Novella

Szerkesztő B
Ady Endre: Kis, karácsonyi ének

Tegnap harangoztak, / Holnap harangoznak, / Holnapután az angyalok / Gyémánt-havat hoznak. // Szeretném az Istent / Nagyosan dicsérni, / De én még kisfiú vagyok, / Csak most kezdek élni. // Isten-dicséretére / Mégis csak kiállok, / De boldogok a pásztorok / S a három királyok. // Én is mennék, mennék, / Énekelni mennék, / Nagyok között kis Jézusért / Minden szépet tennék. // Új csizmám a sárban / Százszor bepiszkolnám, / Csak az Úr (Novella)

Kő-Szabó Imre
Ismerkedés

Horvát Lajos még egy darabig ült a presszóban. Időérzékét teljesen elveszítette. Úgy érezte minden üres körülötte. Fizetett és kiment a Kőrútra. Céltalanul elindult. Szemlélődött, de egy idő után érzékelni kezdte, hogy nem lát semmit, pedig nem vak. Legalább is nem rögzülnek benne a dolgok, az események. Bámul, mint egy pusztai marha, de üres minden. Így csatangolt az utcán, mert volt ideje. Nem sürgette senki, semmi. Mondhatta volna azt is: - Enyém a világ! (Novella)

Jókai Anna
Ady Endre versmondói

Életre kelteni azt, aki végleges szellemi halálba távozott, vagy eszményeinek hatósugara saját korával elenyészett, szánalmas kísérlet lenne, csinnadratta, görögtűz. Ami viszont folyamatosságában, a nap világosságával működik, azt nem szerencsés egyetlen alkalomban mértéktelenül túlfuttatni, a bőség gyönyörét a csömörig erőszakolni. A „Petőfi-év”-ben éreztem úgy, a kevesebb (és válogatottabb) tiszteletanyag mélyebben... (Novella)

Jókai Anna
A király legrégibb ruhája 1/2

Egy kicsiny országnak is lehet neves uralkodója, még ha el is marad a ceremónia, s felséges király úr helyett így emlegetik: íme, a mi hős fejedelmünk! A törvényes királyság öröklődik – vér szerint. Ilyen alapon trónhoz jut néha a mégoly satnya vagy igencsak gonosz; esetleg ütődött. A „fejedelem” szónak más a zamata. Feltételez valami friss forrongást, amit ha ő is szított, ő is simít el, rendesebb rendet ígérve az avult helyébe. A fejedelmet többnyire vá... lasztják, ne (Novella)

Nyiri Péter - A Magyar Nyelv Múzeuma
Intelmek a nyelvtarisznya-töltögetőkhöz

Megadatott Neked a beszéd képessége, adomány ez, mellyel jól kell sáfárkodnod. Anyanyelvedet is folyton tanulnod kell! A nyelvhasználat cselekedet: felelősséggel jár. Használd hát a nyelvet erkölcsösen: amikor beszélsz vagy írsz, a szeretet vezéreljen. Gyűjtsd az erényeket, hogy jóra használd édes anyanyelvedet, hasz... nálj s közösséget építs vele! Légy türelmes és szerény, figyelmes és együttérző, kedves és segítőkész (Novella)

Kő-Szabó Imre
A vörös hajú lány (retro történet)

Egyhangúlag lépdelt a villamosmegálló felé. Az órájára pillantott. – Ideje, hogy hazamenjek! Nyolc óra! – mondta úgy önmagának és arra gondolt, mindig ilyenkor este jut csak eszébe, milyen rossz egyedül. Magányosan botorkálhat az esti szürkületben és remélheti, talán holnap más lesz minden. Talán, de miért is lenne más? A kilences villamos, az esti órákban megszokott csörömpöléssel, döcögött végig a Bécsi úton. A fiú, aki nem volt több mint húszéves, (Novella)

Lukáts János
Féja Géza: Visegrádi esték

A címlapon körszakállas, ősz férfiarc, oldalra kitekint a képből, kék szemet és szikár alakot sejtet. Első pillantásra lehetne az öreg Kossuth, pedig az öreg Görgey. És hogy hasonlít az öreg Féjára! Talán nem is véletlen a hasonlóság, mindhárman felső-magyarországiak. Kossuth végigélte a századot, 1802-től 1894-ig, 1848-49-ben, élete csúcsán 46 éves volt, utána még ugyanennyi évet élt emigrációban, száműzetésben. Távol hazájától, élethosszú kapcsolatot tartva a rajongott és elveszített nemzettel. (Novella)

Kalász István
Élet pentaton dallamra - Beati possindentes

Koromsötétben szálltam le. Az állomás mellett, egy raktárban aludtam, és csak másnap hajnalban indultam el a köves út mentén a közeli falu felé. Szép volt, jó volt menni a hajnali friss levegőn, az erdő, fénylő mezők mellett. Egy gyerek jött szembe, de amikor közelebb ért sikítva megfordult, és rohanni kezdett visszafelé. Összevert arcom ijeszthette meg. A falu füstös kocsmájában is csak bámultak rám némán, és hiába tettem pénzt a fényes, hosszú pultra, a csapos nem szolgált ki. Átmentem a templomba, (Novella)

Jókai Anna
A háromszemű 2/2

Kelt: 2900. év 266. napja, Krisztus után. (Helyesbítés: idő után.) Egy magát valamire is tartó tudósító ne krisztusozzon. Igazodjon a tudományos szaknyelvhez. A feltűnési viszketegségben elmarasztalható, labilis idegzetű fantaszták közül egyet időmérésre megkülönböztetve kiválasztani úgysem volt soha politikailag korrekt. S aki szavakat üt be a gépbe, hogy a hírekről tárgyilagos hírt adjon, köteles fokozottan ügyelni a politikai korrektségre. Ez legalább olyan fontos, mint hogy embert már nem eszünk (Novella)

Lukáts János
Húsvéti hazahívás

„Vajda Sándor miniszterelnök úr három erdélyi írónak elsőosztályú vasúti szabadjegyet adatott, egész esztendőre szólót. Így mutatta ki tiszteletét az erdélyi magyar irodalom iránt”. Ezzel az örömteli mondattal indul Tamási Áron könyve, öröm az írónak, aki utazhat, öröm a kortárs román miniszterelnöknek (Alecsandru Voida), aki jótékonykodásával népszerűsítheti magát, öröm az erdélyi magyar irodalomnak, amely iránt így mutatódik ki a tisztelet. (Novella)

Jókai Anna
A háromszemű 1/2

Kelt: 2900. év 266. napja, Krisztus után. (Helyesbítés: idő után.) Egy magát valamire is tartó tudósító ne krisztusozzon. Igazodjon a tudományos szaknyelvhez. A feltűnési viszketegségben elmarasztalható, labilis idegzetű fantaszták közül egyet időmérésre megkülönböztetve kiválasztani úgysem volt soha politikailag korrekt. S aki szavakat üt be a gépbe, hogy a hírekről tárgyilagos hírt adjon, köteles fokozottan ügyelni a politikai korrektségre. Ez legalább olyan fontos, mint hogy embert már nem eszünk! (Novella)

Jókai Anna
Családi kör

– Ma kétszer is voltak négerek a televízióban – üvöltötte örömmel Pista. – Ma kétszer is voltak… Egyszer táncoltak, egyszer meg ütötték őket… – Hallgass már! – kiáltotta az anyja. A kisebbiket bevonszolta a fürdőszobába. Kovács Áron nyitotta a száját. Mégsem szólt. Néha – ha nagyon elfáradt, belátta, hogy a szavak semmit sem érnek. Legalábbis túl keveset. Később, amikor ibolyaszín fénnyel sugárzik az éjjelilámpa, úgyis megbánja, amit kimondott. Nehéz nap volt a minisztériumban. (Novella)

Kő-Szabó Imre
A két bicikli

A kerékpár, melyet a köznyelv, becézve drót szamárnak is nevez, számomra mindig a csodálat tárgya volt. Nem tudtam megmagyarázni, még magamnak sem, hogyan lehet két keréken, egyensúlyozva haladni úgy, hogy nem esik el a kerekező. Gyerekkoromban, otthon apámnak volt egy férfi kerékpárja. A történetben szereplő két bicikli közül ez az első. Fekete színű váza, széles gumija masszív érzést keltett az emberben. Sajnos hosszú ideig csak nézegettük az öcsémmel, (Novella)

Fedák Anita
A babázó bábozó

A bábszínházba kerülő alakok valóban egy-egy színdarab szereplői, és azokat a gyerekeknek szánja. A reklám-cégek és kereskedelmi egységek felkérésére alkotott kirakati babák zöme a felnőtteknek készül, azok nem játékszerek. És kinek szánja a Stuart Máriát, a Nagy Katalin és a Zrinyi Ilonát ábrázoló babákat, furdalja az újságírót a kíváncsiság. Ezek többsége egyéni megrendelés. A legújabb divat az újgazdagoknál, hogy bábu formájában egy történelmi személyiség figuráját szeretnék látni a házukban. (Novella)

Lukáts János
Szabó Lőrinc a Balatonnál

„Nyaranta többfelé meg szoktak hívni barátok s új ismerősök, többnyire balatonvidékiek…” – írja 1951-ben az elmúlt évekre emlékezve (Forst Károly Frigyesnek). De nemcsak nyaranta, 1949 februárjának elején barátjától, a család háziorvosától kap levelet, Hévízről. Dr. Tompa Kálmán baráti bizalmaskodással és orvosi akkurátussággal közli, mit rakjon azonnal „egy kis kufferba”, a legintimebb ruharészletezés mellett a legfontosabbakra is kitér Tompa doktor: „hozz ceruzát, tollat és sok papírt és kedvenc könyveidből”. (Novella)

Nyiri Péter - A Magyar Nyelv Múzeuma
Képzelt levelek Kazinczy Ferenc és a magyar nyelv világából 4/4 - Kazinczy Eugénia levele

Tavasz van, madárhangos kikelet, a széphalmi öreg fán már ott szendereg a bölcs fülesbagoly, s a kúria ablakain derűsen csillan meg a márciusi fény. Reggelente sokat sétáltunk a kertben jó apámmal, mondókákat tanultunk, verset szavaltunk, vagy csak csevegtünk, magyarul, olykor franciául s németül is. Széphalom mindig csodálatos: tavasszal, amikor megérkezik a gólya, s virágba borulnak a fák, a forró nyárban, a zöld lombok (Novella)

Szerkesztő B
Gárdonyi: Krisztus bankója

Valami nagy duhhanás hallatszott a házban, s nyomban rá női sikoltás. Csakhamar nyiladoztak az ajtók, ablakok mindenfelől. S a hajnali világosságban álmos arcok bámultak elő. - Házmester! - rikoltotta valaki a földszinten. Az udvar közepén egy nagytestű úrféle hevert, arcon. Az egyik karja vállban úgy kifordultan, ahogy a korpával tömött bábu karja szokott, mikor a gyermek eldobja. A derekát bő teveszőr otthonka takarta (Novella)

Szerkesztő B
Gárdonyi Géza: Tengeren járók csillaga

Négynapi tengeri út volt előttem. Kis társasággal utaztam, de csupa osztrákkal. Magyarul nem tudott a kapitány se, pedig a hajó magyar hajóstársaságé. Reggelinél mondja a kapitány, hogy az egyik tisztje magyar: Reiter a neve. Azt gondoltam zsidó, és csodálkoztam magamban, hogy tengeri pályán zsidót találok, de nem zsidó volt: szőke, kékszemű germán-tipusu fiatal embernek találtam. Ott sétált a hajóhidon. Az ily sétálás négyórai (Novella)

Lukáts János
Gárdonyi Géza másfél évszázada

1890-ben, Gárdonyi Géza Figurák című kötetének bemutatásakor Mikszáth Kálmán „veszedelmes vetélytársnak” nevezi a fiatal szerzőt, elismerő csipkelődés volt ez a sikert a maga számára akkor már meghódító Mikszáthtól. Mégse lettek egymás vetélytársai, útjuk hamarosan más irányba fordult. Százötven éve született Gárdonyi Géza, és kilencvenegy éve halt meg, életművének jelentős része belesimult a kor átlagába, néhány műve azonban kétségtelenül a magyar prózairodalom ismert és kedvelt alkotásai közé tartozik. (Novella)

Szerkesztő B
Gárdonyi: Statárium a másvilágon

- A jövő század legendás könyvéből. - Járkál a mennyekben Szent Péter apostol. Bús-gondos a homloka. Lógatja ősz fejét. Összetalálkozik János apostollal. - Hej, János, öcsém, valami nem jó lében forog a világ odalenn. (S vakar a tarkóján.) Második esztendeje, hogy be nem zárhatom egy órára se a kapumat. Éjjel-nappal jönnek százával, ezrével. Keresztet hányva a muszka, káromkodva a magyar. Táncolva a francia. De mindenfajta náció, (Novella)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap