Hírek

Szerkesztő A
A magyar szabadság napja

Minden június utolsó szombatja a magyar szabadság napja. Gyásznap ez nekünk, nem ünnepnap. Idegen elnyomó hatalmak gyarmata Hazánk. A gyarmatosítóink csak, hogy saját országuk gazdagodására piacot teremtsenek, tönkretették iparunkat és mezőgazdaságunkat. A magyar embereket bérmunkássá és napszámossá degradálták saját hazájukban. Országunk kirablásában, a lakos... ság elszegényítésében, a nemzet megalázásában kollaboránsok hada segédkezett nekik. Ha élne, e napon kardot ragadna Zrínyi, Thököly, (Hírek)

Polszerkesztő2
A radikális atlantisták megint Brüsszelhez fordulnak

A Demokratikus Koalíció azt a gyakorlatot alkalmazza, hogy a tagállam belpolitikájában felmerülő problémákat mindig idegen hatóságok bevonásával akarja megoldani, hogy hozzászoktassa a választókat az idegen hatóságok feljebb valóságának gondolatához. Mint mindig, a DK most is sietve az Európai Bizottsághoz fordult, mert a magyar lakosság által nekik megítélt alig 5% (friss mérések szerint) nem elég arra, hogy érdem... ben beleszólhassanak hazánk politikai életébe. (Hírek)

Polszerkesztő2
Bukarest nem tudja megakadályozni a magyarság függetlenedését

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Magyar Polgári Párt elnökei által összehívott autonómiabizottság ülésén született döntés arról, hogy a függetlenedési törekvések törvényi kereteinek kidolgozását felgyorsítják; a beérkezett javaslatok megvitatását legkésőbb szeptemberig lezárják, azt követően a két párt elnökei döntenek a törvénytervezet elfogadtatásának lehetséges útjairól. A MPP elnökének nyilatkozata szerint a függetlenedés törvényi kereteinek kidolgozását még 2015 szeptemberig véglegesíteni kell. (Hírek)

Szerkesztő A
Örkény István Emléknap

Örkény István a groteszk mestere a magyar irodalomban, egy sajátos világlátás, különös humor képviselője, amely görbe tükröt mutat az embernek, olykor abszurd, s éppen ezért mélyen elgondolkodtató példát állít elénk, és így mesél a minket körülvevő világról. A Tóték című kisregénye (1964) az elnyomás és szabadság kérdéseit-lehetőségeit tárgyalja: meddig tűrheti a megalázást, a saját akarat semmibe vételét egy ember, mikor jön el (Hírek)

Polszerkesztő2
Beengedni és nem továbbengedni: sajátos kormánystratégia a bevándorlás ellen

A kormány már eddig is jelentős erőfeszítéseket tett arra, hogy a határon el nem fogott illegális bevándorlók ne utazzanak tovább a nyugati országokba. Természetesen, ezek egyike sem hivatalosan bejelentett ellenintézkedés, így még annak puszta feltételezése is “álhír és összeesküvés-elmélet”. Ennek ellenére azt lát... hatjuk, hogy a menekültáradat kezdete óta a legkülönbözőbb problémák adódtak a budapesti pályaudvarokkal. (Hírek)

Polszerkesztő2
Szerb politikus: a szolidaritás mese a naivaknak

Vojislav Seselj szerb politikus szerint az “európai szolidaritás” egy mese a naivak számára, és az Európai Unió nem több, mint egy országok közötti átmeneti érdekegyezés, ami évtizedekkel ezelőtt állt fenn. Ma ez az érdekegyezés azonban már nem létezik, az unió alapvető szerkezeti gondokkal küzd és olyan megoldandó problémákkal kell szembenézzen, melyek esetében a tagállamok közt lehetetlen érdek... egyezést kialakítani. (Hírek)

Szerkesztő A
Kiss Dénes Napok

Az ember valós értékét a hiánya mutatja meg. A halála után félbemaradt tevékenysége, vele tűnt cselekményei, hangja, gesztusai és mindaz, amit még megtett, vagy megtehetett volna. A maga után hagyott űr nagysága árulkodik az ember valódi értékéről. Kiss Dénes távozása hatalmas vesztesége a Hazának és a Nemzetnek. Elveszítettük a lánglelkű költőt, aki Petőfi módján kiállt a magyar szabadságért. Az ’56-os forradalom idején, 20 (Hírek)

Polszerkesztő2
Szabotázs okozhatja a Gripen baleseteket?

Fel kell tennünk egy igen fontos kérdést, ami magas megbízhatósággal működő katonai eszközök meghibásodása esetén minden esetben fel kell merüljön: ki érdekelt abban, hogy magyar vadászrepülőgépek rendszeresen meghibásodjanak? Olyan érdekközösségek minden bizonnyal érdekeltek benne, akik saját terméküket akarják eladni a Gripenek helyett, vagy saját katonai jelenlétüket akarják ráerőltetni Magyarországra, és ennek alátámasztására lo... gikus, a beavatkozás megindokolására felhasználható ürügyekre van szükségük. (Hírek)

Szerkesztő A
A Független Magyarország Napja

Szabad Magyarországról tehát jelen időben nem beszélhetünk! A szabadság, a függetlenség olyan, mint a törékeny kincs. Akinek van: az óvja, védi, tisztogatja, fényesítgeti, de olykor a másokét is akarja. Ám akinek egyszer már eltörött, vagy megcsorbult, az még jobban őrzi és a letörött darabot is vissza kívánja ragasztani. Nekünk, magyaroknak több részecskét vissza kell illesztenünk a helyére. Ha ez sikerül, nagyon vigyázzunk rá! Rendkívül törékeny! (Hírek)

Szerkesztő A
Horthy Miklós Napok

A Kossuth Rádió 2013. december 11-én Tőkéczi László Horthyról készült könyvéből vett idézetekkel ismertette meg a rádió hallgatóit a kormányzó egyes tevékenységéről. /.../ ... a történelemben teljesen járatlan személyek hangyaszorgalommal dobálják a sarat Horthyra, sőt volt aki odáig ment, hogy Horthy egyenesen a gázkamrákba irányította a magyarországi zsidókat, ezért üdvözölni kell Tőkéczi történész úr kiadványát. Ugyanakkor meg kel említeni, (Hírek)

Polszerkesztő2
Széles Gábor rendre utasítja a liberálisokat

A liberalizmus képviselői általában hívei az úgynevezett “multikulturalizmusnak”. A multikulturalizmus egy a sok bukott ideológia közül; azt hirdeti, hogy a különböző kultúrák képesek megélni egymás mellett, egyetlen társadalomban. Idén májusban a BBC arról számolt be, hogy emberfejeket találtak egy nigériai étterem konyhájában. Az amerikai lap beszámolója szerint az országban ma is előfordul, hogy az éttermek... ben emberhúst is felszolgálnak, ami a helyi “gazdasági elit” számára fenntartott “specialitás”. (Hírek)

Szerkesztő A
Sütő András Emléknap

Sütő András az erdélyi magyar irodalom kiemelkedő alkotója. Illyés Gyula benne látta az újabb kori magyar irodalom „egyik legnagyobb vigaszát”. Sütő András annak az irodalomnak a képviselője, amely adni akar, elmondani, bemutatni a világot, a nemzet létkérdéseit. Helyzeténél fogva különösen foglalkoztatta őt a kisebbségi lét, a megmaradás mikéntje: hogyan őrizheti és teljesítheti ki magát az ember, mi... lyen lehet az egyén (Hírek)

Szerkesztő A
Erkel Ferenc Emléknap

A magyar nemzeti opera megteremtője. Olyan muzsikus családba hozta a gólya, ahol a zene gyakorlásának évszázados hagyományai voltak. Zongorázni és a zeneelmélet alapjaira édesapja tanította. Gyulán, ahol születette szinte minden adott volt a gyermek Erkel zenei tehetségének kibontakozásához. Miután szülei Pozsonyba küldik tovább tanulni belecsöppen egy lüktető zenei életbe. A hang... versenyek, operaelőadások polgári közönsége Haydnt, Mozartot, Beethovent hallgatott, s Klein Henrik (Hírek)

Szerkesztő A
Varga Csaba Napok

A ma magyarnak nevezett nyelvet már eleink is beszélték – igaz akkor még nem magyarnak hívták, mert ez egy ősnyelv, - az ősnyelv - az Isten által teremtett nyelv. Gyöknyelv, egy szerves egész. Ebből alakulnak majd ki sorban „szellemi lerombolódással” az európai nyelvek. Ugyanakkor a mi nyelvünk maradandó, időtlen. A szókincsében "nyugatosított" magyar nyelvben mindvégig ott „parázslik” a háttérben a változatlan magyar nyelv, a nép nyelve. (Hírek)

Polszerkesztő2
Megdőlhet a DK békés növekedése

Ha a Demokratikus Koalíció magyarországi támogatással már nem rendelkezik, értelemszerűen külföldi pénzekből tartja fenn magát. Egy külföldi forrásokból finanszírozott párt pedig aránytalanul más méretűre tud erősödni, mint amekkorára a magyar választók értékelik. Vagyis külföldi ügynök. Ha a magyar választók nem értékelnek annyira egy magyarországi pártot, hogy annak működésének biztosítására áldozatot hozzanak, az azt jelenti, hogy annak a pártnak a magyar politikai életben nincs helye. (Hírek)

Polszerkesztő2
Brüsszelben tárgyaltak Magyarország felszámolásáról

Úgy látszik, Gyurcsány pártjának egyetlen célja van: az Európai Egyesült Államok felépítése, ami a magyar államiság teljes felszámolását jelentené. Kivétel nélkül minden, a magyar belpolitikában tárgyalt kérdésre olyan választ fogalmaz meg, ami idegen hatóságok bevonásával jár. A DK azt kívánhatja elérni, hogy a magyar belpolitikában meghonosodjon az a fajta gondolkodásmód, ami akár a magyar állam jogköreinek idegen hatóságoknak átadását is megengedhetőnek tartaná egyes belpolitikai kérdések megoldása (Hírek)

Polszerkesztő2
Románia győzelmi tort ülne a magyarság felett

A román politikai elit az Európai Uniót tartja garanciának arra, hogy Románia továbbra is megszállás alatt tarthat magyar többségi lakosságú területeket. A román liberális nacionalisták esetében ez egy igen árulkodó jel, ami arra mutat, hogy a magyar lakosságú területek beolvasztásával létrehozott “nagyobb-Románia” megszületése óta nem tudott semmilyen, az önálló államisággal összefüggésbe hozható, jelentős eredményt elérni. (Hírek)

Szerkesztő A
Árpád fejedelem Emléknap

Árpád személye, emléke egybeforrott a magyarság történetével, különösen a honfoglalással, az első évtizedekkel. De emlékének kisugárzása máig tart, nevét, emlékét történelmi emlékhelyek, szobrok és emlékművek, drámák és regények őrzik. Árpád népe – ez a kifejezés máig a magyarság egészét jelenti, nevét gyakran Árpád apánk formában használjuk. Aligha lehet nagyobb dicsérete és dicsősége egy több mint ezer évvel ezelőtt élt történelmi személynek. (Hírek)

Polszerkesztő2
Trianon a múlt és jelen – de nem a jövő

Trianon nem a múlt, hanem a jelen. Hatását ma is kifejti úgy a gondolatainkra, mint a térségi politikára. Egy orosz újságíró szerint “a trianoni egyezmény eredményeként Magyarország elvesztette területeinek 72%-át, lakosságának 64%-át – beleértve 3 millió magyart -, elveszítette tengerpartját, haditengerészetét, erdeinek 88%-át, ásványkincseinek 83%-át, bankrendszerének 67%-át.” A száraz tények nem tükrözik azt, amit egy magyarnak jelent nemzetünk meggyalázása. A magyarság fájdalma ma is világpolitikai tényező. (Hírek)

Szerkesztő A
Szabó Zoltán Emléknap

Szabó Zoltán a népi mozgalom egyik szervezője, falukutató, a szociografikus irodalom jeles képviselője. A tardi helyzet (1936) – amelyért perbe is fogták – és a Cifra nyomorúság (1938) című köteteiben hiteles, megkapó képekben mutatta be a harmincas évek szegénységének életét, nehézségeit. 1939-ben szellemi honvédelmi mozgalmat hirdetett a szélsőjobb befolyás ellen, és a háború után is politizált. 1949-ben emigrált, onnantól kezdve külföldön élt (Párizsban, Londonban – csaknem 30 évig –, Bretagne-ban). 1939-ben (Hírek)

Belépés

Hírlevél

Hírlevél

Tartalom átvétel

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap