Novella

Fedák Anita
Az elixir

Élve a kettős állampolgárság, vagy ahogyan ő mostanában nevezte, álompolgárság lehetőségével, magyar gyökereit felhasználva lett az anyaország polgára. Bár csak az anyai ágon mondhatta őseit magyarnak, a múzeum irattárában, ahol dolgozott, addig kutakodott, míg több évszázadra visszamenőleg vissza nem vezette a Szemán família családfáját. Anyja félig magyar, apja szláv volt, az egykori Szovjetunió magas rangú katonatisztje. Utóbbi a Kárpát... alján élőkhöz hasonlóan . (Novella)

Bodor Miklós László
Valami elmúlt (önéletrajzi füzér) 4. Megbicsaklott újrakezdés

Néhány nap múlva fáradtan, mészfoltos ruhában előkerült az apa is. Előkereste a nagy faládából kézi szerszámait. Megolajozta a csillogó nyíró gépeit. Meg is csattogtatta próbaképpen. Ollóit is leápolta. Szemlét tartott borotvái felett. A lerombolt üzletből előkerült két borbélyszék. Egyik teljesen roncs volt. Másikra az odahívott asztalos fejcsóválás után rábic... centett. - Ez még menthető. Bár a kerekei elvesztek. Érdekes módon épen maradt egyik tükör is, (Novella)

T.Ágoston László
A kutyasétáltató

Zsengellér, a költő, író, újságíró, keresztrejtvény-szerkesztő és esszéista ott állt a lépcső alján, és vállát söprő ősz haját lengetve motyogta: – Nem hiszem el. Nem hiszem el, doktor Kovács Alfréd, közös képviselő úr, hogy te, akit a mai napig a barátomnak hittelek, rongyos kétszázezer forintos közösköltség-tartozásért képes vagy rám uszítani a végrehajtókat. – No, de… – lépett lejjebb a lépcsőn a másik. – Tudod, hogy nem én… a lakótársak megszavazták, nekem muszáj… – Megsza... vazták? Leszarom a szavazatukat, (Novella)

Czakó Gábor
Ki dugta el az anyanyelvi kódot?

„Ha nem tanuljuk meg jól anyanyelvünket, gondolkodni sem tanulunk meg”, nagyjából így összegezhető a tanárok tapasztalata a magyartanításról. „Az anyanyelv alakítja agyunkat”, ez pedig agykutatói megfigyelések összefoglalása. Goór Judit fontos cikke – Ha hiányzik az anyanyelvi kód (M. N. 2013. jan. 28.) – rámutat az anyanyelvoktatás súlyos állapotára és a belőle eredő bajokra: az iskolások közül sokan nem tudnak olvasni, terjed a diszlexia, aki ismeri a betűt, az sem érti, stb. Nézem a HÖOK vezéreinek (Novella)

Szerkesztő B
Stefano Benni: A kemence szelleme

Esszé a fiammorgallus létezéséről. - A. Molnár - Sok-sok évvel ezelőtt élt egy fiammorgallus a falunkban, egy kemencében. Azokban az időkben bőven akadt belőlük, különösen a vidéki kemencékben. Néhányan úgy tartották, ezek a lények jó szellemek, mások pimasz ördögfiókáknak gondolták őket. És persze a természetükről és a külsejükről is számos legenda keringett. Lángból vannak, mondták egyesek, abból a nyughatatlan, reszkető lángból, amely az égő fahasábokból serken; virágok, függőleges indák, (Novella)

Kalász István
Mit ér....

"hiszen lehetnénk/jóbarátok, együtt mehetnénk/a kávéházba s teát kavarva,/szépet, jót, igazat akarva/beszélgethetnénk irodalomról,/vagy más ily fontos emberi lomról" / - Beírtam a YouTube-ba: Mit ér az irodalom? Jött egy találat, „hogyan lehet irodalmat újra…”, kialvatlan lány állt egy antikváriumban, a remegő kamerába nézett, kezében mikrofont tartott, ötvenhatan nézték meg a klipet, a lány T. urat, a bolt tulajdonosát kér... (Novella)

Kalász István
Tanácsadó bajbajutottaknak

/../ Amennyiben a sors kellemetlen fordulata folytán bajba jutottál és hajléktalan vagy, tudd: fontos a jó alvás. A bajbajutott embernek, ha élni akar, erőre van szüksége, és az éjjeli menedékhelyek túlzsúfoltak, bűzösek, meg lopnak is, olykor-olykor meg kell vesztegetni a portást, és az ember kezdetben büszke. A városokban vannak kazánházak, de ezeket gondosan zárják a fűtők, a híd alatt élni pedig..., ez olyan újságírói tévképzet. /../ ... (Novella)

Czakó Gábor
Érdemjegy

A 2006-os választás első fordulója utáni hűvös, esős napon, a Szépasszony ablakába szórt napraforgót megrohanták a verebek. Egész télen csak a meggyvágók, a cinkék, a zöldikék, a csízek és hasonlók jártak oda ebédelni, a verebek mintha eltűntek volna, s most, mintegy varázsütésre, megjelentek. - Még a 2002-es választás előtt történt, kezdte a Tanár úr az emlékezését. - Helyettesítettem az egyik érettségiző osz tályban. (Novella)

Papp Lajos
Hazaszeretet, Sinkovits és Latinovits

A gyenge emberek nem tudják elképzelni, hogy vannak náluknál erősebbek. Ha valaki mégis kiválóbb, mint ők, azt csak úgy tudják elfogadni, ha az illetőt beszennyezik, mert akkor lerángatják a maguk szintjére. Minden olyan történet, amely a nemzet nagyságait és hőseit erkölcsileg próbálja denunciálni, az a gonosz birodalmába tartozik. Mégsem hallottam soha, hogy Imre bármiféle gonosz vád ellen is védekezett volna, s ez számomra a legbiztosabb jele annak, hogy nem volt érintett. Tisztában volt önmagával, (Novella)

Fehér József
Mi történt Zénóval?

A kék Sedannal a kocsibejáróról gyorsan kitolatott az asszony az útra, és már menetirányba is fordult. Ebben a határozott mozdulatsorban volt valami elszánt keménység. …Hogy azért is megmutatja: egyedül is képes lesz rá. Képes lesz a két gyerekről a kéthetes üdülés alatt egymaga is gondoskodni. Ha már a férjének sokkal fontosabb, hogy megírja azt a nyamvadt novellát, minthogy együtt elmenjenek üdülni, és jól érezzék magukat két csodálatos héten ke... resztül (Novella)

Rozványi Dávid
Kávémesék: a Szent és a Sátán

Amit kínálok: ha megtagadja Istent, akkor biztosítom önnek az örök kárhozatot. Higgye el, a pokol nem olyan rossz hely, mint amilyennek a mennyei propaganda beállítja. Tudom, az ajánlatom első hangzásra meglepő, de kérem, hallgasson meg. Tudja, hány ember áll ott kint, a maga halálára várva, hogy aztán a csont és húsdarabkáit imádhassa? Mi ketten tudjuk, hogy ön csak egy bűnös és esendő lélek, de ők nem. El tudja képzelni, micsoda ... (Novella)

Kiss Dénes
Divat

– Ma a mi életünkről beszélj! – kérték többen azon a napon./– A ti életetek a divat és a látszat –/kezdte Danai, és zavartalanul folytatta, bár jól látta, hogy sokan fintorognak. – Legtöbbször/mindkettő fontosabb számotokra sok igazán lényeges dolognál. Levetnétek/görcseiteket,elhagynátok gátlásaitokat,pedig csak ezek menthetnek meg/benneteket a felszínességtől. Könnyedek akartok lenni, és látványosak, jó modorúak,/szellemesek, társaságiak, jópofák, ahelyett hogy jó emberek akarnátok lenni egyszerűen... (Novella)

Horváth Lajos
Egy iráni kereskedő Magyarországon és a Bizánc elleni magyar-besenyő hadjárat 934-ben 2/2

3. A magyar-besenyő megbékélés és szövetség - A magyar szállásokat ért nándorfehérvári városlakók által elkövetett támadás hírére a magyar-besenyő fegyveres konfliktus befejeződött. Feltételezhetően a magyar fél kezdeményezte a békét, annak következtében, hogy elhatározta a város megbüntetését, illetve ezen ezen túl a hadjáratot Bizánc területén. Mindez 933 második felében mehetett végbe, hiszen ahhoz, hogy 934-ben áprilisban már a Balkánon legyen (Novella)

Czakó Gábor
Galley

A szépmúltú és még szebb reményű társaság Ödön színésznél ebédelt. Természetesen halat, mármint halászlét, mert a házigazda tolnai ember volt, tehát a dunántúli és kalocsai Sárköz metszéspontjában született, ahol az ország legpompásabb halai és legízesebb, tökéletesen oldódó pirospaprikái szoktak forró hangulatú összejöveteleket tartani a bográcsban. Szőlősgazda a rizlingjével sürgölődött, Nagy Feri pedig az újmódi sirá... (Novella)

Kő-Szabó Imre
Érettségi öltöny

Már évek óta nem jutott eszébe Sándornak, hogy a szekrény oldalsó részében, ott lóg az érettségi öltönye. Évente egyszer rápillantott, akkor is csak úgy futólag. Talán kezdeni kellene vele valamit, hiszen több mint tíz éve, nem volt rajta. Emlékszik a gimnáziumban mindig pulóverben járt, ez az öltöny csak az érettségire készült, hiszen megvolt az iskolai szokásrend, ebben a sötétkék öltönyben kellett ballagni. Özvegy apjának, nagy erőfeszítésébe került,... (Novella)

Kalász István
Rovarcsapda

/../ Orvul jönnek, nem tudni, hol a táboruk, hol gyülekeznek, de bárhol és bármikor felbukkanhatnak. Egyformák, de nem teljesen. Nem alakzatban járnak, de állandóan együtt vannak, a nedves helyeket kedvelik vagy a száraz meleget, döghúsra mennek, galambfészekben élnek, petéznek, lárvát raknak a repedésbe, avarba, homokba. Két hét, négy hét és kelnek ki az új csapatok, nem tudtam, hogyan tovább, csak azt: támadni kell, a háború elkerülhetetlen (Novella)

Kő-Szabó Imre
A mázsa és a súlyok

Meghalt az öreg Varga Péter bácsi. Hetvenöt évet írhattak a fejfájára. Két évvel ezelőtt özvegyült meg, feleségét egy hirtelen jött agyvérzés szólította a másvilágra. Két lánya maradt hátra. A Juli meg az Ida. Ők sem voltak már mai lányok, férjezettek, sőt nagy gyerekeik, meg unokáik is voltak, túl az ötvenen. Ahogy lezajlott a temetés, talán a koszorúkat rakták a sírra, titokban, már is a két lány fejében, megfordult az örökség kérdése. Egyértelmű volt, hogy a (Novella)

Kalász István
Oly korban...

13.30 perckor a helyszínelő fényképezett, a fiatal nyomozó állt a halott férfi fölött, nézte az almát, a második halott ezen a héten, a nyomozó körülnézett, a tett helyszíne: raktárhelyiség az épület aljában, dobozok, afféle büntetőhelyiség lehet? Miért ide hozták, kérdezte a nyomozó. -/- 11.21 perckor a zöldséges kérdezte, hogy miért vette el az almát, a megkötözött férfi nem válaszolt, ha lop, kiabálnak, megütik az őrök, de feljelentés soha nem lesz, ezt tudta a férfi, a zöldséges közel (Novella)

Fehér József
A sámán látomása

Először csak a folyó fodrait figyelte Misán, az idős sámán, aztán a vízre ereszkedő, rikoltó madarakat, ahogy megpihentek időnként a hullámok hátán. Miközben hullámos ősz hajába túrt, látta a lenyugvó nap arany-vörös fényeit, amint hidat alkotnak a lassú folyó két partja között. Most a part menti erdő felé fordult, hogy meghallgassa a feltámadó szél zúgását, de semmit nem hallott ki belőle. Felnézett hát az égre, és megszemlélte a hold és a csillagok állását. S (Novella)

Fehér József
A kézifék

Az öreg Wartburg még vitte egy darabig, aztán mint a csökönyös szamár, hirtelen megállt. Már csak ez hiányzott, gondolta a srác és a slusszkulcs elfordításával, ahogyan ezt szokta, megpróbálta beindítani. Még egyet mordult a motor (mintha azt mondaná, hagyj békén!) majd végleg megadta magát a sorsnak. - A franc essen bele! – káromkodott a srác. Mindkét tenyerével mérgesen a volánra csapott. Kint a bíbor alkony már sötétlilára (Novella)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap