Hírek

Szerkesztő A
Czibor Zoltán Emléknap (Aranycsapat)

Czibor Zoltán személyében a magyar labdarúgás történelmének legkiválóbb balszélsőjét ismerhettük meg, aki nem csak mint futballista, hanem mint magyar ember is például szolgálhat az utókor számára. Ars poeticáját életrajzi kötetében így foglalta össze: „Nem magamnak futballoztam, hanem a magyar közönségnek, a magyar népnek. Hogy a mi zászlónk menjen följebb, mint a másiké, tisztelve ugyanakkor a másodikat és a harmadikat is.” (Hírek)

Szerkesztő A
November 3., A Magyar Tudomány Napja, az MTA alapításának napja

A magyar elme mindig is híres volt nagyságáról. Kutatóink, tudósaink eddig is eredményesen járultak hozzá az emberiség tudásának, ismereteinek gyarapításához. Megannyi találmányuk, újításuk szolgálta és szolgálja akár a mai napig is a jövőnket, s táplálja kultúránk megmaradását, felemelkedését.Fejet hajtunk elődeink előtt, akik a magyar tudomány fejlődésében részt vállaltak, ötletességükkel előrelépést hoztak nemzetünknek. (Hírek)

Szerkesztő A
A Japán Kultúra Napja

1852-ben, november 3.-án született a japán császári hatalmat visszaállító Macuhito herceg, a későbbi Meidzsi-császár. (A jelenleg uralkodó Akihito császár dédapja.) Halála után az ő születésnapja, lett Japánban a Kultúra Napja (文化の日, Bunka no hi), amit 1947. óta minden évben megünnepelnek. Ugyanerre a napra esik 1956-ban a II. világháború befejezése után az új japán alkotmány elfogadása is. Mire emlékezhetünk a Japán Kultúra Napján? Felidézhetjük a Szigetország sajátságos kultúráját: világhírű filmjeit (Hírek)

Polszerkesztő2
Elindult az újabb migrációs hullám Európa felé

A görög külügyminisztérium szerint főrészt az ENSZ ügynökségeinek pénzügyi összeomlása okozza az újabb migrációs hullámot. A Libanonban és Jordániában összegyűjtött menekülteket nem tudják tovább eltartani, ezért azok elkezdik elhagyni a táborokat. Ez a helyzet azonban hónapok óta fennáll, nem tudni, hogy a most útnak induló 300 ezer fő miért a tél kezdete előtt indul el. A nemzetközi szervezetek hatalmas összege... ket költöttek el a migránsok Európa körüli táborokba gyűjtésére, ez a pénzügyi támogatás (Hírek)

Szerkesztő A
Szabó Dezső Emléknap

Szabó Dezső a magyar irodalom különleges tehetségű alkotója. Életművének megítélése ellentmondásos és átpolitizált, a vélemények többnyire politikai vagy ideológiai szempontból közelítenek, és kevesebbszer esik szó a szövegek művészi-esztétikai, erkölcsi értékeiről. Szabó Dezső az Eötvös Kollégium magyar-francia szakos hallgatójaként tanult (akkor volt ott egyetemista Szekfű Gyula, Horváth János és Kodály Zoltán is). A Nyugat közölte (Hírek)

Szerkesztő A
HÚSZEZREDIK MŰ a MIL-en!

A MIL-en ma megjelent a húszezredik mű. Csak úgy, egyszerűen, harsonák hangja és zenekari tus nélkül. Bár számunkra ez is olyan dolgos nap, mint a többi, mégis elfog bennünket az ünnepélyesség. "Húszezer mű! Nem sok ez egy ötéves Lapnak?" Más orgánumok ennyi idő alatt kétszer megszűnnek, vagy csüggedten átadják magukat a vegetációnak. Egy bukásra álló napilap viharos értekezletén a főszerkesztő ekképpen vonta le a végső konklúziót: „Márpedig írók és olvasók nélkül nélkül lap nem létezik!” (Hírek)

Szerkesztő A
Albert Flórián Emléknap

„Rendkívül szerény volt, rokonszenves a csapattársak számára is. Tisztelettudó, jó magatartású, jó modorú, intelligens fiatalember volt a magánéletben éppúgy, mint a pályán. Nem rúgott meg ellenfelet. Amellett hihetetlen, bámulatos cselező készsége volt, ami kivételes adottság, olyan, amit nem lehet megmagyarázni. Baróti így könnyen és gyorsan megtalálhatta a nagy hármast, Göröcs, Albert, Tichy személyében. A külföld is fölfigyelt erre a csodálatos mozgástechnikára és gólérzékenységre...” (Szepesi György) (Hírek)

Szerkesztő A
Gárdonyi Géza Emléknap

Gárdonyi Géza a magyar próza mestere, aki feledhetetlen szépségű történelmi regényeivel csodálatos szépségű, de hiteles világba repíti olvasóit. Egyik irodalmi közhöz sem tartozott, különös, magányos ember volt, aki ugyanakkor a közösségért élt. Tanító volt a szó legnemesebb értelmében, szívén viselte az ifjúság sorsát. Néptanítóként féltő-gondoskodó kézzel nyúlt a falusi gyermekekhez, akik felemelése a neve... lők, a felnőttek feladata, kötelessége. (Hírek)

Polszerkesztő2
Az európai jogot nem ismerők jogkövető magatartására hagyatkoznak

Nyomtalanul eltűnt több száz bevándorló Alsó-Szászországban, abból a négyezer főből, akiket egy helyi menekülttáborban szállásoltak el. /.../ A táborban elszállásolt bevándorlók többsége még nem került regisztrálásra, nincs tartózkodási joga az Európai Unió területén, és mivel nem regisztrálták, a hatóságok azzal sincsenek tisztában, hogy kik ők, milyen országból érkeztek, és mik a céljaik Európában. A The Local információi szerint sokan már Németországban élő rokonaiknál rejtőzhettek el, vagy külföldre (Hírek)

Szerkesztő A
Varga Csaba Napok

A ma magyarnak nevezett nyelvet már eleink is beszélték – igaz akkor még nem magyarnak hívták, mert ez egy ősnyelv, - az ősnyelv - az Isten által teremtett nyelv. Gyöknyelv, egy szerves egész. Ebből alakulnak majd ki sorban „szellemi lerombolódással” az európai nyelvek. Ugyanakkor a mi nyelvünk maradandó, időtlen. A szókincsében "nyugatosított" magyar nyelvben mindvégig ott „parázslik” a háttérben a változatlan magyar nyelv, a nép nyelve. (Hírek)

Polszerkesztő2
A Nyugat világméretű önbecsapása

A nagyhatalmi politizálás ostobaságából és a globalizáció kavargásából összeállva új népvándorlás indult az önzésébe lassan belepusztuló, önmaga biológiai reprodukciójára is képtelen Nyugat felé. És a Nyugat meghívta magához az útnak induló milliókat. Ami a migrációval kapcsolatban történt, nem más, mint a Nyugat önünneplése. Akik a müncheni pályaudvaron Willkommen feliratokat magasra emelve, tapssal köszöntötték a vonatról leszálló migránsokat, valójában önmagukat tapsolták meg, saját nagylelkűségüket ünnepelték. (Hírek)

Szerkesztő A
Kazinczy Ferenc Napok

Kazinczy Ferenc író, költő, irodalomszervező, nyelvújító és művészetpártoló, a magyar művelődéstörténet kiemelkedő szereplője. Neve összeforrt a magyar nyelv megújításának nagy eseményével, s így lett a széphalmi mester a műveltség, a kultúra és nyelv iránti elkötelezettség jelképes alakja. A nyelvújítás összetett jelenség volt, melyben Kazinczy valóban nagy érdemeket szerzett. Kazinczy fő küldetése az irodalom stílusának megújítása, a magyar irodalmi nyelv megteremtése volt. (Hírek)

Fedák Anita
Kazinczy emlékszoba nyílt a munkácsi várban

Popovics Béla munkácsi tanár levéltári kutatásai során sikerült megtalálni hol volt a várban az a cella, ahol 1800 augusztusa és 1801 júniusa között raboskodott a császári hatalom ellen lázadni merészelő nagy magyar nyelvújító, Kazinczy Ferenc. Természetszerűen adódott tehát a gondolat, hogy a várhoz kötődő többi magyar történelmi személyiséghez hasonlóan, mint Zrínyi Ilona és II. Rákóczi Ferenc, Kazinczy is kapjon egy méltó emlékszobát. (Hírek)

Szerkesztő A
1956. október 25-e "Véres csütörtök" (Orbán Éva)

A Kossuth téri sortűz ilyen néven ismert '56 történetében, és meghatározó volt a további történésekre. A polgári lakosság békés, fegyvertelen tüntetést szervezett, 25-én a Parlament elé, 10 órára a Kossuth térre a nemzeti követelések érdekében, mivel az a hír kapott szárnyra, hogy Nagy Imre beszélni fog. A 25-i véres csütörtök a legszörnyűbb mészárlások egyike volt a no... vember 4-e előtt lezajló 61 sortűz között. Szemtanúk elmondása alapján ez a következőképp rekonstruálható: Reggel fél 8 tájban a pesti (Hírek)

Szerkesztő A
Lehár Ferenc Emléknap

A XX. századi operett műfajának egyik legnagyobb képviselője Komáromban látta meg a napvilágot. Élete nagy részét Ausztriában töltötte, de magyar nemzete iránti hűségből végig megtartotta magyar állampolgárságát. Szerény fiatalember volt és bár tanult a prágai konzervatóriumban, hegedűsként apja zenekarával végigjárta és végigzenélte a monarchia szinte minden jelentősebb városát mindig alá... zatosan állt a pódiumon. Miután Bécsben telepszik le, és részese lesz a (Hírek)

Szerkesztő A
1956. október 23. a Forradalom és Szabadságharc ünnepe

Az 1956-os forradalom és szabadságharc a huszadik századi magyar történelem egyik legjelentősebb eseménye volt. Magyarország népének elege lett a megalázottságból, a félelemből és kiszolgáltatottságból, az elhurcolásokból, a rögtönítélő népbírósági perekből és felkelt a sztálinista diktatúra, a szovjet megszállás ellen. Az eseménysorozat a budapesti egyetemisták és főiskolások békés, spontán tüntetésével kezdődött. (Hírek)

Polszerkesztő2
A NATO százezresével hordja a bevándorlókat Európába

Görögország ahelyett, hogy megvédené Európa és a schengeni övezet határait az illegális bevándorlóktól, a Földközi-tengeren Görögország felé úton lévő migránsokat összefogja (“kimenti”), és Európa partjaihoz szállítja. Az Európa partjaihoz hordott migránsokat utána szabadon továbbengedik Európába. Mivel Görögország NATO-tagállam, ez a gyakorlat láthatóvá teszi, hogy a NATO nem megakadályozza, hanem épp ellenkezőleg: segíti Európa elárasztását afrikaiakkal és közel-keleti bevándorlókkal. (Hírek)

Szerkesztő A
Arany János Napok

Arany János a magyar költészet egyik legnagyobb alakja, az epika és líra mestere, műfordító, irodalomtudós. A gazdag 19. század kiemelkedő alkotója, Petőfi barátja, Vörösmarty, Jókai kortársa. Nagyszalontán született, Debrecenben tanult, volt vándorszínész, tanító, szerkesztő, a nagykőrösi gimnázium tanára; a Kisfaludy Társaság igazgatója és az Akadémia főtitkára. Különlegesen értékes, lassan bontakozó, de nagy ívű pálya ez, a korszak minden jellegzetességével. (Hírek)

Polszerkesztő2
Horvátország várja, hogy újra “robbanjon a helyzet” a magyar határon

Vesna Pusic horvát külügyminiszter nyilatkozta, hogy készen állnak lezárni az ország határait, ha Németország korlátozza a bevándorlást. Zoran Milanovic miniszterelnök korábban úgy fogalmazott a magyar-szerb, majd a magyar-horvát határra épített határzár kapcsán, hogy ők is “bármikor építenek két hét alatt egy kerítést, de nem akarnak”, mert a kerítés épí... tése “nem európai módszer”, és ezzel “Magyarország elszigeteli magát”. Úgy tűnik, mostanra Horvátország is készen áll arra, hogy “elszigetelje magát”. (Hírek)

Szerkesztő A
Liszt Ferenc Napok

Élete során, egy híján 1000 művet szerzett, ami valójában még ennél is több, hiszen jó néhányszor művek sorozatai szerepelnek egy jegyzékszám alatt. Munkásságának kétharmadát zenei transzmisszió teszi ki, eredeti műveinek száma 350, melyekből többet át is dolgozott. Liszt Ferenc tehetségével, munkásságával örök értékeket teremtett az egyetemes és a magyar zenei kultúrában. Neve fogalommá vált, művei nap mint nap felhang... zanak szerte a világon, dicsősséget szerezve Nemzetünknek és Hazánknak. (Hírek)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap