Könyv

Steinné Gruber Katalin
Vér és kenyér

Hideg októberi nap volt. Az ágyúzás napok óta egyre sűrűbben hallatszott. A fegyverek szünet nélkül ropogtak. Orosz tankok lőtték a várost. Lőtték, még romhalmaz nem lett. A magyar főváros, magyar kérésre. A Jóságos Kádár elvtárs kérésére! '! Az utcákon össze-vissza futkosó férfiak, nők, gyerekek, akik vagy a szétlőttlakásukból menekültek, vagy azért voltak az utcán, mert úgy hallották, hogy valahol élelmet, kenyeret osztanak... (Könyv)

Kenessey Csaba
Válasszunk köztársasági elnöknek egy Zulut

Az elmúlt napokban az egész világot bejárta a hír, a Xhosa törzshöz tartozó Nelson Mandela és sok volt rabtársa meglátogatta régi börtönét, a hírhedt Robben Island szigetet, ahol évtizedeket töltöttek. A látogatókat vivő hajó fedélzetén, David Mmutle füzetébe a következő sorokat írta: ”Oh, Robben Island, fogadd szeretettel leányaidat és fiaidat, vedd őket kebledre, a szívedre, mert ők most mint a nemzet győztesei térnek (Könyv)

Eperjes Károly
"Az igazat mondd, ne csak a valódit" 20/25

- Voltak-e olyan filmszerepei, amikre különösen érvényes ez az igazságra irányulás? - Szakrális film például az Eldorádó, ahol én játszottam az öntörvényű nagyapát, de a szerepem ellenpontjaként van a filmben egy istentörvényű nagyanya. Az Eldorádó az öntörvényűség és az istentörvényűség közötti vergődésről szól, és végül az istentörvényűség győz. A gyerek nem az arannyal tudja megvenni a nagyapa életét,... (Könyv)


Krisztus Krirály

Oleksák Krisztina/ Krisztus Király című regényének első fejezetét szeretném feltenni. A regény 2011 karácsonyára jelent meg. Az író szándéka, hogy magyar lélekkel meséljen el egy mindenki által ismert, gyönyörű történetet Isten Fiának hajdani földi útjáról. - A világmindenség halkan bugyorgó testében csend volt. Önmagában pihent az Isten. Egymásba fonódó csillagrendszer-zsigerei ringatták mindent átható szellemét. Hol a mindenséget magába foglaló (Könyv)

Eperjes Károly
"Az igazat mondd, ne csak a valódit" 19/25

- Hogyan kellene reagálnunk azokra a műalkotásokra, amik a keresztény embert megdöbbentik, sértik? - Egyszerű: engesztelnünk kell értük. Szóvá is kell tenni, hogy azok, akik még nem tértek meg, lehetőleg ne nézzék meg. A megtértek közül pedig azok, akik alkalmasak rá, nézzék meg, és mondják meg érthetően, hogy miért nem jó. Írjanak jó kritikákat, juttassák el minél több emberhez, hogy miért (Könyv)

Kenessey Csaba
Genocid az örmények ellen

Kocsis L. Mihály nemrég az Új Magyarország HEGYI POSTA rovatában megemlékezett az örmények tragédiájáról, amiért külön köszönet jár. Az örmények, - egy nagyon tehetséges nép, - a volt SZU sakkbajnokai közül is sok volt az örmény származású, ezek kiirtása volt az akkori török elnyomás célja. Borzalmas körülmények között öldököltek, ezek tradicionális nyomdokain haladva válik érthetővé a volt... (Könyv)

Eperjes Károly
"Az igazat mondd, ne csak a valódit" 18/25

- Ezek szerint nem politikai pártok, hanem értékek alapján kell választani. - Úgy van! Az ember értékek mellé tegye le a voksát, és ahhoz keressen egy olyan politikai pártot, amelyik azokat a legjobban képviseli az Isten és az ő számára. - De mint minden intézményben, itt isvan egy emberi oldal, ami gyakran azt eredményezi, hogy a párt vagy szervezet tagjai nem képviselik tökéletesen az ügyet. - Úgy van, ez is igaz. Ez az emberi... (Könyv)

Kenessey Csaba
Beszéd a Magyar Újságírók Közössége 1996-évi közgyűlésére

Tisztelt Közgyűlés! Megrendülve állok itt Önök előtt, mint egy álom, úgy tűnik nekem az, hogy ma Magyarországon működik ill. működhet egy polgári szellemiségű, nem a kormány által irányított újságíró csoportosulás. Hosszú évtizedek álma valósult meg számomra 1990-ben, mely mit egy üstökös hirtelen tűnt fel az égen, majd lassan egyre csökkenő fényerővel világosságát vesztve... (Könyv)

Steinné Gruber Katalin
Ők csak mentek

(id. Kecskés János és Stein József elmondása alapján) Hideg októberi nap volt. 1956-ot írtunk. Napok óta ostromolták Budapestet az oroszok. Az egész főváros éhezett. S a vidék megmozdult! Élelmiszergyűjtésbe kezdett. Falunkban az akkori nemzetőrök oroszlánrészt vállaltak ebben a munkábanis. Házról-házra jártak és kérték az embereket, hogy ki mennyit tud adni, tegye meg. Az akkori Kultúrházban volt a gyűjtőhely. Sokan személyesen vitték oda amit fölajánlottak a... (Könyv)

Kenessey Csaba
Levél a Magyar Nemzetnek

Tisztelt Szerkesztőség! Engedjék meg, hogy az én és Svájcban élő baráti köröm a választási eredményekkel kapcsolatos gondolatait rendelkezésükre bocsássam. Meg vagyok győződve arról, hogy a külföldön élő magyarok semmivel sem jobbak vagy rosszabbak az otthoniaknál, az eseményeket nagy figyelemmel kísérjük, sok időt töltünk hazánkban Magyarországon, így lehetséges, hogy a problémákat más... (Könyv)

Eperjes Károly
"Az igazat mondd, ne csak a valódit" 17/25

- Szabad-e, kell-e keresztény embernek a közéletben szerepet vállalnia? Mi a véleménye a politikáról? - Nemhogy szabad, de kötelező! A keresztény embernek az ajándékba kapott szabad akaratából következően politizálnia kell. Mi az, hogy "politizálni"? A polisz, azaz a közösség ügyeivel foglalkozni. A társadalommal foglalkozni, tehát politizálni kötelező. Aki ezt elmulasztja, bűnt követ el, és egy középkori szerzetes... (Könyv)

Kenessey Csaba
Magyar hétköznapok a rendszerváltozás 7. esztendejében, egy évvel a parlamenti választások előtt

Nem könnyű feladatot vállal magára az, aki a mai Magyarország helyzetét igyekszik elemezni, megérteni. A külföldről haza látogató tanácstalanul áll sok minden mai megnyilvánulás előtt, még a rokonokkal, barátokkal folytatott beszélgetések sem vezetnek egyenesen a megértéshez. Az ország tele van gazdasági,... (Könyv)

Kenessey Csaba
Médiakultúra, kulturáltság, közéleti személyiségek

Furcsa világot élünk Magyarországon, ezt ma mindenki észlelheti. Különösen vonatkozik ezen megállapításom a médiákra és - sajnos - vezetőikre egyaránt. A manipuláció remek példája mutatkozik meg az Új Magyarország november 4.- számában a HEGYIPOSTA rovatban közölt levélváltásban, mely a MTV manipulált interjújával foglalkozik. Fodor János a Honvédelmi... (Könyv)

Eperjes Károly
"Az igazat mondd, ne csak a valódit" 16/25

VI. Az "utolsó időkrő1" és a közéleti szerepvállalásról - Úgy érzem, úgy látom, hogy az európai kultúra most döcög, bajban van, mert már majdnem a lelki mocsár mélyén vagyunk. Ám ahol elhatalmasodik a bűn, ott túlárad a kegyelem. Közel van a nagy talpra állás. Hogy hogyan, azt nem tudom. Vagy kataklizma, vagy katarzis, de végül katarzis. - Nemrég olvastam néhány 19.század végi, 20. század eleji gondolkodó művét,... (Könyv)

Papp Lajos
Újratöltve: A világosság legyőzi a sötétséget

Prof. Dr. Papp Lajos szívsebész Jöjjön el a te országod c. könyvéből. - Ezer éve tanuljuk azt, hogy nem tudunk olyan gonoszok lenni, vagy annál gonoszabbak, mint az ellenségünk, tehát eleve, ha ezen az úton járunk, akkor vesztésre vagyunk ítélve. De van egy másik példa, van egy másik út, amit nem próbáltunk meg igazán az elmúlt ezeréves történelmünk során az embernek? [...] Merthogy miből van korlátlan lehetősége az... (Könyv)

Kenessey Csaba
”Jobboldal-Baloldal”, mint politikai fogalmak

A napi politikában, a kommentátorok szóhasználatában és ezáltal a köztudatban is ezek a fogalmak váltak ismertté. Az egymásra mutogatás, egymás címkézése, jelzőkkel ellátása és a saját politikai pozíció meghatározása ezekkel a jelzőkkel válik a normális halandó számára érthetővé. Általában az ilyen jelzők használata nem pozitív értelemben kerül a forgalomba, ha az egyik a másikra azt mondja, hogy ”Ő egy... (Könyv)

Papp Lajos
Újratöltve: Hazaszeretet, Sinkovits és Latinovits

A gyenge emberek nem tudják elképzelni, hogy vannak náluknál erősebbek. Ha valaki mégis kiválóbb, mint ők, azt csak úgy tudják elfogadni, ha az illetőt beszennyezik, mert akkor lerángatják a maguk szintjére. (Részletek prof. Dr. Papp Lajos szívesbész Legyen meg a Te országod c. könyvéből) - [...] ... az ember, ha távolról néz valakit, akkor mindig egy kicsit idealizált képet alkot (Könyv)

Eperjes Károly
"Az igazat mondd, ne csak a valódit" 15/25

- Van valamilyen kedves imaformája? Mi áll közel a szívéhez? - A Rózsafüzér. A Rózsafüzér az edzés, a szentmise a meccs. A fájdalmas Rózsafüzér a szentmise titkait elmélkedi át. Azután János evangéliumának 1. fejezete, az 1-18. vers. Ennél szebb verset, "filozófiát" még nem olvastam. A János-evangélium bevezetőjének a kitágítása, részletezése Aquinói Szent Tamás filozófiája, a "szív-agy filozófiája", a morális bölcselet (Könyv)

Eperjes Károly
"Az igazat mondd, ne csak a valódit" 14/25

V. A magányosságról, az imáról és a böjtről - Szeretném a jelenről, a mostani helyzetről kérdezni. Mindenki, aki elolvassa ezt a könyvet, ugyanabban az adott környezetben él, hívők, hitetlenek vagy hitet keresők egyaránt. Mindenki, aki nyitott lélekkel közelíti a mi beszélgetésünk témáját, küzd azzal, hogy a csírázó hitéhez hogyan áll hozzá a külvilág: eltapossa, vagy hagyja felnőni, megnyilvánulni. Amikor... (Könyv)

Eperjes Károly
"Az igazat mondd, ne csak a valódit" 13/25

- Érthető, hiszen pont ezektől a dolgoktól próbálnak elhatárolódni. - Igen, de én nem adom fel, mindennap imádkozom értük is. Ők is Istenhez akarnak eljutni, csak még a szentségek hiányában keresik Őt. Mindig azt szoktam mondani a más felekezetű keresztény testvéreknek: "Kinek ennyi, kinek annyi szentsége van, nekünk van a legtöbb, hét. Héttel jobban lehet szorozni, mint kettővel vagy eggyel, eggyel meg nem... (Könyv)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap