Novella

Elmer István
Nagyapa vágya

Hogyan kezdjem? Nagyapát utolérte Mozart és Verdi oroszlánszája. Nem a zeneszerzők félelmes harapása, hanem az a nagyzenekari egyszerűség, amellyel Mozart és Verdi Requiemje egyként zeng föl, kiált föl, reménykedik föl: az eltávozottat mentsd meg, Uram, az oroszlán szájától! Nagyapa ekkor még nem halt meg, de az oroszlánszáj, a halál, amely születésétől kezdve ott járt vele – mint bárki mással –, most mindennél közelebb került hozzá. Magas, faragott támlája volt az ... (Novella)

Adorján András
Iksz Ipszilon együttérez

„Kedves Ló Úr! Ami legutóbbi szíves kirúgását illeti, az égbe kiált, megdöbbentő és felkavaró. Személy szerint tüntetésekre, sztrájkokra, akár utcai harcokra is számítok. Ezt csinálni egy Iksz Ipszilon barátjával? De nézzük a dolog jó oldalát is: Először is csak úgy lehet valakit kirúgni, ha alkalmazásban volt. Van mire emlékeznie! Nemde? Kettő: Uraságod most szabad! Esetleg megírhatná életem rövid történetét 5-6 kötetben (kb. 4-500 oldalas könyvekben gon... dolkodom). (Novella)

Kő-Szabó Imre
A rangjelzés

Gergő túl volt a katonai szolgálaton, már vagy tíz éve. Tudta, hogyha valami baj lesz a seregben, őt csak tartalékosnak vihetik be, de azt sem hosszú időre. Így, ebben a tudatban megnyugvással élte életét, abban a Nógrád megyei kis faluban, ahová tanárnő feleségével költöztek pár éve. A seregben az ősz hozta mindig a változást, olyan volt az öreg katonák leszerelése, mint az őszi falevélhullás. Ilyenkor levetették az agyon hordott és izzadságtól és szagától keményre ... (Novella)

Kalász István
Az elment ember története

Ülünk az autóban, előttünk az üres autópálya, sötét szántóföldek, legelők, tehenek, házak a domboldalon, templomok a magasban, tudod, szólal meg anyám, mi énekeltünk az autóban. Az apáddal, teszi hozzá szégyenlősen. Magyarázatként. Nahát, mondom halkan, és mit? Anyám mosolyog. Stand by me, ez volt a kedvenc dalunk. When night has come..., ismered? Együtt énekeltük: When night has come, and land is dark..., sok kilométeren át. De valójában lá... tom, nem tetszik, hogy én is éneklem (Novella)

Kő-Szabó Imre
Rendhagyó prémium

Gyula bácsi az évei szerint a hetvenhez közeledett. Ősz hajával, mokány termetével, piros arcával, jó egészségnek örvendett, legalább is ez volt a látszat. Az volt az elfoglaltsága, vagy éppen munkája, hogy a vállalkozó vej szerviz telepén olyan udvarosi feladatot lásson el. Így döntött a családi tanács, amikor látták, hogy Gyula bácsi a lakótelepi lakásban nem találja helyét. Legyen legalább valamiféle elfoglaltsága, ha már élete során munkához szokott. Minden reggel nyolc (Novella)

Jókai Anna
Érettkor - A látvány és a tények

Egy kellemes, nyugodt, barna hajú, szomorú szemű asszony. Már nem fiatal – de nem is öreg még. Tevékeny. Úgy mondják, „új dimenziókkal bővült írásművészete”. Magamban éldegélek. Keresem, kinek miben lehetek a hasznára. A magánmúltamból sok mindent, őszintén megbántam. De a magam írói útját „csak azért is” követem. A közhangulat minél jobban igényli a „szórakoztatást”, a fordulatos cselekményt, a napi aktualitást, a szakma pedig a „teljes... (Novella)

Szerkesztő B
Gonzalo Navaza: Éljen a forradalom

Pedro Valeixe-t mint Indiánt ismertem meg Párizsban hetvennégy nyarának egyik szombatján, a Spanyol Misszió állásajánlatokat hirdető táblái előtt. Gitárját a hátán vitte, fejét csavargó módjára lehorgasztotta s április 25-ei portugál pólót viselt, melyen Zeca Afonso képmása díszelgett. Nekem is volt egy hasonló, puskával és szegfűvel, sajnáltam is, hogy aznap nem az volt rajtam. Mindketten hasonló munkát kerestünk: gyerekfelügyelet, néhány órás ... (Novella)

Farkas Molnár Péter
Békés emberek csendje

Karcsit lefektették, megvacsoráztak, forró volt a paradicsomleves – benne rizs –, jó ízű a pörkölt csirkeszárnyból, rizs ahhoz is, galuska illett volna hozzá, de a tojás drága, Klári úgy hiszi azért, mert jön a karácsony. Olyankor felverik az árát mindennek. Károly szerint a felesége sötéten lát mindent, télen egyszerűen drágább a tojás előállítása. Péntek este. Csendes, meghitt, hó, akácfüst és paradicsomleves illatú, még beszélgetnek egy (Novella)

Bodor Miklós László
Életrajzi füzér

Nagyon forró, nyári Nap lángolt az égen. Az apa a szomszédos kisvárosban készülő borbély üzletén végezte az utolsó, megnyitás előtti simításokat. Felesége nem vett részt a munkában. Anyja valahová készült. Ünneplő ruhájában a forgalmas út széléig kísérte a kisfiút, és a nagyszülők utcájának sarkán útjára bocsátotta, majd kis táskáját karjára fűzve távozott a csak számára fontos dolgára. Az utca túloldalán a kiégett iskolaépület mellett kellett pár lépést tenni. A járda homokjában a kitörött ablakok cserepei (Novella)

Ráczné Sebes Mária
Magyar Karácsony

Ha így folytatjuk, a karácsony mint ünnep, egyszer végleg eltűnik naptárunkból! Kiszorítják a gombamód szaporodó, nálunk nemrég még ismeretlen jövevények. Pár év alatt letarolta a világot az amerikai Valentin Nap, a nyomában lohol honfitársa, a vigyorgó töklámpásos Halloween-ünnep, Pest utcáin járják a hanuka-táncot, és csak lesek, hogy mi jön még. Az sem lepne meg, ha átvennénk a svéd kosárfonók ünnepét, a perui kapások göröngyös-táncát és a sziu indiánok tomahawk-rázósát... (Novella)

Szerkesztő A
Móra Ferenc: Szép karácsony, szép zöld fája...

Nyolcéves voltam, a harmadik elemibe jártam és először léptem a közszereplés terére. A közszereplés tere az öreg templomunk volt. Úri divatot kezdtek a városunkban, karácsonyfát állítottak föl a szentélyben, az oltár mellett s kerestek valami alkalmi kis rongyost, aki a mennyei fenyőt felköszöntse. No, szegény gyereket akkor se kellett Félegyházának Szegedtől kölcsönkér... ni. Futotta a kiskunoknak a maguk emberségéből is. (Novella)

Kalász István
Két ünnep

Soha nem gondolta volna, hogy negyven évvel később megismétlődik a helyzet, ugyanaz a szánalmas-szomorú helyzet, ami miatt gyerekként sírni szeretett volna, és ez negyven évvel később újra sírásra kényszerítette, de akkor már nem tudott. Tízéves volt. Közeledett a karácsony, apja valahol külföldön volt, megint üzleti úton, kint nyugaton, és pontosan emlékszik, ahogy éjjel felébredt a telefon furcsa, szaggatott csöngetésére, mezítláb szaladt át a sötét nap... paliba, (Novella)

Kő-Szabó Imre
A szótár

Már negyedik napja járt a kiskocsmába Gábor, kezében a piros fedelű „Magyar-német úti szótár”. Szerette volna pénzé tenni ezt a vaskos könyvet, de nem akadt rá potenciális vevő. Magas alakja, kitűnt a többiek közül, mert fehér ing, nyakkendő, meg zakó nélkül be sem lépett ebbe a füstős, koszos italboltba. Nagy szövege volt, mindenről tudott mesélni, de kissé link fickónak tartották. A komolyabb munkát, messziről kerülte, csak a (Novella)

Lukáts János
Vakarcs

Esős volt a tavasz, - mesélik. Fagy riogatta, hó simogatta a fákat. A köd meg a pára a barlang szájáig merészkedett, a színek szürkébe mosódtak, a hangok elhalkultak. Ha a hideg mégis közénk tolakodott, megjelent a gondozó, és nagy csörömpöléssel becsapta a barlang vasajtaját. Számomra anyó meleg bundája jelentette a biztonságot. Ő volt a törvényhozó, a kegy- és a parancsosztó. Vagy inkább, anyó maga volt a törvény, ez a törvény rendezte sorba testvéreimet, akiket csak idővel vettem észre magam körül. (Novella)

Szerkesztő A
Wass Albert zsidó története: Az összetört esernyő

Wass Albert fordításban kiadott novellája hűségesen mutatja be a két világháború közötti Mezőség életét. A zsidó malomtulajdonos és a zsidó fakereskedő megbecsült tagjai voltak a magyar és oláh kisközösségeknek. A történet csupán erkölcsi, és nem faji különbséget tesz alakjainak jellemvilágában. Wass Albert a személyes élményekből merített történettel írói tisztán... látásának ad hangot. A zsidó kereskedő halála az erkölcs halála is ebben a térségben. A novella nagyszerű példája az (Novella)

T.Ágoston László
Pótnászút (novella)

Hárman álltak a megállóban autóbuszra várva. Pista, a kefefrizurás, kigyúrt izmú, jóképű, harmincas fiatalember, Feri, a dérütötte ötvenes meg Zsiga, az ülepig érő homlokú, nyugdíjba készülő veterán. – Könnyű már nektek – folytatta a telepen kezdett disputát Pista.– Zsiga bátyám, te jövőre veszed a kalapodat, és ki se ejted többé a szádon a Klim Kft. nevét. A postás minden hónapban a kezecskédbe számolja a dohányt, és süttetheted a hasadat a napon. – Ami a Klim (Novella)

Fehér József
Két zsák búza

Nyakunkba szakadt a nyár. A hőség valósággal megült a tanyák fölött, mintha örökös vendég lenne. Az égen hiába gyülekeztek a felhők, szétfoszlottak, mint az agyonhasznált ruha. Be is érett hamar a búza. Zizegve verődtek össze a kalászok, ha végighullámzott a táblán a forró szél. - Aratni kéne… - mondta gondterhelten apám, s a szomszédok rábólintottak. A letépett kalászokból anélkül szóródott ki a mag, hogy tenyerükben összedörzsölték volna. (Novella)

Lukáts János
Lajos

Éppen hogy betöltöttük a tizenhatot, vagy készültünk betölteni. Harmadikosok voltunk, mondják, ez nehéz év, minket ez a vészmadárkodás nem zavart, hol van még az érettségi! Különben is, még bennünk a nyár: kajaktúra, sátortábor, ha külföld, akkor Csehszlovákia. Mi azt mondtuk: fiatalok vagyunk, ők azt: ezek még gyerekek. Az első tanítási napon több új fiú is feszengett a padok között, nem mertek leülni, nehogy birtokháborítást köves... (Novella)

Lukáts János
Erdélyi szüret

Szakolczay Lajos tanulmánykötete nélkül ezután aligha lehet az erdélyi magyar irodalomról véleményt mondani, a szerzők és a művek rengetegében rendet tenni. Az Erdélyi ősz azonban azt is érezteti, micsoda gazdag, öntörvényű világ az erdélyi magyar irodalom, hányféle megközelítése (mai szóval: olvasata) lehetséges, mennyi még a homályban maradt és onnan napfényre hozandó alkotó és alkotás, gond és gondolat, milyen források táplálják, milyen csapok nyitják meg és zárják el az alkotói tevékenységet. (Novella)

Kő-Szabó Imre
Két biztos rend

Őszi idő volt. Olyan szép, napos őszi idő. Vasutas rokonainkhoz vittek el szüleim, öcsémmel, úgy egy hét időre vakációzni. Már nem tudom, hogy iskolai időben ez hogyan történhetett meg, csak arra emlékszem, hogy a háborút nem rég fejezték be. Örültünk ennek a váratlan vakációnak. Valószínű az lehetett az oka, hogy apám meg anyám a hosszantartó feszültségek miatt, amely a háborús időszakot jellemezték, ő maguk is egy kis kettesben eltöltendő csendre vágytak (Novella)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap