Hírek

Szerkesztő A
Tóth Árpád Emléknap

Tóth Árpád költő, szerkesztő, a Nyugat első nemzedékének kiemelkedő alkotója. Magányos lélek volt („magam vagyok a föld kerekén.” – írja Meddő órán című versében), évtizedeken át, szinte egész életében küzdött betegségével és szegénységével, s ez, tüdőbaja és körülményei meghatározták, tematikájában-jellegében egységessé tették életművét. „Az ő költészetét nemcsak utólagosan színezi a tra... gikus végzet. A fiatal halál beivódott életébe, gondolataiba, rímeibe.” – írta róla nagy tisztelője, Babits Mihály. (Hírek)

Polszerkesztő2
A lovasság érkezésével a nagykövetük is felbátorodott

Több ezer amerikai katona, emellett amerikai légierő és páncélos haderő vonult be Magyarországra néhány hét leforgása alatt. Az Egyesült Államok katonai erőt összpontosított Magyarországra, október 28-án pedig az is kiderült, hogy milyen célból. Colleen Bell, az Egyesült Államok budapesti nagykövete mindenféle vádakat és követeléseket fogalmazott meg a magyar kormánnyal szemben. Most, hogy kormánydöntéshez elegendő létszámú idegen fegyverest tudhat maga mögött, felsorolta, hogy mit is akar pontosan. (Hírek)

Szerkesztő A
Nagy Októberi Szocialista Forradalom: minden másképp volt

Nemcsak az Auróra cirkáló ágyúi nem dördültek el 1917-ben, hanem a téli palotát sem ostromolták meg: a legtöbb dolog nem úgy történt, ahogy évtizedeken át tanították. A szovjet történelem azt tanította, hogy békés munkások és katonák kivonultak Petrográd utcáira a bolsevikok vezetésével tüntetve az ideiglenes kormány ellen, amely vérbe fojtotta a tiltakozást. Valójában a frontról szökött és a bolsevikok által felfegyverzett katonák golyószórókkal járták a várost, és számtalan civilet sebesítettek meg. (Hírek)

Szerkesztő A
Az '56-os forradalom bukásának gyásznapja

November 4-e az 1956-os forradalom és szabadságharc véres leverésének napja, az idegen hatalom ellen küzdő magyar nemzet gyásznapja. 1956-ban, ezen a napon, hajnali 4 órakor indult meg a hadüzenet nélküli háború Magyarország ellen, melynek célja a szabadságharc eltiprása, a kormány letartóztatása, az ellenálló honvédség lefegyverzése, letartóztatások, deportálások voltak. A nemzetközi erővonalak tragikussá alakították hazánk sorsát. A két nagyhatalom háttéralkut kötött. (Hírek)

Szerkesztő A
November 3., A Magyar Tudomány Napja, az MTA alapításának napja

A magyar elme mindig is híres volt nagyságáról. Kutatóink, tudósaink eddig is eredményesen járultak hozzá az emberiség tudásának, ismereteinek gyarapításához. Megannyi találmányuk, újításuk szolgálta és szolgálja akár a mai napig is a jövőnket, s táplálja kultúránk megmaradását, felemelkedését.Fejet hajtunk elődeink előtt, akik a magyar tudomány fejlődésében részt vállaltak, ötletességükkel előrelépést hoztak nemzetünknek. (Hírek)

Szerkesztő A
A Japán Kultúra Napja

1852-ben, november 3.-án született a japán császári hatalmat visszaállító Macuhito herceg, a későbbi Meidzsi-császár. (A jelenleg uralkodó Akihito császár dédapja.) Halála után az ő születésnapja, lett Japánban a Kultúra Napja (文化の日, Bunka no hi), amit 1947. óta minden évben megünnepelnek. Ugyanerre a napra esik 1956-ban a II. világháború befejezése után az új japán alkotmány elfogadása is. Mire emlékezhetünk a Japán Kultúra Napján? Felidézhetjük a Szigetország sajátságos kultúráját: világhírű filmjeit (Hírek)

Polszerkesztő2
Elindult az újabb migrációs hullám Európa felé

A görög külügyminisztérium szerint főrészt az ENSZ ügynökségeinek pénzügyi összeomlása okozza az újabb migrációs hullámot. A Libanonban és Jordániában összegyűjtött menekülteket nem tudják tovább eltartani, ezért azok elkezdik elhagyni a táborokat. Ez a helyzet azonban hónapok óta fennáll, nem tudni, hogy a most útnak induló 300 ezer fő miért a tél kezdete előtt indul el. A nemzetközi szervezetek hatalmas összege... ket költöttek el a migránsok Európa körüli táborokba gyűjtésére, ez a pénzügyi támogatás (Hírek)

Szerkesztő A
Szabó Dezső Emléknap

Szabó Dezső a magyar irodalom különleges tehetségű alkotója. Életművének megítélése ellentmondásos és átpolitizált, a vélemények többnyire politikai vagy ideológiai szempontból közelítenek, és kevesebbszer esik szó a szövegek művészi-esztétikai, erkölcsi értékeiről. Szabó Dezső az Eötvös Kollégium magyar-francia szakos hallgatójaként tanult (akkor volt ott egyetemista Szekfű Gyula, Horváth János és Kodály Zoltán is). A Nyugat közölte (Hírek)

Szerkesztő A
HÚSZEZREDIK MŰ a MIL-en!

A MIL-en ma megjelent a húszezredik mű. Csak úgy, egyszerűen, harsonák hangja és zenekari tus nélkül. Bár számunkra ez is olyan dolgos nap, mint a többi, mégis elfog bennünket az ünnepélyesség. "Húszezer mű! Nem sok ez egy ötéves Lapnak?" Más orgánumok ennyi idő alatt kétszer megszűnnek, vagy csüggedten átadják magukat a vegetációnak. Egy bukásra álló napilap viharos értekezletén a főszerkesztő ekképpen vonta le a végső konklúziót: „Márpedig írók és olvasók nélkül nélkül lap nem létezik!” (Hírek)

Szerkesztő A
Albert Flórián Emléknap

„Rendkívül szerény volt, rokonszenves a csapattársak számára is. Tisztelettudó, jó magatartású, jó modorú, intelligens fiatalember volt a magánéletben éppúgy, mint a pályán. Nem rúgott meg ellenfelet. Amellett hihetetlen, bámulatos cselező készsége volt, ami kivételes adottság, olyan, amit nem lehet megmagyarázni. Baróti így könnyen és gyorsan megtalálhatta a nagy hármast, Göröcs, Albert, Tichy személyében. A külföld is fölfigyelt erre a csodálatos mozgástechnikára és gólérzékenységre...” (Szepesi György) (Hírek)

Szerkesztő A
Gárdonyi Géza Emléknap

Gárdonyi Géza a magyar próza mestere, aki feledhetetlen szépségű történelmi regényeivel csodálatos szépségű, de hiteles világba repíti olvasóit. Egyik irodalmi közhöz sem tartozott, különös, magányos ember volt, aki ugyanakkor a közösségért élt. Tanító volt a szó legnemesebb értelmében, szívén viselte az ifjúság sorsát. Néptanítóként féltő-gondoskodó kézzel nyúlt a falusi gyermekekhez, akik felemelése a neve... lők, a felnőttek feladata, kötelessége. (Hírek)

Polszerkesztő2
Az európai jogot nem ismerők jogkövető magatartására hagyatkoznak

Nyomtalanul eltűnt több száz bevándorló Alsó-Szászországban, abból a négyezer főből, akiket egy helyi menekülttáborban szállásoltak el. /.../ A táborban elszállásolt bevándorlók többsége még nem került regisztrálásra, nincs tartózkodási joga az Európai Unió területén, és mivel nem regisztrálták, a hatóságok azzal sincsenek tisztában, hogy kik ők, milyen országból érkeztek, és mik a céljaik Európában. A The Local információi szerint sokan már Németországban élő rokonaiknál rejtőzhettek el, vagy külföldre (Hírek)

Szerkesztő A
Varga Csaba Napok

A ma magyarnak nevezett nyelvet már eleink is beszélték – igaz akkor még nem magyarnak hívták, mert ez egy ősnyelv, - az ősnyelv - az Isten által teremtett nyelv. Gyöknyelv, egy szerves egész. Ebből alakulnak majd ki sorban „szellemi lerombolódással” az európai nyelvek. Ugyanakkor a mi nyelvünk maradandó, időtlen. A szókincsében "nyugatosított" magyar nyelvben mindvégig ott „parázslik” a háttérben a változatlan magyar nyelv, a nép nyelve. (Hírek)

Polszerkesztő2
A Nyugat világméretű önbecsapása

A nagyhatalmi politizálás ostobaságából és a globalizáció kavargásából összeállva új népvándorlás indult az önzésébe lassan belepusztuló, önmaga biológiai reprodukciójára is képtelen Nyugat felé. És a Nyugat meghívta magához az útnak induló milliókat. Ami a migrációval kapcsolatban történt, nem más, mint a Nyugat önünneplése. Akik a müncheni pályaudvaron Willkommen feliratokat magasra emelve, tapssal köszöntötték a vonatról leszálló migránsokat, valójában önmagukat tapsolták meg, saját nagylelkűségüket ünnepelték. (Hírek)

Szerkesztő A
Kazinczy Ferenc Napok

Kazinczy Ferenc író, költő, irodalomszervező, nyelvújító és művészetpártoló, a magyar művelődéstörténet kiemelkedő szereplője. Neve összeforrt a magyar nyelv megújításának nagy eseményével, s így lett a széphalmi mester a műveltség, a kultúra és nyelv iránti elkötelezettség jelképes alakja. A nyelvújítás összetett jelenség volt, melyben Kazinczy valóban nagy érdemeket szerzett. Kazinczy fő küldetése az irodalom stílusának megújítása, a magyar irodalmi nyelv megteremtése volt. (Hírek)

Fedák Anita
Kazinczy emlékszoba nyílt a munkácsi várban

Popovics Béla munkácsi tanár levéltári kutatásai során sikerült megtalálni hol volt a várban az a cella, ahol 1800 augusztusa és 1801 júniusa között raboskodott a császári hatalom ellen lázadni merészelő nagy magyar nyelvújító, Kazinczy Ferenc. Természetszerűen adódott tehát a gondolat, hogy a várhoz kötődő többi magyar történelmi személyiséghez hasonlóan, mint Zrínyi Ilona és II. Rákóczi Ferenc, Kazinczy is kapjon egy méltó emlékszobát. (Hírek)

Szerkesztő A
1956. október 25-e "Véres csütörtök" (Orbán Éva)

A Kossuth téri sortűz ilyen néven ismert '56 történetében, és meghatározó volt a további történésekre. A polgári lakosság békés, fegyvertelen tüntetést szervezett, 25-én a Parlament elé, 10 órára a Kossuth térre a nemzeti követelések érdekében, mivel az a hír kapott szárnyra, hogy Nagy Imre beszélni fog. A 25-i véres csütörtök a legszörnyűbb mészárlások egyike volt a no... vember 4-e előtt lezajló 61 sortűz között. Szemtanúk elmondása alapján ez a következőképp rekonstruálható: Reggel fél 8 tájban a pesti (Hírek)

Szerkesztő A
Lehár Ferenc Emléknap

A XX. századi operett műfajának egyik legnagyobb képviselője Komáromban látta meg a napvilágot. Élete nagy részét Ausztriában töltötte, de magyar nemzete iránti hűségből végig megtartotta magyar állampolgárságát. Szerény fiatalember volt és bár tanult a prágai konzervatóriumban, hegedűsként apja zenekarával végigjárta és végigzenélte a monarchia szinte minden jelentősebb városát mindig alá... zatosan állt a pódiumon. Miután Bécsben telepszik le, és részese lesz a (Hírek)

Szerkesztő A
1956. október 23. a Forradalom és Szabadságharc ünnepe

Az 1956-os forradalom és szabadságharc a huszadik századi magyar történelem egyik legjelentősebb eseménye volt. Magyarország népének elege lett a megalázottságból, a félelemből és kiszolgáltatottságból, az elhurcolásokból, a rögtönítélő népbírósági perekből és felkelt a sztálinista diktatúra, a szovjet megszállás ellen. Az eseménysorozat a budapesti egyetemisták és főiskolások békés, spontán tüntetésével kezdődött. (Hírek)

Polszerkesztő2
A NATO százezresével hordja a bevándorlókat Európába

Görögország ahelyett, hogy megvédené Európa és a schengeni övezet határait az illegális bevándorlóktól, a Földközi-tengeren Görögország felé úton lévő migránsokat összefogja (“kimenti”), és Európa partjaihoz szállítja. Az Európa partjaihoz hordott migránsokat utána szabadon továbbengedik Európába. Mivel Görögország NATO-tagállam, ez a gyakorlat láthatóvá teszi, hogy a NATO nem megakadályozza, hanem épp ellenkezőleg: segíti Európa elárasztását afrikaiakkal és közel-keleti bevándorlókkal. (Hírek)

Belépés

Hírlevél

Hírlevél

Tartalom átvétel

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap