Könyv

Bogár László
Rendszerváltás kérdőjelekkel 7/23

7. Végjáték - Szimbolikusnak is tekinthető, hogy szinte ugyanabban a pillanatban, amikor Magyarország hivatalosan is a Nemzetközi Valutaalap tagjává válik, 18 éves uralkodás után meghal Brezsnyev szovjet pártfőtitkár. A szovjet birodalom zsákutcás globalizációs kísérlete során az általa szimbolizált birodalmi haditársadalom és annak gerontokráciája valójában képtelen volt megérteni a világhatalmi... (Könyv)

Papp Lajos
Úton... - Több mint ötezer ember szívét tartotta a kezében

Dr. Papp Lajos nyugdíjas sebészprofesszor a Nők Egyesülete meghívására látogatott Kézdivásárhelyre. A Vigadó Művelődési Házban tartott előadásában a mindennapok gyötrelmeiben megfáradt közönségnek igyekezett megmutatni az élet és a magyar lét gyönyörűségeit, külön hangsúlyozva, minden egyes lélek valamilyen feladattal születik a világra. Lapunknak (Könyv)

Lukáts János
„Ez légyen ostorod…” P.E. grófné levelei Rodostóba, M. K. úrfinak - 13/37

XIII. Konstancinápoly 7. Martii 1723. Megvan mindenkinek a maga sorsa, lelkem, fiókám, ezt a sorsot napról-napra fonja, szövi, bontogatja az ember. Fonása közben bele-belepislant a más életébe, és ámul rajta, mennyire más módon foly a más ember élete. Azért, persze, tudjad, hogy ki ügyesnek véli magát, az is tud nagy balgaságot beléfonni a saját életébe... (Könyv)

Bogár László
Rendszerváltás kérdőjelekkel 6/23

6. Az „új” pártok „inkubátorai” - Mielőtt azonban az 1989-es végjáték eseményei belső szerkezetének elemzésébe belekezdenénk, kis kitérőt kell tennünk. Röviden vázolni kell ugyanis azt a teret, amelyben 1987-88 során az „új” politikai pártok létrejöttek. A többpártrendszer kialakulásának mélyszerkezetét máig is teljes homály fedi. A mainstream politológia ugyan könyvtárnyi irodalmat hozott létre ebben a... (Könyv)

Papp Lajos
Úton... - Álom hava - Hét perc katarzis örökre

„Tudd, ami soron van, lebírhatatlan. És méges meg kő bírni. De nem féregként. Amit megtehetsz, tanítsd meg népünket erőben várni, magyari módon, igazságban, mozdíthatatlanul.” Attila ( Papp Lajos szívsebész professzor) Hét perc katarzis örökre. Ha néhány évvel ezelőtt valaki azt mondta volna, hogy Papp Lajos szívsebész fél centisre vágatja hosszú haját, s mindezt ráadásul egy néhány perces filmszerep (Könyv)

Lukáts János
„Ez légyen ostorod…” P.E. grófné levelei Rodostóba, M. K. úrfinak - 12/37

XII. Konstancinápoly 5. Martii 1723. Elmúlott a tél a fejünk felől, valamit mégis itt hagyott a fejünkön. Hó ez évben se hullott, dicséretes szokás ez errefelé, bár aligha a törökök érdeme, de hó helyett a hajunkon, mármint az enyémen, valamelyes deret hagyott. Azt pedig semmilyen tavaszidő el nem távoztatja onnan. Amint az idő tavaszba fordult, és az égen (Könyv)

Bogár László
Rendszerváltás kérdőjelekkel 5/23

5. Hamis alkuk csapdájában. - A párttársadalmak közül azonban a 80-as évek elejétől a piaci szocialisták – most már Kádár személyes kiválasztottjaként funkcionáló – új vezérkara kerül domináns pozícióba. Stratégiájuk széles körű támogatását többféle módon is igyekeznek biztosítani. Az egyik – később döntővé váló – törekvésük, hogy tömegesen kezdik el a történelmileg az 50-es évektől az alávetett társadalmak közé száműzött (Könyv)

Eperjes Károly
"Az igazat mondd, ne csak a valódit" 11/25

- Az is nagyszerű, ha egy pap megtiszteli a bűnbánót azzal, hogy a gyónását jutalomként, kegyelemként éli meg. Kevesen tudnak ezzel a szentséggel így élni, kevés pap tudja így kiszolgáltatni. - Úgy van! A "szentség" kulcsfogalom. Az a probléma a mai világban, hogy profán, és nem szakrális. Nem szentségi életet él, hanem "való világ" -ot, és nem akarja az igaz világot élni. A megtérés után fogtam fel József Attilának (Könyv)

Papp Lajos
Úton... - A Teremtő szolgálatában

Papp Lajos szívsebész már harmadikos gimnazistaként egyetemi felvételt nyert, az orvosi helyett mégis a bányában kezdett dolgozni. Úgy tartották róla, szinte művészi fokú a kézügyessége, pedig nem finom sebészkezekkel született: felfújt léggömböt szikével hámozva, dobozó állatszívek aprócska ereit öltve gyakorolt. Most lenne pályája csúcsán, ám három éve egyszer sem operált. A professzor története a... (Könyv)

Lukáts János
„Ez légyen ostorod…” P.E. grófné levelei Rodostóba, M. K. úrfinak - 11/37

XI. Konstancinápoly 17. Septembris 1722. Most aztán igazán kinevetsz ám engemet, lelkem, fiókám, tudom én azt! De csak nevess, ha tetszik, vagy amíg te is föl nem nézel az ég boltozatjára! Ma reggel, a hajnali ködben leltem rájuk először, amint az égre tekinték, föl a házam és a többi ház párkányára, mintha éjszaka múltán a csillagok mind pihenni tértek... (Könyv)

Bogár László
Rendszerváltás kérdőjelekkel 4/23

4. A párttársadalmak hanyatlása. - Mielőtt azonban rátérnénk a 80-as évek végjátékának részletes elemzésére, érdemes még újra szemügyre venni ennek az 1972-79-es ciklusnak néhány olyan jellegzetességét, amelyek összekötik ezt az időszakot, a periódus hazai történéseit a globális hatalmi térrel. Ez azért látszik fontosnak, mert – szemben a közkeletű vélekedéssel – mi úgy látjuk, hogy a „rendszerváltás” – ha... (Könyv)

Lukáts János
„Ez légyen ostorod…” P.E. grófné levelei Rodostóba, M. K. úrfinak - 10/37

X. Konstancinápoly Id. Maii 1722. Ne hagyd, lelkem, fiókám, hogy az idő, akit ezúttal falánk fenevadnak mondok, elrágja és megeméssze emlékeidet. Amit fölösleges hiúságnak gondolsz, vagy ostoba teherként hordasz magaddal, lökd az időnek elébe jó szívvel, hadd falja, rágja el mind. De amit megőrizni akarsz, ne engedd veszni, vedd elő... (Könyv)

Papp Lajos
Úton... - Ó, édes hazám, te szép Magyarország

Köszönöm a Teremtő Úristen mérhetetlen kegyelmét, hogy a Kárpát-medencébe születtem és a nyelvem a magyar. Meggyőződésem szerint, az idők kezdetétől, őseink a világ legszebb földrajzi egységében a Kárpát-medencében éltek. Vérüket, verítéküket adták azért, hogy a ránk mért isteni küldetésünket teljesíthessük. Nem vagyunk kiválasztott, választott nép. De magyarságunk okán, küldetésünk van-e földi... (Könyv)

Eperjes Károly
"Az igazat mondd, ne csak a valódit" 10/25

- És így tudja megőrizni, állandóvá tenni a megtapasztalt Isten-élményt. - Igen. Így lehetek állandó megtérő, és így más minőségű életet élhetek, mert mindehhez komoly erkölcsi felelősség is tartozik. - Mikortól vesz részt mindennap szentmisén? - 1994 óta. Most volt tíz éve. - Ez sok előkészületet, szervezést igényelhet. - Amikor külföldön forgatok, akkor is úgy intézem, hogy mindennap részt vehessek szentmisén. - 1994 óta. Most volt... (Könyv)

Bogár László
Rendszerváltás kérdőjelekkel 3/23

Az első ciklus 1945-1952 közötti szakasza a legújabb kori magyar történelem talán legsúlyosabb időszaka. A nemzeti vagyonának 40%-át elvesztő ország történelmi mélyponton van a háború után. Anyagilag, mentálisan, morálisan lepusztítva, kifosztva, idegen megszállás alatt, a felemelkedés minden reménye nélkül. Ám akárcsak más földig rombolt országokban – főként a fő vesztesnek számító Németországban és... (Könyv)

Papp Lajos
Úton... - Nyílt levél Dániel Péterhez - "A stílus maga az ember"

Dániel Péter! Ön GYÁVA ember. Gyáva ember az, aki kockázat nélkül kiszolgáltatott embert testileg-lelkileg megöl, emberségében meggyaláz, tönkretesz, bemocskol. Gyáva tett volt bemocskolni, összemaszatolni más munkáját, közösségi házban ketchuppel bármit is összekenni. A gyávaságnak is vannak fokozatai. Atombiztos bunkerből lőrésen keresztül,... (Könyv)

Lukáts János
„Ez légyen ostorod…” P.E. grófné levelei Rodostóba, M. K. úrfinak - 9/37

IX. Konstancinápoly 1. Februarii 1722. Furcsa jószág az idő, tudod-e, fiókám?! Hívjuk és hessentjük, szidjuk és dicsérjük, sőt munkát bízunk rá és várunk segítségére, miközben azt se tudjuk, mi fán terem egyáltalán. Némelykor hisszük Istennek, vagy Isten valamelyes teremtményének, de hát melyikünk nem Isten teremtménye. Az idő, mégis, jobban az, (Könyv)

Eperjes Károly
"Az igazat mondd, ne csak a valódit" 9/25

- Egy renitens? - Egy renitens, akit állandóan fegyelmezni kell. Kilenc hete olvastuk a darabot, és már csak három hét volt a hivatalos premierig. Mondtuk a színház igazgatónőjének, aki egyben a főszereplő is volt, hogy legyen kedves, kérdezze meg Vasziljevtől, mikor mehetünk már fel a színpadra. "Amikor a darab megérik. Lehet, hogy nyolc hónap múlva vagy másfél év múlva fog megérni" - válaszolta a rendező. "De hát három (Könyv)

Lukáts János
„Ez légyen ostorod…” P.E. grófné levelei Rodostóba, M. K. úrfinak - 8/37

VIII. Konstancinápoly 20. Novembris 1721. Te lettél, lelkem, fiókám, az egyetlen rőzselángom, ezt a kis melegséget táplálom minden levelemmel, amikor írom, amíg a postafutárság ideje tart, leginkább pedig, amikor úgy gondolom, hogy éppen kézbe veszed. Mert megérezem én azt! Ha víg a levél, megsokszorozom benne kedvemet veled, ha... (Könyv)

Papp Lajos
Úton... - Magyarország a magyaroké!

Tisztelt emlékező Nemzettársaim! 2006. szeptember 17-én a nemzet egyértelműen NEM-et mondott a kormányzati szintre emelt hazugságra. Akkor a NEM-ig jutottunk el. De mire is mondhattunk volna IGEN-t? Mit tehetett 2006-ban a nép? A népfelség. Az alkotmány szerint: "A Magyar Köztársaságban minden hatalom a népé, amely a népszuverenitást választott képviselői útján, valamint közvetlenül gyakorolja." A... (Könyv)

Belépés

Hírlevél

Hírlevél

Tartalom átvétel

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap