Novella

Lukáts János
Gondok, társak, remények…

Újabb esszéit két kötetbe osztotta Albert Gábor; a két kötetet Ikerkönyveknek nevezte el, és mindkettőben azonos szemlélet szerint osztotta fel írásait. A hármas felosztás (a címben jelzett gondok, társak, remények) érezteti, hogy múlt és jövő, alkotó egyén és segítő közösség egyaránt szerepet kap, vagy inkább: segítségül hívatik ezekben az írásokban. A gondolkodó, gondolatait végleges alakra ... (Novella)

Jókai Anna
Bölcsek és pásztorok

Honnan tudták? Honnan a bölcsek, és honnan a pásztorok, hogy ki az, aki megszületett? S miért éppen ők, ők először, s nem valaki mások az annyiféle foglalatosságú és minősítésű, egyébként fürge és mohó sokaságból? Márk a Születés misztériumáról titokzatosan hallgat. Máté evangéliuma a bölcsekről beszél, a napkeletiekről, akik kiszámították, a csillagkonstellációból számították ki, hogy az idő beteljesedett. Lukács viszont a pásztorokról szól, akik megkapták a hírt, angyali kinyilat... (Novella)

Kő-Szabó Imre
Elfelejtett ígéret

Az ablak függönye mögül, a résen besütött a reggeli nap. Egészen világossá vált a szoba. Fehér Lajos, ez a huszonöt év körüli srác először az alvó lányra pillantott. Eszébe jutott a tegnap esti buli. Aztán az a tény, hogy a lány különösebb unszolás nélkül, követte őt ide. Nem akarta felébreszteni, de mozdulatára a lány is felkönyökölt az ágyban. Egymásra tekintettek, első pillanatban mind a ketten szótlanok maradtak. Kissé zavarban is voltak, hiszen ez volt az első közös (Novella)

Bene Zoltán
Hungarus sed impius* (dráma egy felvonásban)

Képsorok Balassi Bálint és Hunyadi Mátyás emlékére. - A színpadon üres tér. A színpad előtt íróasztal áll, rajta boroskancsó, poharak, könyvek, papírok, előtte és mögötte szék. - RIMAY íróasztalnál ül, körmöl, közben mondja, amit ír, az írás ritmusában: Az elméleti írástudó mesterségekben is elég álmélkodó ajándékát tapasztalhatjuk az Úristennek, mellyel ezt az időt igéjének töké... (Novella)

Lukáts János
Vén bolond kertet csinál

A ház mögött a telek - akár a börtönudvar. Magas téglakerítés, omló vakolat, cementdarabok a földbe taposva. Nyomorult fűcsomó kettő-három, ha át bírt vergődni a törmeléken. Az öreg ott állt az udvar bejáratánál, a kezében vödörrel. A földszinti lakás ablakában a házmester, két kezét a zsebébe dugta. Az öreg vízkarikákat meg nyolcasokat locsolt az udvar porába, amíg tartott a vízből. Amikor a vödör ... (Novella)

Bodor Miklós László
Virágzik a nyárfa

Dél van. Két harang szólal meg szinte egyszerre. Hátam megett a mi falunké. Előttem, bal felől pedig a folyón túli község templomának tornyában lévő. Egy nyelven, egy ütemre szólnak. Tudom, hogy ugyanaz a mester öntötte régen, amikor még egy ország voltunk. Ma más ország a két part. A két falu lakói egy nyelvet beszélnek. Az őslakosok rokoni szálakkal kötődnek egymáshoz. Más – más ország polgárai mégis, bár egyikük se költözött soha, sehová… A töltésen túl, az óvoda kertjében ... (Novella)

Jókai Anna
Családi kör

– Ma kétszer is voltak négerek a televízióban – üvöltötte örömmel Pista. – Ma kétszer is voltak… Egyszer táncoltak, egyszer meg ütötték őket… – Hallgass már! – kiáltotta az anyja. A kisebbiket bevonszolta a fürdőszobába. Kovács Áron nyitotta a száját. Mégsem szólt. Néha – ha nagyon elfáradt, belátta, hogy a szavak semmit sem érnek. Legalábbis túl keveset. Később, amikor ibolyaszín fénnyel sugárzik az éjjelilámpa, úgyis megbánja, amit kimondott. Nehéz nap volt a minisztériumban. (Novella)

Kiss Dénes
Ha ölnek, meghalnak

Lassan, vigyázva hozta ki a tenyerén az ázott szárnyú méhet a Balatonból a tizenkét éves Ancsa-Pancsa. Arcán látszott, hogy semmi másra nem gondol, csak a vízbe pottyant méhecskére. Sugárzás telepedett meg a homlokán. – Jaj, apu!… Vigyázz!… Méhecske. Csak le ne essen. – Óvatosan gázolt a somogyi part felé a sekély vízben. – Nehogy locsolj, ne gyere közel!… – figyelmeztetett többször is, miközben a kis rovar szárítkozott a napfényben a tenyerén. (Novella)

Lukáts János
Lajos

Éppen hogy betöltöttük a tizenhatot, vagy készültünk betölteni. Harmadikosok voltunk, mondják, ez nehéz év, minket ez a vészmadárkodás nem zavart, hol van még az érettségi! Különben is, még bennünk a nyár: kajaktúra, sátortábor, ha külföld, akkor Csehszlovákia. Mi azt mondtuk: fiatalok vagyunk, ők azt: ezek még gyerekek. Az első tanítási napon több új fiú is feszengett a padok között, nem mertek leülni, nehogy birtokháborítást köves... (Novella)

Lukáts János
Az ülésszak hosszú szünetében…

A konferencia első napja azért csak véget ért! A résztvevők ádáz ellenfelekből estére megértő barátokká szelídültek. A könyvtár igazgatónője, aki „épített ékszerdobozának” egész esztendőben rettegett zsarnoka volt, ma estére mosolygós nagyasszonnyá változott, kezeit széttárva ekképp fejezte be a délutáni ülésszakot: – Most hosszabb szünet következik holnap reggelig, legyen ez a nyugalom és a vidámság (Novella)

Szerkesztő-B
Reményi Tibor: A döntés

Már hetek óta nyugtalan volt a hangulat a városban. A páncélos laktanyában a megszokott rendben folyt az élet, de a kimenőkön érezték, hogy valami van a levegőben. A rádió a környező országokban folyó átalakulásokról beszélt, de a hírek szűkszavúak voltak. Az események valódi arculatát csak kikövetkeztetni lehetett. Az utóbbi napokban már a laktanyán belül is megváltozott a légkör. A tisztek kimértebbek, mogorvábbak lettek, megszűnt az (Novella)

Kühne Katalin
Elsüllyedt falvak, megroggyant tanyák

Bözödújfalu vízbe merülésére emlékezem, a diktátor falurombolásaira, az elszakított területeken élők nehéz sorsára, de a magyar tanyákon élők elszigetelt életét is, a túlélésért, a megmaradásért folytatott küzdelmeiket is feltárom. - Kattintgatom a távirányítót, hirtelen egy megdöbbentő látvány tárul elém. Bözödújfalu elsüllyedt világáról, a vízzel feltöltött faluról beszél a narrátor. Csak egy tavat látok, és a vízből kiálló templomto... (Novella)

Kő-Szabó Imre
Átutazóban

A vasúti étterem füstös volt, benne a levegő kibírhatatlan. Az ételszagok azonban ingerlőek, a gyomornedvek győztek, így már nem tudtak visszafordulni. A két srác, átutazóban volt a városban. Ebben a nyári melegben a Balatonra igyekeztek, csak lekésték a korábbi vonatot. A következő egy óra múlva megy, addig legalább megisznak egy jó hideg sört, indokolták az idő eltöltését. Kovács Miklós és Suhajda Feri már három éve ismerték egymást. Ott a... (Novella)

Lukáts János
Iréne

- Anyám, a hetedikesek szaggatják a bibliát! - Tudom, leányom. Tavaly harminckét szentírást kellett újraköttetni, az idén még csak május van, de már huszonegynél tartunk. Kétszer újrakötik, harmadszor megy a zúzdába. - A biblia? - Minden könyv, ami szétszakad. Ha bibliát zúzatunk, aznap este mindig külön fohászt mondok a világ széttépett könyveiért, és titokban reménykedem, hogy egy zúzómunkás kiemeli a papír halomból és hazamenti. - Harminckettőt (Novella)

Jókai Anna
A könyvtár

Tíz-tizenkét éves lehettem, amikor először láttam könyvtári környezetet. Fölfedeztem egy magánkölcsönkönyvtárat, ahol egyúttal eladás is folyt. Azóta sem olvastam annyit, mint gyermekkoromban, jóformán az volt akkor minden szórakozásom. Ez a boltos azt hirdette, naponta cserél, ha a „kuncsaft” úgy kívánja. De egyedüli jelenség lehettem, ahogy valóban minden egymást követő napon megjelentem az egérszagú boltocskában, hónom alatt a kiolvasott könyvvel, s izgatottan nyálaztam ... (Novella)

Jókai Anna
Jelen időnk és a Berzsenyi-sors

Több okból vonzódom Berzsenyihez; mintha kortársam lenne, olyan személyes érzülettel. Berzsenyi nem „üzen” – Berzsenyi közöl velem valamit. Ez a közlés éppoly érvényes, mint az ezernyolcszázas évek elején. Tanít, vigasztal, s a kicsinyességekből kiemel. Berzsenyi gondolkodása nem behatárolt. A két fogalom: „lélek s szabad nép” nála egymás mellett, egyforma fontossággal szerepel. Költészete, szelleme úgy feszül a lét kereszt... (Novella)

Lukáts János
A hirdetés

A nénike aprókat lépegetett a járdán. Amint az útkereszteződéshez ért, mindkét irányba óvatosan körülnézett. Mire ismét a lámpára emelte szemét, az már pirosat mutatott. A néni lassan érkezett el az átjáróig és nehezére esett, hogy állva maradjon a járdaszegélynél. Jobb kezével, a biztonság kedvéért, a lámpaoszlopba fogódzott. A zöld kezeslábasba öltözött két fiatalember még átszaladt a zebrán, bár a lámpa már pirosra váltott. Aztán (Novella)

Kalász István
Ne feledd, mikor születtél...

De Margit, szólt halkan egy idős asszony, egy volt apáca a sarokból, Isten szereti, ha a vidámak az emberek. Ezen senki sem nevetett. Na, rendben van, enyhült meg a főnővér, itt a szobában, mondhattok egyet, nem bánom. Senki sem szólt. Végül a volt apáca törte meg a csendet, egy viccet én is ismerek, kezdte halkan. Elmondhatom, ha gondoljátok… Pincér, ez a szalvéta használt, méltatlankodik a vendég. Nem, rázza a fejét a pincér, csak rosszul hajtottam... (Novella)

Fehér József
A boldogság belülről fakad

Vastag hóbunda borította reggelre a tanyai tájat. Nem is csoda, hiszen egész éjszaka megállás nélkül kavargott, hullt a hó. De amint az ébredő nap lassan felkúszott a decemberi égre, arany fényeivel megvilágítva mindent, öröm volt rátekinteni a tanya épületeinek tetőire, a kerítést övező fák derekára és a hosszan elnyúló hómezőre. Mintha gyémánt-szemcsékkel ajándékozta volna meg a ter... (Novella)

Jókai Anna
A határ

Kiszikkadt, fáradt volt. Tizenkét éjszakát töltött sátorban, nyolcat ifjúsági szállónak hirdetett hippitanyán. Huszonhat várost pipált ki a listán, s ötezer kilométert húzott át piros filctollal Franciaország harmonikává hajtogatott térképén. Amikor bélyeget vett, és érdeklődött, hány centime kell Magyarországra, négyszer kérdezték meg tőle (Arles-ban, Avignon-ban, Saintes-Maries-de-la-Mare-ban, és egy -esse-re végződő falucskában), hogy Magyarország Európában van-e. Három disszidenssel talál... (Novella)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap