Novella

Bíró Ernő
Krumpli saláta

Ősz öregember volt, fogai is alig. Úgy taszította fel valaki a kocsimba, sejpítve mondta az “Adjon Isten”-t. - Hagyd fiam, hogy éltessen már mást is az Isten, mert engem éltetett eleget. Jaj milyen keserves volt az... Elvittek a frontra, akkor még csak úgy zengett a fülembe, hogy a nemzet jóvoltáért, hazánk újra felvirágoztatásásért előre bátran... Csak mentünk aztán beástuk magunkat Odesszánál, ott mintha megállt volna az idő. Emlékszem, hogy nem mindig volt mit enni és megjött a tél... (Novella)

Sajcz Bandi
A hívójel

Crona egy leheletnyi rezdülést érzett lelkének húrjain. Sokkal gyengébbet, mint a távoli testvérek érintése. Már sok-sok periódus eltelt, amióta nem érzett ilyesmit. A rezdülések sok-sok régi emléket idéztek fel. Ha volnának érzelmei, akkor ez valamiféle boldogság lenne. De lehet, hogy tényleg az. Crona már nagyon öreg. Egyre sűrűbben idézi fel hosszú életének eseményeit. Tudja, hogy ez mit jelent. Amikor életerejük utolsó szikrája is kihúnyt, megszállta őket a Pusztítás Démona. Mintha újászülettek volna (Novella)

Szerkesztő A
Wass Albert: Emese álma

Messze keleten, a végtelenbe vesző, füves síkságon, békés, szép életet éltek a magyarok. Lassan terelgették nyájaikat legelőről legelőre a fű növése szerint, s asszonyaik, gyermekeik nehéz, hatkerekű sátorszekereken követték a nyájak útjait. Hosszú szarvú, fehér ökrök vonták a szekereket, serdülő leányok nógatták az ökröket, s a sátrak likán kék füst szállt föl az ég felé, ahogy odabent asszonyok főzték az ételt. Férfiak, legények, serdülő (Novella)

Barcsa Dániel
Magyar triptichon 2/3 - Esély a tiszta győzelemre

– Bumm! Kratochwill százados tüzérei, Dvorák, Marek, Minader, Prohaska és a többiek most is pontosan teszik dolgukat. A farkasfogas zászlók alatt ez a cseh és morva legényekből verbuvált alakulat az egyetlen, amelyik képes felmutatni bizonyos polgári erényeket. Az acélszörny visszahőköl. Mindazonáltal a gránát erőtlenül pattan le a célszerűen kialakított toronyról. A tank csikorogva fordul a torkolattűz irányába, a tüzéreknek még az újratöltésre sincs idejük. Egy pillanat csak, és az erősebb jogán le lesz (Novella)

Huszár Sándor
Naplólapok avagy: egy nemzetközi kém (félrevezető) vallomásaiból

A kém én vagyok. Lehet, hogy még emlékszik némely olvasó a nevemre. Remélem, csodálkozik is, ha felismer, s ha a tények is hitelt adnak. Persze, ahogy az ilyenkor természetes, a vádlottat a tény magyarázata érdekli. Mondjuk így: miért jó az a román népnek (hiszen az Evenimentul Zilei lap ugyebár a népet szolgálja ), hogy engem 1998-ban ország-világ kémnek higy... gyen? Itteni, magyarországi környezetem és romániai európai hírű! barátaim (Novella)

Bíró Ernő
Öblöscsiga

Látják a fiatalok a két didergő, bámuló kisfiút, vagyis minket, kettőnket és megszólítanak. Először nem értjük, de aztán az unokatestvérem két évvel nagyobb lévén már kapisgálja, hogy azt kérdezik: „Tetszenek-e nekünk a csigák?” Szaporán bólogatunk, hogy természetesen, nagyon értékeljük a csigákat. Ekkor a fiú azt mondja nekünk és a lány is egyetért vele, hogy válasszunk egy csigát, amelyik nekünk tetszik, mert azt nekünk adják.... (Novella)

Hold Viola
Az ígéret hava

A novella gondolati alaptémájául Jób története szolgál.A főszereplő egy Felvidékről kitelepített magyar férfi.Próbatételei végén Jób megérti és elfogadja Isten hatalmasságát. Átvitt értelemben a terheket méltósággal, szerénységgel viselő ember példaképe. Ebben az értelemben a novella főszereplője beteljesíti a bibliai névrokon sorsát. Április 12-e a Felvidékről kitelepített magyarok emléknapja. Az idei emléknapnak különös aktualitást ad, hogy a jogfosztását kimondó kormányprogramot 70 éve hirdették ki Kassán. (Novella)

Kő-Szabó Imre
A fűrészelő

Elemér, a szőke, harminc éves Pacsirta utcai fickót, mindenki ismerte az utcában. De nemcsak itt, sőt a környéken is, szinte az egész városban. Híres volt több jellemző tulajdonságáról. Először is arról, hogy kigyúrt alakja, óriási lapát kezei, meg természetesen markáns, ellentmondást nem tűrő habitusa miatt a környező kocsmák rettegett alakjává vált. Nem sok kellett ahhoz, ha felbosszantották, vagy úgy szóltak hozzá, hogy összetörjön pár széket, asztalt.. (Novella)

Kalász István
Közös dolgaink

A felesége azt kérdezte, minek kell beavatkoznia? Nem a te ügyed, hagyni kell a dolgokat! Ez az áruház dolga, erre vannak az embereik, semmi közöd hozzá! A felesége kiszállt a kocsiból, ha ez az őr kárt okozott a kocsitetőben, bemegy az áruházba, megkeresi azt a szemétládát. A férfi hallgatott. Ő tényleg gyenge, gondolta, nem irányítja a dolgokat, hagyja, hogy fusson ez az egész bele a bajba, mert ha a felesége bemegy, kiabálni fog, és ki tudja, mi történik? Egy ide... (Novella)

Nyiri Péter - A Magyar Nyelv Múzeuma
Képzelt levelek Kazinczy Ferenc és a magyar nyelv világából 3/4 - Kőrösi Csoma Sándor levele

Az anyanyelv varázsos hangszer, hangja sokszínű, mint a szivárvány. S akkor szép zenéje, ha e színeket mind, s mind tisztábban ragyogva látjuk. Mert más a poézis nyelve, más a prózáé, sőt a poézisé és poé... zisé, a prózáé és prózáé is más, s ami a templomi beszéd nyelvében nem jó, igen jó lehet a románokéban s a játékszínében, s megfordítva. Így az élet nyelvében is, hol másként szól az udvarnok, másként a falusi lakos, másként az (Novella)

Jókai Anna
Piramis 2/2

Húsz perc alatt végzett a három szobában. „Ezeknek a rendetleneknek, jó ez így is – gondolta –, azt hiszik, hagyom magam kihasználni.” Pontosan tizenkettőkor látott ebédhez. Kétszer is bekiáltott a gyerekeknek, mert akármilyen szemtelenek is, enni azért kell nekik, ilyen finom vitaminból. Riki kiszólt, végül, „tessék csak egyedül, Hermin néni”. Ez a Riki a legelviselhetőbb. Még hasonlít is Ádámkára, ámbár Ádámkával mostanában nem túl elégedett. „Beiratkoztál a legelvisel... hetőbb. (Novella)

Lukáts János
A fenevad 1/2

Még májusban meghalt a felesége. Dr. Pál megsiratta az asszonyt, a szívébe zárta, és e zárkából ki sem eresztette többet. Amikor a temetésre érkezett rokonok és a torvendégek elszéledtek, Dr. Pál belátta, új életet kell kezdenie. Nem jobbat vagy rosszabbat, nem csöndes öregest vagy kicsapongó fiatalost, hanem újat. Mást. A sajátját, még ha ez így roppant önzőnek is hangzott. A régit immár – erre rá kellett jönnie – nem folytathatta. Az é... (Novella)

Bíró Ernő
Zsuzsika néni

Máramarosban született Hosszúfaluban, 1904-ben, hétgyermekes családban, apja a Teleki család hosszúfalui uradalmának udvarbírója, megbízható ember. Innen, messzi földről került a falunkba, szolgálni a patikába. Ott ismerkedett meg a későbbi férje urával, Sándorral a nagyapámmal, aki fél kezére nyomorék volt, de áldott jó ember. Tízévesen törte el a karját, szánkózás közben, és a bába rosszul tette sínbe. Így forrott össze a karja, a jobbik, örökre derékszögbe gémberedve, de ... (Novella)

Kő-Szabó Imre
Kenyérmorzsa

Zsóka néni azokat a tulipánokat igazgatta a vázában, melyeket nemrég hozott neki a piacról Mihály bácsi. Gyönyörködött benne, meg jól is esett, hogy az öreg nem feledkezett meg az ötvenegyedik házassági évfordulójukról sem. Mert ugye tavaly volt az ötvenedik, az arany. Meg is ünnepelték, még tortát is sütött az öregnek, mert olyan volt mindig, mint egy gyerek. Édességgel lehetett levenni a lábáról. Sok baj volt vele, mert egy kicsit szórakozott lett öreg korára. Így hetvenhat évesen már nem ritkaság,.. (Novella)

Jókai Anna
Magyar Csaba a téren 1/2

A tér csak közepes. Mégsem látni egyik sarkától a másikat. Talán a fák miatt van ez így, pedig a fák is hitványak, de úgy nőttek, összevissza, s most ez a rendetlenség utólag renddé szervezi magát. Tulajdonképpen örültek ennek. Az élelmesebbek lehozták színes ugrókötelüket, körbefogtak néhány törzset, s azt játszották, az az övék. Három fa közt jutott Csabának, három, aránylag erős fa között, kicsiny, de előnyös játékterület: néhány kupac homok... (Novella)

Bíró Ernő
Döglik a disznó

Kicsi süppedő félben levő ház, oldala tapasztott. Az udvar sáros, meglehetősen lejtős. Sánta Ferkóék laknak ott. Csak úgy hitelbe, mondja Ferike az iskolába. Távoli rokon Rózsika néni, görbehátú aszott öregasszony, a Ferkó apjának Péternek nagynénje. Így kerültek Ferkóék erre a portára. Mellettük a mészáros, Nádas István ezermester háza. Jó telek, rendezett gazdaság, minden a maga helyén, minden a maga rendjén, mert csak így lehet, mondja a Ferike padtársa az ezermester fia. (Novella)

Bilecz Ferenc
Az utolsó magyar hadifogoly (Petőfi!)

Régi írásom, régi témáról. Abszurd helyzetek, abszurd világban. Tisztelgés a Petőfi-kutatók előtt. Az igazság kiderítésének akadályozása, máshol, más helyzetben bűnténynek számítana. - Ott essem el én, a harc mezején…-– ez volt az utolsó gondolata, amikor elesett. Amikor felkelt, kozákok fogták körül. - Szmatri, bljágy! Nyeuzseli, Alexander Petrovics, vengerszkij poet?[1] Távolba szakadt hazánkfia! Miért ne vinnénk... (Novella)

klaudio98
Hova tűnt a Kossuth-szobor?

1894. március 20-án halt meg a neves politikusunk Kossuth Lajos. Akit épp úgy imádtak és szerettek a délvidéken mint a akárhol máshol a Kárpát Medencében. A kis -akkor még- Ómoravica amikor megtudta azt a tragikus hírt, hogy Kossuth meghalt, azonnal gyűjtésbe kezdtek, hogy állítsanak neki egy szobrot. A falu lakói hamar összegyűjtötték az árat és így ez lett a világ hetedik legöregebb Kossuth szobra és Vajdaságban Magyarittabé mellet itt van a má... sik emlékmű. Ami ezután jött az a nagy háború és (Novella)

Rozványi Dávid
Családregék: Hinni parancsszóra

Az asszony úgy irányította a lépteiket, hogy a teraszon el tudjanak bújni a kíváncsi tekintetek elől. Nem számított, hogy pár hónapja még ellenségek voltak, csak az, hogy ebben a pillanatban ketten voltak abból a régi világból. Lenéztek a hadifoglyokra, az őrökre, s az asszony csak ennyit mondott: - Wir sind Tot… - Nein. Wir leben ewig. Furcsa fintora volt a sorsnak, hogy Kárpátalján, Vezérszálláson, ahol korábban a parancs... nokságuk volt, (Novella)

Tóth István
Ali Baba

Sokat hallottunk akkoriban az amerikai kémműholdakról. Nem múlhatott el egyetlen politikai foglalkozás érthetőbben, a kommunista ideológiát teljesen hatás nélkül, unalmasan adagoló heti szeánsz ahol ne esett volna szó a gyufásdobozt is lefényképezni képes szerkezetekről, s egyéb technikai fondorlatokról. Ezek után ezredünk, mondhatnók, alaposan tájékozott volt az imperialista praktikákból. Parancsnokságunk, élén Vadkan (oroszul: Kaban, becézetten: Ka... bancsik) ezredessel, minden (Novella)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap