Novella

Szerkesztő A
Valahol Oroszországban (Egy volt hadifogoly visszaemlékezései) 1/2

A doni áttörés évfordulóján. - Támadtunk volna, de az oroszok bekerítettek. Hasig érő vízben keltünk át az erős sodrású folyón. A másik oldalon csatárláncba fejlődtünk, de megint találkoztunk az ellenséggel. Felvettük a harcot. – Molnár harcos, azonnal adja ide a kézigránátját, valami mozog ott elől! – ordított mellettem a százados, aki a fronton sokkal emberségesebben viselkedett velünk, mint a laktanyában. Léptünk vagy kettőt, prütty, átlőtték a lábát. Kászoni (Novella)

Kalász István
Az örök kút

Az apám miatt mentem. Miért? Elfelejtettem. Néhány kép maradt csak meg gyerekkoromból, ülök a fürdőkádban, az apám belép, szíjjal verni kezd, a fürdővíz vörös a véremtől. Apám meghalt, így szebb a világ. Anyám néha-néha beszél róla, hogy ma is veszekedtek apámmal, de ilyenkor intek, hallgasson, nem, nekem nincsen már apám. Meghalt, Mert Elfelejtettem. Talán majd egyszer szerzek egy jobbat magamnak, ki tudja? Szóval katona voltam, és egyszer olyat kellett tennünk egy távoli faluban, amit el kell felejtenem. (Novella)

Kő-Szabó Imre
A váltókezelő

A keresztapám, anyám bátyja is, vasutas volt Orosházán. Közelebbről, váltókezelő. Egy őrházban laktak, melyet a vasút, a MÁV biztosított alkalmazottjának. Ez az őrház az állomás Békéscsaba felé eső részén állt, mellette volt a kiserdő. Legalább is ezt akkor, amikor én gyerek voltam, így nevezték. Csodálkoztam is rajta, miért ez a neve, ugyanis nem volt ott egyetlen fa sem. Lehetséges, hogy valamikor ez egy akácerdőt takart, mert ugye az alföldön leg... inkább honos az akác. (Novella)

Turcsány Péter
Ki volt Wass Albert 12/18

Wass Albert a magyar jövő iránytűje - Wass Albert életművének megbecsülése és nemzeti önbecsülésünk egy alapvető kérdés párhuzamos tételei. Önértékelésünk része és – műveit megismervén – beteljesítője az Erdélyben született író minden mondata, minden munkája. Trianon előszelének, Kolozsvár román megszállásának sokkja tíz éves korában érte, s élete további nyolcvan esztendeje e magyar és Kárpát-medencei traumára adott válaszkísérletek sora volt (Novella)

Turcsány Péter
Ki volt Wass Albert 10/18

Az író és életszakaszai - A gyerek még nem probléma-megoldó, hanem -elszenvedő lény. Emlékezetébe vésődnek megrázó vagy felrázó tapasztalatai, ezek még nem felismerések az összefüggések vizsgálata során, hanem a majdani homo esztétikus csíra-élményei, lárvácska-élményei: esetenként a fájdalom (és öröm) első összeállt képsoraiban válik a világ saját élményévé, ezzel önmaga elkülönültségében tekint már vissza reá a létezés. (Jung, 1930-1993) Ez az elkülönültség már (Novella)

Szerkesztő A
Wass Albert: Zsoltár és trombitaszó

Ültem a kertben és hallgattam a tavaszi csöndet. Vasárnap volt. Pihentek az ekék és boronák, a falu útján lassú mozgású emberek jártak. Valami ünnepies békesség lebegett a dolgok fölött. Szinte tapintani lehetett, szagát érezni, mint régen, iskolás koromban, mikor a vasárnapoknak levendula és ódon templomszaguk volt. A vasárnapi nyugalom, a jól végzett heti munka nyugalma érzett a csöndben, ... mely a falu fölött s a kert fölött azon a délelőttön szétterpeszkedve lebegett (Novella)

Ványai Fehér József
Elvtársak, máma kulákot akasztunk! 1/2.

A köröstarcsai parasztembert, bolsevik megfogalmazás szerint kulákot az ötvenes évek elején ávósok koholt vádak alapján bíróság elé citálták, ahol halálra ítélték, majd felakasztották. Molnár Sándort igaztalanul azzal gyanúsították meg, hogy füzesgyarmati földjén szándékosan okozott tüzet, amivel veszélyeztette a nemzetgazdaság vagyonát. Molnár Sándor leszármazottai rendszerváltáskor kértek és kaptak rokonuk számára rehabilitációt, akit annak (Novella)

Ványai Fehér József
Elvtársak, máma kulákot akasztunk! 2/2.

A köröstarcsai parasztembert, bolsevik megfogalmazás szerint kulákot az ötvenes évek elején ávósok koholt vádak alapján bíróság elé citálták, ahol halálra ítélték, majd felakasztották. Molnár Sándort igaztalanul azzal gyanúsították meg, hogy füzesgyarmati földjén szándékosan okozott tüzet, amivel veszélyeztette a nemzetgazdaság vagyonát. Molnár Sándor leszármazottai rendszerváltáskor kértek és kaptak rokonuk számára rehabilitációt, akit annak idején nyilvános tárgyaláson (Novella)

Rozványi Dávid
Családregék: Hinni parancsszóra

Az asszony úgy irányította a lépteiket, hogy a teraszon el tudjanak bújni a kíváncsi tekintetek elől. Nem számított, hogy pár hónapja még ellenségek voltak, csak az, hogy ebben a pillanatban ketten voltak abból a régi világból. Lenéztek a hadifoglyokra, az őrökre, s az asszony csak ennyit mondott: - Wir sind Tot… - Nein. Wir leben ewig. Furcsa fintora volt a sorsnak, hogy Kárpátalján, Vezérszálláson, ahol korábban a parancs... nokságuk volt, (Novella)

Szerkesztő A
A ,, háborús bűnös "

(novella a Magyar örökség című kötetből) - Délfelé járt az idő. Magasan fönt, a Standing Indian sziklás gerincén ragyogva izzott a nap aranypora. Alant, a völgyi legelőn, borja után bőgött egy jóllakott tehén s a hegyoldal tölgyesében valahol harkály kopogtatott. A görbedt vállú, sovány vénember lassan, fáradtan ereszkedett alá a hegyről, karján a kiskosár gombával. Mögötte kilógó nyelvvel kullogott a hosszúszőrű, nagy veres vadászkutya. Be... (Novella)

Kalász István
Projekt

Másnap reggel surrogásra ébredtél. A szobában a madarak repkedtek, vijjogtak, vasárnap volt, kint köd terjengett, felhívtad Editet, jöjjön át, válasszon madarat. Edit jött, mutogattad, az ott egy szarka, az egy… Edit megcsókolt, megfogtad a mellét, mondtad, te már férfi vagy, a hormonok áradnak a sejtekben, a nemiség keresi az útját, és az ágyra lökted. A madarak néznek ránk, mondta a lány, így nem tudok. Talán máskor…, és félénken mosolygott. Kell a jó jegy (Novella)

Kő-Szabó Imre
Jocó, laza monológja

Itthon dekkolok. Kimaradtam a suliból. Elvégeztem a nyolc kötelezőt. A fater mondta: - Jocókám, jó lenne, ha autószerelőnek tanulnál. Lenne, aki a kocsimat rendbe vágja! Ennyivel tartozol nekem, hiszen felneveltelek. Be is íratott a suliba, láttam egy-két tragacsot a szerelő műhelyben, de azok a genyusok nem az autóról beszéltek. A seprű mindig fontosabb volt nekik, mert azt nyomták a kezembe. Annyi olajos szart takarítottam össze, hogy egy stáfkocsira is elegendő lenne. Untam az egészet... (Novella)

Szerkesztő A
Wass Albert: Levél mindenkihez, aki magyar!

Erdélyi Véreim, megszólalok újra, mert fontosat kell mondjak, halálosan fontosat. Harangom, ha lenne, félre verném. Kürtöm, ha lenne, riadót fújnék rajta nappal és éjszaka. Kardom, ha lenne, vérbe mártva hordoznám meg köztetek. De csak a szó maradt meg nyelvem gyökerén, s a hang, hogy belefordíthassam ebbe a részvételen, megkergült világba: segítség, emberek! Pusztul a magyar ...! Veszedelemben a nemzet! Ezeréves honában láncra verve vérzik és (Novella)

Turcsány Péter
Ki volt Wass Albert 5/18

Wass Albert utóélete – Isten kenyere - Nagy emberek nagy vihart kavarnak - Isten kegyelmi munkájának köszönhetem, hogy segítőtársakat és türelmet adott e könyv szerkesztésének aprólékos, gyönyörű és hatalmas munkájához. A Jönnek – Adjtok vissza a hegyeimet! című ikerregények 1993-as kiadása után 1998-tól tervezzük a Wass Albert Életmű kiadását. Feleségem, Szutor Ágnes kiterjedt levelezése és a kiadói jog előzetes tisztázása alapján, sőt a tolmá... (Novella)

Szerkesztő A
Wass Albert zsidó története: Az összetört esernyő

Wass Albert fordításban kiadott novellája hűségesen mutatja be a két világháború közötti Mezőség életét. A zsidó malomtulajdonos és a zsidó fakereskedő megbecsült tagjai voltak a magyar és oláh kisközösségeknek. A történet csupán erkölcsi, és nem faji különbséget tesz alakjainak jellemvilágában. Wass Albert a személyes élményekből merített történettel írói tisztán... látásának ad hangot. A zsidó kereskedő halála az erkölcs halála is ebben a térségben. A novella nagyszerű példája az (Novella)

Turcsány Péter
Ki volt Wass Albert? 3/18

12 mondat Wass Albertről 1. Shakespeare óta ennyi drámai szituációt nem írt meg író – nem érlelt meg ember. 2. Honnan hozta, mi az őssejtben megbúvó ok ennél a drámákat a regényeibe kivetítő nagy poétánál? 3. Orphikusabb minden Homérosznál. 4. Krúdy még valóban mesélt, de a fájdalom lírai ezüstje vonta be alakjait. 5. Móricz robbantó energiájú író, mondatai szétvetik az idillel kacér olvasói olvasói szalonokat. 6. Wass Albert a vér és szépség poétája, de tolsztoji léptékben. (Novella)

Szerkesztő B
Jókai Mór: A kis király beszélő babája

Az országa nagy volt és hatalmas, de ő maga azért nagyon kis király volt. Összevissza nem volt több háromesztendősnél. Mikor a trónusba ültették, alig látszott ki a feje a bíbor palástból , s a kis fejecskéje majd elveszett a gyémántoktól ragyogó koronában. Hanem azért királyhoz illő méltósággal fogadta a rendek hódolatát, fel tudta emelni a királyi pálcát, s helyeslő fejbólintással intett a miniszterelnöknek, mire az kijelenté, hogy őfelsége megnyitotta (Novella)

Szerkesztő A
Wass Albert: Patkányok honfoglalása

Wass Albert alig ismert tanulságos novellája... "Az ember háza ott állt a dombon és uralkodott. Uralkodott a kerten, fákon, bokrokon és veteményeken. Uralkodott a szántóföldeken, réteken és legelőkön, és uralkodott az erdőn is, amelyik a domb mögött kezdődött és felnyúlt egészen a hegyekig. A fák gyümölcsöt teremtek, a gyümölcsöt leszedte az ember, aki a házban élt, és eltette télire. Összegyűj... tötte a véleményt és a (Novella)

Bene Zoltán
Részlet az Istenítélet című regényből...

Részlet az Istenítélet című regényből, melyben Szórád Lőrinc beleszédül az emberi nagyság és alantasság távlataiba - [...] A nap mintha belezuhant volna a tengerbe, hogy feloldódjék benne, akár korom a vízben. A San Giovanni a Mare előtt álldogáló Lőrinc nem kéknek, nem is zöldnek, ha­nem egyenesen narancssárgának látta a partra futó hullámokat. Álmosan pislogott, csont­jait ropogtatva nyújtózott, akár a macskák, de közben is a vizet vizslatta, képtelen volt tekintetét (Novella)

Szerkesztő A
Torgny Lindgren: Gloria

Nikanorék világ életükben egyformán éltek. Nyolcan voltak, Nikanor, Altea meg a hat családjuk. A legnagyobbik gyerek, Einar, huszonkét esztendős volt, a legkisebb lány, Agnes, hét. Agnes után több nem lett. És azt mondták az emberek Nikanornak: Elfogyott az erőd? Hat család után má föl is adod? Tudták, hogy el szokott járni az avabäcki Sabinához, az oszt nem volt válogatós, fogadott az boldog-boldogtalant. Az ünnepeken szokott nála járni. Ám Nikanor azt (Novella)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap