Novella

T.Ágoston László
Tíz igaz ember

A tanácsháza előtti téren pakolták meg a teherautókat. A szomszéd falvakból is oda hozták a gazdák kocsiderék számra a krumplit, lisztet, gabonát, kinek mije volt. Küldték Pestre a forradalmároknak. A fegyveresek főnöke ki is akarta fizetni az árát, de egyetlen gazda se fogadta el a pénzt. Mint afféle fiatal gazda, az apja is segédkezett a rakodásnál. Majd’ két méter magas, vállas legény volt. Úgy vitte a nyolcvan kilós búzás zsákot, mint a tollpihét. A végén valamiféle útbaigazítást kértek a pestiek. (Novella)

Szerkesztő B
Gárdonyi: Statárium a másvilágon

- A jövő század legendás könyvéből. - Járkál a mennyekben Szent Péter apostol. Bús-gondos a homloka. Lógatja ősz fejét. Összetalálkozik János apostollal. - Hej, János, öcsém, valami nem jó lében forog a világ odalenn. (S vakar a tarkóján.) Második esztendeje, hogy be nem zárhatom egy órára se a kapumat. Éjjel-nappal jönnek százával, ezrével. Keresztet hányva a muszka, káromkodva a magyar. Táncolva a francia. De mindenfajta náció, (Novella)

Döme Barbara
Az úrinő cekkere

A nő előttem száll fel a földalattira. Figyelem, ahogy leül, ahogy gondosan elsimítja elegáns kabátján a redőket és akkurátusan maga mellé helyezi a cekkerét. Retiküljét szorosan magához szorítja. Pesti úrinő – gondolom, miközben fürkésző pillantással lopva tetőtől talpig átvizsgálom. Így próbálom lekötni magam. Ideges vagyok a találkozó miatt, amire igyekszem. Útitársam fejbúbjánál kezdem a megfigyelést, mivel állva kényelmesen rálátok. (Novella)

Lukáts János
Lukáts János: Anyám, 1956… (megemlékezés)

Kedd volt, sugaras, szép őszi délután. A rádióban déltől kezdve félóránként mondták be, hogy engedélyezik vagy megtiltják a tüntetést. A műegyetemi ifjúság hívta rokonszenv-tüntetésre a budapesti egyetemeket. (Lengyelországban a nyár óta zavargások folytak. Az új lengyel pártvezér, Gomulka – jóarcú, magas, kopasz lengyel – szembefordult a sztálinizmussal is, meg Hruscsovval is. Vonzó példa volt ez, sokaknak riasztó példa. Amit a (Novella)

T.Ágoston László
Szegedi emlékek '56-ból

Szóval villanyoltás után volt ez a nagy kiabálás, rohangálás, kapudöngetés. Mindenki az ablakhoz rohant, de semmit se láttunk, mert a kapu az utca másik végén volt. Aztán egyszer csak olyan durranásokat hallottunk, mint amikor a katonák gyakorlatoznak. Az egyik fiú kinyitotta az ablakot, és kiállt a párkányra, hogy jobban lásson. Mások a szekrények tetején lökdösődtek. Mondták is, hogy mit látnak, de össze - vissza beszéltek, lehet, hogy nem is láttak semmit. Hanem a... mikor Tanár elvtárs belépett a szobába (Novella)

Kő-Szabó Imre
Októberi kerékpártúra ('56)

Hetven évesen, ha visszatekint az ember arra a bizonyos 1956-ra, sok minden jut az eszébe. Húsz éves lettem abban az évben, szeptemberben érettségiztem Baján, a III. Béla gimnáziumban. Azért szeptemberben és nem júniusban, mert orosz nyelvből elhúztak. Nem ment a nyelvtanulás, nyolc egyest regisztráltak az osztálynaplóba. Bacsár tanár úr szeptemberben - a pótvizsgán - szó nélkül átengedett. Bacsár tanár úrral később, úgy huszonöt évvel, egy osztálytalálkozón futottam össze. Jó fejnek tartottam ... (Novella)

Fedák Anita
To trembitá, pane Krúdy!

A gondolatok, hogy újra ilyen élvezetek várják majd Ungváron szinte felmelegítették a testét és a nyál is összefutott a szájában a bableves és a juhtúrós bános gondolatára. Fent, a Kárpátokban összebújó ruszin falvak egyikében ette ezt a málékásából készült ételt először. Az ungvári kávéházban pedig kifejezetten neki készítette a szakács megbolondítva finom szalonnapörcökkel a tetején. Micsoda ízek, micsoda miliő… Erre vágyik ismét. (Novella)

Fedák Anita
Célia nyomában, Krakkóban (Balassi)

A lengyel történelem elválaszthatatlan a magyar történelemtől. Báthory Krakkóba induló kíséretében ott volt Balassi is, aki nemcsak a bevonuláson és a waweli koronázási ünnepségen vett részt, de ott volt Báthori és Jagelló Anna esküvői szertartásán is – válaszolta Bogumila fel sem nézve az aznapi újságból, amit éppen figyelmesen olvasott. Ma vezettem egy tárlatbemutatót, ahol az egyik magyar turista rá is kérdezett, milyen lehetett egy akkori korabeli esküvő, milyen lehetett Anna menyasszonyi ruhája. (Novella)

Horváth Lajos
Fiamnak: Nagyapád a második világháborúban

Kedves Fiam! A messzi Californiából kérted, hogy írjam meg, mit tudok nagyapádról, az én apámról. Mi történt vele a II. világháborúban? Kedves Fiam! Mivel a II. világháborúban győztes nagyhatalom területén élsz nagy fájdalmamra, csakis annak a propagandáját, hazugságait ismerheted meg a dolgok menetéről. Az USA hadviselő ellensége volt Magyarországnak a kialakult szövetségi rendszerek szerint. Még sem üzentünk hadat az Egyesült Államoknak, amint azt híresztelik és állítják, hogy nevetséges (Novella)

Szerkesztő A
Nyirő József: Az én népem

"Napok múlva azzal állított be a vén Sala a paphoz, hogy pár szava volna. -Tessék, tessék! - dédelgette a pap az Istentől meglátogatott székelyt. Vén Salának ég a szájában a szó, olyan lelkiből szeretne a fiáról beszélni, mégis azt mondja: -Voltam a baróti vásáron. Elhajtám a két ökrömöt... A pap nem szól, a székely mondja magától tovább: -Gyenge vásár volt. Nincs ára a marának... Nem illik ajtóstól rontani a házba, azért kerülgeti így (Novella)

Döme Barbara
Anyám haja

Álltam az ajtófélfánál, mint egy ázott kis veréb, és bámultam anyám gyönyörű, hosszú szőke haját. Ilyennek képzeltem az angyalokat is. A konyhába besütött a nap, és ő ebben a fényben még elérhetetlenebbnek tűnt. Azt gondoltam, ha csak egyszer megérinthetném azt a selymesen csillogó, vállára omló zuhatagot, tán én is olyan boldog lennék, mint a szomszédlány, akit mindig megölel az anyukája, miután hazaér az iskolából. Amikor hallottam, hogy nyikorog (Novella)

Kalász István
Már nem járt semmi

Négy hétig volt oda, angol cég telefonos központot akartak berendezni egy faluban, messze az óceántól, a szavannán, az üveghegyen is túl, a szent, koszos tehenek mögött egy fabódéban. Vagy egy falusi csarnokban. Ki tudja minek és kinek kellett az a bódé, az a csarnok? Mire lesz jó, hogy sok fáradt indiai ül a műanyag széken, az amerikai vevővel telefonál, az indiai meg magyarázza, hogy a katalógusban látható baba kisebb, mint a fényképen, a távirányítós tankhoz nem adnak elemet, az elektromos fogkefe... (Novella)

Kő-Szabó Imre
Penicillin kúra

Székács Péter, ez a huszonöt éves, szőke srác, a szokásos időben végzett a melóhelyén. Ez a nap semmivel sem különbözött az év többi napjától, mondjuk mérlegelve, a háromszáz napjától. Mert ugye lehet kivételesen, még hatvanöt nap, amelyik más, mint a többi, hogy aztán meglegyen a háromszázhatvanöt. De úgy látszik ez a nap nem hozott eddig semmi érdekeset, különlegeset számára, hogy beletartozzon, abba a bizonyos hatvanötbe. Bele is törődött, ma nem lesz semmi változás. Hazamegy,... (Novella)

Bilecz Ferenc
Az utolsó magyar hadifogoly (Petőfi!)

Régi írásom, régi témáról. Abszurd helyzetek, abszurd világban. Tisztelgés a Petőfi-kutatók előtt. Az igazság kiderítésének akadályozása, máshol, más helyzetben bűnténynek számítana. - Ott essem el én, a harc mezején…-– ez volt az utolsó gondolata, amikor elesett. Amikor felkelt, kozákok fogták körül. - Szmatri, bljágy! Nyeuzseli, Alexander Petrovics, vengerszkij poet?[1] Távolba szakadt hazánkfia! Miért ne vinnénk... (Novella)

Kő-Szabó Imre
Mesterségek utcája

Szerettem a nyarakat, több okból is. Először talán azért, mert nem kellett iskolába menni. Nem mintha, nem szerettem volna, de jobb volt az a reggeli, kötetlen felébredés. Akkoriban a nap, mindig szépen sütött, nyugalom árasztotta el a kertet, ahogy a széles folyosóról nyiladozó szemeimet dörzsöltem. A friss tejeskávé illatát éreztem. Anyám reggelire szólított. A reggeli után sétát tettem a Csorvási út és Szarvasi út által határolt utak mentén. Meglátogatva az ott dolgozó mestereket... (Novella)

T.Ágoston László
A háráni lakodalom

Hét évig szolgált Jákób Háránban Lábánnál, a nagybátyjánál, hogy feleségül vehesse a gazda kisebbik lányát, Ráhelt. Furcsa egyesség volt ez, hiszen befogadta őt, mint jó rokon, de tudta, hogy bármilyen szigorú feltételt szabhat a maradás áraként, mert a fiú olyan nagy hibát vétett, amit soha sem bocsáthatnak meg neki az övéi. Nem elég, hogy egy tál lencséért megvette bátyjától az elsőszülöttségi jogot, még az atyai áldást is elorozta tőle. - Lábán nem nagyon szerette a sógorát, I... zsákot, így aztán inkább (Novella)

Bodor Miklós László
A partifűzfák összehajolnak

Már évekkel ezelőtt megfigyeltem, hogy a két part közötti fák koronája mintegy ölelkezni akar. A két part falvaiból érkezett emberek testvérként karolják át egymást. Az Ipoly két partján a fűzek is egymás felé hajolnak makacsul. Ahol a meder keskeny, össze is érnek. Mert összeforr, ami összetartozik. Az innen-onnan kapott gúnyával felöltöztetett bábút előbb két egymásra helyezett teknőből eszkábált koporsóba helyezték. A korcsma előtt gyújtott örömtűzön végül elégették. Ami maradt belőle, (Novella)

Döme Barbara
Dugó

A történet két ember szerelmét mutatja be tíz év távlatából. Időközben a nő szinte semmit nem tud a férfiról, így nem csoda, ha sokkolja a tragikus végkifejlet. A szövegben végig fokozódik a feszültség, egyrészt az ismeretlentől való félelem miatt, másrészt mert az utolsó találkozásra igyekvő főszereplő dugóba kerül és fél, hogy lekési a búcsút. A történet fikció, de egyben búcsú is a közelmúltban elhunyt jó baráttól. - Fényekből fűzött gyöngysort a hajnal ez mutatja most az utat felé. Ismeretlen dalt zümmög (Novella)

Molnár István
A kozmosz kincse

Kétezerhetvenötben jött el az idő, hogy a föld vezető szervezete az UGO kipróbálhatta erőit és eszközeit a kozmoszban, ércbányászokat küldhetett egy aszteroidára. A feladat könnyűnek ígérkezett, mivel a meteorit alig szennyezett platinából állt, ráadásul a pályája. egy ponton negyvenezer kilométerre megközelítette a földet. Az eszmei irányítók úgy kalkuláltak,hogy a kilenc fős legénységet tizennyolc hónapi ellátmánnyal indítják útba, ebből az odautazás alatt hat havi készlet fogy, négy hónapig dolgoznak, (Novella)

Kalász István
Polip

Aztán? Történt, hogy elütött egy autó. Este volt, összeomlott megint egy randevú, a nő nem jött el, moziba mentem, utána piáltam, sötét volt, az utca kihalt, ekkor történt. Nagy autó volt, afféle fekete terepes böszmeség, ketten ültek elől, férfiak, dübögött a zene, jöttek nekem, reccsent a lábam. Aztán feküdtem a fekete ég alatt, az öreg házak között, feküdtem, széttártam karomat, ők megálltak, az egyik kiszállt, megbámult, él, mondta, na, tünés. És elhajtottak. Én elájultam, ahogy azt ilyenkor kell, a (Novella)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap