Hírek

Polszerkesztő2
A migrációs válság eltereli a figyelmet a háborús készülődésről

A NATO kelet-európai parancsnoki központjai újabb hibrid háborúk előkészületét jelentik, Alexander Grusko orosz NATO-nagykövet szerint ez azonban alapjaiban ellentétes nem csak az orosz, de a valódi európai érdekekkel is. Az Európai Unió jelenleg nem Európa valódi érdekeit képviseli, és miközben a sajtó szó szerint elárasztja az embereket a migrációs válsággal kapcsolatos hírekkel, az európai országok Washington irányítása alatt háborús készülődést folytatnak Oroszország ellen. (Hírek)

Polszerkesztő2
Bevándorlók oldalán a Kormány?

Magyarország kormánya látszólag nem tudja a megoldást – bár magabiztosságot sugall - és közös európai lépést sürget. Hasztalan telnek a napok, a migránsok megállíthatatlanul jönnek, az ország meg eltarthatja őket. Ha nem sikerül az országot kitakarítani a menekültektől, akkor súlyos problémák adódhatnak. A menekültek előbb-utóbb támadni fognak, és nem a testőrökkel védett kormánytagokat, és rendőrökkel biztosított palotáikat, úszómedencéiket fogják támadni, hanem az egyszerű magyar embereket. (Hírek)

Szerkesztő A
Móricz Zsigmond Napok

Móricz Zsigmond nemcsak a 20. századnak, hanem az egyetemes magyar irodalomnak is az egyik legnagyobb prózaírója. Jókai és Mikszáth mellett ő a magyar nyelvű elbeszélő művészet kiválóbbja. Jókai a romantikus mesélés, Mikszáth az anekdotázás mestere, Móricz a magyar vidék, a magyar falu írója. Hitelesen, átéléssel, láttató, olykor megrázó erővel ad hírt a magyar népről – novelláiban és regényeiben ott van, ben... ne lüktet, megérinti (Hírek)

Szerkesztő A
Báró Kemény János Emléknap

Báró Kemény János a művelődés embere volt, s a szellem nevében munkálkodott, mindenkit keblére ölelve, társadalmi rangtól és nemzeti hovatartozástól függetlenül. A magyar irodalmi közbeszédben keveset emlegetik őt, pedig élete annak gyönyörű példája, hogy – a hajlamainak és tehetségének megfelelő területen – mennyit tehet-segíthet az, akinek a gazdagság, a vagyon megadatott. Ez azonban kevés lett volna, ami a legfontosabb: báró Kemény János a magyar kultúra jóságos szívű szerelmese volt. (Hírek)

Polszerkesztő2
Betiltanák a magyar nyelv használatát Romániában

Bogdan Diaconu politikus szerint egyes régiók “kizárták a román nyelv használatát, mintha egy idegen államhoz tartoznának”, ugyanakkor nehezményezi, hogy “a románok ne érezzék magukat idegennek saját hazájukban”. A romániai magyar közösség egy idegen, természetellenesen megnövelt területű országban él, ahol a kormányban egyre mélyebb paranoia gyökerezik annak kapcsán, hogy a ma még román ellen... őrzés alatt álló magyar területek egyszer újra az anyaországhoz tartozhatnak, akár enklávé formájában. (Hírek)

Polszerkesztő2
A kormány ellen mozgósítja a bevándorlókat a liberális baloldal

A liberális baloldal aktív hálózatépítést folytat az online közösségi médiában; hogy azok a Facebook-csoportok, melyek kezdetben segítő szándékkal gyűjtik egybe a bevándorlókat, később politikai célú mozgósítást fognak folytatni. A Migration Aid megmozdulása felhívja a figyelmet arra a problémára, hogy Magyarország idén télen újabb felforgatási kísérlettel kell szembe... nézzen. A kormány zárttá kell tegye az ország összes menekülttáborát, ha el akarja kerülni a mozgósított bevándorlók kormányellenes tüntetéseit. (Hírek)

Polszerkesztő2
Kárpátalján magyarok és ruszinok együtt lépnek fel az autonómiáért

A Munkács területén összegyűlt tüntetők követelték, hogy Ukrajna teljesítse az 1991-es referendumon született döntést, és biztosítson teljes autonómiát Kárpátaljának. A vsapravda.info beszámolója szerint a tüntetők felszólították Petro Porosenkot, hogy az ország föderalizálásával párhuzamosan Kárpátalja autonómiáját is adja meg, mert a népszavazás eredménye után a régió alkotmánysértő módon maradt Kijev fennhatósága alatt. (Hírek)

Szerkesztő A
Petőfi sírjánál jártunk

Petőfi Sírjánál jártunk a budapesti, Fiume úti Temetőben. Legalább fél kilométert gyalogoltunk a betonúton. Neves magyarok sírjai mellett elhaladva nagyokat sóhajtottunk. Eközben autók előztek meg bennünket, ide járművel is be lehet hajtani. A betonút végénél jobbra tértünk. Már messziről is szinte világított a nemzetszín szalagokkal, virágokkal díszített márványsír. A nem magyar és nem tudományos, és nem is akadémia nemtetszése ellenére. Tömegre, vagy legalább csoportosulásra szá... mítottunk, de egy árva lélek (Hírek)

Polszerkesztő2
A bevándorlók bevallották, hogy Amerika pénzeli Őket!

Egy osztrák folyóirat állítása szerint amerikai szervezetek által létrehozott hálózatokon keresztül folyamatos az észak-afrikai bevándorlók szállítása az európai országokba. Ezeket a csempészutakat a fekete kontinensen legtöbb esetben az Al-Kaida valamelyik ága illetve az Iszlám Állam nevű terrorszervezet ellenőrzi. Az USA ezzel két legyet üt egy csapásra: beván... dorlók százezreit juttatja Afrikából Európába, és a terrorszervezeteknek is biztosít anyagi bevételt. (Hírek)

Szerkesztő A
A mohácsi vész gyásznapja (1526. aug. 29.)

Mátyás király halála után (1490) az ország hamarosan ijesztő romlásnak indult szervezetileg, katonailag, gazdaságilag, de a nemzetközi körülmények is Magyarországra nézve kedvezőtlenül alakultak. A hazai nemesfémbányászat a megnövekedett dél-amerikai túlkínálat következtében elértéktelenedett, a Habsburg-ellenes európai szövetség megerősödött a francia, török, velencei össze... fogás következtében. A parasztfelkeléseket az előző évtizedben Európa-szerte vérbe fojtották (pl. Németországban, de 1514-ben a (Hírek)

Polszerkesztő2
Biztonsági kockázattá válik a Facebook Európában?

Nem csak a bevándorlók, de az embercsempészek eszköze is lett a Facebook, ami elsődleges szervezési felületté vált az Afrikából elutazni vágyó potenciális bevándorlók összegyűjtésére, és európai utazásaik lebonyolítására. Egy nagy nyugati titkosszolgálat is szervezési felületként használja a népvándorlás előidézésére, ami elsődleges eszköz a migránsáradat mozgatásában. A liberális baloldal is intenzív hálózatépítést folytat, hogy politikai célokra mozgósítani tudják a Magyarországon tartózkodó bevándorlókat. (Hírek)

Szerkesztő A
Kazinczy Ferenc Napok

Kazinczy Ferenc író, költő, irodalomszervező, nyelvújító és művészetpártoló, a magyar művelődéstörténet kiemelkedő szereplője. Neve összeforrt a magyar nyelv megújításának nagy eseményével, s így lett a széphalmi mester a műveltség, a kultúra és nyelv iránti elkötelezettség jelképes alakja. A nyelvújítás összetett jelenség volt, melyben Kazinczy valóban nagy érdemeket szerzett. Kazinczy fő küldetése az irodalom stílusának megújítása, a magyar irodalmi nyelv megteremtése volt. (Hírek)

Szerkesztő A
Augusztus 20., Szt. István király alkotmánya

Az Intelmek 6. pontjára napjainkban gyakran hivatkoznak (kiragadva morális és szövegösszefüggéséből). A szöveg lényege két megszívlelendő mondatból áll: „(A jövevények) különb-különb nyelvet és szokást, különb-különb példát és fegyvert hoznak magukkal, s mindez az országot díszíti, az udvar fényét emeli, a külföldieket a pöffeszkedéstől elrettenti. Mert az egy nyelvű és szokású ország gyenge és esendő.” Imre herceg tragikusan korán hunyt el, vadászbalesetben. Utóda, Orseolo Péter pedig nem az Admonitiones (Hírek)

Szerkesztő A
Szt. István király Emléknap

... ő lett az első magyar szent és szent király. István természetes úton mumifikálódott jobb keze, a Szent Jobb a magyar nemzet és a magyar katolikus egyház ereklyéje, amelyet a budapesti Szent István bazilikában őriznek. 2000-ben Istvánt felvették a keleti keresztény egyház (bizánci) szentjei közé is. István király nevét több magyarországi helység és templom őrzi, alakját számtalan szobor, könyv, opera örökí... tette meg, arcképe a tízezer forintos magyar bankjegyen látható. (Hírek)

Szerkesztő B
Nagaszaki látványa az atombomba utáni napon

New yorki aukción tűnt fel egy 24 fekete-fehér fotóból álló sorozat. A képek, Jamahata Joszuke japán haditudósító munkái Nagaszakiban készültek, az 1945. augusztus 9-én ledobott amerikai atombomba hatásáról. Jamahata éppen Nagaszaki mellett dolgozott, amikor az amerikai hadsereg Hiroshima után három nappal Nagaszakira is atombombát dobott. A fotográfus másnap érkezett a pusztává tett városba Higasi Dzsun író és Ja... mada Eidzsi festőművész társaságában. 119 felvételen örökítette meg az atombomba (Hírek)

Szerkesztő A
Kölcsey Ferenc Emléknap

Kölcsey Ferenc nemzeti imádságunk, a Himnusz írója, a reformkor kiemelkedő személyisége, író, költő, politikus. Korának egyik legműveltebb, legolvasottabb alkotója volt, aki tisztán látta nemzetét, annak erényeit és hibáit, lehetőségeit és feladatait. Kölcsey széles látókörű, klasszikus műveltségű művész volt, tudta, hogy hazánk fejlődéséhez „hatni, alkotni, gyarapítani” kell. A szellem és az erkölcs embere volt ő, az eszmények mellett tett hitet és a cselekvő hazaszeretet mellett. (Hírek)

Polszerkesztő2
Hálózatépítést folytatnak a liberálisok a bevándorlók mozgósítására

A civil csoportok bevándorlókat segítő működésének van egy egyelőre nehezen felismerhető mellékterméke; létrejönnek olyan hálózatok, melyeket később a baloldal politikai mozgósításra is felhasználhat. Mostanra számos olyan Facebook-csoport jött létre, ahol a bevándorlóknak tájékoztatást adnak, segítik őket eligazodni a magyarországi viszonyok közepette, ameddig lezajlik a menedékkérők eljárása. Tehát vannak olyan Facebook-csoportok, amelyekhez tömegével csatlakoznak Magyarországra érkező bevándorlók. (Hírek)

Polszerkesztő2
A liberális baloldal felelős az erőszak terjedéséért

A Demokratikus Koalíció azzal, hogy ismét az illegális bevándorlók oldalára áll, a magyar többségi lakosság alapvető, személyes biztonságra vonatkozó igényét semmibe veszi. ...Egy erős rendfenntartás mellett talán a magyar lakosság “önbíráskodására” sem lenne szükség. Amennyiben a liberális baloldal továbbra is az állami erőszakszervezetek aláásásán munkálkodik, a DK politikusai is közvetlen felelőssé tehetőek a határ mentén történő esetleges bűncselekményekért. (Hírek)

Szerkesztő A
Babits Mihály Napok

Babits Mihály a Nyugat-nemzedék (mindhárom nemzedéknek részese) nagy költője, Ady Endre mellett a korabeli magyar líra legelismertebb képviselője. Babits irodalmunk egyik legműveltebb alkotója, tudását folyamatosan gyarapította, nyelveket tanult, érdekelte az esztétika, a filozófia. Műveiben az esztétikum és etikum összegződik. „a szépség életszükséglet lesz, mihelyt valaki megismerte és megtöltötte vele életét” – írta... Babits katolikus volt, hite, ember- és kultúraszeretete, az (Hírek)

Szerkesztő A
Gárdonyi Géza Emléknap

Gárdonyi Géza a magyar próza mestere, aki feledhetetlen szépségű történelmi regényeivel csodálatos szépségű, de hiteles világba repíti olvasóit. Egyik irodalmi közhöz sem tartozott, különös, magányos ember volt, aki ugyanakkor a közösségért élt. Tanító volt a szó legnemesebb értelmében, szívén viselte az ifjúság sorsát. Néptanítóként féltő-gondoskodó kézzel nyúlt a falusi gyermekekhez, akik felemelése a neve... lők, a felnőttek feladata, kötelessége. (Hírek)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap