Hírek

Patócs Júlia
Arany levele szomszédjához

Nagykőrös, márc. 28.1852. Kedves Szomszéd úr! Furcsa szomszédság ez a mienk, 20 mérföldnyire egymástól! No de sebaj, azért a szomszédi jó érzet nem változott. A kérdéses számadásról egyebet nem tudok, mint azt, hogy az a forradalom alatt akkori főszolgabíró Sughó József úrnak volt kiadva (a megyei közgyűléstől) megvizsgálás végett: Súghó úr 1849-ben ha jól emlékszem január vagy február hóban köz... lötte is a várossal hogy észrevételeit (Hírek)

Patócs Júlia
Arany János kézirata: Közönséges tanítás

Közönséges Tanítás - Sz.Leczke.Préd.I:14 - Láttam minden dolgokat, melyek lesznek a nap alatt, hogy mindezek hiábavalóságok és a lélek gyötrelmei. Nincsen a teremtett Igék között is egy is, mely a változásnak …törvénye alól fel volna szabadítva és mégis az emberi szív oly veszendő dolgokba helyezi bizalmát, melyek hiábavalóságok és a lélek gyötrelmei. Nagyon balra magyarázná valaki a Bölcs elol... vasott szavainak értelmét, (Hírek)

Szerkesztő A
Apor Vilmos Emléknap

Amikor 1992-ben a budai Lékai János teret Apor Miklós térnek nevezték el, több budapesti a teret inkább Csörsz utcai villamosmegállóként nevezte, mint másként. Az emberek többsége se a szélsőbaloldali tüdőbeteg és elvetélt merénylő Lékairól nem tudott semmit, de sajnos Boldog Apor Vilmos püspökről sem sokat. Apor Vilmost a Rákosi- és Kádár-rendszer feledtetni kívánta, oly’ sok, a nemzetért sokat tevő, életét is feláldozó jobboldalival együtt. (Hírek)

Polszerkesztő2
A németek nem bíznak a sajtóban a liberális médiacenzúra miatt

Wolfgang Herles a német ZDF televízió volt igazgatója egy interjú során tényként számolt be arról, ami a még megmaradt maroknyi, bármennyire is komolyan vehető újságíró rémálma: a szakma egésze hiteltelenné vált, és az emberek már arra is automatikusan hazugságként tekintenek, ami esetleg tényleg igaz. Ez a hatalom által működtetett médiacenzúra következménye, ami megakadályozza, hogy az uralkodó ideológia számára kínos információk nagy nyilvánosságot kapjanak. (Hírek)

Polszerkesztő2
Népszavazással dönthetünk az Európai Egyesült Államok elutasításáról

Orbán Viktor szerint az emberek hozzájárulása nélkül bevezetni a betelepítési kvótát nem más, mint visszaélés a hatalommal. Alapvető kérdés, hogy dönthet-e a magyar emberek helyett bárki más arról, hogy “mi magyarok kikkel éljünk, kikkel ne éljünk együtt. A kormányfő utalt arra is, hogy amennyiben a magyar országgyűlés döntéseit anti-demokratikus módon felülbírálja az Európai Unió, esetleg Magyarország kormánya is kénytelen lesz újra megkérdezni az embereket arról, akarják-e még az uniós tagságot. (Hírek)

Polszerkesztő2
A bevándorlás visszájára fordítja az európai integrációt

Maxime Tandonnet francia politikai elemző a Le Figaro napilapban kifejti, hogy az EU eredetileg két alapelvre épült: a közös fizetőeszközre, és a schengeni övezetben a mozgás szabadságára. A migráció miatt az egyik alappillér, a schengeni övezet már halott. A tagállamok lezárják az övezet belső határait, ami az európai integráció egy tartóoszlopának ledőlését jelenti. Nyugat-Európában a végletekig fokozódnak a társa... dalmi feszültségek, és Európa politikai térképének egészét átrendezi a migrációs válság. (Hírek)

Szerkesztő A
FELHÍVÁS szatirikus írásra!

Lapunk sorozatot indít a józan észnek ellentmondó történések szatirikus bemutatására, kommentálására! JOG(ar) a JOG(ászok) kezében: Börtönbe az áldozattal! Ez a mottója első témánknak, amelyhez várjuk írásodat! Bármilyen címmel küldheted, de kérjük, a cím végére írd oda JOG(ar), hogy tudjuk, miről van szó. Nem feltétel, hogy az írásod az alábbi két esetről szóljon. A mottót szem előtt tartva több tucat hasonló történet között válogathatsz, de írhatsz fikciót is. Minden kulturált hangvételű szatírát leközlünk. (Hírek)

Polszerkesztő2
Kizárnák az Európai Unióból a jobboldali kormányokat

Francois Hollande francia elnök a France Inter rádiónak adott interjú során kijelentette, hogy szerinte büntetni kellene azokat az országokat, ahol a radikális jobboldal kormány-közelbe jut vagy országgyűlési választást nyer. Elmondása szerint “Európa ilyen irányú fejlődését büntetni kell, esetükben fontolóra kell venni az Európai Unióból kizárást is.” – majd kifejtette, hogy az Európai Uniónak minden szükséges jogi eszköz ren... delkezésre áll ahhoz, hogy kizárjon egy tagállamot. (Hírek)

Szerkesztő A
Jászai Mari Emléknap

Jászai Mari egyike a magyar színjátszás legnagyobb alakjainak. Fiatalkorában még végigjárta a vándorszínészet nehéz és rögös útját, mint az előző színésznemzedékek, saját tapasztatai alapján ismerhette tehát meg, hogy mekkora fejlődést tett meg a korábban lenézett művészpálya az előző fél évszázadban. 1872-ben lett a Nemzeti Színház tagja, Jókainé Laborfalvi Róza helyére került és nagyjából az ő szerep... körét vehette át. A nagy ... (Hírek)

Szerkesztő A
Berzsenyi Dániel Emléknap

Ha a költészet a morális világrend, az isteni gondviselés és a hazafiság erényeinek a hirdetését jelenti, akkor a magyar költészet legnagyobb alakja bizonyosan Berzsenyi Dániel. Berzsenyi alakja már a maga idejében is talányos volt, az ember és a költő szándékai és indítékai nem haladtak párhuzamosan, sőt némelykor konfliktust érezhetett írásai és környezete között, amelyekre hosszas elhallgatásokkal válaszolt. Berzsenyi Dániel (Hírek)

Szerkesztő A
Fazekas Mihály Emléknap

Debrecen a XVIII. század második felében hagyományos paraszt-polgár település volt, „cívis város”, az óvatos gazdagodás, a helyben maradás és a megszerzett városi jogok megőrzésének városa. Ugyanakkor Debrecenben látott napvilágot több olyan alkotó, és kapott hangot több olyan eszme, amely már mind a közeledő változások, az új, polgári eszmevilág közeledtét jelezte. Csokonai volt a felvilágoso... dásnak, a magyar rokokónak kétségkívül legnagyobb alakja, körülötte azonban olyan nevek bukkannak fel, (Hírek)

Szerkesztő A
Márai Sándor Napok

Márai Sándor a 20. századi irodalom nagy alakja, akit az utóbbi évtizedekben újra felfedezett az olvasóközönség. Kassán született, itt kapta egész életére kiható benyomásait a polgárságról. 1948-ban ment külföldre, ahonnan már nem is tért vissza. Márai költő volt, író és újságíró, de mindenekelőtt polgár: európai műveltségű, kassai élményeit és magyarságát olasz és német tanulmányokkal-tapasztalatokkal, filozófiai, esz... tétikai ismeretekkel felvértező művész. (Hírek)

Szerkesztő A
Munkácsy Mihály Napok

Portálunk szimbolikus védjegye a Honfoglalás c. festmény, nemzeti festőnk, Munkácsy Mihály alkotása. Az Országházat díszítő, eredetiben 13,5x4,5 méteres mű főalakja a fehér lovon ülő Árpád vezér. A képet, mint a Nemzetet és Hazaszeretet jelképét szívünkben őrizzük. A nagy művészi tehetséggel megáldott Munkácsy Mihály hatalmas szellemi és fizikai erőfeszítéssel alacsony sorból világhírű festővé küzdötte fel megát. Pá... (Hírek)

Szerkesztő A
Jókai Mór Napok

Jókai Mór a magyar irodalom egyik legnagyobb prózaírója, a szíveket magával ragadó, nemzeti öntudatot nyújtó történetmesélés mestere, a hazai romantika kiemelkedő, Európa-szerte ismert alkotója. Fantázia és valóság keveredik műveiben, csodás erejű, éles elméjű, mindent legyőző hősök és angyali tulajdonságú nők, szentek küzdenek regényeiben a rosszak, a pusztítók ellen. Jókai világa mesei-mítoszi világ, melynek befogadásakor fel kell függesz... tenünk realitásigényünket, s éppen ezáltal (Hírek)

Szerkesztő A
Hidegkúti Nándor Emléknap (Aranycsapat)

Hidegkuti Nándor korának legnagyobb játékosai közé tartozott. Technikailag mindent tudott a labdával, taktikailag tökéletesen képzett, jól cselező és fejelő labdarúgó volt. Távoli lövései erősek és pontosak voltak, nemegyszer szerzett gólt messziről. Így nemcsak korával vívott ki magának tiszteletet a pályán. Az öntörvényű zsenik közé, Bozsik és Zakariás elé kellett egy olyan egyéniség, mint ő, aki a támadások kialakításában, támogatásában és befejezésében is jeleskedik. Ezáltal lett csodacsapatunk karmestere. (Hírek)

Szerkesztő A
(Orosz)kamionstop a hágókon

Kárpátalja újabb, magukat hazafiaknak nevező, félkatonai szervezetek által indított akció miatt került a híradások élére. A vidékünkre vezető hágókon ugyanis a Karpatszka Szics, az Ajdar és más formációk megállásra kényszerítik az Oroszországból az EU-s tagállamokba tartó kamionokat. A híradások szerint hasonló helyzet alakult ki az ukrán–lengyel és az ukrán–belarusz határon is. Mint arról a Vereckei-hágón tartózkodó újságíró, Alla Hajatova beszámolt, az akcióban kárpátaljai patrióták vesznek részt, (Hírek)

Polszerkesztő2
Menekültnek adta ki magát, bíróság elé állították

A hatóságok megtévesztése miatt kellett bíróság elé álljon az Index.hu liberális hírportál alkalmazottja. Nyilas Gergely illegális bevándorlók egy csoportjával lépett be Magyarország területére, és hamis adatokat adott meg az idegenrendészeti eljárás során, ezzel félrevezetve a magyar hatóságokat. Nyilas nem csak “információt szolgáltatott”, hanem a Magyarországra zúduló nemzetközi támadásokkal összhangban olyan jelentéseket tett közzé, melyek támaszt nyújthatnak az emberi jogok sértésére alapozó vádaknak. (Hírek)

Polszerkesztő2
Bírósági ítéletek kontra igazságérzet

Elhúzódó perek, fatális hiba, másodfokon börtönbüntetésre ítélt expolitikus felmentése a Kúrián, pár milliós pénzbüntetésekkel sújtott tízmilliárdos vagyonvesztések, a jogerős ítéletig letöltött elzárások, adófizetői milliókkal kárpótolt kényes elítélt bűnözők-címszavakban néhány visszhangot kiváltó eljárás a bíróságok, bűnüldöző szervek közelmúltjából. A büntetőügyekben hozott bírósági döntések rendszerint indulatokat gerjesztenek, a társadalom értékí... téletétől látványosan elvált a jog- (Hírek)

Szerkesztő A
Bessenyei Ferenc Napok

Aki valamit nem csupán tud, hanem nagyon tudja és nagyon akarja, továbbá nagyon csinálja – az sok esetben támadást szenved el. Hogy kiktől? Az irigyektől! Akik mindig, mindenkinél jobban tudnak, jobban akarnak, és természetesen semmit sem csinálnak. Állítólag rombolni mindig könnyebb, mint építeni, elnyomni kifizetődőbb, mint felemelni. Az a művész, aki minden hátráltatás, minden lebeszélés, minden elhallgatás, minden tá... madás ellenére sikert ér el, az nem csak nagyon tudott, hanem nagyon is akart. (Hírek)

Szerkesztő B
1919. február 10-én született Bessenyei Ferenc, A Nemzet Színésze

Bessenyei Ferenc (Hódmezővásárhely, 1919. február 10. – Lajosmizse, 2004. december 27.) A Nemzet Színésze címmel kitüntetett, kétszeres Kossuth-díjas magyar színművész. - Életpályája: 1940-ben a szegedi Városi Színházban kezdte pályáját, 1942-től a Miskolci Nemzeti Színházban, 1944-től a budapesti Nemzeti Színházban, u... tána több helyen (Budai Színház, Vígszínház, Hódmezővásárhely, Magyar Színház), majd újra Miskolc, majd a Szegedi, majd a (Hírek)

Belépés

Hírlevél

Hírlevél

Tartalom átvétel

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap