Hírek

Polszerkesztő2
Görög módszer a bevándorlás-probléma kezelésére

A szerb határ mentén észak-afrikai, közel-keleti országokból érkező bevándorlók tömege érkezik az Európai Unió területére, az utóbbi évek során népvándorlás szerű állapotok alakultak ki. Mint a történelem folyamán számos más esetben, Magyarország ma is saját testével védelmezi Európa kapuit. Jelentős különbség azonban, hogy a történelmi példákkal ellentétben ma a probléma közvetlen visszavezethető az európai kormányok, és Magyarország kormányának tevékenységére. (Hírek)

Polszerkesztő2
Oroszország programmal kiszűri az álcivil megmozdulásokat

A Laplace démona nevű program működési elve, hogy állandó jelleggel monitorozza az online közösségi médiát, és a bejelölések gyorsasága alapján képes kiszűrni azokat az oldalakat és meghirdetett eseményeket, melyek kezdőlöketét nem valós személyek, hanem program által irányított zombi-felhasználók adják. Ha egy kormányellenes megmozdulás oldala a semmiből előtűnve, néhány óra leforgása alatt több tízezer jelölést kap, a program jelzi a illetékes hatóságoknak, hogy mögötte valós személyek vannak-e. (Hírek)

Szerkesztő A
Május 21., a magyar honvédelem napja

A világ szinte minden országa megemlékezik nemzete függetlenségét, önvédelmi készségét kifejező fegyveres erőiről. A honvédelem a hazaszeretet, a jelenbe és a jövőbe vetett hit fizikai megvalósulása, a múlt, az ősök iránti tisztelet kifejezése. Magyarországon 1992-től a Magyar Honvédelem Napja: május 21. 1849-ben ezen a napon foglalta vissza a Görgey által vezetett honvédsereg az ország fővárosát a császári csapatoktól. (Hírek)

Polszerkesztő2
Jogunk van a nyugati munkához?

Az amerikai Demokrata Párt magyarországi leágazásának tekinthető politikai formáció gazdasági összeomlással, tömeges munkanélküliséggel és diplomáciai elszigetelődéssel fenyegetőzik arra az esetre, ha Magyarország kormánya 2018-tól újraértékelné az Európai Unióhoz fűződő viszonyt. A párt közleménye eközben következetesen elsiklik a tények fölött; vagyis, hogy Magyarország gazdaságának összeomlása már rég bekövetkezett. Néhány oligarcha (Hírek)

Szerkesztő A
Batsányi János Emléknap

A 18. század vége és a 19. század eleje a nemzeti öntudatra ébredés nagy időszaka. Bessenyei, Csokonai, Kazinczy, majd Vörösmarty kora. Ennek a dicső szakasznak a jeles alakja a költő Batsányi János, aki művészete okán az elsők között említendő, napjainkban mégis kevés szó esik róla. A felvilágosodás gyermeke volt ő, polgári család sarja, aki eszével, akarásával, támogatói bizalmának elnyerésével a kor nemesi értelmiségének tagjává küzdötte fel magát. Irodalmunk, „hasonlíthatatlan szépségű nyelvünk” nagy mestere. (Hírek)

Szerkesztő A
Krúdy Gyula Emléknap

Krúdy Gyula prózairodalmunk varázslatos hangú mestere, elbeszélőművészetünk egyik legnagyobbja. Magányos alkotó, mert bár örököse ő Jókai áradó mesélőkedvének, Mikszáth kiérlelt derűjének, saját korában, sajátos írói világával egyedül állt. Talán ő irodalmunk legtermékenyebb szerzője: több mint hatvan regényt, több mint háromezer novellát, elbeszélést és újságíróként sok-sok cikket írt. Tizenöt éves korában jelent meg első novellája, tizenhét évesen már újságíró, később Nagyváradra került, majd Budapestre. (Hírek)

Polszerkesztő2
2018-ban visszatérhet Kárpátalja?

Sztepan Szidorov szerint onnantól, hogy Ukrajnában államcsőd következik be, a kisebbségi területek leszakadása elkerülhetetlen, az egyetlen kérdés csak ez lesz, hogy megmarad-e Ukrajna államisága. Erről viszont egy orosz-lengyel-román konferencia fog dönteni, és Ukrajna számára a legjobb forgatókönyv, hogy Kijev mellett két ukrán megyével megmaradhat az ukrán államiság, de ez is elsősorban Oroszország jóindulatán múlik majd. (Hírek)

Szerkesztő A
Batsányi János Emléknap

A 18. század vége és a 19. század eleje a nemzeti öntudatra ébredés nagy időszaka. Bessenyei, Csokonai, Kazinczy, majd Vörösmarty kora. Ennek a dicső szakasznak a jeles alakja a költő Batsányi János, aki művészete okán az elsők között említendő, napjainkban mégis kevés szó esik róla. A felvilágosodás gyermeke volt ő, polgári család sarja, aki eszével, akarásával, támogatói bizalmának elnyerésével a kor nemesi értelmiségének tagjává küzdötte fel magát. Irodalmunk, „hasonlíthatatlan szépségű nyelvünk” nagy mestere. (Hírek)

Polszerkesztő2
Gondolatrendőrség jöhet létre Európában

Az Arab Tavasz kirobbantásával a nyugati hatalmi tömb maga hozta létre azt a terrorfenyegetést, amit most az európai titkosszolgálat intézményesítésére akarnak felhasználni. Ezek nagy része azon országokból érkezik, melyekben nyugati demokratikus protektorátust akartak létrehozni, de a rombolás eredményeként háborús gócok és terrorszervezetek sokasága is létrejött. A másik legitimációs tényezőre hivatkozás egy hamis kép, ennek kapcsán az európai országokban fokozódó Amerika-ellenességet akarják meglovagolni. (Hírek)

Szerkesztő A
Anyák Napján köszöntjük a Magyar Édesanyákat!

Szeretettel köszöntjük a Magyar Édesanyákat! E napon emlékezünk meg minden édesanyáról, elsősorban saját édesanyánkról, akitől életünket kaptuk. Áldott legyen a keze, amellyel óvott bennünket, felejthetetlen a szeretete és gondoskodása, amellyel felnevelt. Neki köszönhetjük, hogy megszülettünk és a Nemzet, a Haza hasznos tagjai lehetünk. Csókoljuk meg dolgos kezét, ha pedig már nem él, emlékezzünk meg róla, vigyünk virágot a sírjára. Köszönet mindenért, drága Magyar Édesanyák! (Hírek)

Szerkesztő A
1989. május 2., a Vasfüggöny lebontásának napja

1989. május 2-án kezdődött a 350 kilométer hosszú osztrák-magyar határon a Keletet és a Nyugatot évtizedeken keresztül hermetikusan elválasztó drótkerítés, a hírhedt vasfüggöny lebontása. A határon a drótkerítés eltávolításához magyar katonák kezdtek hozzá, ezzel véget ért Európa negyven évig tartó keleti és nyugati megosztottsága. Magyarország megnyitotta az utat a szabad világ felé, megindult a „Szovjet Paradicsom” rothadása. (Hírek)

Polszerkesztő2
Megtévesztés miatt özönlenek a bevándorlók

Kovács Zoltán kormányszóvivő bejelentése szerint a kormány úgy gondolja, a bevándorlást a gyökereinél kell kezelni, a kiinduló országaiban kell megoldani, hogy az emberek el se induljanak onnan. Mivel a kérdés sikeresen bekerült a közéleti viták középpontjába, mostanra számos megoldási javaslat felmerült. Orbán Viktor szerint el kell terjeszteni annak a hírét, hogy Magyarországon összefogják és kiutasítják a bevándorlókat, vagyis a kiinduló országokban kifejtett propagandával csökkenthető lenne a bevándorlás. (Hírek)

Polszerkesztő2
Oroszország betiltja az abortuszt

Az orosz kormány előkészített egy törvénytervezetet, aminek elfogadása esetén kriminalizálnák és több mint egyévi szabadságvesztéssel büntetnék az abortuszt. A civil szervezetekkel együtt kidolgozott törvénytervezet az abortuszt jogi értelemben egyenlővé nyilvánítja a gyilkossággal, a terhességmegszakítást csak alapos egészségügyi indokra hivatkozva engedélyezi,ugyanis az abortuszok csak 4-6%-a indokolható orvosilag, többsége a szülők kérésére történik, gyakran házasságban vagy stabil párkapcsolatban is. (Hírek)

Polszerkesztő2
Lengyelország igényt tart Nyugat-Ukrajnára

Lengyelországban létrejött egy szervezet, melynek feladata, hogy megvizsgálja annak lehetőségeit, miként lehetne a mai körülmények közepette legálisan visszakapcsolni Ukrajna lengyelek által lakott régióit Lengyelországhoz. A szervezet megalapítását Mateusz Piskorski, a Zmiana (Változás) párt képviselője jelentette be. Piskorski nyilatkozatában elsődleges célként nevezte meg a jogi lehetőségek vizsgálatát arra vonat... kozóan, hogyan lehetne az egykori lengyel tulajdonokat újra lengyel kézbe visszavenni. (Hírek)

Polszerkesztő2
Megszűnt a szabadkőműves véleményoldal

A márciusi napfogyatkozást követően befejezte működését a Galamus.hu ideológiai vélemény-portál. G mint “Gaia” (az olvasók kedvéért G mint “Galamus”) – a portál önmeghatározása szerint humanista, európai szellemiségű, és a modern polgári Magyarország irányába elkötelezett volt. G mint Gaia a francia szabadkőművesség humanizmusát, a tradici... onális társadalmak felforgatása utáni értelemben vett európaiságát, modernizmusát és polgári eszméjét képviselte Magyarországon. (Hírek)

Szerkesztő A
Katona József Emléknap

Katona József drámairodalmunk nagy alakja, nemzeti drámánk, a Bánk bán szerzője. Leginkább ez a műve él a köztudatban, ezzel az alkotással foglalta el helyét a magyar kulturális emlékezetben. Jogásznak tanult: kecskeméti és szegedi iskolái után Pesten bölcsészetet és jogot hallgatott. Kipróbálta magát a színészmesterségben is, bár kevés sikerrel. Itt élte át a viszonzatlan szerelemet Déryné Széppataki Róza, a kor híres színésznője iránt. Közben alkotott, fordított, dramatizált, majd eredeti műveket is írt. (Hírek)

Szerkesztő A
Illyés Gyula Emléknap

Illyés Gyula a huszadik századi magyar irodalom kiemelkedő írója. Sok műfajban alkotott, hat évtizeden át, nemzedékeket összefogva, az avantgárdtól a Nyugaton át a nép-nemzeti irodalomig, a versektől a prózán át a drámákig. Tolna megyében, Rácegrespusztán született, Párizsban is élt, később a Nyugat munkatársa, 1937-től társszerkesztője lett. Költő volt, prózaíró és drámaíró. Avantgárd próbál... kozásai után megtalálta (Hírek)

Szerkesztő A
Tóth Árpád Emléknap

Tóth Árpád költő, szerkesztő, a Nyugat első nemzedékének kiemelkedő alkotója. Magányos lélek volt („magam vagyok a föld kerekén.” – írja Meddő órán című versében), évtizedeken át, szinte egész életében küzdött betegségével és szegénységével, s ez, tüdőbaja és körülményei meghatározták, tematikájában-jellegében egységessé tették életművét. „Az ő költészetét nemcsak utólagosan színezi a tra... gikus végzet. A fiatal halál beivódott életébe, gondolataiba, rímeibe.” – írta róla nagy tisztelője, Babits Mihály. (Hírek)

Szerkesztő A
1940. április 13. a katyńi vérengzés áldozatainak emléknapja

A Szovjetunió és a náci Németország közötti paktum alapján közös erővel lerohanták Lengyelországot. A technikai és emberfölényben lévő agresszorok seregei a lengyel hazafiak kétségbeesett ellenállását letörve szinte akadálytalanul haladhattak előre a meghódított országban. Az egyenlőtlen harcokról elképesztő híradó-tudósítások maradtak fenn: lengyel lovasok rohamot intéznek az ellenséges tankhadosztály ellen! A lengyel nép (Hírek)

Polszerkesztő2
Erdély a közeljövőben függetlenedhet Romániától

A Jurnalul National román lap szerint Erdély rövid időn belül függetlenedni fog Romániától, és a kormány nem tehet mást, mint hogy ezt tétlenül végignézi. Az Ilie Șerbănescu által írt elemzés abból vezeti le Erdély függetlenedésének várható bekövetkeztét, hogy az új nemzetközi környezetben a régiók a politikai határoktól függetlenül, gazdasági hatalmi pólusok von... záskörzetében mozognak, amire a politikának minimális ráhatása sincs. (Hírek)

Belépés

Hírlevél

Hírlevél

Tartalom átvétel

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap