Vers

Csata Ernő
Részecske

Minden élő vagy élettelen a végtelen űrben (egyesek szerint véges) apró részecskékből áll (atomokból), amelyek magja körül időtlen időktől elektronok keringenek időtlen időkig (azt a mai fizika még nem tudja megmagyarázni, hogy ehhez a keringéshez honnan kapja a kifogyhatatlan energiáját). Magyarázatot valószínű akkor kapunk rá, amikor komolyabban fogjuk tanulmányozni az időt és pontosan megértjük majd, hogy lényegében mi is az idő, ez a kézenfekvő vala... mi, amiről gyakorlatilag nem tudunk semmit. (Vers)

Csata Ernő
Születésünk

A születésünk titkai olyan mélyre nyúlnak le, hogy ma sem ismerjük a folyamat lényegét, élményének feldolgozása sem különbözik lényegileg más traumákétól. Nem tudunk belehelyezkedni a születés állapotába, és képtelenek vagyunk, magunk számára, hozzáférhetővé tenni érzelmileg. Vannak szimulációs helyzetek, melyek segíthetnek ebben. A mélylélektan számára az álmok, imaginativ élmények és az életút elemzése a megközelítés módszere, mely alkalmas lehet arra, hogy kimozdítson a holtpontról. (Vers)

Csata Ernő
Téridő

A téridő a fizikában egy matematikai modell, leírja a Világegyetem szerkezetét. A téridő egy négydimenziós koordináta-rendszer, három tér- és egy idődimenzióval; a rendszer pontjai egy-egy eseménynek felelnek meg. A relativitáselmélet előtti fizika a téridő geometriáját euklideszinek, a tér- és idődimenziókat egymástól függetlennek tekintette; a speciális relativitáselmélet szerint azonban a téridő Minkowski-geometriával írható le, és a benne egymáshoz képest mozgó megfigyelők mást-mást érzékelnek térnek és időnek; (Vers)

Csata Ernő
Tardionok

Néhány teremtésmítosz Vízből és Tűzből, mások két Tűzből teremtik meg a világot. A Vizelem (a négy őselem egyike, aminek semmi köze a H2O-hoz), a tardionok közé sorolhatjuk a fénykvantumokat is, miután a tardionok felső határa a fénysebesség. Ezt semmilyen anyagi részecske vagy anyagból alkotott űrhajó sem lépheti át. Az időforrásoknak is van egy ilyen bűvös határa, de ez csak terminológiai kettéválásukat jelenti, vagyis itt a határa a pozitív és negatív időrendszereknek. Ilyen a "Mária jel" vallásunkban. (Vers)

Csata Ernő
Tachionok

A tachion (szó szerint: sebes vándor) egy olyan idõforrás, amely az általa kibocsátott múltszféráknál gyorsabban halad, kúpos idõgeometriát, hullámteret árasztva maga mögé. A korszerû idõfizikában idõszál univerzum néven ismert. A fénysebességnél gyorsabban haladó létezők, ősi Tűz elem (semmi köze a lobogó tűzhöz), egyike a négy ősi elemeknek: Föld, Tűz (tachion), Víz (tardion - semmi köze a H2O-hoz), Levegő. Ilyen tűzcsepp minták vannak a magyar Szent Koronán is, összesen 64 darab. (Vers)

Csata Ernő
A sors

Mindenki keresi a választ arra a kérdésre, hogy mi is a sors: több milliárd emberrel történő eseménysorozatok véletlen kölcsönhatása vagy egyszerűen a géntérképeinkbe bekódolt program (ami a Nagy Könyvbe meg van írva - szokták mondani), esetleg egy egyszeri, megismételhetetlen esély a testbe öltözött lélek (ma már mérhető energia kvantum) végtelen kibontakozására? Annyi válasz van, ahány ember élt és él a Föl... dön, éppen ettől olyan szép ez az egész megismerés, tapasztalás bölcsőtől a koporsóig. (Vers)

Csata Ernő
Európa figyel

A szépséges Európé, a görög mitológia szerint, Agénór föníciai király és Télephassza leánya, akibe beleszeretett Zeusz. A főisten egy hófehér bika képében jelent meg Európé előtt, és rávette, hogy másszon fel a hátára. Zeusz átúszott a föníciai királylánnyal Krétára és magáévá tette. Európének három gyermeke született. Agénór nem hagyta annyiban leánya elrablását, így Európé keresésére küldte fiát, Kadmoszt. Lehet, hogy a szír bevándorlók, ma is, őt keresik. (Vers)

Szerkesztő A
Wass Albert: Halál

Én úgy képzelem el,/ hogy a halál egy óriási nász,/ legszentebb, legemberibb ölelés./ Nem fájdalom: fájdalom-felejtő./ Nem rém: rémeket elűző./ Több mint a Szépség/. több mint a Szerelem,/ a Jóságnál is több:/ Kegyelem./ Én úgy képzelem el,/ ha egyszer oly nagy lesz a zaklatás/ és akkorára nő a fájdalom,/ hogy nem bírom tovább:/ hozzám lép egy fehér ismerős,/ szép csendesen lecsókolja a számat,/ lefogja ezt a vergődő szívet,/ és ennyit szól csak elnémuljatok./ Erre... (Vers)

Csata Ernő
Adjon az Isten

Bort, búzát, békességet, / erőt, egészséget, / derék férfiaknak, / ifjú feleséget. // Nős embereknek / szemére hályogot, / ne lessék folyton / a gyönyörű combokot. // Kacér asszonynak / óriás melleket, / szoknyapecérnek / kidülledt szemeket. // Családosoknak / rengeteg gyereket, / ne mások lepjék / a munkahelyeket. // A sofőröknek / járható utakat, / az utak mentén / gyönyörű lányokat. // Az orvosoknak / minél több beteget, / hogy hálapénzből / tömjék a zsebüket. // Politikusoknak / fekete pléhpofát, (Vers)

Csata Ernő
Őszi séta

...a vár tövében // Vajon, hány ifjú próbálta, / századokon át, / a magas falat megmászni / és bejutni a várba, / győzni az ellent / s szívében a halálfélelmet, / vad erők véres tornájában? / Hányan álmodtak királylányról / és fele királyságról? / Hány lezuhant jövő, / s hány romba dőlt álom / szunnyad a vár tövében, / amit elfedett szépen az idő / pázsittal és őszi lombhullással? / Most a sétányon, / - az őszi délutánon -, / egy ifjú pár álmaiban / békésebb jövő szö... vődik, / s a földösvényen (Vers)

Turcsány Péter
Marosvécsi Hesperidák kertjében - Dionysos emléke száll

És a tölgyfaliget, mely őrzi/ az ősök lelkét, / íróink szép,/ halk susogását át a jövőnkbe... / Hexameterben lépni e tájon,/ hol Dsida járt és / Kós Károllyal/ Áprily mérte a penzumokat ránk, / minden időkre örökbe kiszabva/ a sors magyar útját!// Dionysos emléke száll// Ó, hogy még mindig jobban jártam Dionysos/ szép sorsánál – őt azok szaggatták szét,/ kik vele pompáztak a mámorok útjait járva / bennem fagyok alatt is, lám, lángol a tűz! / Nem tudok én itt rendet rakni e tenger gondban, (Vers)

Jókai Anna
Krónikásének (1956–2006)

KÖTELEZŐ OLVASMÁNY! // …akik leseperték, besöpörték / akik átvertek, megvertek / akik szónokoltak, elnémítottak / akik ránk nevettek, kiröhögtek // kuss, burzsuj / huj, proletár / isten, haza / soha már! / Nem lesz többé senki szegény / ököllel üt aki legény / népautó, éji csengő / törpe legyen aki felnő / a három színből csak a piros fehér és zöld sunyin tilos. Októberi arany napok /szabadság vagy gyáva rabok / „ez a kérdés, válasszatok” / a rádióban Sors-szimfónia (Vers)

Turcsány Péter
Petőfi Sándor!

A fölnagyított dagerotíp-kép előtt / Ne merjen senki szemébe nézni, / szeme életünk' egyenként vérzi. // Szeme fészekalj – szigonyt vető; / de madárrajt röptető / toronytető! // Kilátás onnan: Rákos mező... / veszejttető… / vagy éltető… // Te drága, őslobonc-hajú, / lennél bár köztünk – / markolnánk hajad, / te nyakas, te fiúnk, te konok, / igazság-szórópisztolyú / szavad / fesse plakátjainkat át / vagy tündöklő jeled / a tűzfalak / betűnként ragyogják: (Vers)

Jókai Anna
Ima Magyarországért ...

KÖTELEZŐ OLVASMÁNY A HAZASZERETETRŐL! // Öregisten, Nagyisten/ nézd, hogy élünk itt lenn/ katlanba zárva/ csodára várva/ csöbörből-vödörbe magyarok./ Itt élünk se élve se halva/ hurrá a vödörben hal van/ süthetünk szálkás kis pecsenyét/ a friss húst viszi már a fürge menyét/ körben a bozótból/ ragadozók szeme villog/ az elhevert csordákon/ áldozati billog/ (csitt, csak csen... desen, ne kiálts,/ mormold, csak mormold az imát) // Öreg... (Vers)

Csata Ernő
Tamana

Dr. Vámos-Tóth Bátor / Tamana kutatásról / A Tamana kutatás üzenete, az Emberi Értelem időtlenségét és egy réges-régi, egyetemes kultúra fennmaradt Ősi Nagyságát hirdeti, amelynek nem tudjuk nevét, nem tudjuk hogyan nevezték a régmúlt időkben. Azt tudjuk, hogy ennek az Ősi műveltségnek az öt földrész 190 országában-táján FENNMARADT 7600 név-szerkezete mind ott van a Kárpát-medencei földrajzi nevekben és 60%-ban a magyar családnevekben is. (Vers)

Csata Ernő
Karácsonyi beszélgetés Jézussal

Karácsonyi beszéd Jézussal / (Dutka Ákos: Karácsonyi beszélgetés az Úr Jézussal 1923-ban, című vers átdolgozása) // E beteg, bolond világra, Uram, / ha még egyszer megszületnél, / bár milliónyi templomunk van, / kezdhetnéd megint Betlehemnél. // Szalmajászolnál, Uram, rangosabb / hely tenéked ma sem jutna: / országod nem volt messzebb soha, / „Miatyánkod” bár sok ember tudja. // Názáretből, ha így jönnél / sápadtan, fázva, szenteste, / megnyugodni a szenvedőknél, / Párizsba vagy Budapestre. // Az éhezők közé, ha (Vers)

Csata Ernő
Srí Lanka-i kismadár

A Wikipédiából/ A 2004. december 26-án egy Indonézia közelében történt nagyon erős víz alatti földrengést követően cunami volt, amely Ázsia délkeleti és déli részén, valamint Afrika keleti részén okozott nagyon jelentős károkat. Több mint 150 ezer (más források szerint több mint 200 ezer) ember meghalt. A partot elérő cunami legalább két, de egyes helyeken hat, egyre magasabbra tornyosuló hulláma még a partoktól távolabbi területeken is végzett pusztítást. A hullámok között a tenger visszahúzódott... (Vers)

Csata Ernő
Fél pohár aszú

Minden tokaji pincének a legféltettebb kincse az aszú. A természeti adottságok, a Bodrog és a Tisza közelségének köszönhető párából megtelepedett, (a világ legtöbb borvidékén elátkozott) botrytis gomba jóvoltából, ami itt áldott és várt esemény, a bogyók az ősz folyamán elveszítik víztartalmukat és aszúszemekké válnak. A puttonyok száma azt jelzi, hogy egy gönci hordónyi (136-140 l) mustot hány puttony (20-22 kg) aszútésztára öntenek rá. Ezt négy évig kell érlelni, csak azután szabad eladni. (Vers)

Szerkesztő A
Wass Albert: Karácsonyi versek II.

Elindul újra a mese! / Fényt porzik gyémánt szekere! / Minden csillag egy kereke! / Ezeregy angyal száll vele! / Jön, emberek, jön, jön az égből / Isten szekerén a mese! // Karácsony készűl, emberek! / Szépek és tiszták legyetek! / Súroljátok föl lelketek, / csillogtassátok kedvetek, / legyetek ujra gyermekek / hogy emberek lehessetek! // Vigyázzatok! Ez a mese / már nem is egészen mese. / Belőle az Isten szeme / tekint a földre lefele. / Vigyázzatok hát emberek, / (Vers)

Csata Ernő
A szeretet kalácsa

Pénzisten sötét erői mindent megtesznek, hogy csak neki hódoljunk, pedig már az aranybálványokat is észrevétlen kicserélték, szép, aranysárga kartonutánzatokra.//Osszad-osszad/fénykalácsom,/mézzel kevert/tejben ázzon.//Manna legyen,/földre hulljon,/szenvedőnek/áldást hozzon.//Osszad egyre,/meg ne szűnjön,/alkonytájt is/szépnek tűnjön,//adjad mindig/a kérőnek,/szí... vében is/éhezőnek, // nagyra nőjön/ palántája,/ bőkezűen/ másnak adja.//(2002 ) (Vers)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap