Hírek

Sajcz Bandi
1951. március 7-én született Budapesten Turcsány Péter, író, műfordító, szerkesztő, kiadóvezető.

Turcsány Péter 1951. március 7-én született Budapesten. Író, műfordító, szerkesztő, kiadóvezető, EU-pályázati szakértő. Hat gyermek apja. Három unokája van. Nős. Felesége Szutor Ágnes, a Kráter Műhely Egyesület gazdasági vezetője, szinkrontolmács, népdalénekes. Verseit már gimnazista korától közlik az országos fórumok. 18 esztendős korában, 1969 márciusában, a cseh Jan Palach halálhírére Csehországi változásokra címmel tragikus súlyú képverset ír, s tudatos lázadóként abbahagyja tanulmányait. (Hírek)

Szerkesztő A
SZAVAZÁS MAGYARFÓBIA ELLEN!

Felháborodott magyar tollforgatók aláírást gyűjtenek Parászka Boróka újságíró ellen, aki észrevételük szerint az erdélyi és egyetemes magyarságnak ártó, felforgató tevékenységet végez. A Marosvásárhelyi Rádió magyar szerkesztőségének 18 főállású tagja közül tizenöten kérték Parászka Boróka menesztését. A hallgatók felháborodására, kolléganőjük szakmai-etikai vétségeire és minősíthetetlen magaviseletére hivatkoztak. (A részletekért és a trágár idézetekért kattints ide (Hírek)

Rozványi Dávid
Kodály Zoltán Emléknap

Vannak művészek, akiknek külső és belső világa nincs összhangban: művészetük attól válik naggyá, hogy életútjuk, lelkük sötét sebeit tagadják meg, vagy emelik egyetemes szintre - de Kodály nem tartozott közéjük. Kodály szememben a Harmónia nagymestere. Művészete egységbe forrasztja a látszólag ellentétes végleteket: egyszerre egyszerű és összetett, nemzeti és liberális, könnyen befogadható és mély, magyar és egyetemes, világi és szakrális. (Hírek)

Szerkesztő A
Arany Sas Hírek: Március 5. a pályázat beadási határideje

Kedves Pályázók! Az idei Arany Sas Díj Novellapályázatra máris sok pályamű érkezett. Örömünkre az eddig beérkezett pályaművek között nem akadnak az előírt terjedelmet túllépők, és senki nem próbálkozott a műve beszerkesztését szerkesztőségünkre hárítani. Egyetlen művet találtunk, amelyet írója a tavalyi pályázatunkra is beadott, s bár díjat nem kapott, leközöltük azt. Így kiesett a jelenlegi pályázásból. Pályaműveket előírás szerint március 5-én éjfélig lehet beadni. Az addig (Hírek)

Polszerkesztő2
Szakértő: a bevándorlás miatt meg fog szűnni az Európai Unió

Az Európai Unió mai formájában meg fog szűnni, mert szerkezetéből adódóan eleve bele volt kódolva a sikertelenség. A különböző kultúrájú, történelmi hátterű és saját érdekeik mentén gondolkozó országok szövetsége esetében csak az volt kérdés, melyik nagyobb válsághelyzet okozza majd a széthullást, és úgy tűnik, a migrációs válság lesz a végső teher, amivel az EU már nem tud megbirkózni. Így összegezte Mark Fleming-Williams, a Stratfor elemzője a jelenleg is fokozódó válsághelyzet következményeit. (Hírek)

Szerkesztő A
Hidegkúti Nándor Emléknap (Aranycsapat)

Hidegkuti Nándor korának legnagyobb játékosai közé tartozott. Technikailag mindent tudott a labdával, taktikailag tökéletesen képzett, jól cselező és fejelő labdarúgó volt. Távoli lövései erősek és pontosak voltak, nemegyszer szerzett gólt messziről. Így nemcsak korával vívott ki magának tiszteletet a pályán. Az öntörvényű zsenik közé, Bozsik és Zakariás elé kellett egy olyan egyéniség, mint ő, aki a támadások kialakításában, támogatásában és befejezésében is jeleskedik. Ezáltal lett csodacsapatunk karmestere. (Hírek)

Szerkesztő A
Arany János Napok

Arany János a magyar költészet egyik legnagyobb alakja, az epika és líra mestere, műfordító, irodalomtudós. A gazdag 19. század kiemelkedő alkotója, Petőfi barátja, Vörösmarty, Jókai kortársa. Nagyszalontán született, Debrecenben tanult, volt vándorszínész, tanító, szerkesztő, a nagykőrösi gimnázium tanára; a Kisfaludy Társaság igazgatója és az Akadémia főtitkára. Különlegesen értékes, lassan bontakozó, de nagy ívű pálya ez, a korszak minden jellegzetességével. (Hírek)

Patócs Júlia
…dalnok fiát a hű magyar Szalonta haló porában sem feledé”

Bármelyik irányból közeledik valaki Nagyszalontára, a Csonkatorony már messziről köszönti. A település legöregebb épülete a templomtornyok között kémleli a látóhatárt. Egykor őrtoronyként szolgált, majd hosszú éveken át csonkán, üresen állt. Arany János, a város nagy szülötte még a tetőszerkezet nélküli, denevérek és baglyok lakta elhagyott épületet ismerte, s ezt örökítette meg rajzán Petőfi Sándor is, amikor barátjánál (Hírek)

Patócs Júlia
Arany levele szomszédjához

Nagykőrös, márc. 28.1852. Kedves Szomszéd úr! Furcsa szomszédság ez a mienk, 20 mérföldnyire egymástól! No de sebaj, azért a szomszédi jó érzet nem változott. A kérdéses számadásról egyebet nem tudok, mint azt, hogy az a forradalom alatt akkori főszolgabíró Sughó József úrnak volt kiadva (a megyei közgyűléstől) megvizsgálás végett: Súghó úr 1849-ben ha jól emlékszem január vagy február hóban köz... lötte is a várossal hogy észrevételeit (Hírek)

Patócs Júlia
Arany János kézirata: Közönséges tanítás

Közönséges Tanítás - Sz.Leczke.Préd.I:14 - Láttam minden dolgokat, melyek lesznek a nap alatt, hogy mindezek hiábavalóságok és a lélek gyötrelmei. Nincsen a teremtett Igék között is egy is, mely a változásnak …törvénye alól fel volna szabadítva és mégis az emberi szív oly veszendő dolgokba helyezi bizalmát, melyek hiábavalóságok és a lélek gyötrelmei. Nagyon balra magyarázná valaki a Bölcs elol... vasott szavainak értelmét, (Hírek)

Szerkesztő A
Apor Vilmos Emléknap

Amikor 1992-ben a budai Lékai János teret Apor Miklós térnek nevezték el, több budapesti a teret inkább Csörsz utcai villamosmegállóként nevezte, mint másként. Az emberek többsége se a szélsőbaloldali tüdőbeteg és elvetélt merénylő Lékairól nem tudott semmit, de sajnos Boldog Apor Vilmos püspökről sem sokat. Apor Vilmost a Rákosi- és Kádár-rendszer feledtetni kívánta, oly’ sok, a nemzetért sokat tevő, életét is feláldozó jobboldalival együtt. (Hírek)

Polszerkesztő2
A németek nem bíznak a sajtóban a liberális médiacenzúra miatt

Wolfgang Herles a német ZDF televízió volt igazgatója egy interjú során tényként számolt be arról, ami a még megmaradt maroknyi, bármennyire is komolyan vehető újságíró rémálma: a szakma egésze hiteltelenné vált, és az emberek már arra is automatikusan hazugságként tekintenek, ami esetleg tényleg igaz. Ez a hatalom által működtetett médiacenzúra következménye, ami megakadályozza, hogy az uralkodó ideológia számára kínos információk nagy nyilvánosságot kapjanak. (Hírek)

Polszerkesztő2
Népszavazással dönthetünk az Európai Egyesült Államok elutasításáról

Orbán Viktor szerint az emberek hozzájárulása nélkül bevezetni a betelepítési kvótát nem más, mint visszaélés a hatalommal. Alapvető kérdés, hogy dönthet-e a magyar emberek helyett bárki más arról, hogy “mi magyarok kikkel éljünk, kikkel ne éljünk együtt. A kormányfő utalt arra is, hogy amennyiben a magyar országgyűlés döntéseit anti-demokratikus módon felülbírálja az Európai Unió, esetleg Magyarország kormánya is kénytelen lesz újra megkérdezni az embereket arról, akarják-e még az uniós tagságot. (Hírek)

Polszerkesztő2
A bevándorlás visszájára fordítja az európai integrációt

Maxime Tandonnet francia politikai elemző a Le Figaro napilapban kifejti, hogy az EU eredetileg két alapelvre épült: a közös fizetőeszközre, és a schengeni övezetben a mozgás szabadságára. A migráció miatt az egyik alappillér, a schengeni övezet már halott. A tagállamok lezárják az övezet belső határait, ami az európai integráció egy tartóoszlopának ledőlését jelenti. Nyugat-Európában a végletekig fokozódnak a társa... dalmi feszültségek, és Európa politikai térképének egészét átrendezi a migrációs válság. (Hírek)

Szerkesztő A
FELHÍVÁS szatirikus írásra!

Lapunk sorozatot indít a józan észnek ellentmondó történések szatirikus bemutatására, kommentálására! JOG(ar) a JOG(ászok) kezében: Börtönbe az áldozattal! Ez a mottója első témánknak, amelyhez várjuk írásodat! Bármilyen címmel küldheted, de kérjük, a cím végére írd oda JOG(ar), hogy tudjuk, miről van szó. Nem feltétel, hogy az írásod az alábbi két esetről szóljon. A mottót szem előtt tartva több tucat hasonló történet között válogathatsz, de írhatsz fikciót is. Minden kulturált hangvételű szatírát leközlünk. (Hírek)

Polszerkesztő2
Kizárnák az Európai Unióból a jobboldali kormányokat

Francois Hollande francia elnök a France Inter rádiónak adott interjú során kijelentette, hogy szerinte büntetni kellene azokat az országokat, ahol a radikális jobboldal kormány-közelbe jut vagy országgyűlési választást nyer. Elmondása szerint “Európa ilyen irányú fejlődését büntetni kell, esetükben fontolóra kell venni az Európai Unióból kizárást is.” – majd kifejtette, hogy az Európai Uniónak minden szükséges jogi eszköz ren... delkezésre áll ahhoz, hogy kizárjon egy tagállamot. (Hírek)

Szerkesztő A
Jászai Mari Emléknap

Jászai Mari egyike a magyar színjátszás legnagyobb alakjainak. Fiatalkorában még végigjárta a vándorszínészet nehéz és rögös útját, mint az előző színésznemzedékek, saját tapasztatai alapján ismerhette tehát meg, hogy mekkora fejlődést tett meg a korábban lenézett művészpálya az előző fél évszázadban. 1872-ben lett a Nemzeti Színház tagja, Jókainé Laborfalvi Róza helyére került és nagyjából az ő szerep... körét vehette át. A nagy ... (Hírek)

Szerkesztő A
Berzsenyi Dániel Emléknap

Ha a költészet a morális világrend, az isteni gondviselés és a hazafiság erényeinek a hirdetését jelenti, akkor a magyar költészet legnagyobb alakja bizonyosan Berzsenyi Dániel. Berzsenyi alakja már a maga idejében is talányos volt, az ember és a költő szándékai és indítékai nem haladtak párhuzamosan, sőt némelykor konfliktust érezhetett írásai és környezete között, amelyekre hosszas elhallgatásokkal válaszolt. Berzsenyi Dániel (Hírek)

Szerkesztő A
Fazekas Mihály Emléknap

Debrecen a XVIII. század második felében hagyományos paraszt-polgár település volt, „cívis város”, az óvatos gazdagodás, a helyben maradás és a megszerzett városi jogok megőrzésének városa. Ugyanakkor Debrecenben látott napvilágot több olyan alkotó, és kapott hangot több olyan eszme, amely már mind a közeledő változások, az új, polgári eszmevilág közeledtét jelezte. Csokonai volt a felvilágoso... dásnak, a magyar rokokónak kétségkívül legnagyobb alakja, körülötte azonban olyan nevek bukkannak fel, (Hírek)

Szerkesztő A
Márai Sándor Napok

Márai Sándor a 20. századi irodalom nagy alakja, akit az utóbbi évtizedekben újra felfedezett az olvasóközönség. Kassán született, itt kapta egész életére kiható benyomásait a polgárságról. 1948-ban ment külföldre, ahonnan már nem is tért vissza. Márai költő volt, író és újságíró, de mindenekelőtt polgár: európai műveltségű, kassai élményeit és magyarságát olasz és német tanulmányokkal-tapasztalatokkal, filozófiai, esz... tétikai ismeretekkel felvértező művész. (Hírek)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap