Novella

Szerkesztő A
Wass Albert: Levél mindenkihez, aki magyar!

Erdélyi Véreim, megszólalok újra, mert fontosat kell mondjak, halálosan fontosat. Harangom, ha lenne, félre verném. Kürtöm, ha lenne, riadót fújnék rajta nappal és éjszaka. Kardom, ha lenne, vérbe mártva hordoznám meg köztetek. De csak a szó maradt meg nyelvem gyökerén, s a hang, hogy belefordíthassam ebbe a részvételen, megkergült világba: segítség, emberek! Pusztul a magyar ...! Veszedelemben a nemzet! Ezeréves honában láncra verve vérzik és (Novella)

Turcsány Péter
Ki volt Wass Albert 15/18

Wass Albert 7 alapszimbóluma// Wass Albert szellemi-lelki érzékenysége fokozottan érvényes a vallási szimbolika alkalmazásában, használatában:// hegy, kő, víz…// „Mert megjeleníti Isten lakhelyét a hegy, ami éppen ezért szent (zsolt 43.3).” „Ez a kő, amelyet emlékkőül felállítottam, az Isten háza lesz (Ter 28,12-22.” A víz több jelentése közül az Üzenet haza című versben - ahogy a gyermekkori áradás élményében,... (Novella)

Turcsány Péter
Ki volt Wass Albert? 14/18

Wass Albert kiválasztottsága és hivatástörténete - 1944. október 9.: Kolozsvár átengedésének napja, az erdélyi haderők visszavonulásának kezdete, exodus Erdély magyarságának és a székely népnek. „Egy apáca imádkozik Mátyás szobra előtt”. A szemtanú ki más lehetne, mint Wass Albert, a katonai tetteiért kétszer kitüntetett karpaszományos alhadnagy! De ezek a gyászidők ismét elrendelést, életére szóló további elhivatást tartogattak a számára, Dálnoki Veress (Novella)

Szerkesztő A
Wass Albert: Patkányok honfoglalása

Wass Albert alig ismert tanulságos novellája... "Az ember háza ott állt a dombon és uralkodott. Uralkodott a kerten, fákon, bokrokon és veteményeken. Uralkodott a szántóföldeken, réteken és legelőkön, és uralkodott az erdőn is, amelyik a domb mögött kezdődött és felnyúlt egészen a hegyekig. A fák gyümölcsöt teremtek, a gyümölcsöt leszedte az ember, aki a házban élt, és eltette télire. Összegyűj... tötte a veteményt és a pincébe rakta, hogy ne érhesse a fagy. A szántóföldekről begyűjtötte a (Novella)

Döme Barbara
A verebes kocsma

A kép generációk óta ugyanott lógott: a falu kocsmájának falán. Egy nagy kövér veréb bámulta róla a poharazgatókat. Egyik irányból nézve mosolygott. Senki nem tudta, ki akasztotta a festményt a falra, de ugyanúgy hozzá tartozott a falu életéhez, mint a templom, vagy a dadogó körzeti orvos. A kocsma olyan volt, mintha éppen ott cövekelt volna le az idő. A kövér madarat sem jutott volna soha senkinek eszébe levenni a falról. Nagyapám temetésén jártam utoljára a faluban. Hosszú (Novella)

Papp Lajos
Élet-kóma-halál-élet

Egy hölgy olyan állapotba került egy budapesti kórházban, hogy a vezető professzor - aki egyébként jó barátom és nagy tapasztalatú ember – azt mondta róla, hogy nem is érdemes megkísérelni a műtétet. A professzor hazament, és fiatal tanítványa, beosztottja – aki engem egyébként jól ismert és tisztelt – felhívott, és részletesen elmondta az esetet. A hölgy az eszméletlenség határán volt, kínlódott az életéért. De ez a fiatal orvos hitt abban, hogy én tudok és merek segíteni ebben. Amikor (Novella)

Kondra Katalin
Egy karrier halálára JOG(ar)

Jobb, ha nem látjuk, ami körülöttünk történik, vagy ha látjuk, ne vegyünk róla tudomást. Ha tudomásunkra jut, ne szóljunk. Ez az élet titka. De milyen életé? Talán neki is be kellett volna állnia a sorba, ahogy a többiek beálltak. Ezeken töprengett Géza, amikor újra kézbe vette megpihent söprűjét, és vállára kanyarította öreg kapáját. Három hét ablak nélküli élet után, már várta őt a szemét a parkban, és a gaz, amely hatalmasra nőtt. // Magyar Irodalmi Lap (Novella)

Felber Zsolt
A szerelem háborúja

Mindent elvitt a háború! Keserves heteket, sőt éveket éltem meg. A trianoni békegyalázat évében születtem, a megcsonkított határon innen, magyarként. Egy határ melletti kis faluban éltem szüleimmel, testvéreimmel. A második világégés is eljött, illetve azt is mondják, csak húsz év fegyverszünet volt, s újra dörögtek a fegyverek. Hamarosan megkaptam én is a behívót, így már részt vehettem felvidéki testvéreink felszabadításában, Szerdahelytől Kassáig. Könny szökött a szemünkbe, amint belovagoltunk a főterekre. (Novella)

Petrusák János
Kislány meg a cigipapír

(Figyelem: a történet még a Trafik-törvény előtt íródott és játszódik.) Ahogy belép, mindenki felfigyel rá. Mert nem lehet nem észrevenni! A szépségre és fiatalságra, különösen, ha udvarias szerénységgel elrebegett köszönéssel párosul, oda kell figyelni. Zavarban is van a kislány, hogy mindenki őrá bámul, és ezért mélyen elpirul. Olyan tizenhat év körüli forma, nem túl magas, vagy még nem megnyúlt, de ez előnyére válik: nem pakolássza olyan sete-suta rongybabaként a végtagjait, mint a kortársai. (Novella)

Kondra Katalin
Vigyázz, harapós kutya! JOG(ar)

Marci bácsinak eltűnt egy tyúkja, aztán kettő. - A nemjóját! Tolvaj jár a tyúkudvarban – állapította meg az öreg. Hogy kétlábú vagy négylábú a tolvaj, azt nem lehetett tudni, mert tollak és vérnyomok nem voltak sehol. Egy nap aztán rendőr csöngetett be az öreg kapuján. Hamarosan megtudta, hogy tegnap este a kutyája lábon harapta Janit a faluvégről. Jani nem tett feljelentést, csak elment a háziorvoshoz kezeltetni a baját. A feljelentést a háziorvos tette hivatalból. (Novella)

Kondra Katalin
Szatírtámadás JOG(ar)

Egy szombati buli után, Mici ismét egyedül sétált át a parkon. Szűk miniszoknyát viselt, mélyen dekoltált blúzzal. Még a gyér lámpafénynél is jól kivehetőek voltak formás idomai. Ez kelthette fel az egyik bokorban éledező hajléktalan férfi figyelmét, mert követni kezdte a nőt. Mici észlelte, hogy valaki követi, ezért gyorsabbra váltott, erre a követő is megszaporázta lépéseit. A nő agyán hirtelen átvillant a gondolat mely azt az érzést váltotta ki benne, hogy veszélyben van. (Novella)

Petrusák János
Csak egy bakfis

Amikor megismerte, már harminc volt. Legalábbis … majdnem annyi. A meleg is, meg ő is. Forr az ember ilyenkor. Mikor monokiniben napoznak a lányok, és a férfi nagyon férfi. Különösen, ha fiatal. Egy harmincon inneni még az … Ha pedig még szabad, ha nincs felesége, akkor annak ilyenkor megvan a maga előnye. A legfőbb előnye az, hogy megszólíthatja a lányt. A kiválasztott szép volt, vagyis átlagosan szép, de csinos: még nem érett nőies, de nem is kislányos, hanem olyan jellegze... tesen bakfisos. (Novella)

Szerkesztő B
Móra Ferenc: Hogyan tanultam meg olvasni?

A napsütéses hosszú őszre kegyetlen tél következett abban az esztendőben. A nagy hófúvások betemették a malomházat, nem lehetett mozdulni se ki, se be. A vasárnapok csakolyanok voltak, mint a hétköznapok, lelkes állat nem vetődött felénk soha, s nekem nem volt egyéb mulatságom, mint hallgatni a szelek üvöltözését. A szelek nagyon oda voltak szokva a padlásunkra, s én már a szavukról megismertem, melyik az észa... ki, melyik a déli, melyik fúj a Dunáról, melyik (Novella)

Szerkesztő A
Wass Albert: Patkányok honfoglalása

Wass Albert alig ismert tanulságos novellája... "Az ember háza ott állt a dombon és uralkodott. Uralkodott a kerten, fákon, bokrokon és veteményeken. Uralkodott a szántóföldeken, réteken és legelőkön, és uralkodott az erdőn is, amelyik a domb mögött kezdődött és felnyúlt egészen a hegyekig. A fák gyümölcsöt teremtek, a gyümölcsöt leszedte az ember, aki a házban élt, és eltette télire. Összegyűj... tötte a veteményt és a pincébe rakta, hogy ne érhesse a fagy. A szántóföldekről begyűjtötte a (Novella)

T.Ágoston László
Aki fart vet a halálnak

Városszéli kiskocsma a pesti gyár nem rég letelepített gyáregysége szomszédságában. Itt búsulnak a poharukba műszak után azok a parasztgazdából lett segédmunkások, akik nem akartak szövetkezeti gazdává válni a falujukban. Középkorúak, vagy még ennél is fiatalabbak. Bánatos szeműek, kevés szavúak. A kezük még most is inkább az ostor nyelére, meg a gyeplőszárra áll, de a tenyerükön a kérget a spénhordó talicska nyele, meg az öntöttvas alkatrészek éles sorjája vastagítja. (Novella)

Petrozsényi Nagy Pál
Kilincs

A kicsi asszony serényen tett-vett a pöttöm szobácskában. Mellén megfeszült a blúz, arca majd kicsattant az egészségtől. – Jól fekszel, papácska? Ne hozzak bort, pálinkát? Az öregember ráhagyta. Amióta összeköltöztek, mindenki vele bajlódik. Napjában többször felrázzák a párnáját, megkérdezik, hogy aludt, mit kíván. És nem csak a fia, a menye is. Pedig azelőtt ugyancsak fintorgott. No persze, városi jány, emeltet csicsés, fiatal. Sanyi fia negy... ven, emez huszonöt, szinte gyerek még. (Novella)

Kutasi
Táltosvérű nemzet

"... – Ismerem a történelmeteket, magyarok! Táltosért kiáltotok, holott saját bensőtöket sem ismeritek! Egyáltalán, felismernétek egy táltost, ha megállna előttetek, és mélyen szemetekbe pillantana? – nézett körbe kérdőre vonó tekintettel az emberseregletben, aztán legyintett egyet. – Persze, hogy nem! Ti, magatok teremtitek a táltost! A véretekben van! Véretek hullott erre a földre évszázadokon át! Ti öntöztétek vörösre, ti, magatok vagytok a termőföld! Ti vagytok a Szent... korona őrzői. Ő a tiétek, s ti az (Novella)

Kalász István
A család

A szobában Margit és a nővére, a két gyerek kisurrant, az öregember lassan kimegy a felesége után, csak Margit és nővére, Ágnesnek nevezem, maradnak ketten. Beszélnek. Nyugodtan, hosszan. Állnak egymással szemben. Egymásra néznek. Margit néha megsimogatja a hasát. Ágnes magyaráz. Néha hallani: ... de…, nem kellett volna…, miért… Margit sír, aztán mosolyog. Megölelik egymást. Ágnes kimegy, az öregember visszajön, leül az asztalhoz, nézi a kisebbik lányát, nem szól. (Novella)

Szerkesztő D
Körmendi Lajos: Ahogy múlnak az évek 1/2

1958-ban születtem Szolnokon, Palásti Tibor névre kereszteltek. Elég nagy családba születtem bele. A szüleim apai és anyai ágon is sokan voltak testvérek: heten, mint a gonoszok. Sok szegény ember… Anyukám Borsod megyei, apu alföldi, ceglédi. Ő bányában dolgozott, Edelényben, itt kerültek össze, elég korán. Anyu tizenhét, apu húszéves volt. 1957-ben házasodtak össze, és én a következő esztendőben már meg is születtem. Közben Szolnokra költöztek, itt éltünk a Tisza partján. ... (Novella)

Turcsány Péter
Drámai hősnő, vagy a sebzett múlt kompenzálása

Előhang Wass Albert Napsugár c. drámájához. Mielőtt a színmű, Wass Albert műfaji meghatározása szerint „színpadi regény” olvasásába kezdenénk, képzeljük el az évnek - sőt az emberéletnek is - azt a pillanatát, mikor a kora tavaszi napsugár először töri át a tél hideg bástyafalait. Drámai hősnő, vagy a sebzett múlt kompenzálásailágháb Mintha a Napsugár a lelki tél visszavonulásának an... gyali harsonáját fújná meg. A létezés II. világháborús fagyhalála után föltámadó emberiség angyaltrombitáját. (Novella)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap