Vers

Csata Ernő
Magányos cédrus

Egy pszichológusi elemzés szerint a Magányos cédrus tükrözi Csontváry igazi lelkiállapotát, a nagyságvágyat és a szörnyű magány iszonyatát, az ellentétpárja a Zarándoklás a cédrusokhoz pedig, hogy milyen szeretett volna lenni a festő: fenséges, társas, kiegyensúlyozott és ünnepelt. A tengerszínt fölött 1800 méterre magasodó hegyen nőtt facsoda a festményen életfává növekedett és egyúttal a győztes, haragvó festő jelképévé is. Ezért olyan a cédrus, mintha lélek lakoznék benne. (Vers)

Szerkesztő A
Kosztolányi Dezső: Magyar költők sikolya Európa költőihez 1919-ben

„Fáj a földnek és fáj a napnak/ s a mindenségnek fáj dalom,/ de aki nem volt még magyar,/ nem tudja, mi a fájdalom!”// Ahogy Dsida Jenő is megírta a Psalmus Hungaricus című versében, igen is létezik magyar fájdalom. Ez minden magyar embernek a fájdalma, nem kell nekünk idegeneké. Trianon az igazságtalanság, a kegyetlenség szimbóluma is egyben. Összeállításunkban e fájdalom hangjait jelenítjük meg a magyar irodalomból. (Vers)

Szerkesztő A
Juhász Gyula: A békekötésre

„Fáj a földnek és fáj a napnak/ s a mindenségnek fáj dalom,/ de aki nem volt még magyar,/ nem tudja, mi a fájdalom!”// Ahogy Dsida Jenő is megírta a Psalmus Hungaricus című versében, igen is létezik magyar fájdalom. Ez minden magyar embernek a fájdalma, nem kell nekünk idegeneké. Trianon az igazságtalanság, a kegyetlenség szimbóluma is egyben. Összeállításunkban e fájdalom hangjait jelenítjük meg a magyar i... rodalomból. (Vers)

Csata Ernő
Korrobori

Ady Endrének 1917-ben a Nyugatban megjelent Korrobori című cikke ihlette e verset. A cikk következtetéseivel nem értek egyet, azzal viszont igen, amit Ady annyi szomorúsággal leír rólunk, ami velünk (magyarokkal) történik azóta is a világban és aminek a megváltoztatására azóta sem vagyunk képesek, nem tudni, hogy miért. Azóta is csak ropjuk a táncot rogyásig, a végső kimúlásig, amíg dühödt férfiak, kínzó bosszúvággyal, összetörik a hang... szert, megfojtják a zenészt, az őrült vitustáncban. (Vers)

Turcsány Péter
Átokbolygó

Mi lesz a milliókkal, / kik elhagyták leégett / házaikat, fölperzselt / kunyhóikat, kik éhezés / elől tengerekre kelnek, / kik utolsó pénzüket / kufárokra bízzák / és belevágnak egy kétesnél / bizonytalanabb jövőbe / és biztos talaj nincsen / alattuk és biztos fedél / nincs felettük, de izmuk ép / és erejük erőben, / miért, miért jönnek felénk, / kiktől rettegnek és / mire is vágynak ők? Csak / erdők, mocsarak homálya, / csak vizesárkok sora, / határőrök gépfegyvere / fogadja őket és szögesdrót, (Vers)

Kiss Dénes
Magyarságom

Én úgy vagyok magyar, hogy belerázkódok, és megrendülök bele./ Mint amikor a Föld mozog, s csikorog lelkemet átvágó izgága tengelye. / Vagyok magyar, mint a kiveszők, akiket nem véd nemzetköziség, / csak maguk ősi tartása és a nyelvük hány százezer éve, / a Föld nevű bolygó forgása, a körüljárása és megnevezése. / Úgy vagyok magyar, hogy nem tudok más lenni soha és sehol. / Sem álmomban, sem ébren. Se étlen-szomjan, se magányban / Se gazdagon, se szegényen. ... (Vers)

Jókai Anna
Krónikásének (1956–2006)

KÖTELEZŐ OLVASMÁNY! // …akik leseperték, besöpörték / akik átvertek, megvertek / akik szónokoltak, elnémítottak / akik ránk nevettek, kiröhögtek // kuss, burzsuj / huj, proletár / isten, haza / soha már! / Nem lesz többé senki szegény / ököllel üt aki legény / népautó, éji csengő / törpe legyen aki felnő / a három színből csak a piros fehér és zöld sunyin tilos. Októberi arany napok /szabadság vagy gyáva rabok / „ez a kérdés, válasszatok” / a rádióban Sors-szimfónia (Vers)

Szerkesztő A
Juhász Gyula: Trianon

„Fáj a földnek és fáj a napnak / s a mindenségnek fáj dalom, / de aki nem volt még magyar, / nem tudja, mi a fájdalom!” // Ahogy Dsida Jenő is megírta a Psalmus Hungaricus című versében, igen is létezik magyar fájdalom. Ez minden magyar embernek a fájdalma, nem kell nekünk idegeneké. Trianon az igazságtalanság, a kegyetlenség szimbóluma is egyben. Összeállításunkban e fájdalom hangjait jelenítjük meg a magyar irodalomból. - Juhász Gyula: Trianon // Nem kell beszélni róla sohasem, / De (Vers)

Szerkesztő A
Babits Mihály: Csonka-Magyarország

„Fáj a földnek és fáj a napnak/ s a mindenségnek fáj dalom,/ de aki nem volt még magyar,/ nem tudja, mi a fájdalom!”// Ahogy Dsida Jenő is megírta a Psalmus Hungaricus című versében, igen is létezik magyar fájdalom. Ez minden magyar embernek a fájdalma, nem kell nekünk idegeneké. Trianon az igazságtalanság, a kegyetlenség szimbóluma is egyben. Összeállításunkban e fájdalom hangjait jelenítjük meg a magyar iro... dalomból. (Vers)

Szerkesztő A
Szőke István Attila: Esküszünk!

„Fáj a földnek és fáj a napnak/ s a mindenségnek fáj dalom,/ de aki nem volt még magyar,/ nem tudja, mi a fájdalom!”// Ahogy Dsida Jenő is megírta a Psalmus Hungaricus című versében, igen is létezik magyar fájdalom. Ez minden magyar embernek a fájdalma, nem kell nekünk idegeneké. Trianon az igazságtalanság, a kegyetlenség szimbóluma is egyben. Összeállításunkban e fájdalom hangjait jelenítjük meg a magyar iro... dalomból. (Vers)

Szerkesztő B
Pilinszky János - Francia fogoly

Csak azt feledném, azt a franciát, kit/ hajnalfele a szállásunk előtt/ a hátsó udvar sűrüjében láttam/ lopódzani, hogy szinte földbe nőtt./ Körülkutatva éppen visszanézett,/ s hogy végre biztos rejteket talált:/ övé lehet a zsákmánya egészen!/ Akármi lesz is, nem mozdul odább.// S már ette is, már falta is a répát,/ mit úgy lophatott rongyai alatt./ Nyers marharépát evett, de a torkán/ még alig ért le, jött is a falat;/ és undorral és gyönyörrel a nyelvén/ az édes étel úgy találkozott, (Vers)

Szerkesztő A
Zas Lóránt: Megundorodni

(Hőbörgőknek) // Megundorodni mindentől. A mától. / Attól, aki gyűlölettel rád szól. / A fennkölten kimondott trágár szavaktól. / Attól, aki feltételezi önmagáról, / hogy mattol. Olyan ő, mint a sarokba / szorított állat. Reszket, de még vicsorít, / hogy talán elmenekül, ha támad. / Regényt is kellene újból írni róla: / hat nyelven beszél, a lova Dulcineáját / viszi a hóba. A szélmalom előtt / megtorpan és megfutamodik: hóka. / Ilyen ő, nagy szavak, don-ki-hót-e-i (Vers)

Csata Ernő
Csíksomlyón

Idézet Badiny Jós Ferenc: Igaz történelmünk a Honfoglalásig 2. rész. // A csíksomlyóiak csodatévő Boldogasszonyukat, a ferencesek templomában lévő kegyszobrot, Babba-Máriának nevezik. Búcsújukon, az esti mise után az egész éjszakát a templomban töltik, és ott hozzá imádkoznak, és ha jó idő van, akkor a templom körül állva a ragyogó "holdsarlóra" néznek, és az imádságot feléje küldik. A "napkeltét" várják aztán és a felkelő napban kö... szöntik az őket mindig megsegítő "Napbaöltözött Boldogasszonyt". (Vers)

Csata Ernő
Az ifjú korruptak - Junii corupți

Mihai Eminescu: Az ifjú korruptak - Junii corupți / (Fordította Csata Ernő) / Hozzátok szólok most, elámított lelkek, / Hogy epétek fakadjon, ó, kába szellemek, / Átokkal kell hassak; / A kékeslila karmú, embergyűlölő átokkal, / Mit ráégessek, mint marhára, homlokotokra / Az izzó vassal. // Jól tudom, hogy lírám süket fülekre lel / Elmétek körül, mi tele van szenvedéllyel, / A bűn óhajával; / Az elmétek, ahol tivornya tombol, / Görcs sorvaszt és részegség rombol, / A kéjtől kiszáradt. // Ó, fortyogjon a düh (Vers)

Csata Ernő
Schengeni határ - (haikufüzér)

A Schengeni határ (amelyről azt sem lehet tudni pontosan, hogy hol is van) ma már annyit sem ér mint annak a magyarországi, falusi bácsinak a kerítése, aki a tolvajok ellen, áramot vezetett abba és ezért a törvényszék börtönre ítélte, viszont azt az áramszolgáltatót, amelyiknek a magasfeszültségi oszlopára felmászott egy fiatal szögvasat lopni és áramütéstől meghalt, azt nem ítélte el egy törvényszék sem. Vajon miért? A... zért, mert Európában nincs igazságszolgáltatás sehol, csupán jogalkalmazás. (Vers)

Felber Zsolt
Kitörés

Szikrázó ágyútorkok lövik városaink, / Zúgó bombázók tizedelik meg soraink, / Már csak az utolsó töltény a reményünk, / A bátorság, a hit a legfőbb erényünk. // Nekem ez a Hazám, az ellen csak átvonul, / Ma én, holnap te esel nekik áldozatul. / Része leszünk egy gonosz birodalomnak, / Olcsó játéka a gyilkos világ-hatalomnak. // Kitörünk testvér, tovább nem maradunk, / Ez a végső harc, ha kell, hát meghalunk! / Az utolsó csepp vérünkig is kitartunk, Mi az életünket, s nem másokét akartuk! (Vers)

Csata Ernő
Ádám - Adam

Marin Sorescu: Ádám - Adam / (Csata Ernő fordítása) // Hiába volt a mennyben, / Ádám az ösvényeken sétált izgatottan és szomorúan, / mert nem tudta életéből mi hiányzik. / Akkor az Isten megalkotta Évát / Ádám egyik oldalbordájából. / És az első embernek annyira tetszett ez a csoda, / Hogy abban a pillanatban / Megtapogatta a következő bordáját, / Érezvén az ujjaiban a kellemes bizsergést / A kemény mellektől és a bájos comboktól, / Mint hang... jegyek formájától. / Egy új Éva kelt életre előtte. / Éppen ahogy (Vers)

Csata Ernő
Kriptokirály és a lapp Enigel - Riga Crypto și Lapona Enigel

Ion Barbu // Kriptokirály és a lapp Enigel / Riga Crypto și Lapona Enigel / (Fordította Csata Ernő) // Bús dalnok, párásabb / mint a lakodalmi óbor, / melyet az örömapa kínálgat, / rajta díszes szalagcsokor. // Dacos vándor dalnok, / egy nagy ének egyre kivár, / a lapp Enigelről dalolj, / s Kriptoról, ki Gombakirály! // - Legfőbb násznagyom, bár / nyelvemet megégettem lakomádon, / de az é... neket mégis eldalolnám, / Enigelről és Kriptokirályról. // - Dalnok énekeld! / Tüzesen zengted a múlt nyáron; /ma énekeld (Vers)

Szerkesztő B
József Attila: Mama

Már egy hete csak a mamára/ gondolok mindíg, meg-megállva./ Nyikorgó kosárral ölében,/ ment a padlásra, ment serényen.// Én még őszinte ember voltam,/ ordítottam, toporzékoltam./ Hagyja a dagadt ruhát másra./ Engem vigyen föl a padlásra.// Csak ment és teregetett némán,/ nem szidott, nem is nézett énrám/ s a ruhák fényesen, suhogva,/ keringtek, szálltak a magosba.// Nem nyafognék, de most már késő,/ most látom, milyen óriás ő - /szürke haja lebben az é... (Vers)

Szerkesztő A
Márai Sándor: Hitvallás

S így lassan mégis elmaradtam / És gombjaim is leszakadnak. / Poros és kócos rendbe raktam / Emlékét a régi szavaknak. // Lehet, hogy egy hibát csináltam, / Üzentek, s éppen lusta voltam. / Autóztam tán, vagy udvaroltam, / Cikket írtam, vagy nem tudom mit. // Vagy nem mentem a telefonhoz / S lehet, hogy Isten hívott éppen. / Talán kártyáztam egy szobában / És valami másról beszéltem. // Hol romlott el? Uram! Mi történt? ... (Vers)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap