Könyv

Kenessey Csaba
Tsalafinta tanmese 1994, avagy: Miért nem szeretem Kucsera urat

Az elnyomásnak egy lazább formája lépett az előző, a brutális helyébe, egy új "technokrata" vezető réteg váltotta fel (részben) a régieket. Egy idő után a megszálló, az egész világot meghódítani akaró nagyhatalom belerokkant saját nagyzási hóbortjába, az ottani új vezetők, - akik a régiekből kerültek ki, - igyekeztek a... (Könyv)

Eperjes Károly
Thália és teológia 13/20

Bolberitz Pál: A francia forradalomnak volt egy gyönyörű szlogenje: szabadság, egyenlőség, testvériség. Ezt azért lehetett elterjeszteni -- hogy úgy mondjam: eladni -- a keresztény Európában, mert ez keresztény találmány. Csak a sorrend rossz. (Könyv)

Turcsány Péter
Cigány Beatrice

Arcok a panaszfal előt 972-80. „Férjem tüdőszanatóriumban volt Radványban 6 hónapig. Nincs még 10 éves munkaviszonya, nincs meg a 10 éve, e-végett nem százalékolják le. Visszatér a betegség, egy kicsit ködös idő van, már fúl. Operálni nem lehet, a tüdőn csak árnyalat van, légcsőhurut eldugulása van.” (Könyv)

Eperjes Károly
Thália és teológia 12/20

A nevelés morális, szívadomány, az okítás tudományos agytevékenység. A kettőnek összhangban kell lenni. S ezek harmóniája adja az ember méltóságát. Hát ezt a méltóságot kell visszaadni az embernek. Föl kell ragyogtatni a REMÉNYT. Visszavezetni az embereket az alapokhoz, hitelesnek lenni a hétköznapi életben. (Könyv)

Turcsány Péter
Konok csend-élet

Arcok a panaszfal előtt 1972-80. Nagyon tiszta, tágas udvar. Hosszú szép parasztház. Ajtóban magas, szép szál ember fogad. Nem látszik a kora. A szobákban tisztaság van, szép bútorok. A falon nagy festmény Jézusról. A konyhában zsúfolt otthonosság. A felesége varrógépe a sparhelt mellett, a varrógépe kis fonó-rámával. Az ablaknál asztal, kis pad mellette. Kis fekete kutya iszkol ki a konyhából. (Könyv)

Papp Lajos
Újratöltve: Hazaszeretet, Sinkovits és Latinovits

A gyenge emberek nem tudják elképzelni, hogy vannak náluknál erősebbek. Ha valaki mégis kiválóbb, mint ők, azt csak úgy tudják elfogadni, ha az illetőt beszennyezik, mert akkor lerángatják a maguk szintjére. (Részletek prof. Dr. Papp Lajos szívesbész Legyen meg a Te országod c. könyvéből) (Könyv)

Turcsány Péter
Békés természetű családfő

Arcok a panaszfal előtt 1972-80. Szépen gyarapodó életút. 1924-benb született Csabrendeken. Apja kisparaszt. Az akkori viszonyok közt nem egészen a legutolsó. „Ennivaló volt, bor is megtermett, disznót is vágtunk minden évben, kettőt, de pénz nem volt”.édesapjának 8 holdja volt. Ketten testvéreskedtek. Ő maradt a földön. 44 őszén csak 20 éves volt, bevonult katonának, 45 tavaszán már hazajött. (Könyv)

Eperjes Károly
Thália és teológia 11/20

Sajnos ez is egy magyar tragédia: nem azért adják az embereknek a fizetést vagy az elismerést, mert az illető valamit produkál, dolgozik, letesz valamit az asztalra, hanem azért adják a fizetést, a pozíciót, az elismerést, mert az illető hűséges szolgálója a társadalmilag elfogadott eszmerendszernek. (Könyv)

Turcsány Péter
Az élet óriáskerék

Arcok a panaszfal előtt 1972-80. Hajdúsági család. Ózdra költöztek a szülők. Munkáscsalád. Hajdúsági iparos-érzékenység él tovább a kislányban. Zsidó családhoz kerül kalapos segédnek. Meghurcoltatások érik a kalapos-mester családját. Ő náluk dolgozik, segít nekik. A negyvenes évek munkanélkülisége sújtotta a családot, nagyapját menesztették a gyárból a Szocdem párttagsága miatt. (Könyv)

Eperjes Károly
Thália és teológia 10/20

A drámairodalom fiókirodalom, ha a művet nem mutatják be. Fiókban elég nehéz játszani, hát még közönséget ültetni... Történelmünk olyan viharos volt, hogy nem nagyon lehetett jó időben és helyen, jó minőséggel megvalósítható drámát írni. Ebből a szempontból Örkénynek igaza van. Dráma volt épp elég az utcán, várakon. (Könyv)

Turcsány Péter
A fodrásznő sámán

Arcok a panaszfal előtt 1972-80. Hatan voltak testvérek. Apja a rendőrségen dolgozott Mosonmagyaróvárott. „Néha az apám elment kártyázni, berúgott és mi ezen nem gondolkoztunk”. Kertes házunk volt a Károlyi ligetben. Körülfolyta a Lajta. Egész nyáron fürödtek – emlékszik vissza elégedettséggel a gyerekkorra. Szülei mind a hetüket kitaníttatták. (Könyv)

Turcsány Péter
A pásztor fia…

Arcok a panaszfal előtt 1972-80. Szabad gyerekkor. Pozsony megyében született. Két éves korától Veszprém megyében kereste kenyerét apja. Apja uradalmi cseléd volt, pásztor. Gyakran változó helyszínek a gyerekkorban. Szülei vitték magukkal a nyolc gyereket. Midig tanyán. Tehént őrizni, kapálni, kaszálni kellett. (Könyv)

Eperjes Károly
Thália és teológia 9/20

Egyik legnagyobb fájdalmam, hogy a magyar történelmet és a sorsunkat a minőségi drámairodalom még nem kellően dolgozta fel. Nagyon-nagyon hiányzik a nemzet identitásában fontos történelmi pillanatok, személyek helyes, nagy formátumú, drámai feldolgozása. Ezzel még adósak vagyunk. (Könyv)

Turcsány Péter
A cigány csordás esete

Arcok a panaszfal előtt 1972-80. Ismét nagyon nagy szegénység fogad. A község viharsarkára értem. 7-8 cigányviskó kis telkekkel és sok kutyával. Ez a legszélső ház, a domb tetején áll, az utca neve is Domb utca. Mögötte a Tsz földje, nagy határ, kukoricás vagy búzamező, ilyenkor télen nem lehet tudni. (Könyv)

Papp Lajos
Újratöltve: A világosság legyőzi a sötétséget

Prof. Dr. Papp Lajos szívsebész Jöjjön el a te országod c. könyvéből. Ezer éve tanuljuk azt, hogy nem tudunk olyan gonoszok lenni, vagy annál gonoszabbak, mint az ellenségünk, tehát eleve, ha ezen az úton járunk, akkor vesztésre vagyunk ítélve. (Könyv)

Szerkesztő C
Vaskalitka

Részlet a könyvből: "Repült a csizma húzóstól, kaptafa, butykos, gyertyatartó. Suhogott a borotvaszíj meg a pipa szár, nem nézte, kinek a hátán, fején. Rettenetes haragjában ölni tudott volna. De ha aztán jót aludt, jót evett, a szörnyű sérelmet elfeledvén olyan volt a lelke, mint a galambé, s az utolsó ingét is odaadta volna, ha szépen kérik. Gáborra egyébként még mindig neheztelt." (Könyv)

Szerkesztő B
Vaskalitka

Ízelítő a könyvből: "Az évszázadokon átívelő asszonysors-folyam harmadik kötete a reformkori Magyarországon játszódik. A páratlanul izgalmas családtörténet 19. századi krónikája egyben a forradalmak, kiegyezés és a dualizmus korának hiteles történelmi tablója is. S bár a politika és a háború „férfimunka”, a kötet nősorsai mögött kirajzolódik az időszak finom kór- és korszakkritikája." (Könyv)

Szerkesztő B
Por és hamu

Részlet a könyvből: "Hűvös korareggel volt, Tini két teli vödröt cipelt a börtönfolyosón végig, s egy pillanatra letette, mert nagyon nehéz volt. Azután újra felvette, s ment tovább, de közben a lerepedezett vakolatról levett egy darabot és alája nézett. Megnyugodott. Nem volt alatta bogár. Tovább vitte a vödröket. A börtönudvarra érve újra megállt. Valami lágy fuvallat érte az arcát. Mi az? Újra eljön a tavasz?" (Könyv)

Papp Lajos
Újratöltve: Hazaszeretet, Sinkovits és Latinovits

A gyenge emberek nem tudják elképzelni, hogy vannak náluknál erősebbek. Ha valaki mégis kiválóbb, mint ők, azt csak úgy tudják elfogadni, ha az illetőt beszennyezik, mert akkor lerángatják a maguk szintjére. (Részletek prof. Dr. Papp Lajos szívesbész Legyen meg a Te országod c. könyvéből) (Könyv)

Szerkesztő C
Perceg a szú

Részlet a könyvből: "De többet nem tudott mondani. Jakab magával rántotta, s vonszolta tovább a sötétben. Hiába rugdalózott. A száját is befogta, s ütötte, ahol érte. – Nem hagyom ott a bátyámat! – fulladozott Gergő vérző szájjal. – Visszamegyek! – Te ökör! Te ez meg az! Neki is rosszat teszel! Gyanút fognak! – De hogyan jön ki most már? (Könyv)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap