Könyv

Szerkesztő A
TORMAY CÉCILE - BUJDOSÓ KÖNYV I/7 (Kötelező olvasmány!)

Tormay Cécile (1876-1937) A századforduló legnagyobb magyar írónője. Lelkében izzón magyar, műveltségében teljesen nyugati. Stílusművészetének koronája hatalmas trilógiája; az "Ősi küldött", amelyben a Kelet és Nyugat két malomköve közé szorult tragikus magyar sors nagy regényét írta meg. Ő írta meg a világháború után bekövetkezett összeomlás siralmas krónikáját látomásos erejű "Bujdosó Könyvében". A bujdosó ő maga, aki számkivetve (Könyv)

Szerkesztő A
TORMAY CÉCILE - BUJDOSÓ KÖNYV I/6 (Kötelező olvasmány!)

Tormay Cécile (1876-1937) A századforduló legnagyobb magyar írónője. Lelkében izzón magyar, műveltségében teljesen nyugati. Stílusművészetének koronája hatalmas trilógiája; az "Ősi küldött", amelyben a Kelet és Nyugat két malomköve közé szorult tragikus magyar sors nagy regényét írta meg. Ő írta meg a világháború után bekövetkezett összeomlás siralmas krónikáját látomásos erejű "Bujdosó Könyvében". A bujdosó ő maga, aki számkivetve bolyongott, de mindig hazai földön, feje fölött a (Könyv)

Papp Lajos
A világosság legyőzi a sötétséget

A Jöjjön el a te országod c. könyvből: Ezer éve tanuljuk azt, hogy nem tudunk olyan gonoszok lenni, vagy annál gonoszabbak, mint az ellenségünk, tehát eleve, ha ezen az úton járunk, akkor vesztésre vagyunk ítélve. De van egy másik példa, van egy másik út, amit nem próbáltunk meg igazán az elmúlt ezeréves történelmünk során az embernek? [...] Merthogy miből van korlátlan lehetősége az embernek? Vagyona: ki sze... gény, ki gazdag. Életben, időben: ki öreg, ki fiatal. De ott bent: ki akadályozza meg az itt ülőket (Könyv)

Turcsány Péter
Énekek éneke - Egy keleti város fotográfiája

(Négykezes, 35 év után) / S. E. művésznővel // Tűz és fény, agyagból, / anyagból gyúrt lélekkel lehelt... // Most is, természetesen, az vagy, / akinek megismertelek. // Kiáltok Égnek, roskadozom Földnek. // Égnek vetsz lobot. Földnek magot. / Magadat szórod. Magaddal óvod. // Isten... ember, adj magot! / Mit égnek, földnek szétoszthatok. // Kezedből-kezembe... // Érintések az éteren át – / evezések az égi tavon. / Szemünk, (Könyv)

Szerkesztő A
TORMAY CÉCILE - BUJDOSÓ KÖNYV I/5 (Kötelező olvasmány!)

Tormay Cécile (1876-1937) A századforduló legnagyobb magyar írónője. Lelkében izzón magyar, műveltségében teljesen nyugati. Stílusművészetének koronája hatalmas trilógiája; az "Ősi küldött", amelyben a Kelet és Nyugat két malomköve közé szorult tragikus magyar sors nagy regényét írta meg. Ő írta meg a világháború után bekövetkezett összeomlás siralmas krónikáját látomásos erejű "Bujdosó Könyvében". A bujdosó ő maga, aki számkivetve bolyongott (Könyv)

Turcsány Péter
A Paptagi átok

Arcok a panaszfal előtt 1972-80. A Paptag-ban kóválygok. Kis vályogfalu hát előtt pelenkák száradnak. A kicsi néhány hónapos, anyja a nagybátyja családjánál lakik. „Férje” verekedés miatt börtönbe került. Szabadulása után rendőri felügyeletet kapott és azóta hol bent van egy hónapra – mert a rendőrök este nem találták itthon –, hol kint van néhány hónapig. Pesten dolgozott, és a REF -et itt kell letöltenie, ugyanekkor sem a faluban, sem Sárospatakon nem vették fel ... (Könyv)

Szerkesztő A
TORMAY CÉCILE - BUJDOSÓ KÖNYV I/4 (Kötelező olvasmány!)

Tormay Cécile (1876-1937) A századforduló legnagyobb magyar írónője. Lelkében izzón magyar, műveltségében teljesen nyugati. Stílusművészetének koronája hatalmas trilógiája; az "Ősi küldött", amelyben a Kelet és Nyugat két malomköve közé szorult tragikus magyar sors nagy regényét írta meg. Ő írta meg a világháború után bekövetkezett összeomlás siralmas krónikáját látomásos erejű "Bujdosó Könyvében". A bujdosó ő maga, aki számkivetve bolyongott, de mindig hazai földön, (Könyv)

Szerkesztő A
TORMAY CÉCILE - BUJDOSÓ KÖNYV I/3 (Kötelező olvasmány!)

Tormay Cécile (1876-1937) A századforduló legnagyobb magyar írónője. Lelkében izzón magyar, műveltségében teljesen nyugati. Stílusművészetének koronája hatalmas trilógiája; az "Ősi küldött", amelyben a Kelet és Nyugat két malomköve közé szorult tragikus magyar sors nagy regényét írta meg. Ő írta meg a világháború után bekövetkezett összeomlás siralmas krónikáját látomásos erejű "Bujdosó Könyvében". A bujdosó ő maga, aki számkivetve bolyongott (Könyv)

Szerkesztő A
TORMAY CÉCILE - BUJDOSÓ KÖNYV I/2 (Kötelező olvasmány!)

Tormay Cécile (1876-1937) A századforduló legnagyobb magyar írónője. Lelkében izzón magyar, műveltségében teljesen nyugati. Stílusművészetének koronája hatalmas trilógiája; az "Ősi küldött", amelyben a Kelet és Nyugat két malomköve közé szorult tragikus magyar sors nagy regényét írta meg. Ő írta meg a világháború után bekövetkezett összeomlás siralmas krónikáját látomásos erejű "Bujdosó Könyvében". A bujdosó ő maga, aki számkivetve (Könyv)

Szerkesztő A
TORMAY CÉCILE - BUJDOSÓ KÖNYV I/1 (Kötelező olvasmány!)

Tormay Cécile (1876-1937) A századforduló legnagyobb magyar írónője. Lelkében izzón magyar, műveltségében teljesen nyugati. Stílusművészetének koronája hatalmas trilógiája; az "Ősi küldött", amelyben a Kelet és Nyugat két malomköve közé szorult tragikus magyar sors nagy regényét írta meg. Ő írta meg a világháború után bekövetkezett összeomlás siralmas krónikáját látomásos erejű "Bujdosó Könyvében". A bujdosó ő maga, aki (Könyv)

Turcsány Péter
Lassuló idők - Elvesző nyomok

Lassuló idők /// Búcsúzik már bennem / az eltáncolt idő, / kristály-szárnyakon a / messzi múltba vivő. // Szomorúságot őröl minden / búcsúzó napom, / maradjon mákszemnyi szépség / örömöt vallanom. // (2013. november 9.) /// Elvesző nyomok // Már a semmi vesz körül, / búcsúmat se hallja senki, / nyomomat az erdő / nem megőrzi, de elveszti. // Fájdalom nyel el: iszap, / lelkem ágaira ráragad, / Isten, irgalmazz ne... kem, / remélem − tiéd volt életem! // (2013. december 17. 15 20 - 16.00) (Könyv)

Lukáts János
A nemzetiségi irodalmak és a magyar irodalom kölcsönkapcsolatai

„Nyelvében él a nemzet” – a Széchenyinek tulajdonított mondatot az elmúlt, majd’ kétszáz év alatt szinte folyamatosan értelmezték és magyarázták, hivatkoztak rá és fellebbeztek hozzá. Ma sincs ez másképp… A nyelv és a nemzet egy mondatba, közös értelmi körbe állítása arra vall, hogy sokoldalú, szoros és fontos kapcsolatot tételezett fel, aki először végiggondolta, kimondta vagy leírta a mondatot. (A szállóigévé lett mondást Széchenyin kívül tulajdonítják még Kölcseynek, Egressy (Könyv)

Kő-Szabó Imre
Késsel a kézben (kisregény – 20/20) A kés!

Igazat adott Évának. Így kell ezt csinálni. Most már ő is, azon a ponton van, hogy elmegy. Pötyivel szeretik egymást, elveszi feleségül, erről beszéltek már. Ma délután hatkor, találkoznak. A melóból eddig egyenesen ide jött a térre. Még csak három óra. Legalább beszélget a srácokkal, de nem érti, hol vannak? Egyik sincs itt. Körülnézett. - Az öreg Marosi! - jutott eszébe hirtelen.... A kocs... ma, teli volt emberekkel.... (Könyv)

Kő-Szabó Imre
Késsel a kézben (kisregény – 20/19) Kemény csend

Két hónapnál jóval több telt el, amikor egy szerdai napon az öreg Vágó Antal, Nusi néni kíséretében, elhagyta a kórházat. Taxival jöttek haza, úgy féltizenkettő felé. A nagyvizitet kellett megvárni, ekkor dőlt el, hogy elhagyhatja-e a kórtermet, mehet átöltözni, aztán haza. - Nagyon szigorúan betartani, minden utasítást! Szeszt többé nem ihat, nagyon kell vigyázni a cukornál! Ez lé... nyeges! - mondta Kovács doktor, akinek Nusi néni a végén adott egy ezrest, egy sárga, gyűrött borítékban.. (Könyv)

Lukáts János
József, a megvádolt

Azt mondják az értők, hogy a jó társadalmi színművekből lesznek idővel a hiteles történelmi drámák. Ezt a folyamatot azért elősegítheti egy-egy időben jött rendszerváltozás, amely nemcsak az időt serkenti gyorsabb haladásra, hanem az olvasó (a néző) szemléletét is mintha tisztábbá, élesebbé tenné. Ezt a vélekedést példásan bizonyítja Fazekas István színműve, amely A megvádolt címet hordozza. A dráma hőse dr. Béres József, a meghurcolt rákkutató, a Béres-csepp és egy sor más életmentő (Könyv)

Kő-Szabó Imre
Késsel a kézben (kisregény – 20/18) Első randi

A bőröket átvitték a húsolóba, mind a három kocsival. Sürgetni kellett az embereket, mert a huszadikai szállítmánnyal, menni kell az árunak, megmondta a főmérnök. Őt tette ezért felelőssé és Vágó Géza nem szerette, ha összeütközésbe kellett kerülnie, a főmérnökével. Megnyugodva ment vissza az irodába, most már nem lehet semmi hiba, a kocsikat áttolták, ott az áru, a határidőt tartani tudják. A műhely közepén járt, amikor utána kiáltottak: ... (Könyv)

Szerkesztő A
Balázs Ildikó: Wass Albert motívumrendszere, hitvilága

Kiváltságos dolog egy nagy ember szellemi aurájában élni éveken keresztül. Nekem az a kegyelem adatott, hogy Wass Albert életművét kutathattam 8 éven keresztül, míg kutatásom eredményét egy doktori disszertációban hasznosíthattam. Nehéz egy rövid előadásban kiválasztani, mi is az esszenciája ennek a hosszú kutatói útnak. Mit ragadhatnék ki belőle? Talán azt, ami számomra személyes – a személyes kötődést, ami kutatásom témáját adta, (Könyv)

Kő-Szabó Imre
Késsel a kézben (kisregény. 20/17) Keserű ital

- Téglát! - kiáltotta Kapás. - Maltert! - folytatta Temesi. - Mozogjatok! - sürgette a többieket Vágó Géza. - Ilyen melósokkal soha nem építjük fel, ezt a nyári konyhát. - A Szalóki barátunk „szocializmusát”. - Ez lesz az ő, mini birodalma - mondta Gedó, és most jó hangulatban volt. - A boldogság szigete! - révedezett Kapás és a többiekkel rakta a válaszfalat. Teljes szakszerűséggel, mintha mindig ezt csinálta volna.... (Könyv)

Kő-Szabó Imre
Késsel a kézben (kisregény – 20/16.) Görbe út

Ibári, hangos dudálással érkezett a térre. A mostani bejáratós kocsi, egy nagy fekete Opel volt. A többiek ott ültek a padokon és vártak. - Itt az Ibári! - Helló! - Szevasztok! - kiáltották egymásnak. A kocsiban most, egy másik lány ült. Szőke haja a válláig ért. Kedvesen mosolygott. Ibári kiszállt a kocsiból és odajött. - Srácok, elviszem ezt a lányt Erzsébetre, aztán jövök - mondta magyará... zólak. - Várjunk? - kérdezte Temesi. - Persze. Nem tart sokáig... (Könyv)

Lukáts János
Szobrok szólnak - válaszolnak

- Szia, barátnőm! Így nevezlek, pedig nem is ismerlek. De láttam a fényképedet az újságban. Mintha magamat láttam volna, vagy inkább, amilyen én szeretnék lenni. Ott ültél a szép városban, a nagy folyó partján, a vaskorláton. Irtó jól nézel ki, ingerlően rövid a szoknyád, engem anyám lepofozna, ha ilyen tenyérnyi holmit vennék magamra. Csak azt a vasból kalapált koronát minek tartod a fejeden? Az nekem idétlen, olyan, mintha királylány volnál. Na, mindegy, nem vagyunk egyformák! Most én írok neked, remélem (Könyv)

Belépés

Hírlevél

Hírlevél

Tartalom átvétel

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap