Novella

Para Olga
Azok a leírhatatlanul boldog évek

Kedves Szerkesztők! Édesanyám, Bedő Margit hiteles története, Én, a lánya lejegyeztem egyes szám, első személyben. Téma: azok a boldog idők, amikor Erdély visszakerül az anyaországhoz. Én, a harmadik gyerek, már nem lehettem akkor magyar állampolgár. Sok írásom van, ha jónak ítélik, még szívesen küldök. Van még több dokumentumszerű írásom. Olvastam a pályázatról is, nem tudtam, hogy jól küldöm-e, azon részt vehetek-e ezzel az írással? Tisztelttel küldöm. (Novella)

Szerkesztő A
Méndez Ferrín: Lorelai

A fiatal nő autója megvadult rinocéroszt idéző bődüléssel húzott végig az úton. A sima, sötét sáv búzától aranyló földek között nyúlt végig. A távolban emelkedő hegyoldalon napégette, vöröslő falu határa rajzolódott ki. A kocsi fémteste egy gyík fürgeségével, zölden villogva suhant tova. Gyönyörű volt a gép, ahogy vágtató kerekeivel csak úgy falta az út nyílegyenes szalagját, mely a távolba vesző földek közt alig látszott többnek vékony, fekete csíknál. A (Novella)

Bíró Ernő
Kara-ormán

A kis dunai hajócskán, amelyen utazott, szép lassan elérkezett a Litkov csatorna végéhez. Ha a vándor nem volna jártas, azt gondolná, hogy ez maga a Szulina ág, mert nagyon széles. Caraorman faluról kapta a nevét az újonnan ásott csatorna, itt ma többnyire lipovánok élnek. Mégis a falu neve török eredetű: a kara – feketét, az ormán – erdőt jelent. Minek ez az ipartelep ide a világ végére? – Kérdezte a vándor Fjodor Igorovicstól, az őszülő hajóskapitánytól. A ka... pitány, kivette a pipát a szájából, s felvázolta: (Novella)

T.Ágoston László
Vadon termett szabadság

Amint kilépett a börtön kapuján, bizonyossággá vált benne az a kínzó balsejtelem, ami az utóbbi napokban gyötörte. Baromság ¬─ nyugtázta magában. ─ Mi az, hogy az utóbbi napokban? Több mint fél éve nem jött el a beszélőre, meg a leveleire se válaszolt. Volt már ilyen máskor is, nem szokta mellre szívni a nő szeszélyeit. Majd megbékül a maga kenyerén. Ha nem, kap egy-két fülest, és észhez tér. Hmm… Pedig milyen szép, hosszú leveleket írt neki… (Novella)

Fedák Anita
Innen csak elmenni lehet...

A némettanárnő, aki egy narancsos ukrán forradalommal majd az azt követő ukrán-orosz háborúval a háta mögött jött el egy másik országba, a gesztenyék kopogásától nagyon megijedt. Eszébe jutott a bezúzott lakása ablaka, az éjszakai lövöldözések és ernyedten roskadt a padlóra. Nem lőnek, szerencsére csak gesztenyék, futott át rajta, majd összeszedve magát sápadtan kitámolygott a folyosóra. Diákcsíny volt, magyarázta a tanáriba, míg kollégái felháborodottan próbáltál meggyőzni, ebből fegyelmit kell csinálni. (Novella)

Kádár Sára Hajnalka
Az utolsó esély

Kíméletlen, sötét diktatúra volt az 1980-as évek Erdélyében. Ötéves kislányát, Szöszit, súlyos betegséggel diagnosztizálták. A klinikán, ahol még a remény szikrája pislogott lelkében, kimondták a rettentő szót, itthon esélye sincs gyerekének az életre! Gyógyítható lenne külföldön, ha kapna útlevelet, mondták neki mindenhol rezignáltan. Forgott vele az orvosi szoba, megsemmisülten állt ott. Mázsás súlyként elnehezedő lábait alig bírta mozdítani. Valahogy kivonszolta magát az orvosi szobából, s fél ájultan (Novella)

Horváth Lajos
Fiamnak: Nagyapád a második világháborúban

Kedves Fiam! A messzi Californiából kérted, hogy írjam meg, mit tudok nagyapádról, az én apámról. Mi történt vele a II. világháborúban? Kedves Fiam! Mivel a II. világháborúban győztes nagyhatalom területén élsz nagy fájdalmamra, csakis annak a propagandáját, hazugságait ismerheted meg a dolgok menetéről. Az USA hadviselő ellensége volt Magyarországnak a kialakult szövetségi rendszerek szerint. Még sem üzentünk hadat az Egyesült Államoknak, amint azt híresztelik és állítják, hogy nevetséges (Novella)

Szerkesztő B
Gárdonyi: Statárium a másvilágon

- A jövő század legendás könyvéből. - Járkál a mennyekben Szent Péter apostol. Bús-gondos a homloka. Lógatja ősz fejét. Összetalálkozik János apostollal. - Hej, János, öcsém, valami nem jó lében forog a világ odalenn. (S vakar a tarkóján.) Második esztendeje, hogy be nem zárhatom egy órára se a kapumat. Éjjel-nappal jönnek százával, ezrével. Keresztet hányva a muszka, káromkodva a magyar. Táncolva a francia. De mindenfajta náció, (Novella)

Bíró Ernő
Gergelicét ajándékba

Ezen a nyáron már három gépet tettek tönkre a lányok, s a negyediket az este állították meg, éppen derékszakadás előtt, de a vízszintes repedések már rajta voltak, tengelye alaposan elgörbülve. Ide tartott a hajnali derengésben a mester, a falu idősödő kovácsa. Három mérnök állta körül a gépet, amikor a mester megjött. Egyetértettek abban, hogy ez tervezési hiba, de hogy mi lenne a megoldás, arra nem jöttek rá. Amikor a mester belépett és meg... látta a gépet egy húszvékás búzahegyből kiállni elment a jókedve. (Novella)

Jászter Zoltán
Hazakísért a Hold

Egész éjszaka udvaroltam a Holdnak. Gondolataimmal ostromoltam, hogy ezt így, azt meg úgy kellene… Nem láttam rajta mosolyt, csak hűvös tekintetével kémlelte a Földet, hova lehetne több fényt bocsátania. Pedig állítom, hogy észrevett, mi több figyelt rám. De mintha csendre intett volna, hogy türelmetlenségemmel csak felzavarnám a hajnalt. És akkor kész, neki menni kell. Végre Ármjánszkba értünk. A sofőr bejelentette, hogy a következő meg... álló az utolsó lesz a célállomás, Jalta előtt. (Novella)

Szerkesztő A
Nyirő József: Az én népem

"Napok múlva azzal állított be a vén Sala a paphoz, hogy pár szava volna. -Tessék, tessék! - dédelgette a pap az Istentől meglátogatott székelyt. Vén Salának ég a szájában a szó, olyan lelkiből szeretne a fiáról beszélni, mégis azt mondja: -Voltam a baróti vásáron. Elhajtám a két ökrömöt... A pap nem szól, a székely mondja magától tovább: -Gyenge vásár volt. Nincs ára a marának... Nem illik ajtóstól rontani a házba, azért kerülgeti így (Novella)

Szerkesztő A
Nyírő József: Havasok könyve / Vihar

Hirtelen elszédül minden és mozdulatlanná lesz. A havas készül a viharra. A hegyek megdermednek, gerincük feldudorodik, a szakadékok szemlátomást tágulnak. A fák megvetik lábukat, ágaik görcsösen egymásba fonódnak. A füvek még jobban a földbe kapaszkodnak. A kemény cserfák odaszólnak egymásnak: - ,,Az Isten legyen velünk!" A vadméhek, bogarak fejvesztetten menekülnek. A meg... bolydult hangyák mentik, ami menthető. Az egerek ki- és befutnak likaikon és egymást szidják. (Novella)

T.Ágoston László
Kakastolvaj

Amint ott álldogáltak a söntéspult előtt a harmadik feles enyhe kábulatában, Kapás Ferkó, akit egyébként Hülyegyereknek becéztek a barátai, könyökével oldalba lökte a postás Bálintot, és egyenesen a szemébe mondta: ─ Te se döglesz bele a melóba úgy reggeltől, ameddig eltart. ─ Hát aztán miért mondod te ezt nekem? Pont te, Hülyegyerek. Tudod te milyen munka az esőben, sárban, meg még hóban és nyári kánikulában is kihordani a leveleket, meg min... dent, ami postai küldemény, hogy még aznap elkerüljön a (Novella)

Bíró Ernő
Ötszáz lej

Csonki Vadász István, szép öregkort megélt, de a háta egyenes maradt, pedig megjárta a hadak útját. Nagybátyám volt, besorolták leventének '43-ba, aztán katona is volt egy keveset, de ahhoz éppen eleget, hogy elkerüljön Szibériába, a szomszéd falubéli káplár helyére, az orosz fogságba. Amikor a listát írták azt mondja a muszka: – Dáváj, dáváj – nem érdekel engem, hogy melyik mi volt. Csak katona legyen, még ha levente is. A lista pedig legyen teljes, ha a hadnagyunk huszonhármat mondott, annyi legyen! (Novella)

Kő-Szabó Imre
Csukamájolaj és az aludttej

Május közeledett, amikor a negyedik osztályba jártam. Otthon a szomszédok, ha az iskoláról esett szó, mindig megkérdezték: - Hová jársz iskolába? Furcsának tartottam ezt a kíváncsiskodást, hiszen ebben a korban iskolába jár a gyerek. Mégis mindig udvariasan válaszoltam, hiszen erre tanítottak, otthon szüleim. – Az egyes számú általános iskolába! – mondtam határozottan, mert volt más számozású iskola is ebben az alföldi városban. – Ki a tanítód? – volt a következő kérdés. Milyen kíváncsiak ezek a felnőttek, ... (Novella)

Horváth Lajos
A levéltáros

Az 1970-1980-as években a Pest Megyei Levéltár levéltárosaként a gödöllői járás levéltári referense voltam. Ennek a feladatnak megfelelően évente harminc irattermelő helyet, "szervet" kellett ellenőriznem, melyről jelentés formájában számoltam be a Levéltár vezetésének. A jelentés - többek között - azt a célt is szolgálta, hogy a hiányosságok, gondok, helytelenségek fejezetszerű megállapítása után a Pest Megyei Tanács... (Novella)

Bodor Miklós László
Orzsányi vész 4. fejezet

<Egyik hajnalban Lados, a pásztor feldúltan jelentkezett az Orzsányi háznál. A kapuőrző csatlós nem akarta beengedni , majd szörnyű dolgokat ígért neki, ha ok nélkül zavarja meg uruk nyugalmát.- Remélem okod van rá, hogy a korai órán zavarogsz házamnál! - mordult emberére a földesúr.- Bizony okom van uram. - szabódott a juhok számadója.- Medve jár a nyáj után. Megölt kettőt, és megcsúfolta az ebeket is. - panaszkodott tovább Lados.> - Megtárgyaljuk mit tegyünk (Novella)

Kő-Szabó Imre
A csóró Karcsi

Ivettel az élet, több mint két éve kezdődött. Karcsi, a harminc évével már elváltan csatangolt, amikor összefutottak. Neki csak annyi cucca volt, amit felvett magára, meg ami egy szürke bőröndben elfért. Ivettnek lakása volt, kétszobás, erkélyes, ő is elvált öt évvel ezelőtt. Akkor még huszonöt éves volt. Az OTP-ben dolgozott, közgázt végzett, itt, folyószámla kezelői teendőket látott el. Karcsival kedvelték egymást, ezzel nem is volt baj, de az anyagiak okozták a leg... több gondot. Karcsi kezei közül kifolyt (Novella)

Bíró Ernő
Amíg ön alszik...

Történt pedig, hogy a részleget, ahol az alkoholtartály volt, meg kellett állítani általános karbantartás és kifestés végett. Le is állt a részlegen minden műszer, de az alkoholt tartalmazó nagy lombik-üveghordó félig maradt szesszel. Mindent lemértek, mindent lejegyeztek, aztán mindent letakartak előbb egy vékony fóliával, majd egy rend vatelinnel és egy újabb rend fóliával, hogy semmi el ne törjön. S bejöhettek a festők. Egy hétig tartott a részlegen a festés, száradással együtt kilenc nap. (Novella)

Bodor Miklós László
Orzsányi vész 3. fejezet.

A kora tavasszal is napbarnított, egészségesen piros arcú fiú szeme hosszan időzött az egyik padnál az urak ruháját sulykoló leányon. Az eladó sorú szőke, csinos hajadon is ráfeledkezett a ladikjában játszi könnyeden, ár ellen evező legényre.Nem csak ő…Máté nevű egész telkes jobbágy feleségül vette Pannát. A fiatal férjet - két éve - társai holtan húzták ki szekere alól.Panna, az özvegy kitöltötte a gyászévet, de .Az öregasszonyok hol ezt , hol amazt látták hajnal előtt Panna háza felől haza settenkedni… (Novella)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap