Vers

Csata Ernő
A kulcs románca - Ramanța cheii

Ion Minulescu: A kulcs románca - Romanţa cheii/(Fordította Csata Ernő) // A kulcsot, amit adtál este - / A zöld kapu kulcsát -/Elvesztettem még az este!... / De ki nem veszti el a kulcsát? / A kulcsot, amit adtál este/Leejtettem a toronyból,/És, ahogy esett / A lépcsőn, a villanyt is eloltotta. // A kulcsot, amit elejtettem este/Keresgéltem; / De a lépcsőkön lefele / Sötét volt, koromfekete - / Sötét, mint a kolostorok / Ívelt ku... polája alatt,/Mikor a szentképek lábainál / A viaszgyertyák nem fénylenek. (Vers)

Csata Ernő
Agyő - Adio

Mihai Eminescu // Agyő - Adio / (Fordította Csata Ernő) // Mostantól többé nem látlak, / elmegyek, minden jót neked! / Már útjaimban sem talállak / tégedet. // Mától boldogan örülj, / mától nem mondom: fájt, / a legédesebb a nők közül/elbocsájt. // Mára nem szokásom, / mint a régi napokon, / bódulni égi ragyogáson, / csillagon. // Didergések éjében / vártam, eltakart a lomb, / ablakod sejtelmében / alakod. // Ó, hogy kószáltunk / boldogan, kéz a kézben, / a csendes varázsú / holdfényben! // Titokban esedeztem (Vers)

Csata Ernő
Az erdő hangja*

Szeretnék újra belesüppedni/puha mohába, erdő csendjébe,/találgatni, a magas égen gomolygó / felhők változó képeivel, / mit üzen Isten. // Szeretném újra megérteni / a suhogó fenyők vitáját a széllel, / örök harcukat a zimankós téllel, / fenyőszajkók rikácsolását / a surranó veszélyben. // Szeretnék újra a zendülő tavasz / pitypangos aranyában hemperegni, / figyelve némán a teremtés fényét, / döngicsélő méhek lágy zsongásában / az élet zenéjét. // Szeretnék újra boglyák tövében/friss szénaillattól elkábulni, (Vers)

Csata Ernő
A körzős ember - Omul cu compasul

Ştefan Augustin Doinaş // A körzős ember - Omul cu compasul / (Csata Ernő fordítása) // Az este bekarcoltam a homokba / egy másik, új rend képletét, ami / a dolgok titkos lényét hordozza, / mi nem romos, nem lehet mozdítani. // Itt, e gyűrű, ahová megpróbálom / befogni csillagok forgását a végtelenen: / valami bűvös kör tüzes medálon, / nyers étke önmagának és telhetetlen. // Mint egy bölcs szimbólum, a túlol... dalon / egy sugársátor áttetsző hártyával: / A háromszög, amerre kell tartanom / az esti bronz (Vers)

Szerkesztő B
Pilinszky János - Francia fogoly

Csak azt feledném, azt a franciát, kit/ hajnalfele a szállásunk előtt/ a hátsó udvar sűrüjében láttam/ lopódzani, hogy szinte földbe nőtt./ Körülkutatva éppen visszanézett,/ s hogy végre biztos rejteket talált:/ övé lehet a zsákmánya egészen!/ Akármi lesz is, nem mozdul odább.// S már ette is, már falta is a répát,/ mit úgy lophatott rongyai alatt./ Nyers marharépát evett, de a torkán/ még alig ért le, jött is a falat;/ és undorral és gyönyörrel a nyelvén/ az édes étel úgy találkozott, (Vers)

Turcsány Péter
Friuli ciprusai alatt

Nem sérteni jöttem sírotokat, / Friuli nyugvást váró lelkei! / Nem az idő, de a gyász húrja zendül, / ha leheletemmel érintgetem / fényesre kopott márványát a múltnak. // II. // Égfény-sima föld és csönd-kupolás ég / szenvedi a debil történelem / rúgásait és mocskos ökleit; / Aquilea éa Isonzo mezeje – / nemzetekre nem osztható a kín. // III. // Temetők ciprusai, temetők özvegyei, / ciprusok árvái, friuli temetők! / Nem, soha nem az időt keresem, / soha már a múlt szegletköveit, / bárha állnék is rajtuk örökké! (Vers)

Csata Ernő
Párizsban járt a Gőg

…parafrázis Ady Endre versére//Párizsba tegnap beszökött a Gőg./Szent Mihály lován suhant esztelen,/Bombákkal testén, lehullott róla/Halkan az értelem.//Rohant a Stade de France felé/ S ketyegtek derekán tűz-gyutacsok:/Puskaporosak, furcsák, komorak,/Arról, hogy robbanók.// Bejött a Gőg és súgott valamit,/A Rue Charonne megborzongott,/Zupp-zupp: ropogtak végig az úton/A kalasnyikovok.//Egy percre a gyász meghőkölt belé/S Párizsból a Gőg kacagva szaladt./ Itt járt s hogy itt járt, világ tudja már,/S a... (Vers)

Csata Ernő
Ördögi játék

Az ágyainkból felszabadult/asszonyok szerelme / belefáradt a teremtésbe, / magtalan álmaink kínoznak / s a hajsza nem szűnik, / szemünkben verejték sója, / néha felnézünk a fénybe / s arcunkat megtörüljük, / nincs dicséret, / nincs jutalom, / bérünk tőzsdei szelekben/lebegő papír-bizalom, / reményeink / izmusokkal őrlődnek, / az angyalok hárfái/sem nekünk zenélnek, félelmünkben nyaldossuk / az ördög sertés testét, / hátha istentelenné válva, / karjaiban megüdvözülünk, / állunk a pokol tornácán (Vers)

Csata Ernő
Ős-Budavár?

Máig sem tudom pontosan, / hol és kik nyugszanak Aquincum alatt, / s a kiásott csontok, a sok kutatónak, / a régi időkről miket mondanak. // Képzeletemben feltámad / az ősidőkből Trója legyőzött népe, / mely befogadott falóban katonákat, / akiket oda rejtett az ellenség, // nem sejtve, hogy ez csel, egy trükk, / amitől városuk hamuvá lett éjjel. / A lángokból felriadó népség eltűnt / volna nyomok nélkül a feledésben? // A Tárih-i Üngürüszben / emle... getnek Tróját és seregek cselét, / ahonnan Szikambriába (Vers)

Turcsány Péter
Eszmélés őszi földeken

[Kézírás alapján lejegyezve, 15 év múltán] // Onódi László fotográfus képeihez, // 1996 májusából // Föld, föld, a földem, / szántás, rögök, porladók, / tömbök teste, Kárpát-ölelte / lankák múló emlékműve, / asszony-mozdulatok, karok, / mellek, combocskák hajlata, / mögöttük szende-szemérmes / akác, és a palatetők alatt / a ház, a ház, a házam, / rejtőző szobákkal, rejtőző / falak fényképeivel, s század- / fordulós asztalok kupái. // Fönt, fönt, rejtve, de fönt / csakúgy érintetlenül / látod, meglátod a házat, (Vers)

Rozványi Dávid
Baranyai barangolások 5.: Villányi őslény-tanösvény

Villány... a legtöbben ezt a szót hallva a borospincékre, a szállásokra gondolnak, de a falunak van egy még nagyobb kincse: a templom hegyi őslény-tanösvény. A fosszíliák hihetetlenek: levesestál nagyságúak is találhatók közöttük - mégis szinte megközelíthetetlen. Vagy egy sziklás hegyoldalon kell leereszkedni, vagy ruhát és bőrt szaggatva egy bokros szakadékon keresztül lehet bejutni. Úgy látszik, a múlt titkait másképp nem lehet megfejteni, csak áldozatokkal... (Vers)

Csata Ernő
A karika - Cercul

Marin Sorescu:A karika/Cercul/(Csata Ernő fordítása) // Az úton mendegéltem. Holdvilágnál, úgy, ősszel. / És utolér, majd elmegy mellettem/Egy karika. / Egy nagy vaskarika. Amelyik / Magától ment egyenesen. / Visszanéztem: eldobta volna, / Vagy csak karikázik valaki?/Senki... / Végül is, ki dobta volna el, / Olyan nagy és nehéz - mint egy/kerékráf. // Nézek előre; a karika megy a maga útján. / Forgott gyorsan, gyorsan és port ka... vart. / Éppen akkor jön Calotă a dombról / - Láttad, te? / - Láttam. És elkezd (Vers)

Turcsány Péter
Estreforgó

Ratkó József "élőföldjén" járva // Napraforgók tolongó serege / visszatekintve búcsúztatja / a napot, // itt megyek magam is vissza / az úton, melyen életem / hajnalodott, // zokogó esőcseppek hoznak / virágnak, gyümölcsnek / holnapot, // gólyát látok fölöttem a határban, / kora tavaszban helyettem is / fészket rakott, // ma delelő nyárban / dagadva peregnek / Tisza-habok, // súlyos esték és könnyű reggelek / váltó-hullámzásaiba akár / bele is halhatok, // lehajtott fejjel / álmait dacolja / már / napraforgó (Vers)

Csata Ernő
Vers a XXI. században

Kell-e vers a XXI. században,/s ha igen, akkor milyen ne legyen/a fősodratú megmondók szerint?/Ne legyen rasszista, mint Vörösmarty Mihálynak:/A vén cigánya;/jaj, nehogy sértő legyen, mint Petőfi Sándor:/Akasszátok föl a királyokat, harcias dala;/de még kevésbé legyen irredenta,/ mint József Attila verse: a Nem, nem, soha!;/ne legyen politikai, sem erotikus,/ha megjelenik legyen diplomatikus;/ne szóljon senkihez és főleg semmiről;/ne legyen olyan tartalma, ami árt,/ legyen sokkal inkább l'art pour l'art;/... (Vers)

Csata Ernő
Vers a XXI. században

Kell-e vers a XXI. században,/s ha igen, akkor milyen ne legyen/a fősodratú megmondók szerint?/Ne legyen rasszista, mint Vörösmarty Mihálynak:/A vén cigánya;/jaj, nehogy sértő legyen, mint Petőfi Sándor:/Akasszátok föl a királyokat, harcias dala;/de még kevésbé legyen irredenta,/ mint József Attila verse: a Nem, nem, soha!;/ne legyen politikai, sem erotikus,/ha megjelenik legyen diplomatikus;/ne szóljon senkihez és főleg semmiről;/ne legyen olyan tartalma, ami árt,/ legyen sokkal inkább l'art pour l'art;/... (Vers)

Csata Ernő
Az első szerelmek - Primele iubiri

Nicolae Labiş:Az első szerelmek/Primele iubiri/(Csata Ernő fordítása)/2/Lelkembe vájtam szentélyeket,/Hogy oda faragott képeket tegyek,/Ahol szarvasaim merengjenek/ Csillaghulláskor, ha odagyűlnek.//Sudár fenyőim és a nyárak/Zimankó jegébe zártan,/Alakod ezernyi mására,/ Éppen képedben találtak.//És az alkonyat forrása/Sápadt vizek tükrén ringana,/A gondolat feszes húrjában/Homlokod finom hajlata.//Sziklákon zöld lángok/Lobbannának, ha arra jársz,/ Meggyújtaná egy pillantásod/Füvem hűvös harmatát.// (Vers)

Csata Ernő
Az őz kimúlása - Moartea căprioarei

Nicolae Labiş: Az őz kimúlása - Moartea căprioarei//(Csata Ernő fordítása)//Az aszály megölt minden fuvallatot./Elolvadt a nap és a földre csorgott./Az ég lángoló maradt és pőre./Csak iszapra lelnek a kutakban az őzek./Az erdőkben gyakoriak a tüzek, a tüzek/Vadóc, ördögi táncokat űznek.//Apámmal megyek a domboldali bokrosba,/Karcolnak a fenyők, szárazak és torzak./ Elindítjuk ketten az őzvadászatot,/Az éhségva... dászatot a Kárpátokban.// (Vers)

Csata Ernő
Az őz kimúlása - Moartea căprioarei

Nicolae Labiş: Az őz kimúlása - Moartea căprioarei//(Csata Ernő fordítása)//Az aszály megölt minden fuvallatot./Elolvadt a nap és a földre csorgott./Az ég lángoló maradt és pőre./Csak iszapra lelnek a kutakban az őzek./Az erdőkben gyakoriak a tüzek, a tüzek/Vadóc, ördögi táncokat űznek.//Apámmal megyek a domboldali bokrosba,/Karcolnak a fenyők, szárazak és torzak./ Elindítjuk ketten az őzvadászatot,/Az éhségva... dászatot a Kárpátokban.// (Vers)

Csata Ernő
Invokáció - Invocation

Alphonse de Lamartine:Invokáció - Invocation//(Csata Ernő fordítása)//Ki megjelentél nekem e sivár világban,/Tűnő égi vándor a földi helyeken!/És beragyogsz e sötét éjszakába,/Te vagy szemem sugárzó szerelme;//Úgy kérkedj, ámuló szemem tűnődjön,/Mondd a neved, országod és sorsodat./Bölcsőd hol ringott a földön?/Vagy nem lehetsz csak isteni fuvallat?//Tán belesimulsz az örök fénybe holnap?/Vagy e földi gyászban és nyomorban / Még járnod kell a gyötrő utadat? / Akármi is sorsod, országod, neved, / Lehetsz (Vers)

Turcsány Péter
Én és te

Én és te / Én szétszaggattam, / te sűrűbbre / szőtted magad körül / a sors szálait. / A jövő bizonytalan, / bár biztosítanád magad, / de a szeretet / szeretteidnek visszaad. / Életem fullánkját / lelkemből kiszedte Isten, / kérem, hogy kételyeidből / téged is kisegítsen. // Magam magamhoz / Idegverések apálya nyugszik el, / sorsod öblének partjain. / Mit nem zúzott szét benned / ez a rád támadt cunami?! / Már magad sem voltál kiáltó lény / hajótöröttek roncshajóján, / de pusztulásnak vetett, / önmagát fölfaló (Vers)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap