Hírek

Szerkesztő A
Munkácsy Mihály Napok

Portálunk szimbolikus védjegye a Honfoglalás c. festmény, nemzeti festőnk, Munkácsy Mihály alkotása. Az Országházat díszítő, eredetiben 13,5x4,5 méteres mű főalakja a fehér lovon ülő Árpád vezér. A képet, mint a Nemzetet és Hazaszeretet jelképét szívünkben őrizzük. A nagy művészi tehetséggel megáldott Munkácsy Mihály hatalmas szellemi és fizikai erőfeszítéssel alacsony sorból világhírű festővé küzdötte fel megát. Pá... (Hírek)

Polszerkesztő2
Meghátrálna a szlovák fiatalság egy esetleges fegyveres konfliktus esetén

És Európai fiataljai? Na tessék, ezért kellett nektek külön „haza” és ezt nem sovinista alapok mondatják velem. A jelentés szerint igencsak úgy tűnik, hogy a legkevésbbé sem mutatnak hajlandóságot a „szlovák” (haza)fiak a haza védelmére. Sőt! Hanyathomlok menekülnének a jelek szerint egy háborús konfliktus kialakulása esetén. Hogy hová? Mert, ha Szlovákia lángol, akkor már egész Európa is fog minden bizonnyal. Hiszen láthatóak lassacskán a szembenálló felek, az érdekszférák, a kis nemzetek lehetőségei… (Hírek)

Szerkesztő A
Jókai Mór Napok

Jókai Mór a magyar irodalom egyik legnagyobb prózaírója, a szíveket magával ragadó, nemzeti öntudatot nyújtó történetmesélés mestere, a hazai romantika kiemelkedő, Európa-szerte ismert alkotója. Fantázia és valóság keveredik műveiben, csodás erejű, éles elméjű, mindent legyőző hősök és angyali tulajdonságú nők, szentek küzdenek regényeiben a rosszak, a pusztítók ellen. Jókai világa mesei-mítoszi világ, melynek befogadásakor fel kell függesz... tenünk realitásigényünket, s éppen ezáltal (Hírek)

Szerkesztő A
Wass Albert Napok

Főhajtással tisztelgünk Wass Albert írófejedelem és hazafi emléke előtt. Az 53 évig – haláláig – emigrációba kényszerült magyar gróf jelenkori irodalmunk legjelesebbje, iskolát teremtett számunkra a magyarságtudat, hazaszeretet, kitartás és emberség terén. Az évfordulókon újra és újra elgondolkodunk, ki volt és ki ma is számunkra Wass Albert. Látó ember, aki képes hosszú távlatokban meglátni a magyar... ság, a nemzet múltját, jelenét és jövőjét. Írásain keresztül iránytűnk (Hírek)

Szerkesztő A
Országos megmozdulások az Őszödi beszéd hatására

Gyurcsány Ferenc céljaihoz és hatalmához megteremtett egy olyan szélsőséges politikai garnitúrát, amely az őszödi beszédét kifütyülés és pfujolás helyett lelkesen megtapsolta, szenvedélyes beszédnek, hazafias beszédnek titulálta, neki pedig számonkérés helyett az országgyűlésben egyöntetűen bizalmat és további hatalmat szavazott. A példátlannak számító, hazáját megvető, becsmérlő miniszteri nyilatkozat kiszivárogtatását követően Magyarországon elszabadult a pokol. (Hírek)

Polszerkesztő2
Új fogalom a hadiszótárban: Facebook-katona

Facebook-katonákat képez ki a brit hadsereg. A közösségi médiára szakosodott egység tagjai a közösségi oldalt pszichológiai hadviseléshez használják majd. Az osztag áprilisban kezdi meg működését, és mintegy 1500 katona alkotja. Az elit egységbe a tavasszal kezdődő toborzás során elsősorban újságírói végzettséggel rendelkező, vagy a közösségi médiát jól ismerő katonákat keresnek. Az új egység a pszichológiai hadviselést és a közösségi médiát használja majd, hogy segítse a háborúk megvívását az információs korban. (Hírek)

Polszerkesztő2
Valós politikai erőviszonyok - baloldali stratégia és a civil tüntetések lényege

A belpolitikai indokkal utcára vitt tömegben pedig az Európai Unió zászlaját jelenítik meg, vagyis a belpolitikai ürüggyel összehívott tüntetéseknek külpolitikai töltetet adnak. Ettől remélik, hogy a nemzetközi közösség felé sikerül azt a látszatot kelteni, hogy a magyar közvélemény nem támogatja a kormány külpolitikáját. Ugyanakkor az egyetlen dolog, ami az Orbán- kormányban elfogadható az emberek számára, az éppen a kormány külpolitikája, emiatt ezek a tüntetések soha nem válhatnak öngerjesztővé. (Hírek)

Szerkesztő A
Horthy Miklós Napok

A Kossuth Rádió 2013. december 11-én Tőkéczi László Horthyról készült könyvéből vett idézetekkel ismertette meg a rádió hallgatóit a kormányzó egyes tevékenységéről. /.../ ... a történelemben teljesen járatlan személyek hangyaszorgalommal dobálják a sarat Horthyra, sőt volt aki odáig ment, hogy Horthy egyenesen a gázkamrákba irányította a magyarországi zsidókat, ezért üdvözölni kell Tőkéczi történész úr kiadványát. Ugyanakkor meg kel említeni, (Hírek)

Szerkesztő A
Móra Ferenc Napok

Móra Ferenc a magyar próza mestere, aki a gyerekekhez, fiatalokhoz és a felnőttekhez is tudott szólni – ékes magyar nyelven, gördülékeny, megkapó stílusban, természetes hangnemben. A Rab ember fiai (1908), a Kincskereső kisködmön (1917), a Dióbél királyfi a gyermek- és ifjúsági irodalom kiemelkedő művei, magas irodalmi igénnyel megírt, komoly esztétikai színvonalú alkotások. Elbeszélései a magyar kispróza leghitelesebb, ... (Hírek)

Polszerkesztő2
Külföldi titkosszolgálati tevékenység miatt törölhették a jobboldal Facebook-profiljait

Külföldi titkosszolgálati tevékenység lehet a magyar jobboldali szervezetek Facebook-profiljainak eltávolítása mögött - erre enged következtetni az a fejlemény, hogy a fővonalú média egésze elhallgatja a Vlagyimir Putyin orosz államfő budapesti munkalátogatása alkalmából szerveződő szimpátiatüntetést. A liberális sajtó címlapon hozza a Vlagyimir Putyin látogatása idején szerveződő ellentüntetést, amit a radikális atlantista pártok holdudvarához tartozó álcivil csoportok szerveznek. (Hírek)

Polszerkesztő2
A Nyugat ledobja a politikai atombombát Budapestre

Bizonyára mindenki emlékszik még arra a nőnek öltözött "férfira", akit amiatt indítottak az Eurovíziós Dalfesztiválon, hogy ott egy "Rising Phoenix" nevű szerzeménnyel megnyerje azt, és így hirdesse a francia szabadkőművesek főnix-szimbólumának diadalát az összes többi felett. Az európai sajtóban szakállas nőként elhíresült Thomas Neuwirth (Conchita Wurst) most Magyarországra jönne, hogy megmutassa; a nyugat képes arra, hogy példát mutasson liberalizmusból. (Hírek)

Szerkesztő A
15 000. mű a MIL-en!

Kedves Írók és Olvasók! Mérföldkőhöz érkeztünk. A magyar nyelv és kultúra szeretetét zászlajára tűző, magyarságtudatot építő Lapunkon megjelent a 15 ezredik mű. Repertoárunk sokrétű: novellák, folytatásos regények, versek, tudományos művek, oktató videók és klasszikus filmek. Neves íróink és közéleti szereplőink művei mellett lehetőséget biztosítunk a kezdő írótehetségek bemutatkozására is. Évente meghirdetjük az Arany Sas Díj történelmi (Hírek)

Szerkesztő A
A MIL BABÉRJA kitüntetés!

A Magyar Irodalmi Lap ötödik évi fennállása alatt, a 15 ezredik mű közlése alkalmából megalapította A MIL BABÉRJA kitüntetést, melynek Arany, Ezüst és Bornz fokozatát évente egy, vagy két alkalommal fogja adományozni az arra érdemeseknek. A kitüntetést a Lap írói és kívülálló tollforgatók egyaránt megkaphatják. Természetesen a MIL keretein belül végzett kulturális munka előnyt jelent. A további részleteket rövidesen a Lapon teszi közzé a MIL szerkesztősége. (Hírek)

Szerkesztő A
Csokonai Vitéz Mihály Emléknap

Csokonai Vitéz Mihály a magyar költészet egyik legnagyobb alakja, a felvilágosodás kiemelkedő alkotója. Született tehetség (poeta natus) és tudós költő (poeta doctus) is, az eredendő zsenialitás, a folyamatosan gazdagodó műveltség és a gyakorta keserű élettapasztalatok tették őt klasszikus értékű művésszé. Debrecenben nőtt fel, kiváló nyelvtehetsége, csodálatos emlékezőképessége, sokoldalúsága és érzékenysége, „cimbalom” volta korán megmutatkozott. (Hírek)

Szerkesztő A
Ady Endre Napok

Ady Endre a magyar irodalom egyik legnagyobb alakja, a Nyugat kiemelkedő művésze, költészetünk táltos erejű alkotója. „Faltörő kos”-nak nevezte magát, s valóban, szenvedélyesen haladt előre útján, s a nemzet jövőjéért ostorozta nemzetét. Új irányt, új utat tört, új időknek új dalaival jelentkezett, s elmét-lelket megmozgató, szimbólumos lírájával új alapjait rakta le a magyar irodalomnak. Vándor volt Ady Endre, aki a magyarság lelkében is utazott. És utazott saját lelkében is (Hírek)

Szerkesztő A
Fekete István Emléknap

Fekete István a természetleírásnak, a teremtett világ bemutatásának egyik legnagyobb mestere irodalmunkban. Avatott ismerője a természet titkainak, a vadászatnak, halászatnak, a magyar földnek. Termékeny és sokoldalú író volt, Jókai után az ő műveit olvasták a legtöbben; művei nyelvezete olvasmányos, gördülékeny, sok helyütt költői; stílusa a legkiválóbb prózaírók sorába emeli a szerzőt. Fekete Istvánt a szakirodalom, a hivatalos kánon nem tartja számon a (Hírek)

Szerkesztő A
Wass Albert: Miss Veronica kendője

Mikor Miss Veronica mögött becsukódtak a Columbia Egyetem kapui és ő diplomájával a hóna alatt megállt az első utcasarkon és fölnézett a kék nyári égre: olyannak érezte maga körül a világot, mint egy világos, tiszta, gondozott parkot, melyben vidám és elégedett emberek sétálnak, örvendezve a jólétnek és a szabadságnak. Veronica apja orvos volt. Jól kereső, gazdag, független ember. Volt egy szép kis villájuk Kaliforniában, nagy, tágas kerttel és (Hírek)

Szerkesztő A
A Magyar Kultúra Napja (január 22.)

Január 22-én ünnepeljük a magyar kultúra napját, mert Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le Himnuszát. Annak a versnek a születésnapja tehát ez a nap, mely később – Erkel Ferenc zenésítette meg 1844-ben – nemzeti imádságunk lett. 900 évet tekint át a költő, s fájó hangon szól legnagyobb bűnünkről: ”Hányszor támadt ten... fiad/Szép hazám kebledre,/S lettél magzatod miatt/Magzatod hamvvedre!” Mert a legnagyobb veszély nemzetünkre a belső viszály, a magyarságon belüli széthúzás-gyűlölködés. (Hírek)

Szerkesztő A
Wass Albert: Egy marék föld (novella)

Elmondom, bár kevesen értik meg kicsi Erdélyország titkát. Az emberek általában a politika hullámverését ismerik csak s ritkán látják meg a mélyvizek titkait. De azért elmondom ezt a történetet. Kőbe vésem, mint hajdan barlanglakó őseim nemzetségek titkát. Hogy özönvíz múltával rátalálhassanak az új világ emberei és megérthessék belőle azt, amit ma nem akar megérteni senki. Három szereplője van a történetnek. Az egyik Mezei Béla bácsi, tekei földbirtokos, aki Etelka nénivel együtt (Hírek)

Szerkesztő A
Madách Imre Emléknap

Madách Imre irodalmunk nagy drámai költeményének, Az ember tragédiájának (amely az európai irodalom kiemelkedő darabja, a világirodalom része) alkotója. Hosszú út vezetett a tragédia megírásáig. A táblabíróként, majd főbiztosként tevékenykedő Madách Imre meggyőződéssel vet részt a szabadságharcban, a nemzetőrség felfegyverzésében és ellátásában munkálkodva, de betegsége miatt a harctérre nem jutott el (pedig ő maga ajánlkozott erre). (Hírek)

Belépés

Hírlevél

Hírlevél

Tartalom átvétel

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap