Novella

Beke György
Uzon Budapesten, avagy egy százötven éves katonakulacs

Szemben az íróasztalommal, könyveim karéjában, szemmagasságban, hogy mindig lássam, különös alakú tábori agyagkulacs. Keskeny, magas, mint egy hosszúszárú női csizma, tetején hirtelen összeszorul, mint megkötött nyakú gabonás zsák, a szája kicsiny, akár a légelyé1, hogy ivás közben ne folyjon gazdája nyakába a víz vagy a bor. Katonának lovaglás közben is tudnia kellett inni (Novella)

Szerkesztő A
Arany Sas Díj pályázati mű: Lőrincz Anna - Égiriadó

Konyha, piszkos kő, kevéske liszt, egy tarka fejkendő, meggondolatlan röhögcsélés – ennyi maradt csupán a régi világból. Az ócska, recsegő rádió egyre csak szólt: ontotta magát a pocsék muzsikát és a politikai híreket. Testvérkéimmel, Marcsival és a kicsi, görbelábú Zsuzsival éjjel-nappal zsibongtunk. Szidott minket édesanya miatta; csak ránk nézett és máris sírtunk. Hárman voltunk... (Novella)

Nyiri Péter - A Magyar Nyelv Múzeuma
Richard Volkmann-Leander meséi: A varázsgyűrű

Egy ifjú gazda, aki a gazdálkodásban nem igazán jutott előre, egy ekén ült, hogy megpihenjék egy pillanatra, és letörölje arcáról az izzadtságot. Ekkor odalopakodott mellé egy boszorkány, és megszólította: „Miért töröd magad, amikor úgysem jutsz semmire? Menj két napig előre, amíg egy fenyőhöz érsz, amely szabadon áll az erdőben, és kiemelkedik a többi fa közül. Ha azt kivágod, megcsinálod a szerencsédet.” (Novella)

Szerkesztő A
Arany Sas Díj pályázati mű: Gerstenbrand Bence - "...S ott hagyjanak engemet összetiporva..."

Vérzek. Bal kezemmel oldalamat szorítom, de nem tudom útját állni a vörös folyamnak. Valaha fehér volt ingem, most sötétbarna rongyként lóg rajtam, és húz, húz lefelé a földre. Egyedül vagyok. Nem tudom, szemem homályosult el, vagy tényleg tejfehér köd borult a mezőre. Oldalamat fogva küzdöm magam előre, míg a szürkeségből sötét kérgű fák... (Novella)

Szerkesztő A
Arany Sas Díj pályázati mű: Kelemen Balázs - Bezerédi dicsérete, avagy egy nemes ifjú levele édes szülőjéhez

Nemes, és nemzetes Ostffy Kálmánnénak, fia Ostffy János, Bezerédi Imre brigadéros dandárjából, valahol a Rába partján 1707 /a hónap elmosódott./ Szerelmetes édesanyám! Remélem, jó egészségbe találja kegyelmedet levelem. Én tőlem legyen nyugodt, egészséges vagyok, mint a makk. Pinty... (Novella)

Szerkesztő A
Arany Sas Díj pályázati mű: Kühne Katalin - Szélfútta táj

A villanydróton fázós verebek sorakoznak szorosan egymás mellett, tollukat felborzolják, így tartják meg azt a kis meleget, ami még bennük maradt. Az égen sötét hófelhők gyülekeznek, az erős szél hordja-viszi tovább őket, itt-ott kivillan még a kékség. Méteres hó esett. A kémény alig látszik a nagy hótól. A járda két oldalán felhalmozták a havat, közte mintegy alagútban araszolunk a keskeny úton. (Novella)

Szerkesztő A
Arany Sas Díj pályázati mű: Kása Tímea-Tamara - A kórházlelkész

Felébredt. Még homályosan látott, testét nem érezte. Látása lassan kitisztult, és csak fehérséget látott. A távolban beszédfoszlányok hangzottak: - Csoda, hogy egyáltalán életben van. Az Úrnál semmi sem lehetetlen doktor úr, higgye el, hamarosan felébred a kómából, csak hinnie kell! Jézus is hit által gyógyított. Ne vonja kétségbe Isten hatalmát. - Én már annak is örülök, hogy legalább őt meg (Novella)

Kalász István
Kiút

Minden reggel jön a lúd, leül, tollászkodik, néz, feláll, néz, leül. A lúdnak nevet adtam, nem álltam meg, pedig mondják, nem szabad, a név kötelez. Összeköt. A börtönben elveszik az ember nevét, de ez a lúd nem tűnt éhesnek, gondoltam, és így nem baj, hogy nevet kapott tőlem. De aztán, rájöttem, nem is tudom, hogyan néz ki egy éhes lúd. Kopott a tolla? A csőre fehéredik? Nem tud repülni? Ha nem tud, akkor ez a lúd, ez az Eszter, nem éhes, Eszter jól van, mert (Novella)

Szerkesztő A
Arany Sas Díj pályázati mű: Kása Tímea-Tamara - A kórházlelkész

Felébredt. Még homályosan látott, testét nem érezte. Látása lassan kitisztult, és csak fehérséget látott. A távolban beszédfoszlányok hangzottak: - Csoda, hogy egyáltalán életben van. Az Úrnál semmi sem lehetetlen doktor úr, higgye el, hamarosan felébred a kómából, csak hinnie kell! Jézus is hit által gyógyított. Ne vonja kétségbe Isten hatalmát. - Én már annak is örülök, hogy legalább őt meg (Novella)

Szerkesztő A
Arany Sas Díj pályázati mű: Agócs Martina - A Duna kincse

Kinyújtottam karom és belemarkoltam a messzeségbe. Szemem makacsul nézte a fényt. Próbáltam belékapaszkodni, mint egy kötélbe, s kirántani arcom a mélységből. Lélegezni akartam. A fény azonban olyan volt, mint tudatom halovány tévképzete: anyagtalan. Nem volt mit megfognom, így kezem a semmit szorította tenyerébe. Kiáltani szerettem volna. Segítséget hívni, szólítani bárkit, élőt és... (Novella)

Rozványi Dávid
Kávémesék: a boldogságbolt

- Extrém kívánságokat is tudna teljesíteni? - Természetesen! - Mondjuk, ha világuralmat szeretnék kérni? - Legnagyobb sajnálatomra, abból a gyártó már nem vállal újabb példányt. Tudja, az utolsó darabot egy vékony, bajszos fiatalember vitte el, aki eredetileg Wagner kéziratokat keresett, meg festészeti albumokat… Neki milyen árat kellett fizetnie? - Mindent, amit létrehozott élete folyamán, saját magának (Novella)

Szerkesztő A
Arany Sas Díj pályázati mű: Kelemen Balázs - A krónikás

Hogy kit ért tisztesség? A vendéget, vagy a vendéglátót? Kár volt ezen tűnődni. Mindkettő méltónak, vagy méltóbbnak tekintette magát a másikhoz mérve. Az tény, hogy a németek császára, Rőtszakállú Frigyes kért engedélyt Béla királytól, hogy útban a Szentföld felé, békében átvonulhasson keresztes seregével a magyarok földjén. Béla, mint jó keresztény uralkodó, nem tagadta meg a kérést, de jól... (Novella)

Jókai Anna
Ady Endre versmondói

Életre kelteni azt, aki végleges szellemi halálba távozott, vagy eszményeinek hatósugara saját korával elenyészett, szánalmas kísérlet lenne, csinnadratta, görögtűz. Ami viszont folyamatosságában, a nap világosságával működik, azt nem szerencsés egyetlen alkalomban mértéktelenül túlfuttatni, a bőség gyönyörét a csömörig erőszakolni. A „Petőfi-év”-ben éreztem úgy, a kevesebb (és válogatottabb) tiszteletanyag mélyebben... (Novella)

Nyiri Péter - A Magyar Nyelv Múzeuma
Richard Volkmann-Leander meséi

Richard Volkmann Lipcsében született 1830. augusztus 17-én. Apja orvosprofesszor volt, és ő maga is orvostudományt tanult; 1854-ben avatták doktorrá. Ernst Blasius hallei egyetemi klinikáján kezdett dolgozni, 1857-ben habilitált. Egy ideig (Blasius betegsége miatt) a klinika igazgatója volt, később azonban megvált az intézménytől, és gyakorló sebészként tevékenykedett tovább. (Novella)

Szerkesztő A
Arany Sas Díj pályázati mű: Rózsa János - Ima a Donnál és kétezer kilométeren át

- Tizedes úr! - Parancs főhadnagy úr! - Magához vesz két embert, és alkalmas helyen eltemetik az őrmestert, hősi halotthoz méltó kegyelettel. - Értettem! Kérek engedélyt… - Távozhat. A tizedes távozott. A két embert saját szakaszából választotta ki. Meglepte, hogy közönnyel, majdnem örömmel fogadták a parancsot, közel a frontvonalhoz, partizánoktól nyüzsgő... (Novella)

Szerkesztő A
Arany Sas Díj pályázati mű: Felbert Zsolt - Gizella koronázása

Dúsan megrakott szekerek zötykölődtek a római úton. Kíséretükben fegyveresek lovagoltak. Hátuk mögött már lemenőben volt az álmos napkorong. Nyugatról, Bajorföldről igyekeztek, hogy részt vegyenek az ünnepi szertartáson. A gazdagon ékesített csézákban felékszerezett, előkelően felgúnyázott urak, arany és karmazsin színben pompázó asszonyságok ültek. Az egyik, karavánhoz tartozó szekér elejébe hatalmas keresztet állítottak, ez az egyházi (Novella)

Szerkesztő A
Arany Sas Díj pályázati mű: Fekete László - Tatárjárás

A sápadt hold fénye megcsillant a vágtató paripák patái nyomán támadt gödrökben összegyűlő víz felszínén. A fáradt állatok fújtattak a didergő csillagfényben, nehezen bírták a sár és a fagy elegyét legyőzni. Minduntalan beleragadtak a süppedős talajba, lábaikat megfeszítve tudtak csak esés nélkül tovább lépni. Az útszéli fák holt gallyai himbálózva nyújtózkodtak az ég felé. Recsegő ágaik... (Novella)

Kathy Godhy
Hazahúzó!

Amikor leszállt a buszról, csalódottan nézett körül, remélte az apja érte jön lovas kocsival, és nem kell gyalogolnia kilométereket. Szerencsére nem hozott magával sok csomagot csak egy hálóruhát, törölközött, némi alsóneműt, mert csak pár napot szándékozott itthon tölteni, Mikor letért az országútról, levette a cipőjét, mert a puha homokban csaknem lehetetlen tűsarkúba járni. Gondosan körül nézett mielőtt felhúzta a szoknyáját, hogy a drága harisnyát legörgesse a combjáról (Novella)

Turcsány Péter
Szellemi szennyesünk tisztítása

Wass Albert halálának hatodik évfordulójára - Ha megismerni kívánunk egy személyt, vagy a személyek egy csoportját, akkor közelebbi és távolabbi környezetükkel is meg kell ismerkednünk, amelyben mind a hagyomány, mind a világnézet ereje befolyásoló, sőt olykor-olykor mindent eldöntő tényező.� (C. G. Jung) - A rágalmak, amelyek körülveszik a 20. század magyarságának legkiválóbbjait is, már csak a (Novella)

Szerkesztő A
Arany Sas Díj pályázati mű: Khin Olivér - Egy katona naplójából

1848. március 15. Magyarország: kitör a forradalom Pesten… 1848-49. A magyar csapatok sorozatos győzelmeket aratnak a Habsburg csapatok felett… 1849. június: a Habsburg Birodalom nem bírja leverni a magyar szabadságharcot ezért az Orosz haderő segítségét kéri… 1849. június 15. Az Orosz csapatok (közel 200000 fő) átlépik a magyar határt. 1849. június 16. Görgey Artúr tábora (Novella)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap