Hírek

Szerkesztő A
Költészet Napja

József Attila, a magyar líra egyik legnagyobb alkotója születésnapján ünnepeljük a magyar költészet napját. A líra az érzelmek, a hangulatok műneme, s a legnagyobbak minden verse vallomás: a költőről, az emberről, a világról. A költő hangszer – a legérzékenyebbek közül való –, lelke húrjai megpendülnek a teremtett világ minden rezdülésére, a költő hangja a lélek hangja. Út valami rejtetthez, valami nem mindenki számára érzékelhetőhöz. Figyeljünk e hangra, gazdagodhatunk általa – minden időben! (Hírek)

Szerkesztő A
József Attila Napok

József Attila a magyar irodalom egyik legnagyobbja, ott van ő Csokonai, Petőfi, Ady mellett. Világirodalmi rangú költészete a magyar kultúra örök értéke, az egymást követő nemzedékek közös kincse. Tragikusan fiatalon halt meg – akárcsak szellemi társai, Csokonai és Petőfi –, de életműve így is felmérhetetlenül gazdag. Szegény sorból indult, s bár a legnagyobb volt, jelentőségéhez méltó körülmények között sohasem élhetett. Folya... matosan küzdött önmagával, nyughatatlan lélek volt. (Hírek)

Szerkesztő A
Márai Sándor Napok

Márai Sándor a 20. századi irodalom nagy alakja, akit az utóbbi évtizedekben újra felfedezett az olvasóközönség. Kassán született, itt kapta egész életére kiható benyomásait a polgárságról. 1948-ban ment külföldre, ahonnan már nem is tért vissza. Márai költő volt, író és újságíró, de mindenekelőtt polgár: európai műveltségű, kassai élményeit és magyarságát olasz és német tanulmányokkal-tapasztalatokkal, filozófiai, esz... tétikai ismeretekkel felvértező művész. (Hírek)

Szerkesztő A
Húsvét hétfő ünnepe

Húsvéthétfő a magyarok lakta területeken a locsolkodás napja. A szokás eredete ősi időkbe nyúlik vissza. Alapja a víz tisztító és megújító erejében gyökerezik, s modern formában a mai napig megmaradt. Sok helyen még napjainkban is kútvízzel locsolják a lányokat. A víznek mindig is fontos szerepe volt a magyarok életében. A Bukovinában élő magyarok úgy tartották, hogy aki hamarabb merít vizet, az lesz a szerencsés. A moldvai csángó ma... gyaroknál a (Hírek)

Szerkesztő A
Húsvét ünnepe

A húsvét a legrégibb keresztény ünnep. Minden évben Jézus Krisztus halálára és föltámadására emlékeztet. A keresztény korban, mint legfőbb ünnep, a húsvét sokáig az új esztendő kezdetének számított. Naptári szempontból is indokoltan, hiszen a keresztény naptár minden mozgó ünnepe a húsvéthoz igazodik. A 325-ben rendezett nikaiai zsinat döntött úgy, hogy az ünnep minden évben a tavaszpont utáni holdtöltét követő első vasárnapra essék. Legkorábban tehát (Hírek)

Szerkesztő A
A Kiss Dénes Esszé-pályázat díjnyertesei

Kiss Dénes, a MIL lelkes írója utolsó leheletéig küzdött a magyar nyelv és irodalom nemesítéséért, a hazaszeretet és a magyarságtudat erősítéséért. Halála után barátai megalakították a Kiss Dénes Emlékbizottságot, amely az elhunyt emlékére, nevével fémjelezve évente megrendezi a Kiss Dénes Esszé Pályázatot, amelyről több hónapon keresztül Lapunkon is hírt adtunk. A március 15-én zárult pályázat fődíját Major László nyerte, Csak aki hűtlen volt című pályaművével. A második díjat egy 16 éves miskolci gimnazista, (Hírek)

Szerkesztő A
Áprlis 4., Hazánk szovjet leigázásának gyásznapja

2005-től kezdve április 4-e Magyarország Leigázásának Napja. Ismeretes, hogy 1945-ben ezen a napon a kommunista diktatúrát hazánkra zúdító vörös hordák teljesen elözönlötték Magyarországot. Tízezreket gyilkoltak le, százezreket vittek szibériai táborokba, milliókat gyaláztak meg, fosztottak meg minden vagyonuktól, vetettek internáló táborokba, kínoztak meg, gyilkoltak le a magyar kommunisták segítségével. A gyilkosoknak készült emlékművek még a mai napig állnak. (Hírek)

Szerkesztő A
Nagypéntek napja

A kereszténység egyik legszentebb és legfontosabb ünnepe a húsvét, és azon belül a legfontosabb is nagypéntek, ugyanis Jézus keresztre feszítése egy pénteki napon történt. A húsvét jelentősége nagyon nagy, mert ekkor Jézus halálára és feltámadására emlékezünk, ami megváltoztatta az egész emberiség történelmét. Nagypéntek az akkor történtek miatt a gyász napja, amikor is önmagunkba fordulunk és csendben emlékezünk a múltra. (Hírek)

Szerkesztő A
Tormay Cécile Napok

Tormay Cécile a 20. századi irodalom jelentős alkotója, aki nőként a magyar művelődés meghatározó alakja tudott lenni egy vészterhes korban. Megítélése ma ellentmondásos és átpolitizált. Műveit 1945 után betiltották, munkásságát napjainkban fedezik fel és értékelik újra. A maga korában a legnépszerűbb írók közé tartozott, művei több nyelven megjelentek, nemzetközileg elismert volt, 1936-ban és 1937-ben Nobel-díjra is felterjesztették. (Hírek)

Szerkesztő A
Az ARANY SAS DÍJ Történelmi Novellapályázat 2015. eredményhirdetése

Megszületett az Arany Sas Díj Történelmi Novellapályázatának díjazása. Köszönjük minden kedves pályázónk türelmét! A háromfordulós zsűri döntése alapján három számozott, egy regionális és négy különdíj került kiadásra. A nagyszámú színvonalas pályamű és a díjazás megnyugvással töltötte el a Magyar Irodalmi Lap szerkesztőségét. Úgy tapasztalta, hogy a Lap által hirdetett Arany Sas Díj történelmi novellapályázat betöltötte küldetését. A díjazottaknak szívből gratulálunk! (Hírek)

Szerkesztő A
Arany Sas Hírek: A zsűri második fordulója

Kedves Pályázók! Tegnapi értesítésünkben megírtuk a Lapunk által meghirdetett Arany Sas Díj Történelmi Novellapályázat díjazásának állását. Ez szerint csak a Regionális Díj nyertese dőlt el -a zsűri egybehangzó pontozásával. Értesítésünk óta a zsűritagok újabb fordulót tartottak, s pontozással eldöntötték, hogy az eddig holtversenyben lévő legjobb három pályamű közül melyik kapja az I., II., illetve III. helyezést. Nem (Hírek)

Szerkesztő A
Arany Sas Hírek: A zsűri rövidesen eldönti kik kapnak díjat

Kedves Pályázók! Ez évben is sokan küldték be pályaművüket a Lapunk által meghirdetett Arany Sas Díj Történelmi Novellapályázatra. Érdeklődésüket, fáradságukat köszönjük! A pályázási feltételeknek megfelelő pályaműveket szerkesztőségünk továbbította a külön-külön értékelő zsűritagoknak. A zsűritagoktól ma kaptuk kézhez a pontozási táblázatokat, ame... lyek összesítésekor kiderült, hogy - Az I., II., III. díj kiadásra (Hírek)

Szerkesztő A
Kosztolányi Dezső Emléknap

Kosztolányi Dezső a magyar irodalom egyik legnagyobb alkotója, író, költő, újságíró. Felejthetetlen versekkel ajándékozta meg az utókort; gondoljunk csak a szépség, tisztaság, műveltség eszményét megvalló Marcus Aureliusra, az ember csodálatos himnuszára, a Halotti beszédre vagy a költő megrendítő, magasztos és misztikus élményét rögzítő Hajnali részegségre! Regényeiben gyakran végzetes konfliktusokat, emberi válságot ábrázol, lélektani kérdéseket boncolgatva. (Hírek)

Szerkesztő A
Mindszenty József Emléknap

,,Aki ad, Jézusért tegye, aki kap, az Urat dicsérje!” Mindszenty József bíboros esztergomi hercegprímástól származik az idézet. Egy olyan szent embertől, aki egész életében csak adott és segített, Isten igéjét hirdette a háborúban meggyötört csüggedő embereknek, kiállt a katolikus egyház jogaiért, az emberekért, a magyarságért. Tiltások ellenére is százezrek gyűltek össze a búcsúhelyeken, hogy hallják prédikációit, hogy hitben, erkölcsiségben, lelkiségben erősödjenek. Iskolákat alapított, templomokat, (Hírek)

Polszerkesztő2
Szantiágó

Megszületett a kis Szantiágó! Írta egy megyei napilap a napokban. Hurrá! Isten hozta! De nem ám Chilében született, a dél-amerikai fővárosban, hanem itt, Közép-Európa szívében, Magyarországon… Vajon mi vihette rá a szülőket, hogy a régi magyar nevek (János, István, László), nemzeti hőseink (Attila, Csaba, Árpád), az ősrégi, manapság újra felkapott Nimród, Hunor, Magor, Koppány név helyett egy déli, latinos nevet válasszanak? Csak nem valami sorozathős, fut... ballsztár vagy meseszereplő ihlette a szülőket? (Hírek)

Polszerkesztő2
Izland mégsem csatlakozik az Európai Unióhoz

G. B. Sveinsson izlandi külügyminiszter március 12-én értesítette az Európai Bizottságot arról, hogy Izland mégsem csatlakozik az Európai Unióhoz, és visszavonják a csatlakozási kérelmet. S. D. Gunnlaugsson kormányfő szerint az EU-tagság többé nem képezi politikai vita tárgyát, arról egyértelmű és végleges döntés született. A Reykjavik Grapevine magazinban közölt interjúból az is kiderül, mi vezetett ehhez a döntéshez: az EU-ban zajló átalakulások vezettek oda, hogy a kormány mégis visszavonja a tagsági kérelmet. (Hírek)

Polszerkesztő2
Elsősorban a baloldalnak jelent pofont a kétharmad "felszámolása"

Elvesztette a kormánypárt 2/3-os többségét a parlamentben, miután egy látványosan lagymatag kampányt követően függetlennek nevezett baloldali jelölt nyerte a veszprémi időközi választást. A győzelmi mámorban úszó baloldalnak nem tűnt fel, hogy a Fidesz nem tett erőfeszítéseket a mandátum megszerzésére. Korábban láthattunk már erőteljes Fidesz pro... pagandát, egy időközi választás megnyerésére - ez alatt nem plakáttengert és nyilatkozatháborút kell érteni, hanem a rivális jelöltek "önként" visszalépését. (Hírek)

Polszerkesztő2
Románia démonizálja a magyarságot, eljött a cselekvés ideje

A román hírszerzés leendő vezetője egy blogbejegyzésben kijelentette, hogy Magyarország szövetkezett az oroszokkal, és ez nagy veszélyt jelent, emiatt Romániának meg kell védenie a demokratikus értékeket. Eduard Hellvig szerint Magyarország veszélyt jelent az Európai Unióra, és a magyarországi miniszterelnöknek mindenféle előítéletei vannak a liberális demokráciával szemben, de ezzel Romániának keményen szembe kell helyezkednie, vállalnia kell a konfliktust. (Hírek)

Polszerkesztő2
Diktatúrába fordul az Európai Unió: Juncker európai hadsereget akar

Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke felhívást tett egy európai hadsereg megalapítására. "Egy ilyen hadsereg segítene létrehozni a közös külpolitikát és közös biztonságpolitikát" - idézi a Welt am Sonntag. Juncker szerint a legjobb módja annak, hogy az Európai Unió tagállamai a Brüsszel által előírt külpolitikát folytassák, az a tagállamok terrorizálása egy közös európai hadsereggel, a tagállamok katonai ellenőrzés alatt tartása. (Hírek)

Szerkesztő A
Kik félnek Petőfi csontjaitól?

- Petőfi koponyáján épen maradt egy hajszálakat tartalmazó bőrdarab, ami az expedíciónál eltűnt. Valaki ellopta. - A Petőfi-bizottság napokban tartott értekezletén a sírfeltárást vezető dr. Szabó Géza régész bevallotta, hogy az MTA elnökének megbízásából vett részt az expedícióban (Morvai pénzén!). Társai ezt csak most, Ez 23 csak év elteltével tudhatták meg! - A régész kitérő választ adott a kérdésre, hova kerültek a Petőfi (Hírek)

Belépés

Hírlevél

Hírlevél

Tartalom átvétel

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap