megsütné a fém./ Száz nap izzik karók hegyén./Szőlő gaz dől, rácsap a nap,/üszkösre perzsel rostokat.//Május van, tarkómon fáj a nap./Anyám, csak győzd a sorokat!/Törékeny lányok nesztelen,/vetkőznek fénylő köveken – (Vers)

Rozványi Dávid
Megbarnult fotók… (emlékek az I. Világháborúból)

Nagyon nehéz olyan verset írni, amihez nem kapcsolódik személyes élmény – ilyen az I. Világháború is. Nem voltam ott, az őseim, akik harcoltak benne, születésemkor már régen a temetőben porladtak. Mi maradt meg nekem? Mesék, amiket a nagymamám és a fivére meséltek arról, gyermekként hogyan élték meg a Nagy Háborút, és fényképek egy dobozban. Ezekből állt össze ez a vers… (Vers)

Kiss Dénes
Ahogy anyám

Ugy élnék ahogy él anyám / gyűlölet nélkül egyszerün / Észrevétlen kihordanám / haragom s megszülném derüm / / Mert anyám nálam erősebb / beosztja pénzként szavait / Megvédik nagy szelid csöndek / s harangzúgásba emelik / / Élnék egysorsot anyámmal / Ölében alig volt fejem / Keresgél nagy kukoricásban / de nem talál meg sohasem / / / Arctól arcig,1970 / / / Magyar Irodalmi Lap (Vers)

Kiss Dénes
Anyám

nem ismer Öreg Fáradt/Szerette egyszer az apámat/Szerette egyszer egy nagy nyáron/aznap kicsépelt búza-ágyon/Füstje vagyok annak a nyárnak/is valóság kis varázslat/Elkeveredtem földdel éggel/emberhalállal születéssel//Akkora helyen lennék otthon/ amekkorán elfért koporsóm//mit születésem után csináltak/Nem hitték hogy élek még másnap//Én bűnösen már azt remélem/hogy szülőimet is túlélem//Anyám nem ismer öreg fáradt/Egyszer szerette az apámat//Szerette égig csapó nyáron/szérün terített aranyágyon// Fénye vagyok annak a nyárnak/Megvakítom az anyámat///Arctól arcig (Vers)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap