Novella

Bodor Miklós László
Örökség

Amikor gyerekkoromban valami égre kiáltó gazemberséget követtem el, sűrűn felhangzott a népes számú nagynénik kórusa:- Kitől örökölte? (Egy spondeusz, egy pirrikhiusz, emelkedő hangsúllyal. Kezek kitárt tenyérrel a mennyek felé emelve. Szemek borzongva, kimeredve. Mint régi jó antik sorstragédiákban illik.)Néha megbicsaklottam, és valami jól sült el: ilyenkor az előbbi görög kórus ugyanezt kérdezte a felettünk valótól, de egészen más, ellágyult hangsúlyozással. (Novella)

T.Ágoston László
Égi és földi birodalmak

Miután Nebukadneccar, Babilónia királya Karkemisnél legyőzte az egyiptomiak hadseregét, teljhatalmat szerzett magának és Újbabilonnak a szír-palesztín térség fölött. Elfoglalta Júdát, és benne Jeruzsálemet. A zsákmányolt templomi kincseket Babilonba szállítatta, és saját istenei templomaiban helyezte el. De nem elégedett meg a templom és a városok kifosztásával, rabláncra fűzte a leigázott népek fiait, sőt udvarába rendelte a nemesi szár... mazású ifjakat... (Novella)

Szerkesztő A
A ,, háborús bűnös "

(novella a Magyar örökség című kötetből) Délfelé járt az idő. Magasan fönt, a Standing Indian sziklás gerincén ragyogva izzott a nap aranypora. Alant, a völgyi legelőn, borja után bőgött egy jóllakott tehén s a hegyoldal tölgyesében valahol harkály kopogtatott. A görbedt vállú, sovány vénember lassan, fáradtan ereszkedett alá a hegyről, karján a kiskosár gombával. Mögötte kilógó nyelvvel kullogott a hosszúszőrű, nagy veres vadászkutya. Bele... fáradt.. (Novella)

Döme Barbara
Vége

Egy férfiembert hallucináltam. Ájulásig szerettük egymást. Pár perccel később, ebben a kábulatban szülni készültem. De meggondoltam magam, mert egy lény azt állította: a gyerek, aki hozzám érkezik, gonosz lesz, felemészti anyja méhét. Ezután szuggerálni kezdtem a plafonon táncoló csöppnyi barna pöttyöt, amely a keringőről fokozatosan csárdásra váltott, és úgy dübörgött, hogy a bordáim félelmükben a húsomban kerestek menedéket. (Novella)

Turcsány Péter
Guttenberg - és/vagy galakszis?

Mutáció, vagy folytonosság. 1968 – 1990 – 2010. és tovább. Egy identitásában elbizonytalanodott korszak hatalmas kiútkeresése. Mindennek máig részesei voltunk, sőt vagyunk, és holnap holnapután is részesei leszünk. (Pars pro toto.) Irodalmi, esztétikai, szociális, antropológiai, kommunikációs vonatkozásban hol visszahúzódni látszóan, rejtetten, olykor akár eltiltottan, hol pedig látványosan is reflek... torfénybe helyezve, ma már inkább úgy mondhatjuk, képernyő- és internet közelbe jutva: 1968 óta egy speciális, (Novella)

Szerkesztő A
Wass Albert: Átoksori kísértetek

(részlet a regényből) - Nekünk is van Átoksorunk ebben a városban. Azt hiszem, a világ minden városának van. A mienket itt Harcsa-sornak nevezik, valószínűleg azért, mert egy iszapos patak mellett nyúlik el, a város és a kikötő között s mert lakói szívesebben ülnek a patak partján horgászva, semhogy munka után néznének. De nem ez a lényeg. Minden embernek jogában van úgy élni, ahogy az neki megfelel. A lényeg az, hogy (Novella)

Rozványi Dávid
Adventi lánghordozás

"Édesapám sokszor mesélte, hogy az adventi koszorút nem volt lehet csak ám úgy meggyújtani. Régen a férfiak a templomba mentek a tüzért, mert még a lángnak is szentnek kellett lennie. Meggyújtották a lámpást, s úgy járták körbe az otthon maradt asszonyokat és gyerekeket. Mindenhol ezzel a tűzzel gyújtották meg az első gyertyát. Imádkoztak, énekeltek egyet, s aztán tovább álltak. Persze, a hideg ellen valahogy ... " Ezzel a regényrészlettel kívánok áldott Úrjövetet minden kedves olvasómnak és barátomnak! (Novella)

Bodor Miklós László
Adventkor

. Amikor először jártam itt, akkor még óriás társával együtt, ketten álltak őrt az erdő felett.Társameghalt (mert az ilyen gyönyörű fa-aggastyánok igenis meghalnak, nem pedig egyszerűen elszáradnak) pár éve. Holtában is áll a vén böhönc. Holtában is elégedetten biccent a magvából kelt kis utódra, akiből nem lehetett volna erős suháng sem, ha hatalmas ágai elvették volna előle az éltető fényt. A halott fa talán arra gondol, hogy ez így van rendben. Évszázadokig állott itt. Tavasszal friss zöld leveleket nevelt. (Novella)

Bodor Miklós László
A megváltozott nádas

Zsenge kora dacára, emberi tragédiával is szembesült.A háború ezt a vidéket nagyon megviselte. A környék nyolc alkalommal cserélt gazdát. Hol a német-magyar csapatok verték ki a megszálló oroszokat, hol fordítva.Nagyon szép édesanyját, hiába bújtatta a család, meglelték a pincébe bújva, és egy martalóc ázsiai banda csoportosan megerőszakolta.A bűntény következtében várandós maradt!A szerencsétlen fiatalasszony, bűn ide, bűn oda, szeretett volna megszabadulnia ... nem kívánt magzattól. (Novella)

T.Ágoston László
Eltékozolt évek

Csak ült a szobájában, és nézte az üres rajzállványt. Máskor is megtörtént ez vele, hiszen világéletében úgy szeretett dolgozni, hogy először maga elé képzelte a már kész épületet kerítéssel, parkkal, a teljes környezettel, és ebből bontotta le a részleteket. Most azonban nem volt papír a rajztáblán. Minek is lett volna? Senkitől se kapott megrendelést, és a feje is olyan üres volt, mint a kifüstölt méhkas.. Nézte az állvány padlóba gyökerezett lábait, és kesernyésen elmoso... lyodott. (Novella)

Döme Barbara
A kereszt

Ahhoz a kereszthez foghatót, még soha nem láttam. A dombtetőn állt, a templom előtt, a lemenő nap fényében vörösen izzott, máskor meg meleg narancs színével melengette az ember szívét. Magas volt és masszív, vörösfenyőből ácsolták. Dúsan faragott díszítése olyannak tűnt, mint valami titkosírással készített fába vésett üzenet. Egymillió közül is bárhol felismertem volna. A falunkban takaros kis kerítések sorjáztak, melyek úgy díszítették a portákat, mint a csinos gyöngysor a szépasszony nyakát. (Novella)

Fedák Anita
Az elixir

Élve a kettős állampolgárság, vagy ahogyan ő mostanában nevezte, álompolgárság lehetőségével, magyar gyökereit felhasználva lett az anyaország polgára. Bár csak az anyai ágon mondhatta őseit magyarnak, a múzeum irattárában, ahol dolgozott, addig kutakodott, míg több évszázadra visszamenőleg vissza nem vezette a Szemán família családfáját. Anyja félig magyar, apja szláv volt, az egykori Szovjetunió magas rangú katonatisztje. Utóbbi a Kárpát... alján élőkhöz hasonlóan . (Novella)

Döme Barbara
Árnyék

Néhány napja furcsán viselkedett az árnyéka. Pénteken, kézen fogta, és ellenkező irányba ráncigálta, mint amerre valójában ő tartott. Nem volt kétséges, valami megváltozott. Hétfőn randizott először M.-el. Az első személyes találkozásuk több órás mámoros beszélgetéssé, majd csókolózássá bomlott ki. Ilyen lehet, amikor a bimbó kipattan, és a virág szirmai sokkal nagyobbak, színesebbek, mint amilyet előzőleg a kertészeti katalógus mutatott. Ekkor fedezte fel, hogy az árnyéka kimozdult a megszokott helyzetéből. (Novella)

T.Ágoston László
Ördögszekér

Még javában törték a kukoricát a partoldalon, a cukorrépa egy része is ásóra várt, amikor elkezdték híresztelni a faluban, hogy jönnek a tagosítók és megszervezik a téeszcsét. Aki nem akar belépni, annak elveszik a földjét, és az ingoványosban kap helyette valami ócska, sást termő sziket. Máskor ilyen nagy dologidőben a gyerekeket küldték a gazdák a csarnokba a tejjel. Most bezzeg mindegyik maga ment. Ott álldogáltak a jégverem mellett, meg az artézi kútnál (Novella)

Lukáts János
Töksi és Puttony

Amikor Kamaty Karcsi bejelentette, hogy őt Kamaty Karcsinak hívják, a szerkesztőség hangos röhögésben tört ki. Mindenkinek külön-külön, tagolva és érthetően elismételte a nevét. Amint a szerkesztő urak és Adélnyanya, az éltesedő titkárnő lenyelték könnyeiket és helyreparancsolták vigyorgóráncaikat, megkérdezték: - Szép, szép, de hogyan szólítsuk a kolléga urat? - Kamaty Karcsinak! – válaszolt Kamaty Karcsi. A szeme se reb... bent, ami a többieket arra intette, hogy az új kolléga maga a nagybetűs Sötét Ló (Novella)

Bodor Miklós László
Miért nem lettem horgász

Hárman ültek Rubányi Géza árnyas tornácának nádszékein, Gárdonyban: két tizenévesfiú:Gábor, a háztulajdonos fiú unokája, egy vendég fiú, meg Gábor nagyapja. A fiúk tizenhárom évesek voltak, és csillapíthatatlan érdeklődés kötötte össze őket az akkor még végtelennek tűnő nádas iránt. A vendég gyerek eredetileg két hétre érkezett a szünidő kezdetén, azután itt ragadt. Gábornak itt nyaralt az unokanővére is. A vendég gyerek szeme egy... szer összeakadt a nagylányéval, és egyoldalú rajongás lett a dologból. (Novella)

Szerkesztő A
Wass Albert: Levél mindenkihez, aki magyar!

Erdélyi Véreim, megszólalok újra, mert fontosat kell mondjak, halálosan fontosat. Harangom, ha lenne, félre verném. Kürtöm, ha lenne, riadót fújnék rajta nappal és éjszaka. Kardom, ha lenne, vérbe mártva hordoznám meg köztetek. De csak a szó maradt meg nyelvem gyökerén, s a hang, hogy belefordíthassam ebbe a részvételen, megkergült világba: segítség, emberek! Pusztul a magyar ...! Veszedelemben a nemzet! Ezeréves honában láncra verve vérzik és (Novella)

Bodor Miklós László
Pityu

Az idő tájt sokat csellengtem fényképezőgépem meghitt társaságában az erdőn. Megismertemvalamennyit a természet szőrös, tollas, pikkelyes, vagy csupasz bőrű lényeinek szokásaiból.Csücsörítve, fogaimhoz szorított nyelvvel megpróbáltam csicsergést mímelni, ami meglepő eredménnyel járt!A kis tollgombóc kiegyenesedett, feje két alá-föl mozdulatot tett, és egy pillanattal később a vállamon termett. Kereste a szárnyas rokont. (Novella)

Bodor Miklós László
Az őrangyal

Az Úr a trónusán ült, a lába a legfényesebb felhőcskén nyugodott. Kis, apró, fehérszárnyú angyalok tömege állt a trón mellett félkörben, hogy ne zavarják az Úr látását lefelé, de ők is lássák, amit Teremtőjük.Odalent a világmindenség látszott, de őket most abból csak a Föld érdekelte.Odalenn itt is, ott is megszületett egy-egy kisbaba, másutt persze utolsót lobbant a gyertyája egyik-másik megfáradott, vagy beteg embernek. Ahol új (Novella)

Turcsány Péter
Elherdált magyarságunk

Az 1980-as évek vége már nem alkalmas nosztalgiára, jobb esetben rapszódiákra, szigorúbban nézve számvetésekre, számonkérésekre, történelmi időnk és szellemiségünk határozott átvilágítására van szükségünk. Gyermekség, hűvösvölgyi barlangok, szakadékok, sziklák és az akkor még rendezetlen Feneketlen-tó környéke, denevérek, babonák és a meghajló nádasok fölött Szent Imre herceg temploma, a három-négy-hétéves hadifog... ságból hazatért apák“nirvánája” a Gellért-fürdő teraszán... (Novella)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap