Riport-tudósítás

Doma-Mikó István
A Tokugawák

Exkluzív interjú Tokugawa Motokoval, az utolsó japán sógun unokájával: "Hogy milyen volt akkor a báli ruha? Fűzőt használtak, a hajukat pedig a francia barokk mintájára bodorították. Az öltözetünkhöz tartozó csipkekalapot és hosszú blúzt külföldről szereztük be. Akkoriban kezdtek a japánok európai cipőt viselni, amiben otthon sokat gyakoroltuk a járást, hogy a külföldiek előtt ne maradjunk szégyenben. Az én koromban a Rokumékant a Tékoku (Riport-tudósítás)

Doma-Mikó István
A Mifune-legenda 1/2

"A legnagyobb volt, nincs nála jobb színész!" Kilencvenhét karácsony estéjén Tokióban, a Mitakai kórházban egy csontig lesoványodott 77 éves férfi haldoklott. Ágyát csak legközelebbi hozzátartozói állták körbe: két fia, régen elhunyt barátja felesége és a kezelőorvosa. A férfi fölemelte elkínzottan is szép arcát, szólni kívánt, de már nem volt rá ereje. Párnájára hanyatlott, és egy könnycsepp gördült ki megmerevedett szeméből. A hírügynökségek világgá... (Riport-tudósítás)

Szerkesztő D
Körmendi Lajos: Robinson az árokparton Nincstovább falvak

Ez az a falu, amely végállomás. Amelyet, mint fojtogató(?), ölelő(?) kar, körülkerít a Tisza. Ahonnan nincs tovább. Ez az a hely, ahol az autóbuszról szinte csak idős emberek szállnak le. Ahol a falvakban oly megszokott sátortetős házak is hiányoznak. Ahol csak a régi, kopott házacskák guggolnak az út mentén, soknak a búbján nád. Ezen a településen a faluvégi házak farral fordulnak a Tiszának, mintha haragudnának reá... (Riport-tudósítás)

Szerkesztő D
Körmendi Lajos: Robinson az árokparton Riportok

Kezembe került egy verses napló, rajta a cím: „Egy élet története”. Írta egy bizonyos S.L. karcagi parasztember 1949-ben. A napló írójáról megtudjuk, hogy tizenegy éves, amikor meghal az apja, majd ő néhány év múlva kikerül a hattyúsi tanyára, három fiútestvére megnősül, hősünk egyedül marad az anyjával. Huszonegy éves mikor besorozzák, majd behívják Kárpátaljára, ahol hegyivadász lesz, sokat szenved a nagy hóban. 1941 tavaszán kelet felé mentek:.. (Riport-tudósítás)

Szerkesztő D
Körmendi Lajos: Robinson az árokparton Riportok Lina és a jutalom 1/2

A községi tanács dísztermében lágy, az alkalomhoz illő zene szól, úttörőpajtások köszörülik a torkukat, s ekkor, ekkor a község vezetőinek kíséretében feltűnik történetünk hőse, akit az egyszerűség kedvéért nevezzünk Linának, amint azt a falu is teszi. Lina, mint a nevéből és fátyolos, meghatott tekintetéből kitetszik, nőnemű lény. Minden jel szerint ő az ünnepelt, a ceremónia fénypontja. Az úttörők neki szavalnak, neki énekelnek,... (Riport-tudósítás)

Kő-Szabó Imre
Kérdés: elfogadom, vagy nem?

  Z. T. Arnold „festőművész”, mert így titulálta magát, amióta ecsetet vett a kezébe, szorgalmasan dolgozott. Eléggé termékenynek mondható, mert volt olyan hét, amikor két-három olajkép is vászonra került keze alól. A képeket próbálta elhelyezni, különböző galériákban, de nem járt eredménnyel. A csalódottság nem vette kedvét, inkább haraggal ösztönözte munkára. Az ekkor készült képeket félre is tette. Tovább dol... gozott, kezdeti lendülettel, amikor egyszer egy műértő barátja tett látogatást műtermében.... (Riport-tudósítás)

Szerkesztő A
Tamási Áron Emléknap

Tamási Áron egyik legnagyobb népi írónk ((a szónak nemcsak a kort, irányzatot jelző, hanem a szemléletmódra és nyelvre is vonatkozó értelmében), varázsos világot látó, láttató és teremtő, csodálatos, lélekből fakadó nyelvű művész ő, aki a szépirodalmi stílusnak, a mesemondásnak legnagyobb mesterei közül való. Valami különös, derűt sugárzó hangulat lengi be műveit, olyan szívhez szóló, ben... sőséges, őszinte hangon szól hozzánk, hogy úgy érezzük, mindig is ismertük. És valóban, lelkünkhöz, magyar lelkünkhöz szól ő. (Riport-tudósítás)

Szerkesztő D
Körmendi Lajos: Robinson az árokparton Bekiáltunk a kéménybe

A kisöreg magyaráz, terjedelmes történetbe kezd. – Amikor gyerek voltam, a komám, Palkó lelökött egy csutkakazalról. Az anyám felölelt, úgy vitt be a házba – ápolom is a sírját szegénynek. Két esztendeig feküdtem betegen, még iskolába se jártam akkor, úgyhogy csak egy iskolám van. Kilenc doktor bukott ki mellőlem, nem tudtak meggyógyítani. Na, akkor oszt jött egy tudós asszony. Egybül azt mondta, hogy eltört a farcsontom, a sárvíz meg elfutotta a combomat. Azt mondta, hogy ha a sárvíz felhúzódik, meghalok..... (Riport-tudósítás)

Szerkesztő D
Körmendi Lajos: Robinson az árokparton

Először a férje halt meg. Azután a megőszült, bádogos tekintetű kutyája. Utoljára a macskáját ütötte el egy teherautó. Ekkor végleg egyedül maradt Rózsika néni, pedig egész életében pezsgett körülötte az élet. Jó tanár volt. A valamikor szebb napokat megélt ház ma elég nyomorúságos képet mutat. Málladozik a vakolat. A salétrom engesztelhetetlenül kúszik a szekrények dereka felé. A tetőgerenda megroggyant. A kertben a dudva uralkodik... (Riport-tudósítás)

Kő-Szabó Imre
Híd az emberek között

Az a pici „emberpalánta”, amikor a világra jön és életjelt ad magáról, azt kiálltja: - Oá! Oá! Oá! Hosszú az út a sírástól a beszédig. Egyelőre ennyit tud tenni, aztán ahogy értelme nyiladozik a világra, figyel a hangra, a fényre, a mozgásra. Majd elkezd gügyögni, mondhatjuk úgy is – kommunikálni. A megjegyzett szavakból elsőként talán azt mondja: - Mám! Vagy éppen azt: - Hámm! Ahhoz, hogy éljünk, életben maradjunk, kapcsolatokat kell teremtenünk a körülvevő... (Riport-tudósítás)

Kő-Szabó Imre
Rablós írás (Pénzt vagy életet?)

V. Irén nem volt korban több harmincöt évesnél, de mindenki Irénke néninek szólította. Szólt ez annak, hogy V. Irén az önkormányzatnál a szociális ügyeket intézte. Ő maga férjezett, három gyermek anyja, tehát rendelkezett olyan belső emberi értékkel, amely alkalmassá tette az ilyen ügyek intézésére. A néni megszólítás, amelyért nem haragudott, kifejezte azt a fajta helyi elismerést, ahogy a hozzá fordulók ügyeit intézte. Volt gondja szegénynek, elég. A családok segélyért fordultak hozzá... (Riport-tudósítás)

Szerkesztő A
Lélekben együtt volt Szent István régi országa (Kárpáti Igaz Szó)

A kárpátaljai magyarság ünnepségsorozattal méltatta államalapító királyunk emléknapját. A teljesség igénye nélkül készült összeállításunkat ajánljuk olvasóink figyelmébe. / Csak egymásra és az anyaországra számíthatunk / Az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség Beregszászi Járási Szervezete 19-én méltatta a magyar államalapítás emléknapját a Tiszacsomai Honfoglalási Emlékparkban. A helyi görög katolikus templomban tartott szent liturgiát követően a résztvevők az emlékparkba (Riport-tudósítás)

Mészár Alexandra
Kölcsey Ferencről...

1823-ban, Kölcsey Ferenc megajándékozta a magyar nemzetet. Ekkor írta a meg, a Himnuszt, „ A magyar nép zivataros századaiból” című költeményét, melyet Erkel Ferenc megzenésített. Kölcsey eredeti kézirata mai napig megvan, az Országos Széchényi könyvtár őrzi. Jelen kéziratot Kölcsey „hitelesítette” saját kezű aláírásával. Kölcsey a himnusz megírásával, egy érezhető kapcsolatot hozott létre a magyarok múltja, jelenje és jövöje között. Az írás eredti megnevezése (Riport-tudósítás)

Kő-Szabó Imre
Ez nem cím, csak egy felírat!

Az irónia széles körben ismert. Amikor nem lehet, vagy nem ildomos egyenesen kimondani azt, amit mondani akarunk, vagy azt szeretnénk, ha mondandónk telitalálat legyen, beszédünket ironikussá változtatjuk. Az ironikusság tudatlanságot színlelve kérdező személy, színlelő szóból képzett, elvont főnév. Görög eredetű, Szókratésznak, a híres szónoknak volt egyik kedvelt retorikai eszköze. Richárd Rorty amerikai filozófus szerint az ironikus gondolkodás használata, segít megőrizni ... (Riport-tudósítás)

Kő-Szabó Imre
Nyugodt voltam, de mivé váltam?

K. Zsigmond negyvenöt éves szállítmányozási vállalkozó. P. Tibor negyvenéves benzinkútkezelő. A két férfi barátsága több mint húsz éves. Úgy ismerik egymás életútját, mint a saját tenyerüket. Sokat beszélgetnek, elmondanak egymásnak mindent. Ez a barátság onnantól lett szorosabb, meghittebb, amióta K. Zsigmond vállalkozása sikeresebb lett. Ehhez P. Tibor is nagyban hozzájárult. Ez a hozzájárulás talán egy kicsit különleges is volt. Ugyanis P. Tibor... (Riport-tudósítás)

Mészár Alexandra
Kölcsey Ferencről...

1823-ban, Kölcsey Ferenc megajándékozta a magyar nemzetet. Ekkor írta a meg, a Himnuszt, „ A magyar nép zivataros századaiból” című költeményét, melyet Erkel Ferenc megzenésített. Kölcsey eredeti kézirata mai napig megvan, az Országos Széchényi könyvtár őrzi. Jelen kéziratot Kölcsey „hitelesítette” saját kezű aláírásával. Kölcsey a himnusz megírásával, egy érezhető kapcsolatot hozott létre a magyarok múltja, jelenje és jövöje között. Az írás eredti megnevezése (Riport-tudósítás)

Szerkesztő B
Astori vélemények Wass Albertről 1/4

Ramsey Campbell - Elméjében és írásaiban Erdély tovább él - ASTOR – Több, mint 30 éve küzd Czegei Wass Albert halványuló emlékeivel és a kommunista propagandával azért, hogy feltámassza egy majdnem elfeledett európai régió kultúráját, amely főleg Drakula legendájában él. Küzdelme erdélyi nacionalistákat, magyar tudósokat és román ügynökökről kerengő híreszteléseket hozott el ebbe a St. Johns folyó partján elterülő, csendes, erdei kö... (Riport-tudósítás)

Kő-Szabó Imre
Az akarat valóban csodát tesz…

Sadako Sasaki nevű kislány pontosan 2 éves volt, amikor az Amerikai Egyesült Államok repülőgépe 1945. augusztus 6-án Hirosimára, majd 3 nappal később Nagaszakira ledobta az atombombát. Ez a kislány sportolt, látszatra egészségesen élt, de 12 éves korában hirtelen rosszul lett. Leukémiát állapítottak meg nála. A kórházban mondták el neki, hogy egy ősi japán legenda szerint, aki 1000 daruma... darat hajtogat papírból, az meggyógyul. Sadako Sasaki nekilátott, hogy elkészítse az origami madarakat... (Riport-tudósítás)

Kő-Szabó Imre
Hulladék lett az autóm…

- Nekem volt egy Skoda Feliciám. A rendszáma CXB volt, mert ez lényeges, jó régi széria, közel húsz éves. Futott vagy háromszázezer km-t. Amikor végképpen elromlott, ez kint a szőlőben történt. Megfeneklett a sárban, már nem akart megmozdulni, mintha azt mondta volna: - Itt temess el! Talán jobb is lett volna, ha ásót ragadok és megásom a sírját. Ott döglődött hónapokon keresztül, csak a rozsda ette, engem meg a méreg. Aztán a kocsmában elmeséltem, ... (Riport-tudósítás)

Kő-Szabó Imre
Elismerés = siker, hírnév, vagy mégsem?

Az elismeréssel T. Lacika 4. osztályos korában találkozott először. Ekkor pontosan tíz éves volt és fogalma sem volt, hogy egy elismerés mennyi bonyodalommal jár. Az osztályban még szeptemberben ismertette az osztályfőnök, hogy aki az év folyamán jól tanul, a bizonyítványában a legjobb jegyek szerepelnek, elismerést fog kapni. T. Lacika tíz évesen szorgalmasan, kitartó tanulónak bizonyult, mert a kitűzött célt több társával is elérte. Anyukájának a bizonyítványosztás előtt, büszkén újságolta, ... (Riport-tudósítás)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap