Hírek

Szerkesztő A
A Magyar Labdarúgás Napja

Az Aranycsapat nemcsak számunkra fogalom, a világ legjobb csapatai között tartják számon. Legyen a példaképünk! Adjon hitet a jövő sikereihez, erősítse bennünk a nemzeti érzést! Buzánszky Jenő szavaival élve: „…érdemes lemondani sok mindenről, s élni az isten adta tehetséggel! Fontos, hogy az élsport, az élsportoló nem önmagáért van, hanem a nemzetért is, egy egész országnak szerezhet örömet, megbecsülést. Ezt kellene a maiak fejébe belegyalulni!” (Hírek)

Polszerkesztő2
Otthonainkba hozták a háborút

A hétköznapokban állandósuló terrorfenyegetés mindeddig nem volt fontos, mert a nyugati társadalom megtehette, hogy félrenéz. A veszély nem közel volt, hanem egy távoli országban. Most egy idegen hatalom akarja ráerőltetni saját akaratát Nyugat-Európára; ne liberális demokrácia legyen Német és Franciaországban, hanem ehelyett a saría törvényei érvényesüljenek. Az Iszlám Állam semmi egyebet nem tesz, mint saját társadalmi-politikai rendsze... rüket akarják ráerőltetni egy idegen kultúrára, akár fegyveres (Hírek)

Szerkesztő A
Ady Endre Napok

Ady Endre a magyar irodalom egyik legnagyobb alakja, a Nyugat kiemelkedő művésze, költészetünk táltos erejű alkotója. „Faltörő kos”-nak nevezte magát, s valóban, szenvedélyesen haladt előre útján, s a nemzet jövőjéért ostorozta nemzetét. Új irányt, új utat tört, új időknek új dalaival jelentkezett, s elmét-lelket megmozgató, szimbólumos lírájával új alapjait rakta le a magyar irodalomnak. Vándor volt Ady Endre, aki a magyarság lel... kében is utazott. És utazott saját lelkében is (Hírek)

Polszerkesztő2
Európa bezárja kapuit KIEMELT HÍR!!!

A magyar-szerb határvonal lezárásakor még a “tolerancia hiányáról”, “nem-európai módszerekről” beszélt a liberális sajtó, mostanra azonban egyértelművé vált, hogy a magyar kormány mindössze élére állt egy olyan változásnak, ami Európában szükségszerűen bekövetkezik. A fokozott biztonsági kockázatok lehetőséget adnak az Európai Unió tagállamai számára, hogy újra saját kezükbe vegyék a határok feletti ellenőrzést, és ez Európában szükségszerűen trenddé válik. (Hírek)

Szerkesztő A
Vörösmarty Mihály Emléknap

Vörösmarty Mihály a magyar irodalom egyik legnagyobb költője, a hazai romantika jelképes alakja, egy nagy nemzedék (Petőfi, Jókai) példaképe, tanítója, segítője. Ő második nemzeti imádságunk – a Himnusz mellett –, a Szózat szerzője. Szózata a hazaszeretet, az „itt élned, halnod kell” gondolat nagy, vallomásos erejű foglalata, cselekvésre hívó, ösztönző szöveg, amely megszólítja, tettekre buzdítja értő és érző ol... vasóját. (Hírek)

Polszerkesztő2
Nevetségessé tette önmagát a Magyar Helsinki Bizottság

A Magyar Helsinki Bizottság keresetlevelet fogalmazott a Fővárosi Törvényszéknek, tíz oldalon taglalva azt a rettenetet, amit a fideszes polgármester, Kocsis Máté az ismeretlen idegenekkel szemben elkövetett, megsértve a személyiségi jogukat, migráns mivoltukban porig alázva őket.Sértésnek minősítették a Kocsis által használt népvándorló kifejezést is, és nyakatekert, öncélú okoskodással bizonygatják a nagy semmit, ... hogy milyen súlyos hátrány érte a minderről mit sem tudó, árkon-bokron túl (Hírek)

Polszerkesztő2
Türelmes ragadozóként várakoznak Európában

2015. január 7-én a Charlie Hebdo szerkesztőségében történtek rámutattak arra, hogy a nyugati világ már nem tudja fenntartani naivitásban élő világ buborékát. Fegyveresek bármikor beronthatnak egy közintézménybe, ott géppuskával civileket gyilkolhatnak. 20 halálos áldozattal járó terrortámadás, aminek láttán mindenki “meglepődött”. Politikusok, a sajtó, civil szervezetek eközben mindenkit óva intettek a gyűlölettől és diszkriminációtól, de eközben hangsúlyozták azt is, hogy a terrorizmus ellen fel kell lépni. (Hírek)

Polszerkesztő2
A britek júniusban szavazhatnak az Európai Unióból kilépésről

David Cameron brit miniszterelnök korábban 2017 végére ígérte a népszavazás kiírását, de az utóbbi hónapok során erőteljesebb retorikát kezdett Brüsszel központosítási törekvései ellen, majd kilátásba helyezte az Európai Unió elhagyását arra az esetre, ha az EU nem hajlandó visszaadni bizonyos jogosultságokat a tagállamoknak. A Times által idézett tisztviselők azt valószínűsítik, hogy amennyiben a decemberi tárgyalások nem hoznak eredményt, már 2016 júniusában sor kerülhet a referendumra. (Hírek)

Polszerkesztő2
Az állam nem véd meg, de a magántulajdon védelme bűncselekmény?

Az állam nem biztosít kellő eszközöket a rendőrség számára ahhoz, hogy a kisebb bűncselekmények ne maradjanak következmény nélkül – de eközben az egyén számára sem engedélyezi, hogy saját magántulajdonát megvédje, ha a rendőrség arra nem képes. Az a jogi környezet ugyanis, ami lehetővé teszi, hogy a bűnözőnek több joga legyen, mint a tisztességes, törvé... nyes módon élő embereknek, a liberális demokrácia sajátossága. (Hírek)

Polszerkesztő2
Katalónia kinyilvánította függetlenségét Spanyolországtól

A független Katalónia létrehozását egy néhány százalékos kisebbség mellett a spanyol kormány ellenzi. Mario Rajoy spanyol miniszterelnök már illegálisnak nyilvánította az elszakadási folyamat megkezdését. 2014-ben a spanyol kormány nem engedélyezte a függetlenségi referendum megtartását. Mivel nem volt más lehetőség a demokratikus döntéshozatalra, Katalónia lakossága számára az elszakadás elsődleges kampányüzenetté vált. (Hírek)

Szerkesztő A
Katona József Emléknap

Katona József drámairodalmunk nagy alakja, nemzeti drámánk, a Bánk bán szerzője. Leginkább ez a műve él a köztudatban, ezzel az alkotással foglalta el helyét a magyar kulturális emlékezetben. Jogásznak tanult: kecskeméti és szegedi iskolái után Pesten bölcsészetet és jogot hallgatott. Kipróbálta magát a színészmesterségben is, bár kevés sikerrel. Itt élte át a viszonzatlan szerelemet Déryné Széppataki Róza, a kor híres színésznője iránt. Közben alkotott, fordított, dramatizált, majd eredeti műveket is írt. (Hírek)

Polszerkesztő2
Fellebbezésnek helye nincs

A törvényszék elsőfokú ítéletében csak megrovásban részesítette Gergényi Péter rendőrfőnököt 2006-os tevékenységéért. Ugyanakkor az emberek már régóta meghozták azt az igazságos ítéletet, amit az igazságszolgáltatás szóval visszaélő bíróság nem volt hajlandó. Mindezek miatt mégsem irigyeljük Gergényit. Ő már sosem mehet úgy nyilvános helyre, hogy ne kísérje az emberek megvetése. Ugyanez a büntetése Gyurcsány Ferencnek is. És ezen az ítéleten már nem változtathat a megértő bíróság. Fellebbezésnek helye nincs. (Hírek)

Szerkesztő A
Erkel Ferenc Emléknap

Himnuszunk megzenésítője, Erkel Ferenc, zeneszerzőként előkelő helyet foglal el a magyar zenetörténetben. Műveit az európai operai köznyelv helyett a nemzeti hagyományok megőrzése, ápolása jellemzi. Nagy érdeme, hogy egyedülálló magyar operastílust teremtett meg, új szint vitt be az operairodalomba. Egyre inkább élt magyaros fordulatokkal, verbunkos-stílusú hangszere... léssel, bokázó ritmusokkal (Sarolta, Dózsa György, Névtelen hősök). A „szabadságharcos” Erkel álmát Kodály folytatta (Hírek)

Szerkesztő A
Tóth Árpád Emléknap

Tóth Árpád költő, szerkesztő, a Nyugat első nemzedékének kiemelkedő alkotója. Magányos lélek volt („magam vagyok a föld kerekén.” – írja Meddő órán című versében), évtizedeken át, szinte egész életében küzdött betegségével és szegénységével, s ez, tüdőbaja és körülményei meghatározták, tematikájában-jellegében egységessé tették életművét. „Az ő költészetét nemcsak utólagosan színezi a tra... gikus végzet. A fiatal halál beivódott életébe, gondolataiba, rímeibe.” – írta róla nagy tisztelője, Babits Mihály. (Hírek)

Polszerkesztő2
A lovasság érkezésével a nagykövetük is felbátorodott

Több ezer amerikai katona, emellett amerikai légierő és páncélos haderő vonult be Magyarországra néhány hét leforgása alatt. Az Egyesült Államok katonai erőt összpontosított Magyarországra, október 28-án pedig az is kiderült, hogy milyen célból. Colleen Bell, az Egyesült Államok budapesti nagykövete mindenféle vádakat és követeléseket fogalmazott meg a magyar kormánnyal szemben. Most, hogy kormánydöntéshez elegendő létszámú idegen fegyverest tudhat maga mögött, felsorolta, hogy mit is akar pontosan. (Hírek)

Szerkesztő A
Nagy Októberi Szocialista Forradalom: minden másképp volt

Nemcsak az Auróra cirkáló ágyúi nem dördültek el 1917-ben, hanem a téli palotát sem ostromolták meg: a legtöbb dolog nem úgy történt, ahogy évtizedeken át tanították. A szovjet történelem azt tanította, hogy békés munkások és katonák kivonultak Petrográd utcáira a bolsevikok vezetésével tüntetve az ideiglenes kormány ellen, amely vérbe fojtotta a tiltakozást. Valójában a frontról szökött és a bolsevikok által felfegyverzett katonák golyószórókkal járták a várost, és számtalan civilet sebesítettek meg. (Hírek)

Szerkesztő A
Az '56-os forradalom bukásának gyásznapja

November 4-e az 1956-os forradalom és szabadságharc véres leverésének napja, az idegen hatalom ellen küzdő magyar nemzet gyásznapja. 1956-ban, ezen a napon, hajnali 4 órakor indult meg a hadüzenet nélküli háború Magyarország ellen, melynek célja a szabadságharc eltiprása, a kormány letartóztatása, az ellenálló honvédség lefegyverzése, letartóztatások, deportálások voltak. A nemzetközi erővonalak tragikussá alakították hazánk sorsát. A két nagyhatalom háttéralkut kötött. (Hírek)

Szerkesztő A
Czibor Zoltán Emléknap (Aranycsapat)

Czibor Zoltán személyében a magyar labdarúgás történelmének legkiválóbb balszélsőjét ismerhettük meg, aki nem csak mint futballista, hanem mint magyar ember is például szolgálhat az utókor számára. Ars poeticáját életrajzi kötetében így foglalta össze: „Nem magamnak futballoztam, hanem a magyar közönségnek, a magyar népnek. Hogy a mi zászlónk menjen följebb, mint a másiké, tisztelve ugyanakkor a másodikat és a harmadikat is.” (Hírek)

Szerkesztő A
November 3., A Magyar Tudomány Napja, az MTA alapításának napja

A magyar elme mindig is híres volt nagyságáról. Kutatóink, tudósaink eddig is eredményesen járultak hozzá az emberiség tudásának, ismereteinek gyarapításához. Megannyi találmányuk, újításuk szolgálta és szolgálja akár a mai napig is a jövőnket, s táplálja kultúránk megmaradását, felemelkedését.Fejet hajtunk elődeink előtt, akik a magyar tudomány fejlődésében részt vállaltak, ötletességükkel előrelépést hoztak nemzetünknek. (Hírek)

Szerkesztő A
A Japán Kultúra Napja

1852-ben, november 3.-án született a japán császári hatalmat visszaállító Macuhito herceg, a későbbi Meidzsi-császár. (A jelenleg uralkodó Akihito császár dédapja.) Halála után az ő születésnapja, lett Japánban a Kultúra Napja (文化の日, Bunka no hi), amit 1947. óta minden évben megünnepelnek. Ugyanerre a napra esik 1956-ban a II. világháború befejezése után az új japán alkotmány elfogadása is. Mire emlékezhetünk a Japán Kultúra Napján? Felidézhetjük a Szigetország sajátságos kultúráját: világhírű filmjeit (Hírek)

Belépés

Hírlevél

Hírlevél

Tartalom átvétel

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap