Novella

Szerkesztő A
Nyírő József - Erdély

A falu határában halott embert találtak. Ott feküdt a régi ösvény mellett a Gyerkó nagy cserefája alatt, a fűben. Idegen, ki tudja, hova való tekergő, vándorféle lehetett. Írás nem volt nála, a nevét nem lehetett megállapítani, a gúnyája nem mondott semmit, csak annyit, hogy szegény ember lehetett, ki mezítláb rótta az országutat. Gyerkó maga találta meg, mikor hajnalosan nekifogott, hogy a füvet lekaszálja a tagon. - Hé, atyafi! - kiáltott rá. - Ki az Isten engedte meg, hogy összegyúrja a füvet? ... (Novella)

Fedák Anita
Plotényi gróf különös vendége

A gróf a könyvtár egyik szekreteréhez lépve elővette hangszerét. Kezében egy töredék pillanatra megremegett a vonó. Néhány évtizede nyilván aligha hitte volna bárki is a helyi földbirtokos fiáról, hogy valaha is gazdálkodásra adja a fejét, hiszen a zene szerelmese volt. A hegedű- és zongoraművészként egyaránt ügyes ifjú tehetségét 1862-ben Reményi Ede, a kor ismert hegedűművésze fedezte fel, amikor Munkácson járt. Plotényi Nándor gróf ezt követően évekig Reményi kísérőjeként szerepelt. (Novella)

Szerkesztő B
Móra Ferenc: Hogyan tanultam meg olvasni?

A napsütéses hosszú őszre kegyetlen tél következett abban az esztendőben. A nagy hófúvások betemették a malomházat, nem lehetett mozdulni se ki, se be. A vasárnapok csakolyanok voltak, mint a hétköznapok, lelkes állat nem vetődött felénk soha, s nekem nem volt egyéb mulatságom, mint hallgatni a szelek üvöltözését. A szelek nagyon oda voltak szokva a padlásunkra, s én már a szavukról megismertem, melyik az északi, melyik a déli, melyik fúj a Dunáról, melyik (Novella)

Szerkesztő A
Wass Albert: Patkányok honfoglalása

Wass Albert alig ismert tanulságos novellája... "Az ember háza ott állt a dombon és uralkodott. Uralkodott a kerten, fákon, bokrokon és veteményeken. Uralkodott a szántóföldeken, réteken és legelőkön, és uralkodott az erdőn is, amelyik a domb mögött kezdődött és felnyúlt egészen a hegyekig. A fák gyümölcsöt teremtek, a gyümölcsöt leszedte az ember, aki a házban élt, és eltette télire. Összegyűj... tötte a véleményt és a (Novella)

Papp Lajos
Hazaszeretet, Sinkovits és Latinovits

A gyenge emberek nem tudják elképzelni, hogy vannak náluknál erősebbek. Ha valaki mégis kiválóbb, mint ők, azt csak úgy tudják elfogadni, ha az illetőt beszennyezik, mert akkor lerángatják a maguk szintjére. (Részletek prof. Dr. Papp Lajos szívesbész Legyen meg a Te országod c. könyvéből) - [...] ... az ember, ha távolról néz valakit, akkor mindig egy kicsit idealizált képet alkot magában az eszményített személyről. Ben... nem is így élt ő, így volt jelen, és mindig örömmel néztem, láttam, hallgattam, és (Novella)

Kalász István
Menetekel

A legnagyobb biztonság az arany, mondta végül a tanácsadó, aranyat kell venni, az ő bankjuk kereskedik arannyal, erdélyi aranybányában lehet tulajdonos, a bank mindent elintéz, simult felé az öltönyében, a férfi pedig érezte, az erőtlen szívében üzletet látnak. Kivette az összes pénzét, eladta a kötvényeit, hajnalban kocsiba ült, útnak indult, végig az országon, le-föl. Aranyat vett. Kisebb-nagyobb darabkákat. Néha ékszert is. Nyakláncot. Gyűrűt. Karperecet. Kereskedőknél. Ékszerészeknél. Átment (Novella)

Bilecz Ferenc
Az utolsó magyar hadifogoly (Petőfi!)

Régi írásom, régi témáról. Abszurd helyzetek, abszurd világban. Tisztelgés a Petőfi-kutatók előtt. Az igazság kiderítésének akadályozása, máshol, más helyzetben bűnténynek számítana. - Ott essem el én, a harc mezején…-– ez volt az utolsó gondolata, amikor elesett. Amikor felkelt, kozákok fogták körül. - Szmatri, bljágy! Nyeuzseli, Alexander Petrovics, vengerszkij poet?[1] Távolba szakadt hazánkfia! Miért ne vinnénk... (Novella)

Fedák Anita
Három szem krumpli

Pontosan 6 napja, hogy magával hozta Magyarországra ezt a 13 éves gyereket, akiről pár hónapja még azt sem tudta, hogy létezik. A gazdag vállalkozó, üzletember Kárpátaljára vitt humanitárius segélyt az egyik egyházi szervezetnek segítve. Körtvélyesen, a Máramarosi havasok egyik markáns településén osztották az élelmiszercsomagokat az ukrán-orosz háború miatt egyre nehezebben élő embereknek, mikor felfigyelt a gyerekre. A segélyekért általában felnőttek jöttek, kisko... (Novella)

Kő-Szabó Imre
Nyári meló

Az a májusvégi nap emlékezetes lett az egész életünkre nézve. Apánk behívott bennünket a ház hátsó szobájába, amely öcsémmel, a mi gyerekszobánk volt. Én akkor végeztem a nyolcadik osztályt, öcsém a hatodikat. Az öreg nem volt ünnepélyes csak egyszerű tényként közölte velünk, hogy június elsejétől egy hónapra, nála, a vasútnál fogunk dolgozni. - Legalább megízlelitek a munkát! – mondta egyszerűen. – Meg kerestek egy kis pénzt! – tette még hozzá. Mi csak álltunk, egy kicsit letaglózva... (Novella)

Petrozsényi Nagy Pál
Ne sutor...

A hírneves főszerkesztő emlékeiben kutatva pislogott kopott vendégére. – Bárány... Bárány – ismételgette töprengve. – Bevallom őszintén, nem emlékszem magára. – És most? – kapta le napszemüvegét a köpcös látogató. Szemei zöldek és szúrósak voltak, álla hosszú, arca széles. Kora szerint úgy 40-50 éves lehetett. – Hát... nem tudom. Ismerősnek persze ismerős. Utoljára három éve találkoztunk. Még egy fröccsöt is fizetett. Kérem tisztelettel. Az... tán, emlékszik, küldtem egy „regényt” Új világ címmel. (Novella)

Szerkesztő A
Wass Albert: Átoksori kísértetek

(részlet a regényből) - Nekünk is van Átoksorunk ebben a városban. Azt hiszem, a világ minden városának van. A mienket itt Harcsa-sornak nevezik, valószínűleg azért, mert egy iszapos patak mellett nyúlik el, a város és a kikötő között s mert lakói szívesebben ülnek a patak partján horgászva, semhogy munka után néznének. De nem ez a lényeg. Minden embernek jogában van úgy élni, ahogy az neki megfelel. A lényeg az, hogy (Novella)

Szerkesztő A
Wass Albert: A ,, háborús bűnös "

(novella a Magyar örökség című kötetből) - Délfelé járt az idő. Magasan fönt, a Standing Indian sziklás gerincén ragyogva izzott a nap aranypora. Alant, a völgyi legelőn, borja után bőgött egy jóllakott tehén s a hegyoldal tölgyesében valahol harkály kopogtatott. A görbedt vállú, sovány vénember lassan, fáradtan ereszkedett alá a hegyről, karján a kiskosár gombával. Mögötte kilógó nyelvvel kullogott a hosszú... szőrű, nagy veres vadászkutya. Be... (Novella)

Kő-Szabó Imre
Kettős szorítás 2/2

Ez a szép, nyári szerelem, mert az volt, most már tudja, abban az évben még tartogatott egy különös napot számára. Megbeszélték Marival, hogy becserkészik a Dunát, kettesben, csónakkal. Ez így egyszerű és szép is lett volna, csak a csónak hiányzott. Tamás tett is vízi jártassági vizsgát, meg már Pali bácsi, a szomszéd oda is adta a rocsót neki, egyszer kétszer, egy rövidebb útra. Most is csak Pali bácsira számíthatott. Az öreg kajánul mosolygott, mikor átadta a lakat kulcsát, ... (Novella)

Szerkesztő A
Wass Albert: A titokzatos őzbak

(Novella az A titokzatos őzbak című kötetből) - Így indult el az életem, mely azóta sok céltalan, bolondos arabeszkkel cifrázta tele a vénülő időt. Bennem s körülöttem szélesre tágult a magány s messze, kívül a kerítésen jártak-keltek az emberek, kik életemet irányították. Abban az évben, hogy apám megházasodott, sokan jártak hozzánk. Többnyire olyanok, kiket nem ismertem eddig s kik bár szeretetreméltóak voltak és kedvesek, egy kicsit mindig úgy néztek reám, (Novella)

Kő-Szabó Imre
Kettős szorítás 2/1

Már két órája ült az autó hátsó ülésén Tárosi Tamás nyugdíjas, zötykölődve, elálmosodva. Budapestről tartottak a vejével Körmendre, amikor a kocsi hirtelen fékezésre kényszerült. Felkapta a fejét és kinézett az ablakon és rövid tájékozódás után látta, hogy egy híd közepén állnak, alattuk a folyó vize. Szintje a töltések peremén. Fa uszadékokat vitt a víz, sodrása láthatóan, elég gyors. – Hol vagyunk? – kérdezte hirtelen. A veje (Novella)

Kutasi
A révész

Sutákban számolok, ez a birodalmi pénz! Más pénzféleséget nem fogadok el! Megfelel így neked? – Csak induljunk már! – türelmetlenkedtek a martalócok, többször idegesen hátrapillantva abba az irányba, ahonnan sietve érkeztek. – A folyam egy nyíllövés széles, erős sodrású, és sokat kell fordulnom! Elfáradok, lassabban megy az evezés! Azért emelkedik a vám! Amennyiben nem lenne elegendő pénzetek, úgy lovaitokat megszámolom 500 sutákba, kar... dotokat 50-be. Más értéket nem látok rajtatok, amivel fizethetnétek nekem! (Novella)

Bíró Ernő
Derespataki betlehemes

Dereskén a közelmúltig harminckilenc nyakas székely képviselte a megmaradást. De, amint ez lenni szokott, amikor az ember a régi csűrjének fedelén, megunja számolni a havonta lehulló és elrepedő cserepeket és egy szép napon új cserepet rendel, hát úgy történt, hogy az Úr is tavasszal egy messzi tájról, a magyar alföldről egy hatgyermekes családot rendelt ide, és mindjárt megváltozott az elöregedés-... megújulás aránya itt fenn a hegyen. A húshagyó keddi fonóba, már meghívták a hatgyermekes fiatalasszonyt is... (Novella)

Szerkesztő A
Sütő András: A csendháborító

Igen, itt csend volt mostanáig. A Hargita tudvalevőleg hallgat, tövében a Sikaszó még annál is csöndesebb. Közelemben a Bakó-pataka mondikál, de gügyögő hangját sűrű lombok isszák föl; partja mentén, kart karba öltve, zöld nagyestélyiben sorakoznak a fenyők, mintegy védelemképpen; táncra kérik föl, aki a patakon átlépne – megzavarni valamiképpen a kicsi ház lakóját. Aki most – kötelességei és hajlamai között ingadozva – ... (Novella)

Bíró Ernő
Alkalmi prímás

Szentannai Ferencnek hívták. A Mezőségen, Kolozson tanított. Székely ember volt. Végzettségileg román nyelv és irodalom tanár! Hát ilyent azért egy személyben székely emberről ritkán hallani. Érdekes, hogy abban az időben, amikor minden nyakkendős ember elvtárs volt, őt mégis mindenki „tanár úr!”-nak szólította, erre bizonyítékul álljon itt egy idézet. „A román nelv tanítása csak akkor volt és akkor lesz eredményesebb a nemzetiségi iskolákban és osztályokban, ha azt olyan szakember taní... totta-tanítja (Novella)

Lukáts János
A porcelánüzlet és ügyfelei

A porcelánüzlet ott állt a városka főterén, kirakata, mint hatalmas szem csodálta a város vidám és nyüzsgő életét. Az üzlet tele volt fehér tányérokkal és vázákkal, de kecses szobrok és elmélázó lámpatestek is mutogatták magukat az üveg mögött. Ha valaki megnyitotta a porcelánüzlet ajtaját, egész harangjáték jelezte érkezését. Vékonyan és vastagon, fürgén és meggondoltan szóltak a csengettyűk, az apró harangocskák és az öblös hangú kolompok. Mire a váratlan (Novella)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap