Hírek

Szerkesztő A
Nyirő József Napok

Nyirő József az erdélyi irodalom nagyja, az erdélyi sors hiteles, lelkeket mozdító krónikása. Székelyzsomboron született 1889-ben; az Erdélyi Helikon munkatársa, a Keleti Újság szerkesztője volt, később országgyűlési képviselő lett. A világháború után emigrációba vonult, Madridban hunyt el 1953-ban. Első novellái Jézusfaragó ember címmel jelentek meg, láttató erővel, kiváló stílussal, új színekkel. Nyirő műveiben az erdélyi sors, a történelem, a táj elevenedik meg, drámai erővel. (Hírek)

Szerkesztő A
Nyírő József - Akinek nem tetszik, öntsön vörös festéket magára!

Meghatározott, de nem meghatározó körökben szokássá vált a magyar kultúra prominenseinek sárral dobálása. Kétbalkezes szakvélemények írói követelik, hogy a magyarság, mintegy megfelelési kényszernek engedve határolódjék el saját nemzeti íróitól, költőitől. Ilyen célkeresztbe került az erdélyi magyar irodalom kiemelkedő alakja, Nyírő József költő is. Tavaly a román hivatalos szervek mondvacsinált ürüggyel megtiltották, hogy Nyírő József hamvai erdélyi földben kapjanak végső nyughelyet. E híren felbuzdulva (Hírek)

Szerkesztő A
Füst Milán Emléknap

Füst Milán a Nyugat első nemzedékének nagy művésze, költő és író, nemcsak versek, hanem regények és drámák szerzője is. Aprólékos gonddal alkotó ember volt, viszonylag kevés verset írt (száznál kevesebbet). Ő a magyar szabad vers megteremtője, aki szakít a rímmel és a szokásos ritmikákkal, mégis megőrzi a ritmust, a szöveg zeneiségét. Költői világának (nyelvének, formáinak, képeinek) forrása a Biblia, az antik tragédiák, Shakespeare és Berzsenyi Dániel. Általában jellemző lírájára a Berzsenyi-féle ódai (Hírek)

Polszerkesztő2
Előkészítik Kárpátalja megszállását

Lázár János miniszter konkrét kijelentéseket tett arra vonatkozóan, hogy Washington a szomszédos országokban ellenséges tevékenységet folytat a magyar kisebbséggel szemben: “felhívnám arra a folyamatra a figyelmet, ami Romániában zajlik a magyarok rovására. Olyan koncepcionális büntetőperek, büntetőeljárások vannak folyamatban Romániában, amelyek az elmúlt húsz évben is példátlanok voltak. Kifejezetten érzékelhető az igazságszolgáltatás eszközeivel egy nagyon határozott magyarellenes fellépés… (Hírek)

Polszerkesztő2
A liberalizmus megbukott, Európa szembe kell nézzen az elözönléssel

Soltész Miklós, a KDNP alelnöke kifejtette, hogy Európa tudatos betelepítés célpontjává vált, ami nem spontán népvándorlás, hanem egy korszerű eszközökkel szervezett, és valakik számára anyagilag is jövedelmező tevékenység. A politikus szerint nagy szükség lenne arra, hogy ne csak Magyarország, hanem az EU is hajlandó legyen szembenézni a problémával. Közösen, gyorsan és hatékonyan kell fellépni a népvándorlás leállítása érdekében, de a megoldásra törekvésnek nyomát sem látni a brüsszeli bürokráciában. (Hírek)

Szerkesztő A
Móra Ferenc Napok

Móra Ferenc a magyar próza mestere, aki a gyerekekhez, fiatalokhoz és a felnőttekhez is tudott szólni – ékes magyar nyelven, gördülékeny, megkapó stílusban, természetes hangnemben. A Rab ember fiai (1908), a Kincskereső kisködmön (1917), a Dióbél királyfi a gyermek- és ifjúsági irodalom kiemelkedő művei, magas irodalmi igénnyel megírt, komoly esztétikai színvonalú alkotások. Elbeszélései a magyar kispróza leghitelesebb, ... (Hírek)

Szerkesztő A
MAGYAR FÖLDBEN NYUGSZANAK PETŐFI CSONTJAI! (értékelés)

A Fiume úti Temetőben bizonyítottan nemzeti költőnk, Petőfi Sándor hamvai nyugszanak! A költő hosszú utat járt be, míg végre hazatért. Ám ez a Haza nem azonos azzal a szabadságáért harcoló Magyarországgal, ahonnan 1849-ben elhurcolták. Petőfi újra itt van velünk, jelenlétével ad erőt a gyarmatosítók ellen küzdelmünkhöz. Za... rándokoljunk el sírjához, merítsünk magyarságtudatot, méltóságot és erőt harcunkhoz! (...) Tisztelgünk a nemes hazafi, Morvai Ferenc előtt! Köszönjük kitartását és áldozatvállalását! (Hírek)

Szerkesztő B
Több mint 25 év áldozatos munkája és harca: Petőfi maradványai magyar földben nyugszanak

Petőfi Sándor sokkal több a magyarság nemzeti költőjénél. Petőfi a magyar megmaradás, összetartozás és szabadságharc jelképe. Az utóbbi talán a legfontosabb, hiszen nemzetünk érző fiai tisztában vannak azzal, hogy a szabadságért folyó küzdelmünk sajnos egy állandósult folyamat. Nekünk van Petőfink, az országrablóknak nincs, éljenek azok akár határainkon kívül vagy belül. Míg más környező népek történelmi múltat lopnak össze a mi valós történelmünkből, és kreálnak maguknak valótlan történelmet, nálunk (Hírek)

Erdős Géza
Petőfi révén csalódás

Petőfi csak egy van! Ahogy nem csalódtunk régen a lánglelkű költőben, úgy nem csalódunk benne ma sem! De Petőfi révén csalódtunk sokakban a hazafias oldalon. Ma, a költő hamvainak temetésén a Fiume úti temetőből hiányoztak a hazafias oldal azon ikonjai, akiket várakozásukkal ellentétben Morvai nem kért fel beszédre. Ha szónok nem lehet, el sem jön. Csak nem fog beállni a fegyelmezetten várakozó pórnép soraiba? Inkább el sem jön! A rendezvényről hallgatnak, vagy fanyalogva beszélnek. (Hírek)

Szerkesztő A
FELHÍVÁS!!!

A Petőfi-csontok újratemetése hazai földben nyilvánvaló megújulást és hatalmas lelkierőt ad az ellenségek össztüzében reménytelenségbe döntött magyarságnak. Petőfi sírja zarándokhely lesz, amely magyarságtudattal, erővel és méltósággal tölti fel az odavándorlókat. Nem tetszik ez a magyarság ellenségeinek! ...Ám a temetésre Morvai Ferenc jóvoltából 2015. július 17-én Budapesten, a Fiumei úti Sírkertben sor kerül. .. Éppen ezért legyünk ott, és figyeljünk! (Hírek)

Szerkesztő A
MORVAI FERENC ÖSSZEFOGLALÓJA

1989. július 17-én, a jelenlévő szakemberek egybehangzó véleménye és megállapítása szerint, amelyet a helyszínen készült orosz és magyar nyelvű jegyzőkönyv is tanúsít, a barguzini 7-es számú sírban az expedíció Petőfi Sándor földi maradványait találta meg. A 7-es számú sír feltárását követően két nappal, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) - bár munkatársai a meghívásunk ellenére nem vettek részt a kutatásban - a fénykép alapján megalapozatlanul (Hírek)

Szerkesztő A
Petőfi Sándor Napok

Petőfi Sándor a magyar irodalom egyik legnagyobb, nemzetközileg is legismertebb alakja. Garabonciás diák volt ő, nyelvünk géniusza, aki a maga vadvirágszerű természetével, nehéz útkeresés után, megújította irodalmunkat. Tájleíró költészetével, a szabadságharc előtti és utáni lírájával, tiszta, népies hangjával valóban új színt s hangot hozott a magyar versvilágba. Sorait nemzedékek szavalták, verseit olykor még ma is könyv nélkül mondják a falusi öregek, s neve benne él, benne lüktet a magyar szívekben. (Hírek)

Felber Zsolt
A néplélek visszatér

Petőfi nekünk, magyaroknak a szabadság, a haza- és nemzetszeretet jelképe. Már óvodás, kisiskolás kórtól is tanuljuk verseit, sőt ebben a korban, ha kérik, mondjunk egy magyar költőt, írót, szinte mindenki az ő nevét vágja rá. Aztán később az oktatási rendszerünkből kifolyólag kikopik a tankönyvekből, már emlékezete is szinte szétmorzsolódik. Valahogy így lehet az MTA is Petőfivel, mivel hallani sem akar róla, tudomást sem vesz az égbe kiáltó bizonyíté... kokról... (Hírek)

Polszerkesztő2
Ellehetetlenítik a hazafias szervezetek önszerveződését

Az Ultras Liberi Facebook-oldala máig a Facebook egyik legnagyobb radikális jobboldali célközönséget lefedő magyar felhasználója volt, így az oldal eltávolítása számos kérdést felvet. Logikus lenne az a magyarázat, miszerint sokan jelentették az oldalt, és a Facebook “bevándorló-ellenes bejegyzések” vagy “uszítás” miatt törölte a felhasználót. A Facebook eddig sem arról volt ismert, hogy a szólásszabadság híve lenne. (Hírek)

Szerkesztő A
Petőfi csontjait már 23 éve azonosították? Kik hazudnak?

A Magyarok Világszövetsége megdöbbentő dokumentuma szerint Petőfi Sándor csontjait már 23 évvel ezelőtt azonosították, és az eredményt elhallgatták, elhazudták. Milyen szerepe van ebben a Magyar (?) Tudományos (?) Akadémiának? Kik csaltak, hazudtak? Ki lopta el a sírból előkerült Petőfi-hajat? Kik tagadják, takargatják az azonosságot? Kiknek áll érdekében nemzeti költőnk kultuszának "elaltatása"? Itt az ideje, hogy (Hírek)

Szerkesztő A
Zas Lóránt Napok

Családja Erdélyben, Maros vármegyében, Malomfalván évszázadokig Malomfalvi Zas-ként volt jegyezve. Nevüket a múlt század végén, Magyarországra kerülve írták át Szásszá. Ősei nevét Amerikában kezdte ismét használni költői névként. Zas (Szász) Lóránt 1938-ban született Budapesten, 2011-ben, 73 éves korában. 2011. július 8-án hunyt el. Utolsó leheletéig lánglelkű, megalkuvást nem tűrő költőként és hazafiként élt. 1956-ban ... (Hírek)

Polszerkesztő2
Miért nem szeretik a magyarokat?

Szégyenletes az Európai Unió magyarokkal szembeni viselkedése, mondta felháborodottan svájci történész ismerősöm, akivel hajdanán együtt jártam a genfi egyetemre. Ezer év óta a magyarság az európai keresztény műveltség kihagyhatatlan elemét képezi. Magyarország hosszú évszázadokon át Európa védőbástyája volt, ugyanakkor tudósaival és művészeivel jelentős szerepet játszott az európai műveltség kimagasló eredményeinek létrehozásában. Gyűlölik a magyarokat? A miértre keresem a választ. (Hírek)

Polszerkesztő2
A radikális atlantisták szerint bűn magyarnak lenni

A DK elnöksége szerint “bármilyen vezetői tisztségre alkalmatlanságot” jelent és elfogadhatatlan, ha valaki a nemzeti színű zászlót jeleníti meg saját Facebook-profilján. A párt ezzel nem csak nemzeti jelképeinket gyalázza, de a magyar származást nyilvánítja “vezetői tisztségre alkalmatlannak” és “elfogadhatatlannak”, ami azt mutatja, hogy a Demokratikus Koalíció nagyon is érzékeny nem csak saját tagjai, hanem az állami tisztviselők származására vonatkozóan is. (Hírek)

Szerkesztő A
Móricz Zsigmond Napok

Móricz Zsigmond nemcsak a 20. századnak, hanem az egyetemes magyar irodalomnak is az egyik legnagyobb prózaírója. Jókai és Mikszáth mellett ő a magyar nyelvű elbeszélő művészet kiválóbbja. Jókai a romantikus mesélés, Mikszáth az anekdotázás mestere, Móricz a magyar vidék, a magyar falu írója. Hitelesen, átéléssel, láttató, olykor megrázó erővel ad hírt a magyar népről – novelláiban és regényeiben ott van, benne lüktet, megérinti (Hírek)

Polszerkesztő2
Nyugatról Magyarországra deportálnák a nemkívánatos bevándorlókat

Azt várná el tőlünk az EU, hogy mi ne toloncoljuk ki a bevándorlókat, mert az már a “szolidaritás hiánya”, és “embertelenség” lenne. Legyünk szolidárisak a nyugati országokkal, legyünk szolidárisak a bevándorlókkal, akikkel valamelyik nyugati ország nem volt szolidáris, és nagyon is kitoloncolta őket? Ha a kormány nem lép fel elég határozottan, a bevándorlás minden i... rányból ide összpontosulhat, mert nyugaton láthatóan van elég politikai akarat ahhoz, hogy ezer számra deportálják a nemkívánatos külföldieket. (Hírek)

Belépés

Hírlevél

Hírlevél

Tartalom átvétel

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap