Hírek

Szerkesztő A
ÍRJ! Felhívás a Szabadság téri szovjet emlékmű eltávolítására!

Oroszország nem, csak magyar politikusok ragaszkodnak a fővárosi, szabadság téri szovjet emlékműhöz! Az ereklyés országzászló helyére állított, ötágú csillaggal és sarló-kalapáccsal díszített obeliszk felirata: Dicsősség a felszabadító szovjet hősöknek. A Szovjetunió a náci megszállás alól felszabadította Hazánkat, hogy aztán maga tartsa megszállás alatt 45 évig. A „fel... szabadító” szovjet katonák a védtelen lakosságot gyilkolták, rabolták, lányainkat, asszonyainkat tömegesen megerőszakolták, (Hírek)

Szerkesztő A
Munkácsy Mihály Napok

Portálunk szimbolikus védjegye a Honfoglalás c. festmény, nemzeti festőnk, Munkácsy Mihály alkotása. Az Országházat díszítő, eredetiben 13,5x4,5 méteres mű főalakja a fehér lovon ülő Árpád vezér. A képet, mint a Nemzetet és Hazaszeretet jelképét szívünkben őrizzük. A nagy művészi tehetséggel megáldott Munkácsy Mihály hatalmas szellemi és fizikai erőfeszítéssel alacsony sorból világhírű festővé küzdötte fel megát. Pá... (Hírek)

Polszerkesztő2
Gondolat-bűncselekmény: hatósági zaklatás egy Facebook-hozzászólás miatt

A Russia Today hírügynökségnek interjút adott egy holland kormányellenes tüntetés résztvevője, aki elmondta, hogy aktívan részt vett a közösségi médiában a menekülttáborokról zajló vitákban, több hozzászólást tett közzé a Facebookon a témával kapcsolatban. Később rendőrök keresték fel a saját otthonában, és kiderült, hogy a menekülttábor kapcsán írt hozzászólása miatt jöttek ki. Miután beleegyezett, hogy eltávolítja a közzétett véleményeit és készült azokat utólag törölni, azokat már valaki eltávolította. (Hírek)

Szerkesztő A
A Magyar Nyelv Napja

2011 óta november 13. a magyar nyelv napja, mert 1844-ben az Országgyűlés ezen a napon, a II. törvénycikkben nyilvánított államnyelvvé a magyart – a törvényhozás, a hivatali ügyintézés és az oktatás nyelve magyar lett. E hosszú küzdelem gyümölcse ért be ekkor, Bessenyeiék, Kazinczyék kezdték meg az utat, melyen az utolsó lépéseket a reformkor nagyjai tették meg. Ezen a napon felhívjuk a figyelmet az anyanyelv fon... tosságára, gazdagságára, szépségeire. (Hírek)

Polszerkesztő2
Vörös vonal Magyarországnak: ki akarta megöletni Orbán Viktort?

Orbán Viktornak nem csak az amerikaiak “vörös napjától” kell tartania. Az Associated Press amerikai hírügynökség 2015 szeptemberében a migránskvóták és multikulturalizmus elutasítása kapcsán egyértelmű vörös vonalat húzott a kormányfő számára. Ha a magyar kormány átlépi az amerikai külügy által szabott korlátokat, számolnia kell a következmények... kel. Hogy ebbe belefér-e a gyilkossági kísérlet, azt az illetékes hatóságoknak kell tudnia. (Hírek)

Polszerkesztő2
Demokrácia? Nem mernek népszavazást tartani, mert félnek az eredményétől

Egy osztrák politikus szerint a tagállamok kormányai kéz a kézben dolgoznak Brüsszellel, még, ha látszólag ellenzik is bizonyos intézkedéseit. Népszavazáskor az emberek az EU egészét elutasítanák.“Az EU-ban egyetlen ország sem tartana ügydöntő népszavazást egy uniós kérdésben, hacsak az alkotmány nem kötelezi erre – mert az eredmény negatív lenne: nem lenne se közös gazdasági térség, se európai bank, se Európai Unió. Ha lehetőség lenne rá, referendumon elutasítanák az emberek, a tagállam összes országában.” (Hírek)

Szerkesztő A
Zsolnay Vilmos Emléknap

A Zsolnay név a XIX. és a XX. században összeforrott Pécs városával. A család több nemzedéken keresztül volt a város egyik legnagyobb munkaadója, de – ami távlatosan talán ennél is fontosabb – a Zsolnay-művek a magyar építőipar egyik legismertebb, legsajátosabb vállalkozása. Zsolnay Vilmos neve után a lexikon azt írja: keramikusművész és nagyiparos, - mindkét megjelölés igaz, de mind... kettő magyarázatot érdemel. A fiatal Zsolnay festőművésznek készült, 1853-ban (huszonöt évesen) mégis átvette a család (Hírek)

Szerkesztő A
Katona József Emléknap

Katona József drámairodalmunk nagy alakja, nemzeti drámánk, a Bánk bán szerzője. Leginkább ez a műve él a köztudatban, ezzel az alkotással foglalta el helyét a magyar kulturális emlékezetben. Jogásznak tanult: kecskeméti és szegedi iskolái után Pesten bölcsészetet és jogot hallgatott. Kipróbálta magát a színészmesterségben is, bár kevés sikerrel. Itt élte át a viszonzatlan szerelemet Déryné Széppataki Róza, a kor híres színésznője iránt. Közben alkotott, fordított, dramatizált, majd eredeti műveket is írt. (Hírek)

Polszerkesztő2
A térképen is látszik, hogy annektálni kell ezt az országot

Az Európai Unió kettős játszmával próbálja magához édesgetni Szerbiát: nyomást gyakorol, de eközben azt az illúziót kelti, hogy az unión belül is lehetséges ellent mondani Brüsszelnek, és határozottan képviselni a saját elképzeléseket. Miközben a szerbiai kormányt nyilvánvaló maffiamódszerekkel próbálják beterelni az uniós tagság csapdájába, a lakosságot egyszerűen félrevezetik: azzal ámítják az embereket, hogy az uniós tagság hatására nőni fog az életszínvonal, emelkedni fognak a bérek... (Hírek)

Szerkesztő A
Illyés Gyula Emléknap

Illyés Gyula a huszadik századi magyar irodalom kiemelkedő írója. Sok műfajban alkotott, hat évtizeden át, nemzedékeket összefogva, az avantgárdtól a Nyugaton át a nép-nemzeti irodalomig, a versektől a prózán át a drámákig. Tolna megyében, Rácegrespusztán született, Párizsban is élt, később a Nyugat munkatársa, 1937-től társszerkesztője lett. Költő volt, prózaíró és drámaíró. Avantgárd próbál... kozásai után megtalálta (Hírek)

Szerkesztő A
Tóth Árpád Emléknap

Tóth Árpád költő, szerkesztő, a Nyugat első nemzedékének kiemelkedő alkotója. Magányos lélek volt („magam vagyok a föld kerekén.” – írja Meddő órán című versében), évtizedeken át, szinte egész életében küzdött betegségével és szegénységével, s ez, tüdőbaja és körülményei meghatározták, tematikájában-jellegében egységessé tették életművét. „Az ő költészetét nemcsak utólagosan színezi a tra... gikus végzet. A fiatal halál beivódott életébe, gondolataiba, rímeibe.” – írta róla nagy tisztelője, Babits Mihály. (Hírek)

Szerkesztő A
A katyńi vérengzés áldozatainak emléknapja

A Szovjetunió és a náci Németország közötti paktum alapján közös erővel lerohanták Lengyelországot. A technikai és emberfölényben lévő agresszorok seregei a lengyel hazafiak kétségbeesett ellenállását letörve szinte akadálytalanul haladhattak előre a meghódított országban. Az egyenlőtlen harcokról elképesztő híradó-tudósítások maradtak fenn: lengyel lovasok ro... hamot intéznek az ellenséges tankhadosztály ellen! A lengyel nép (Hírek)

Szerkesztő A
Költészet Napja

József Attila, a magyar líra egyik legnagyobb alkotója születésnapján ünnepeljük a magyar költészet napját. A líra az érzelmek, a hangulatok műneme, s a legnagyobbak minden verse vallomás: a költőről, az emberről, a világról. A költő hangszer – a legérzékenyebbek közül való –, lelke húrjai megpendülnek a teremtett világ minden rezdülésére, a költő hangja a lélek hangja. Út valami rejtetthez, valami nem mindenki szá... mára érzékelhetőhöz. Figyeljünk e hangra, gazdagodhatunk általa – minden időben! (Hírek)

Szerkesztő A
József Attila Napok

József Attila a magyar irodalom egyik legnagyobbja, ott van ő Csokonai, Petőfi, Ady mellett. Világirodalmi rangú költészete a magyar kultúra örök értéke, az egymást követő nemzedékek közös kincse. Tragikusan fiatalon halt meg – akárcsak szellemi társai, Csokonai és Petőfi –, de életműve így is felmérhetetlenül gazdag. Szegény sorból indult, s bár a legnagyobb volt, jelentőségéhez méltó körülmények között sohasem élhetett. Folya... matosan küzdött önmagával, nyughatatlan lélek volt. (Hírek)

Szerkesztő A
Márai Sándor Napok

Márai Sándor a 20. századi irodalom nagy alakja, akit az utóbbi évtizedekben újra felfedezett az olvasóközönség. Kassán született, itt kapta egész életére kiható benyomásait a polgárságról. 1948-ban ment külföldre, ahonnan már nem is tért vissza. Márai költő volt, író és újságíró, de mindenekelőtt polgár: európai műveltségű, kassai élményeit és magyarságát olasz és német tanulmányokkal-tapasztalatokkal, filozófiai, esz... tétikai ismeretekkel felvértező művész. (Hírek)

Szerkesztő A
1490. április 6-án halt meg Mátyás király

Hunyadi Mátyás (Kolozsvár, 1443. február 23. – Bécs, 1490. április 6.) magyar király. Nevezik Corvin Mátyásnak, az igazságos Mátyás királynak, hivatalosan I. Mátyásnak, de a köznyelv egyszerűen mint Mátyás királyt emlegeti. Neve latinul és németül Matthias Corvinus, olaszul Mattia Corvino, szlovákul: Matej Korvín vagy Kráľ Matej, csehül: Matyáš Korvín, horvátul és szlovénül: Matija Korvin, lengyelül: Maciej Kor... win, szerbül: Матија Корвин, románul Matei/Matia Corvin. Aláírásában a Mathias Rex (Mátyás király) (Hírek)

Szerkesztő A
Juhász Gyula Emléknap

Juhász Gyula a Nyugat első nemzedékének nagy költője, csöndes, szerény művész volt, aki mindig önmagával küzdött. Babitscsal, Kosztolányival indult, velük és Adyval lett híres költő. Versei a művészet szépségének, a nyelv erejének bizonyságtevői, megállásra-elgondolkodásra késztető segítői – s ezért – a bennük megírt-megvallott minden fájdalom, bánat és csöndes szenvedés ellenére is örömöt és re... ményt kínálnak. Ez az igazi költészet adománya. (Hírek)

Szerkesztő A
A kassai kormányprogram, a szlovákiai magyarok gyásznapja

Címe A csehek és szlovákok nemzeti frontjának programja az új Csehszlovákiában. Klement Gottwald által Moszkvában megirt, a londoni csehszlovák emigráns kormány által - Eduard Beneš kivételével - elfogadott nyilatkozat, amelyet 1945. ápr. 5-én Kassán egy emeleti erkélyről hirdettek ki. A magyar és német kisebbség közösségként való bűnös... ségét és felelősségre vonását, valamint teljes jogfosztását hirdette meg a Csehszlovák Köztársaság nemzetállammá alakítása érdekében és céljából. A kassai kormányprogramot (Hírek)

Szerkesztő A
MEGHALT Biszku Béla

Ma, 2016. április 1-én meghalt Biszku Béla. A volt kommunista belügyminisztert a MAZSIHISZ szeretetkórházában érte a halál 94 éves korában. Biszku a róla készült portréfilm és keményvonalat kommunista kijelentései miatt az utóbbi években a figyelem központjába került. Ő volt az egyetlen volt kommunista pártállami vezető, aki ellen eljárás indult az '56-os sortüzek miatt. A "több fizikai megsemmisítést" követelő Biszku pere vége... érhetetlennek tűnt, s a számonkérés immár elmaradt. (Hírek)

Szerkesztő A
MEGHALT Kertész Imre Nobel-díjas író

2016. március 31-én budapesti lakhelyén meghalt Kertész Imre Nobel-díjas író. / Előzőleg írtuk: Áder átadta a legmagasabb kitüntetést Kertész Imrének 2014. 08. 20. Áder János köztársasági elnök a legmagasabb magyar kitüntetést, a Szent István Rendet adta át Kertész Imrének, aki tolószékben vette az elismerést. / Kertész Imre csípőcsonttöréssel a Honvéd Kórházban 2013-11-21 / Csípőcsont töréssel a budapesti Honvéd Kórházba került a magyarságot fáradhatatlanul ostorozó Kertész Imre. (Hírek)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap