Hírek

Szerkesztő A
Karády Katalin Napok

Azt hiszem, alig van olyan magyar férfi, és mivel Karády Katalin filmjeit a határainkon túl is vetítették-vetítik, tehát ritka az olyan férfi, akinek fülében Karádyról szólva ne hangzana fel máris az ő jellegzetes búgó, kissé rekedtes hangja. És a hang mellett az arc meg alak is szerintem felidéződik: egy magas, az ő korában nagyon magasnak számító hölgy, széles, kissé szögletes vállakkal, arca elgondolkodó-elmé... lázó, szeme kifejező. Karády Katalin, akárhogy is vesszük, egy jelenség. (Hírek)

Erdély-szerkesztő
Marosvásárhelyen győzött az igazság: szabadon loboghat a székely zászló!

közlemény: 2016. február 2., / Marosvásárhelyen győzött az igazság: szabadon loboghat a székely zászló! / Az elmúlt időszakban a közösségünket ért jogsérelmek egyike volt a nemzeti jelképeinket gyalázó román kisebbségellenes megnyilvánulás. Ennek is egyik kiemelkedő példája volt az a marosvásárhelyi zászlóper, melynek végére most a Maros Megyei Tör... vényszék tett pontot. A döntéshozók kimondták: a székely zászló nem minősül reklámzászlónak, s kitűzése nem ellenkezik egyetlen hatályos törvénnyel sem. (Hírek)

Polszerkesztő2
Tavasznak tűnik, de a romlás virágai nyílnak

A PestiSrácok.hu arról számolt be, hogy Soros György által finanszírozott civil szervezetek folytatják a kormányellenes demonstrációk szervezését. Bár a tüntetők erről láthatóan nem értesültek, a tömegdemonstrációk mögött a bukott SZDSZ holdudvarának elfelejtett tagjai és részben ismert, részben kevésbé ismert balliberális személyiségek állnak, akik az amerikai milliárdos alapítvá... nyaitól kaptak ösztönzést arra, hogy most kell kezdeni a kormányellenes demonstrációkat. (Hírek)

Szerkesztő A
Lóránt Gyula Emléknap (Aranycsapat)

Lóránt Gyula az Aranycsapat középhátvédje igazi küzdő típus volt. Edzések után továbbra is a futballpályán maradt és megállíthatatlanul, nagy alázattal gyakorolt. Állóképessége felülmúlhatatlanná vált, alappillére lett a válogatottnak. Mindent a labdarúgásnak szentelt. A mérkőzésekre úgy futott ki, hogy csak a győzelem az elfogadható, és ennek szellemében játszott. A válogatottban mutatott teljesítményével sok örömet szerzett nemzetének, hazájának. A sport iránti alázatossága ma is példaértékű. (Hírek)

Polszerkesztő2
Nem kérnek a baloldalon Gyurcsány programjából

Egyre kopik Gyurcsány Ferenc kezdeményező-, tematizálóképessége a baloldalon: a megszólított pártok egyenesen elutasítják a DK legújabb programját, vagy még csak foglalkozni sem akarnak vele. Szigetvári Viktor, az Együtt elnöke hangsúlyozta: az ilyen alapon való bármiféle együttműködést értelmetlennek tartják, mert az ismét 2014 kudarcához vezetne, amiben senkinek nem lesznek a partnerei. Az MSZP sajtóosztályán azt mondták: nem kívánnak foglalkozni a DK programjával. (Hírek)

Polszerkesztő2
Merkel hagyatéka: Európa végnapjairól ír a német sajtó

A Frankfurter Allgemeine Zeitung politikai elemzője szerint már nem kérdéses, hogy az Európai Unió darabokra fog hullani, akár az összes többi, a történelem folyamán az európai országok által alkotott szövetségi rendszer. A szakértők mindig az éppen aktuális válsághelyzetből vezetik le ennek lehetőségét – pedig az Európai Unió vesztét nem gazdasági válság, vagy egy migrációs hullám okozza, hanem olyan prob lémák, melyeket az európai vezetők megpróbáltak elfojtani, de minden egyes válsághelyzet felszínre hozza őket. (Hírek)

Polszerkesztő2
Heller Ágnes, Soros György: utánuk a vízözön

Hellerben sem a nőt, sem az életkort nem lehet tisztelni, ha politikai elfogultságainak beteges igazolására megmásítja a tényeket, elferdíti a valóságot, magyarán: hazudik, mint a vízfolyás. De legalább nincs annyija, mint Sorosnak, hogy rögeszméit megvalósítsa. Fóruma mindkettőnek akad perverz üdvtanok hirdetésére:kinek a Bloomberg TV, kinek az ATV. Normális ember a helyükre tudja tenni őket:nem szelíd bölcsek ők, hanem harcias gerontokraták. Még mindig a jövőcsinálásban utaznak – aztán majd utánuk a vízözön. (Hírek)

Polszerkesztő2
1919. január 29. | A „legbátrabb város” kiűzi a cseh megszállókat

Balassagyarmatot az 1919 januárjában végrehajtott hőstett miatt a „legbátrabb város” néven emlegették, az Országgyűlés 2005-ben törvényben is megemlékezett a lakosság helytállásáról. A Civitas Fortissima megtartása ugyanakkor komoly tanulságokkal is szolgált az utókor számára, hiszen Balassagyarmat példája kiválóan megmutatta, hogy a történelmi Magyarországot feldaraboló utódállamokkal szemben még egy ilyen elszigetelt és kevés vérontással járó akció is komoly sikereket eredményezhetett (volna). (Hírek)

Szerkesztő A
Mádl Ferenc Emléknap

Dr. Mádl Ferenc kiváló jogtudós, neves professzor, köztársasági elnök, mindig kiállt a jogegyenlőség, az emberi méltóság védelme, a szegények, a hátrányos sorsúak és elesettek mellett. Bölcs, tapasztalt, haza- és magyar szerető volt, mindig az ország javát szeme előtt tartva döntött. A keresztény értékek elkötelezett híveként szolgálta nemzetét határon innen és túl. Így válhatott az 1990 utáni Ma... gyarország egyik legelfogadottabb személyiségévé. (Hírek)

Szerkesztő A
Deák Ferenc Emléknap

Deák Ferenc, a 19. századi magyar történelem legjelentősebb személyiségei közé tartozott. A „nemzet prókátora” politikai pályafutásával és országunkért tett munkájával megkerülhetetlen személye lett nemzetünk történelmének. Vörösmarty Mihály ekképpen jellemezte a nagy államférfit: „Ilyen emberre szükség van a világon, nemcsak az országért, hanem azért is, hogy rossz óráinkban meg ne tagadjuk azon állítást, hogy az ember Isten képére alkottatott.” (Hírek)

Szerkesztő A
Csokonai Vitéz Mihály Emléknap

Csokonai Vitéz Mihály a magyar költészet egyik legnagyobb alakja, a felvilágosodás kiemelkedő alkotója. Született tehetség (poeta natus) és tudós költő (poeta doctus) is, az eredendő zsenialitás, a folyamatosan gazdagodó műveltség és a gyakorta keserű élettapasztalatok tették őt klasszikus értékű művésszé. Debrecenben nőtt fel, kiváló nyelvtehetsége, csodálatos emlékezőképessége, sokoldalúsága és érzékenysége, „cimbalom” volta korán megmutatkozott. (Hírek)

Szerkesztő A
Benczúr Gyula Emléknap

Volt idő, nem is olyan régen – úgy százvalahány évvel ezelőtt, amely kor egy nemzet életében nem nagy idő –, amikor mindenki tudta, ki az a Benczúr Gyula. A nagy festőművész! Vagy sokkal inkább a magyar nemzet nagy festője. A király kegyeltje. Sikeres, gazdag ember. Akire felnéznek határainkon belül és túl. Mára pedig… újságokban és könyvekben sokszor a neve is rosszul van írva, rövid ú-val, „Bencurnak”. (Amit pedig még a helyesírás-ellenőrző is kijavíttatna.) (Hírek)

Szerkesztő A
Ady Endre Napok

Ady Endre a magyar irodalom egyik legnagyobb alakja, a Nyugat kiemelkedő művésze, költészetünk táltos erejű alkotója. „Faltörő kos”-nak nevezte magát, s valóban, szenvedélyesen haladt előre útján, s a nemzet jövőjéért ostorozta nemzetét. Új irányt, új utat tört, új időknek új dalaival jelentkezett, s elmét-lelket megmozgató, szimbólumos lírájával új alapjait rakta le a magyar irodalomnak. Vándor volt Ady Endre, aki a magyarság lel... kében is utazott. És utazott saját lelkében is (Hírek)

Polszerkesztő2
Nincs béke: a NATO leszámolna a háborús gépezet “belső ellenségeivel”

A Deutsche Wirtschafts Nachrichten német napilap szerint az Egyesült Államok nem “Oroszországból pénzelt” pártok ellen folytat nyomozást Európában, hanem egy új amerikai szankciós politikának lehetünk szemtanúi, melynek részeként az Egyesült Államok elkezd nyíltan nyomást gyakorolni minden olyan nagyobb politikai pártra, ami kritikus az Európai Unióval szemben, és lehetőség szerint amerikai atomtölteteket sem akarna beengedni saját hazájába. (Hírek)

Felber Zsolt
Selye János munkássága

Selye János magyar származású professzor, a stressz kutatója megoldást kínált korunk népbetegségeinek leküzdésében, megelőzésében. Kutatásaival hozzájárul a magyarság testi és lelki felépülésében, megerősödésében. A magyarság szempontjából azért fontos munkássága, mert a leggyakoribb betegségek Magyarországon: az allergia, a daganatos betegségek, a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, a depresszió és a különböző szenvedélybetegségek, mind a stresszhez, pontosabban a distresszhez köthetőek. (Hírek)

Polszerkesztő2
Ha nem a valóságban történne, kiváló burleszk lenne Merkel politikája

A bevándorlás nyilvánvalóan nem vált be, se egy ideológia önigazolásaként, se gazdasági megoldásként: primitív törzsi kultúrák szokásait ápoló ösztönlények százezrei és egy polgári társadalom összeengedéséből nem lesz multikulturális társadalom, analfabéták százezreitől pedig GDP-növekedés nem várható.Európa a női egyenjogúságot mint vívmányt is önként számolja fel a migránsok beengedésével. Visszafelé haladunk a civilizációvá válás lépcsőfokain – épp a dzsungel törvényét importáljuk a polgári Európába. (Hírek)

Szerkesztő A
Kempelen Farkas Emléknap

A XVIII. századnak – a százötven éves török uralom után, és a Rákóczi szabadságharc kifulladása után – különösen nagy szüksége volt igényesen gondolkodó magyar elmékre, alkotó művészekre és tudósokra, akik képesek voltak megújítani a magyar tudományosságot, s még talán az európai kultúrát is meghökkentették a magyar szellem legújabb eredményeivel. A század egyik legsokoldalúbb feltalálója volt Kempelen Farkas, aki nemcsak terveket készített, de módja volt meg is valósítani terveit. (Hírek)

Szerkesztő A
A Magyar Kultúra Napja (január 22.)

Január 22-én ünnepeljük a magyar kultúra napját, mert Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le Himnuszát. Annak a versnek a születésnapja tehát ez a nap, mely később – Erkel Ferenc zenésítette meg 1844-ben – nemzeti imádságunk lett. 900 évet tekint át a költő, s fájó hangon szól legnagyobb bűnünkről: ”Hányszor támadt ten... fiad/Szép hazám kebledre,/S lettél magzatod miatt/Magzatod hamvvedre!” Mert a legnagyobb veszély nemzetünkre a belső viszály, a magyarságon belüli széthúzás-gyűlölködés. (Hírek)

Szerkesztő A
Cseh Tamás Napok

Mennyivel másabb a napkeleti és mennyivel földhözragadtabb a napnyugati művészlét-szemlélet manapság! A nyugati kultúrában, amikor azt mondjuk, polihisztor, nevetnek, hogy nincs ma olyan, esetleg csak régen, mondjuk a reneszánsz időkig léteztek olyanok. Manapság a nyugatiak szerint, ha valamit csinálsz, azt az egyet csináld, de azt jól. A nyugatiak szerint nem több lesz az ember azáltal, ha fest, ír, színdarabban játszik és zenél. Pedig, Cseh Tamás példája mutatja, mind, egyszerre jól lehet csinálni! (Hírek)

Polszerkesztő2
Célkeresztben Kárpátalja – Kényszerpályára állítják Magyarországot?

Az angolszász atlanti tengely fokozott aktivitása figyelhető meg az Ukrajnával határos országokban. Egy Lvov-lengyel, Kárpátalja-magyar, Csernyivci-román etnikumokkal rendelkező területekre és a bolgár etnikumú Budzsák régióra irányuló szakítási terv koncepciója állhat az aktivitás hátterében. Magyarország szempontjából amerikai vagy lengyel csapatokra való kényszerű ráutaltsággal végződne a szakítási terv, amit Ukrajna vonatkozásában a szemünk láttára tárgyalnak le a térség sorsát meghatározó politikusok. (Hírek)

Belépés

Hírlevél

Hírlevél

Tartalom átvétel

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap