Novella

Kő-Szabó Imre
Halálos gázolás

Egyenletes léptekkel ment a járdán. Ez az egyenletes, könnyed járás nem volt rá jellemző. Vagy sebesen ment, de egyenetlenül, vagy csak úgy bandukolva. Az egyenletes járás légzését, mégis felgyorsította Izgatott volt. Az események hatottak rá. Vágó Lajos még vidám is volt. Örült a szerencséjének. Valóban annak, mert tényleg szerencséje volt. A kollégák a műhelyben rábeszélték, vegyen egy lottószelvényt. Az a pár forint már nem számít. Elköltött ő már ennél, több ezerrel is többet. (Novella)

Bodor Miklós László
Április bolondjai

- A mama még előkerülhet. Mennyi idős? Bár vannak akik kimondottan idős nőkre gerjednek…- Mi volt még a kocsiban? - kérdezett valamelyikünk a hátsó sorból- Két kiló comb, szeletben. Egy bontott csirke, leveszöldség, meg három doboz tej, két kiló kenyér. És az összes papírom a ridikülben. - mondta elhaló hangon.- Én Önnel érzek, mondta álságosan a kérdező. Bár ennél kevesebbért is loptak már el kocsit. És hát persze a mama… - csóválta fejét lemondóan az ugratás nehézsúlyú bajnoka. (Novella)

Bíró Ernő
Felvételi

Volt ellenben Kolozsváron egy zseni, a Műszaki Egyetem tanára, ő a „segítségben” túltett mindenen és mindenkin. Szívesen segített bejutni bárkinek és csak potom 5.000 lejért. Ez egy jól fizetett dolgozó munkás két havi bére volt. Ennyit megért még az utolsó prolinak is csemetéjének a bejutása. A tanár urat vagy az adjunktust titokban kelett felkeresni, meg kellett mondani, hogy kitől kapta a fülest, és le kellett írni a diák nevét, a felvételi fakultást, a szülők nevét, a pontos lakcímet és telefonszámot. (Novella)

Csata Ernő
Április bolondja

Kosztolányi Dezső: Április bolondja / 1 / - Holnap április elseje - mondotta Viktor. / - Te - szóltam -, most igazán valami újat kellene kieszelnünk. Az Üllői úti diákszobában ketten tanácskoztunk. Bálintról volt szó, közös lakótársunkról, akit eddig sohase sikerült beugratnunk. Járkáltunk a szobában. A tervek úgy röpködtek, mint a rakéták. - Nem jó - torkoltuk le egymást. - Ez se jó. Új kell. Egészen új és meglepő. Viktor rágyújtott kis angol pipájára. - Megvan! - kiáltott. - Belebújsz ebbe a szekrénybe. (Novella)

Kondra Katalin
A magyar Mária Magdolna

A falu felett van egy hegy, melynek oldalába a sok eső kisebb szakadékokat vájt. Az odavezető földút rögös, azon vonul legelőre a tehéncsorda. A hegyen, két kisebb szakadék közt van egy kitaposott ösvény, oldalt elvadult bokrok szegélyezik, az ösvény végén áll egy öreg fakereszt, rajta függ Krisztus megfakult gipszteste. Az a hely az ott élők Golgotája. Év közben nem jár arra senki, mert körülményes a feljutás, de évente egyszer, nagy... (Novella)

Bilecz Ferenc
A magyarok krónikája (9. század)

A magyarok krónikáját sokan, sokféleképpen megírták. Ezek szövegéből nemcsak a magyarok múltjáról, hanem a krónikaírás idejének történelmi viszonyairól, sőt magáról a szerzőről is képet alkothatunk. A forrásmunkánkon kívül ma már az archeológia, a genetika és részben a nyelvészet nyújt objektív adatokat a történelemírók részére. Az alábbi írásom a Kárpát-medencét a 9. században elfoglalni készülő elődeink történetét meséli el, úgy ahogyan én – az ismereteimre alapozva – elképzelem. (Novella)

Lukáts János
Hegyaljai Himalája

(Szünidei történet) Egy nyári reggel Muskotály András bevonult a lefüggönyözött tisztaszobába, maga elé tett egy köteg papírost, tollat ragadott, és írni kezdett. A három oldalas mű címe ez volt: Maliharaszt, a ságréti Himalája. A rövidke írás a falu fölé emelkedő domb szépségeit írta le, a fiú csöndes sétálásait a koraestéken, és vidám kirándulásait a barátaival. Amikor elkészült, lecsapta a tollat és rohant ki a rétre, a többiek után. Otthon nem szólt sen... (Novella)

Lukáts János
A szalamandrák

Noé ideje óta nem volt akkora vízözön. Gőzölögtek a földek, és füstölögtek a hegyek. Az erdő nagy csöndességben állt és egyre zöldebb lett. Egyre tisztább. Mi, városiak, szólni alig mertünk, amikor hallottuk, milyen néma az erdő, és amikor láttuk, milyen tiszta a világ. A teremtés után lehetett ilyesféle, az első hétvégen. A hajdani kisvasút modernkori romjain lépegettünk. Ijesztően keskeny tud lenni egy vasút elgörbült sínje, amely már régen nem sínpár, (Novella)

T.Ágoston László
Tükörponty a harangozónak

Öregapámnak húsz hold földje volt, meg egy hentesüzlete a faluban. A boltját államosították, a földjét elvitte a téesz. Egyszer leköpött egy tanácselnököt, aztán a fél veséjét leverték a rendőrségen. Engem meg csúfoltak a gyerekek az iskolában, mert nem volt apám. Meg is vertek hazafelé menet. Lehettem vagy nyolc éves. Az öreg meglátta, hogy sírok. A kezembe nyomott egy botot, és visszaküldött. Azt mondta: „ én verlek agyon, ha nem veszel magadnak elégtételt." (Novella)

Bíró Ernő
Tapéta

Furcsa egy világ volt az én gyermekkoromban, mert csak arra emlékszem, hogy mindenért sorba álltunk. Erősen cifrák voltak azok a sorok, sok mindent megtudhatott az ember, ha a fülét jól hegyezte. Halványan derengő emberarcokat láthatott csupán, meg vastag posztókabátokat, s a tetejükből felszálló lehelletpárát. No, nem pipáztunk, csak reggel fél hatkor, tizennyolc fok volt, mínuszba, s mi szép sorban álltunk. Érdekes, hogy amikor az embernek semmije sincsen, a humorérzéke akkor kezd csak feltámadni igazán. (Novella)

Szerkesztő A
Wass Albert: A szellemi ember hivatása

A szellemi ember hivatása: meglátni és kimondani az igazat. Meglátni: vagyis elvetni mindenféle szemüveget, mely a maga színeződésével befolyásolhatná a tiszta látást. Legyen az a szemüveg divat, korszellem, politikai jelszó vagy közösségi elfogultság. Tiszta szemmel nézni, és tiszta szemmel látni: ez a szellemi ember elsődleges hivatása... A szellemi ember köteles kimondani az igazat. Meglátni: vagyis elvetni mindenféle szemüveget, mely a maga színeződésével befolyásolhatná a tiszta látást. Legyen az (Novella)

Fedák Anita
Az ungvári utcazenész

Élete során eddig 30 hegedűt készített, ezek közül a legsikerültebbnek a jelenlegi hangszerét tartotta. Otthon a feleségének egyszer azt mondta „A hegedűm olyan, mint te, drága Atáliám, nélküled és nélküle nem lenne teljes az életem, hozzám tartozik, a lényem része.” Szeretett Atáliája ilyenkor könnyes szemmel ölelte át az ő sokat megélt férjeurát, és hatalmas cuppanós csókot nyomott a már erőssen kopaszodó idős férfi fejére. (Novella)

Bíró Ernő
Samu

A hangyák látszólag gond nélkül élték életüket, amikor egy szép napon belépett az életükbe az elefánt. Felrugta a hangyabolyt. Milyen szemtelen egy inni járó elefánt, állapították meg egyöntetűen, de nem volt köztük egy sem, aki magasabbra merte volna emelni a hangját, legalábbis az elefánt ellen. Azazhogy egy mégis akadt, Samu... Kemény legény volt, házasodni készült. Mély öblös hangja, erőtől duzzadó teste. Ő lett a példakép. Ahol csak felszólalt, minden han... gya egyetértett (Novella)

Csata Ernő
Székelykapu állítás

Örkény István születésének századik évfordulójára, az Új Színházért Alapítvány (jászberényi Malom színház) által 2012-ben kiírt egyperces novellaírói pályázaton a Székelykapu állítás című novellát beválogatták az emlékkönyvbe és megjelent a zEtna folyóiratban, 2012-ben. Egyperceseiben azt mutatta meg, hogy a hétköznap tényeit más közegbe helyezve milyen megdöbbentő hatást kelthetnek. Örkény élete végéig csi... szolgatta remekeit, ezért az egypercesek majd mindegyik kiadásában találni új darabot. (Novella)

Csata Ernő
Székelykapu állítás

Örkény István születésének századik évfordulójára, az Új Színházért Alapítvány (jászberényi Malom színház) által 2012-ben kiírt egyperces novellaírói pályázaton a Székelykapu állítás című novellát beválogatták az emlékkönyvbe és megjelent a zEtna folyóiratban, 2012-ben. Egyperceseiben azt mutatta meg, hogy a hétköznap tényeit más közegbe helyezve milyen megdöbbentő hatást kelthetnek. Örkény élete végéig csiszolgatta remekeit, ezért az egypercesek majd mindegyik kiadásában találni új darabot. (Novella)

Felber Zsolt
Gyökerünk

Gyökeret vertem. Szép dús, erős gyökeret. Barátságos volt a föld, mely befogadott. Zsíros, fekete talaja éltetett, gazdag folyói tápláltak. Fönt a mennyei áldomás ölelt át fényes karjaival. Jól éreztem magamat. Megháláltam mindenkinek, mindennek a kedves gondoskodást. Erősödtek karjaim, koronám alatt oltalmat lelt minden vándor. Vidám madárkák fütyörésztek ágaimon. Kósza szellők játszadoztak meglebbenő leveleimmel. A legádázabb viharban is sziklaszilárdan álltam. Már úgy éreztem karjaimmal elérem a csillagokat... (Novella)

T.Ágoston László
A mókamester

Böröndi tanár úr érezte, hogy valami nincs rendben a nadrágja körül. Mintha lebetonozták volna… Hiába próbálta a széken mozgatni a fenekét, a nadrágja nem mozdult utána. Dühében elfehéredett, majd elvörösödött az arca, de igyekezett megtartani kényszeredett álcamosolyát. Mondom; igyekezett megtartani, de nem sikerült. A nagy igyekezettől olyan torz vigyor ült ki a képére, hogy pillanatok alatt elszabadult a pokol az osztályban. – Az a... nyátok hülye szentségit! – (Novella)

Turcsány Péter
Ki volt Wass Albert? 18/18

Sorsfordító idők nagy írója/ Wass Albert szoboravató beszéde Pomázon/ Mit jelent nekünk Trianon? Mit jelent nekünk Wass Albert? Mit jelent magyar jövőnk szempontjából Trianon emléke és Wass Albert életműve egymáshoz kapcsolódva? Mit jelent nekünk ma, hogy a trianoni gyásznap évfordulóján Pomázon felavatjuk Wass Albert mellszobrát? Trianon 1920. június 4-éje a több kontinenst megrázó 1. világháború lezárásának (Novella)

Turcsány Péter
Ki volt Wass Albert? 17/18

Wass Albert magyar humanizmusáról Kedves Testvéreim! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Rákos-menti ünneplő közösség! Példa és példázat kedvéért gyűlik össze ma is az ember fia és leánya, ezért emlékezik, s ezért állít szobrot jeleseinek. Mi is ezt kell, tegyük. Wass Albertnek egy őseitől megörökölt példázata világít rá mai helyzetünkre, a mi helyzetünkre, a szoborállítók helyzetére is: „Majdnem minden székely falu fö... (Novella)

Turcsány Péter
Ki volt Wass Albert 16/18

Boldog szomorúság/ „A Bánffy-palota erkélyéről pompás magyar lobogó csüngött alá. / Csillogott, ragyogott az öreg város, mintha angyalok sikálták volna fényesre. / A magyar Kolozsvár élete fölébredt húszéves álmából, / mint Csipkerózsika, kit megcsókolt Szabadság-királyfi.”// (Wass Albert: Kard és kasza)// Ez a könyv az évek alatt egyre erősödő, de impulzusaiban felgöngyölíthetetlen empátia története, egy benső késztetésre... (Novella)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap