Hírek

Polszerkesztő2
Tárt ajtókkal várják a terroristákat Soros György pártkatonái

Terrorfenyegetést jelent-e, ha egy idegen ország titkosszolgálatai másfél millió, személyazonosító okmányokkal nem rendelkező személyt zúdítanak Európára? Az Index újságírója és a DK politikusai szerint nem. Hazánk titkosszolgálatainak azonban vizsgálnia kell, hogy milyen biztonsági kockázatok rejt az ellenőrizhetetlen személyazonosságú egyén hazánkon átutazásában. A migránsok egy része kapcso... latba sem kerül a hatóságokkal, így jóval többen is beléphettek az ország területére, mint amennyit összeszámoltak. (Hírek)

Polszerkesztő2
Milanovic az Indexen sértegeti Magyarországot

Zorán Milanovic horvát miniszterelnök kifogásolta, hogy Orbán Viktor több évtizedes politikai pályafutása során “aktív kommunista, majd liberális volt, mindenből egy kicsit”. Ugyanakkor, a horvát kormányfő eszmeisége itt a jelenben “mindenből egy kicsit”; egy kicsit Soros György, egy kicsit a választási győzelemhez szükséges populizmus. Milanovic saját magát szociáldemokratának vallja, de eközben a társadalom jobbra tolódá... sát meglovagolva, a horvát lakosság idegenellenességére építve folytat választási (Hírek)

Polszerkesztő2
Perbe fogják Angela Merkelt: embercsempészet miatt

Alexander Gauland az Alternatíva Németországnak párt honlapján megjelenő közleményben kijelentette; elfogadhatatlannak tartják Angela Merkel azon döntését, hogy engedélyezte újabb több ezer migráns Magyarországról Németországba érkezését. A pártvezetés kijelentette, hogy a kancellár ezzel súlyos mulasztást követ el, és az általa hozott politikai döntések embercsempészetnek minősülnek. A párt alelnöke, Frauke Petry kijelentette, hogy Németország kapacitása végéhez ért, több migránst nem tudnak befogadni... (Hírek)

Szerkesztő A
Báró Kemény János Emléknap

Báró Kemény János a művelődés embere volt, s a szellem nevében munkálkodott, mindenkit keblére ölelve, társadalmi rangtól és nemzeti hovatartozástól függetlenül. A magyar irodalmi közbeszédben keveset emlegetik őt, pedig élete annak gyönyörű példája, hogy – a hajlamainak és tehetségének megfelelő területen – mennyit tehet-segíthet az, akinek a gazdagság, a vagyon megadatott. Ez azonban kevés lett volna, ami a legfontosabb: báró Kemény János a magyar kultúra jóságos szívű szerelmese volt. (Hírek)

Polszerkesztő2
Mire számítsunk? Felbecsülhetetlen értékű ősi hagyatékot tüntettek el a forradalom idején

A két forradalom során az ország kifosztása zajlott le, és olyan történelmi emlékek is eltűnhettek, melyeket a legális régészeti feltárások során még meg sem találtak. Az archeológus szerint a Kairói Múzeumból elhordott tárgyaknak egy részét bűnözői csoportok felszámolása során vissza tudták szerezni, de az ellopott értékek jelentős része még mindig hiányzik, és fel... tételezhető, hogy az elkövetők külföldre csempészték. (Hírek)

Polszerkesztő2
A horvátokon keresztül akarnák lemondatni a magyar külügyminisztert

Magyarország és Horvátország közt az utóbbi hetek során a korábbinál intenzívebb diplomáciai konfliktus vette kezdetét, ami a horvát határon épülő kerítés miatt a magyar külügyminiszter és horvát politikusok közti ellentétként jelent meg a sajtóban. A horvát sajtóorgánumok azonban nem a kerítésépítés miatt támadják Szijjártó Péter személyét, hanem amiatt, mert arra külföldi titkosszolgálatoktól jelzést kaptak. A horvát lapokban Szijjártó háta mögött "vörös nap" szimbólum kapott helyet... (Hírek)

Szerkesztő A
Tormay Cécile Napok

Tormay Cécile a 20. századi irodalom jelentős alkotója, aki nőként a magyar művelődés meghatározó alakja tudott lenni egy vészterhes korban. Megítélése ma ellentmondásos és átpolitizált. Műveit 1945 után betiltották, munkásságát napjainkban fedezik fel és értékelik újra. A maga korában a legnépszerűbb írók közé tartozott, művei több nyelven megjelentek, nemzetközileg elismert volt, 1936-ban és 1937-ben Nobel-díjra is felterjesztették. Mun... kásságának megítélése az (Hírek)

Polszerkesztő2
A válsághelyzet előhozta Gyurcsány Ferenc “fékezett habzású rivalizálását”

A Magyar Narancs hetilap szeptember 10-i száma egy szögesdrótból font bajusszal ábrázolta Orbán Viktort, és ezzel sikeresen használta fel a hazai sajtó teljes spektrumát arra, hogy ingyen reklámfelülethez jutással ellensúlyozza az előfizetők megfogyatkozását. A Demokratikus Koalíció nyilatkozatai rámutatnak arra, hogy nem csak a Magyar Narancsnak van szük... sége több előfizetőre, de a Gyurcsány-párt intenzív harcban áll más ellenzéki csoportokkal a magyarországi zsidók szavazatainak megszerzéséért. (Hírek)

Szerkesztő A
Az Aradi Vértanúk Emléknapja

Engem, ki nem borulhatok le a magyar Golgota porába, engem október 6.-a térdeimre borulva fog hontalanságom remete lakában látni, amint az engem kitagadott Haza felé nyújtva agg karjaimat a hála hő érzelmével áldom a vértanúk szent emlékét hűségükért a Haza iránt, 's a magasztos példáért, melyet az utódoknak adtanak; 's buzgó imával kérem a magyarok Istenét hogy tegye diadalmassá a velőkig ható szózatot, mely Hungária ajkairól a magyar nem... zethez zeng. Úgy legyen. Amen! (Kossuth Lajos) (Hírek)

Polszerkesztő2
Felháborodtak a menekültek, hogy "a fehér ember ételét" kell fogyasztaniuk Németországban

Németországba szeptember eleje óta 270 ezernél is több menedékkérő érkezhetett, vagyis jóval több, mint tavaly egész évben. A legújabb becslések szerint idén ez a szám akár az 1 milliót is elérheti. A kapun belül egyre több az elégedetlenkedő. Főleg az ételre panaszkodnak. A bevándorlók szerint az ügyintézés is lassú Németországban. Ezért a hivataloknál is folya... matosan tüntetnek. Rendszeresen kövekkel dobálják meg a biztonságiakat vagy megrohamozzák a kordonokat. (Hírek)

Szerkesztő A
Jászai Mari Emléknap

Jászai Mari egyike a magyar színjátszás legnagyobb alakjainak. Fiatalkorában még végigjárta a vándorszínészet nehéz és rögös útját, mint az előző színésznemzedékek, saját tapasztatai alapján ismerhette tehát meg, hogy mekkora fejlődést tett meg a korábban lenézett művészpálya az előző fél évszázadban. 1872-ben lett a Nemzeti Színház tagja, Jókainé Laborfalvi Róza helyére került és nagyjából az ő szerep... körét vehette át. A nagy ... (Hírek)

Szerkesztő A
Szabó Lőrinc Emléknap

Szabó Lőrinc a 20. század, e nehéz, ellentmondásokkal teli kor nagy költője, maga is ellentmondásokkal, kérdésekkel és kétségekkel teli alkotója. Alapmagatartása a létezésre való rákérdezés, a bizonytalanság, a kételkedés volt. Az irodalomtudomány a T. S. Eliot, Gottfried Benn nagyságok közé sorolja, világirodalmi rangját igazolva ezzel. „Legyen a költő hasznos akarat” – vallotta, s e gondolat is azt su... gallja, hogy a világ megértésének akarása gyümölcsöt hoz. (Hírek)

Szerkesztő A
Mikes Kelemen Emléknap

Mikes Kelemen legismertebb műve a Törökországi levelek: a képzelt levelek a rodostói száműzetésből, II. Rákóczi Ferenc törökországi életéről, a hazaszeretetről. Emellett Mikes nagyon sokat fordított, mintegy hétezer oldalnyi szöveget (kéziratosan számolva, sok műfajban) ültetett át magyarra. Mikes példát mutat ma is mindenkinek arra, hogy miként lehet szeretni s szolgálni a magyarságot, a hazát i... degen földön, idegen földről is. Mikes Kelemen Zágonban született, (Hírek)

Petrusák János
Turcsány Péter, aki Wass Albertről beszélt...

Amikor a Magyar Irodalmi Lap szerkesztői közölték a szomorú hírt, miszerint Turcsány Péter elhalálozott, feltették a következő kérdést (amelyet valószínűleg több írótársnak is), hogy személyesen találkozott-e Turcsány Péterrel, illetőleg ha találkozott, hogyan emlékezik rá. Jómagam Turcsány Péter íróval, szerkesztővel, a Wass Albert művek lelkes és avatott kiadójával csupán egyszer találkoztam. De szinte nomen est omen, már a név is kötelez – vagy inkább a hely szelleme – hogy Lakitelken, a Népfőiskolán. (Hírek)

Szerkesztő A
Gyorshír: Elhunyt Turcsány Péter

Most kaptuk a szomorú hírt, hogy néhány perce elhunyt Turcsány Péter író, költő, könyvkiadó, a Wass Albert könyvek kiadója, a MIL alapítása óta a Lap fáradhatatlan írója. Turcsány Péter hosszú utat járt be, nem csak alkotóként. Az úgynevezett rendszerváltás után nagy áldozatot és kockázatot vállalt a „hallgatólagos feketelistán” lévő Wass Albert művek kiadásával. Szinte megszállottja lett az elhallgatott emigráns író munkássága és eszmeisége kutatásának, bemutatásának. Több mint évtizedig folyamatosan adta ki (Hírek)

Szerkesztő A
Gróf Széchenyi István Emléknap

Életét, személyét a Hídember c. film jeleníti meg Eperjes Károly nagy hitelességű alakításában. Naplója értelmiségünk évtizedek óta igényes alapolvasmánya.A magyar társadalomnak és a kulturális életnek ezek az egymástól látszólag független „tünetei” azonban mind egy irányba mutatnak: Széchenyi személye, emléke és kisugárzása él és eleven. A felelősség, amellyel nemzete sorsát szemlélte, féltette - úgy tűnik -, másfél évszázad múltán is sugároz erőt, energiát, megszívlelni való tartalmat az utókornak. (Hírek)

Szerkesztő A
A Magyar Dráma Napja

1984 óta szeptember 21-én ünnepeljük a magyar dráma napját, Madách Imre Az ember tragédiája című művének 130 évvel ezelőtti, 1883. szeptember 21-i ősbemutatójára emlékezve. A magyar nyelv napja célja az, hogy felhívjuk a figyelmet a magyar drámairodalomra, az elfeledett vagy kevéssé emlegetett művekre is; hogy Madách műve mellett gondoljunk Katona József Bánk bánjára, Illyés Gyula és Németh László drámáira, s hogy tudatosítsuk: a magyar irodalom drámákban is gazdag. (Hírek)

Szerkesztő A
Arany Sas díjas horgosi lány tudósítása

Néhány napja amikor az Európába betörő barbár horda Horgos felől a magyar határt ostromolta, élő adás alapján percről percre írtunk híreinket. Ám a kamerák nem mutattak mindent, a nemzetközi és hazai liberális média pedig a valóság ismertetése helyett annak elkendőzésén mesterkedett. Olvasóink valós híreket kívántak első kézből. Ekkor jutott eszébe valakinek Anikó. Felkérő levelünkre rög... tön válaszolt, vállalta a tudósítást. Írását az alábbiakban közöljük, s vele együtt közreadjuk a fiatal író díjnyertes (Hírek)

Polszerkesztő2
Meg fogjuk találni a módját, hogy megvédjük az ősi értékeket

Magyarország csapdahelyzetben van. Nyilvánvalóan nem tudunk több millió menekültet befogadni és ellátni. A társadalom többsége is ellenzi a menekültek befogadását, emiatt a tömeges bevándorlás a társadalmi feszültségek importálását jelenti hazánk számára. Ugyanakkor, nem hagyható figyelmen kívül a tény, hogy van egy ilyen irányú törekvés: Magyarországot ellenségképpé tenni, feszültséget szítani a szomszédos országokkal. (Hírek)

Szerkesztő A
Szent háború Európa ellen! Ezért üres a 3 milliós tábor Szaúd-Arábiában!

Szaúd-Arábiában, Mekkától mindössze 8 km-re található ez a hatalmas tábor. Egyetlen menekültet sem engednek be, holott 3 millió ember elszállásolására alkalmas. Mindegyik sátor tűzálló, és még légkondicionálóval felszereltek is vannak. A hijra hóditó missziót jelent, melynek során a muszlimok új területeket kebeleznek be, mint ahogy azt Mohamed próféta és követői tették 622-ben, amikor megostromolták Medinát, és aho... gyan azóta 56 ország muszlimmá vált. Most Európa (az Európai Unió) bárki számára (Hírek)

Belépés

Hírlevél

Hírlevél

Tartalom átvétel

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap