Novella

Turcsány Péter
Ki volt Wass Albert 15/18

Wass Albert 7 alapszimbóluma// Wass Albert szellemi-lelki érzékenysége fokozottan érvényes a vallási szimbolika alkalmazásában, használatában:// hegy, kő, víz…// „Mert megjeleníti Isten lakhelyét a hegy, ami éppen ezért szent (zsolt 43.3).” „Ez a kő, amelyet emlékkőül felállítottam, az Isten háza lesz (Ter 28,12-22.” A víz több jelentése közül az Üzenet haza című versben - ahogy a gyermekkori áradás élményében,... (Novella)

Turcsány Péter
Ki volt Wass Albert? 14/18

Wass Albert kiválasztottsága és hivatástörténete - 1944. október 9.: Kolozsvár átengedésének napja, az erdélyi haderők visszavonulásának kezdete, exodus Erdély magyarságának és a székely népnek. „Egy apáca imádkozik Mátyás szobra előtt”. A szemtanú ki más lehetne, mint Wass Albert, a katonai tetteiért kétszer kitüntetett karpaszományos alhadnagy! De ezek a gyászidők ismét elrendelést, életére szóló további elhivatást tartogattak a számára, Dálnoki Veress (Novella)

Petrozsényi Nagy Pál
Hazugság

– Hű, de meleg van! Elmegyek a folyóra, és úszom egyet. – Majd holnap, Jankó, előbb szedd le a nagyanyó meggyét úgy, ahogy megbeszéltük. – De... – Nem mész? – Megyek. – Köszönöm. Aztán apríts fát is neki, ha már a buktáit elfogadod, fiam. – Én... Nem bánom. Este találkozunk. Özvegy Tóthné tűnődve nézett utána. Egész helyes kölyök, csak ne lenne olyan lusta, hozzá nyakas és engedetlen. Látszik, hogy nincs férfi a házban, aki ráncba szedné olykor. (Novella)

Felber Zsolt
Csillagösvény

Az ismert történelmi esemény feldolgozása saját szemszögemből. - Szomorúan bújt el a teremtő a Kárpát szegte hegyek mögött. Atilla dicső fiai fogtak egymásra éles fegyvert. A csodakard testvérvért ontott ki, s a kicsorduló vérrel varázsereje is a porba hullott. A hunok csillaga leszálló félben volt. A megfogyatkozott nép válaszút elé ért. Csaba királyfi Szittyaországba készült, az ősök által lakott vidékre, oda, ahol keleti arcát mutatja a nap, ahol a magyarok bölcsőjét ringatta a... (Novella)

Bodor Miklós László
Borcsa

Aztán teltek múltak az évek. Az a régi bádogcsövű duplapuska már csak az emlékeimben csattan olykor. Előbb légpuska lett, majd kamera, és később sörétes, meg golyós puska!Közben néha engem is becserkeltek, és orron lőttek dugóspuskáikkal az emberek, nemritkán leghívebbnek hitt barátaim…Pár éve egy lődühönc vendégvadász oldalba lőtt egy kocát a szórón. Nyolc malacából összefogdostuk ahányat sikerült, a vadőrt megszidtuk, a vendég pedig nem teheti be hozzánk a lábát többet. (Novella)

Turcsány Péter
Ki volt Wass Albert 13/18

Wass Albert kiválasztottsága és hivatástörténete/ „A nagy időkhöz nagy nemzedék kell, s megéri, hogy a szerepet vállaljuk, összefogjunk, mint még soha” – jelentette ki a múlt század harmincas éveinek záró akkordjaként minden idők nagy erdélyi, katolikus püspöke: Márton Áron. Az idők méhe pedig már korábban megszülte kiválasztott fiait, és Isten különös kegyelme felkészítette őket nagy küzdelmek elviselésére, sőt megvívására is. Ez történt a 19. században is, Kölcsey, Vörösmarty, ... (Novella)

Turcsány Péter
Ki volt Wass Albert 12/18

Wass Albert a magyar jövő iránytűje - Wass Albert életművének megbecsülése és nemzeti önbecsülésünk egy alapvető kérdés párhuzamos tételei. Önértékelésünk része és – műveit megismervén – beteljesítője az Erdélyben született író minden mondata, minden munkája. Trianon előszelének, Kolozsvár román megszállásának sokkja tíz éves korában érte, s élete további nyolcvan esztendeje e magyar és Kárpát-medencei traumára adott válaszkísérletek sora volt (Novella)

T.Ágoston László
Tíz igaz ember

A tanácsháza előtti téren pakolták meg a teherautókat. A szomszéd falvakból is oda hozták a gazdák kocsiderék számra a krumplit, lisztet, gabonát, kinek mije volt. Küldték Pestre a forradalmároknak. A fegyveresek főnöke ki is akarta fizetni az árát, de egyetlen gazda se fogadta el a pénzt. Mint afféle fiatal gazda, az apja is segédkezett a rakodásnál. Majd’ két méter magas, vállas legény volt. Úgy vitte a nyolcvan kilós búzás zsákot, mint a tollpihét. A végén valamiféle útbaigazítást kértek a pestiek. (Novella)

Szerkesztő A
Wass Albert: Zsoltár és trombitaszó

Ültem a kertben és hallgattam a tavaszi csöndet. Vasárnap volt. Pihentek az ekék és boronák, a falu útján lassú mozgású emberek jártak. Valami ünnepies békesség lebegett a dolgok fölött. Szinte tapintani lehetett, szagát érezni, mint régen, iskolás koromban, mikor a vasárnapoknak levendula és ódon templomszaguk volt. A vasárnapi nyugalom, a jól végzett heti munka nyugalma érzett a csöndben, ... mely a falu fölött s a kert fölött azon a délelőttön szétterpeszkedve lebegett, mint valami nagy, (Novella)

Turcsány Péter
Ki volt Wass Albert 11/18

Wass Albert, a nemzetféltő politikus/ A személyiség táguló hatáskifejtése/ „Irodalmunk tele van újságon kívüli újságíróval. Aki ír, az a vad vágtában eléjevetődő megoldatlan problémák megigézettje: / az író végül is nem ír, hanem kiáltoz, nem alkot, hanem világgá beszél, nem ábrázol, hanem segíteni akar, / nem emberről szól, hanem femzetlétet félt. / A művek útjában egy nemzet sorsa áll.”// Szabó Zoltán: Írók az újságpapíron (Novella)

Szerkesztő A
Wass Albert: Levél mindenkihez, aki magyar!

Erdélyi Véreim, megszólalok újra, mert fontosat kell mondjak, halálosan fontosat. Harangom, ha lenne, félre verném. Kürtöm, ha lenne, riadót fújnék rajta nappal és éjszaka. Kardom, ha lenne, vérbe mártva hordoznám meg köztetek. De csak a szó maradt meg nyelvem gyökerén, s a hang, hogy belefordíthassam ebbe a részvételen, megkergült világba: segítség, emberek! Pusztul a magyar ...! Veszedelemben a nemzet! Ezeréves honában láncra verve vérzik és (Novella)

Turcsány Péter
Ki volt Wass Albert 10/18

Az író és életszakaszai - A gyerek még nem probléma-megoldó, hanem -elszenvedő lény. Emlékezetébe vésődnek megrázó vagy felrázó tapasztalatai, ezek még nem felismerések az összefüggések vizsgálata során, hanem a majdani homo esztétikus csíra-élményei, lárvácska-élményei: esetenként a fájdalom (és öröm) első összeállt képsoraiban válik a világ saját élményévé, ezzel önmaga elkülönültségében tekint már vissza reá a létezés. (Jung, 1930-1993) Ez az elkülönültség már (Novella)

Turcsány Péter
Ki volt Wass Albert 9/18

Ráhangoló írás a Csoda történt című elbeszéléskötetre Ezeket a legendákat, novellákat, parabolákat nem a szerző szerkesztői szándéka, hanem az összetorlódó idő nem szeszélyes kívánsága tette egy újabb kötet egymáshoz illeszkedő darabjaivá. Wass Albert 2. világháborús tapasztalatait, Erdély és a magyarság 1944-45-ös egzodusát egy kiváló, maradandó értékű és önálló könyvben adta ki Valaki tévedett címmel. Annak az elbeszéléskötetnek (Novella)

Ványai Fehér József
Elvtársak, máma kulákot akasztunk! 1/2.

A köröstarcsai parasztembert, bolsevik megfogalmazás szerint kulákot az ötvenes évek elején ávósok koholt vádak alapján bíróság elé citálták, ahol halálra ítélték, majd felakasztották. Molnár Sándort igaztalanul azzal gyanúsították meg, hogy füzesgyarmati földjén szándékosan okozott tüzet, amivel veszélyeztette a nemzetgazdaság vagyonát. Molnár Sándor leszármazottai rendszerváltáskor kértek és kaptak rokonuk számára rehabilitációt, akit annak (Novella)

Ványai Fehér József
Elvtársak, máma kulákot akasztunk! 2/2.

A köröstarcsai parasztembert, bolsevik megfogalmazás szerint kulákot az ötvenes évek elején ávósok koholt vádak alapján bíróság elé citálták, ahol halálra ítélték, majd felakasztották. Molnár Sándort igaztalanul azzal gyanúsították meg, hogy füzesgyarmati földjén szándékosan okozott tüzet, amivel veszélyeztette a nemzetgazdaság vagyonát. Molnár Sándor leszármazottai rendszerváltáskor kértek és kaptak rokonuk számára rehabilitációt, akit annak idején nyilvános tárgyaláson (Novella)

Felber Zsolt
Gyarmatország vége

Hej, de szép volt mikor még szabadon jártak-keltek a gyönyörű ország lakói. Csendben, de annál nagyobb szorgalommal végezték mindennapi teendőiket, úgy, hogy mindenki jól érezte magát. Sajnos nem mehetett oly sokáig ez így, mert rögtön támadt az országnak innen-onnan ellensége. Verték nyugatról, ostromolták keletről, de szerencsére nem sok sikerrel. Aztán jött az alattomos támadás. Beszivárgott ide mindenki, s mivel az ország lakói kellemes vendéglátók voltak, jó szívvel adtak mindent, amit csak az jövevény kért. (Novella)

Turcsány Péter
Ki volt Wass Albert? 18/18

Sorsfordító idők nagy írója/ Wass Albert szoboravató beszéde Pomázon/ Mit jelent nekünk Trianon? Mit jelent nekünk Wass Albert? Mit jelent magyar jövőnk szempontjából Trianon emléke és Wass Albert életműve egymáshoz kapcsolódva? Mit jelent nekünk ma, hogy a trianoni gyásznap évfordulóján Pomázon felavatjuk Wass Albert mellszobrát? Trianon 1920. június 4-éje a több kontinenst megrázó 1. világháború lezárásának (Novella)

Turcsány Péter
Ki volt Wass Albert 7/18

Szellemi szennyesünk tisztítása Nemzeti humanista szellemű lap Kolozsvárott, 1939–1944// „Ha megismerni kívánunk egy személyt, vagy a személyek egy csoportját,/ akkor közelebbi és távolabbi környezetükkel is meg kell ismerkednünk,/ amelyben mind a hagyomány, mind a világnézet ereje befolyásoló,/ sőt olykor-olykor mindent eldöntő tényező.”// (C. G. Jung)// A rágalmak, amelyek körülveszik a 20. század magyarságának... (Novella)

Takács Zoltán
Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma (elemzés)

Beszterce ostroma című regényének alapötletét M. K. egyik képviselőtársától kölcsönözte, aki egy ízben mesélte neki hóbortos őse, Pongrácz István élettörténetét. Regényének címe mögé egyes kiadások az „EGY KÜLÖNC EMBER TÖRTÉNETE” alcímet is odabiggyesztették, ami nem mondható véletlennek, hiszem főhőse, Pongrácz István gróf nem más, mint a „magyar Don Quijote... ”.[...] A regényidő fontos eszköz a BESZTERCE OSTROMA hatásmechanizmusában. A történet az 1870-es években játszódik. (Novella)

Szerkesztő A
Ki volt Wass Albert? 6/18

A veszélyeztetett nemzet költője// „Isten, add, hogy bujdosásom/ így végződjék egy szép napon:/ roskadjak én is le az útra,/ tettől, tudástól gazdagon/ maradjak ott nagy reményjelnek,/ hogy bárki, aki haza vágyik/ s átlép felettem gondtalan,/ úgy mondja halkan, boldogan:/ már csak tíz perc az út hazáig”.// W. A.: Otthon-fa// Wass Albert regényíróként, novellistaként, költőként, emigráns politikusként és nagyhatású közíróként is zsol... táros (Novella)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap