Hírek

Szerkesztő A
Örkény István Emléknap

Örkény István a groteszk mestere a magyar irodalomban, egy sajátos világlátás, különös humor képviselője, amely görbe tükröt mutat az embernek, olykor abszurd, s éppen ezért mélyen elgondolkodtató példát állít elénk, és így mesél a minket körülvevő világról. A Tóték című kisregénye (1964) az elnyomás és szabadság kérdéseit-lehetőségeit tárgyalja: meddig tűrheti a megalázást, a saját akarat semmibe vételét egy ember, mikor jön el (Hírek)

Szerkesztő A
Fekete István Emléknap

Fekete István a természetleírásnak, a teremtett világ bemutatásának egyik legnagyobb mestere irodalmunkban. Avatott ismerője a természet titkainak, a vadászatnak, halászatnak, a magyar földnek. Termékeny és sokoldalú író volt, Jókai után az ő műveit olvasták a legtöbben; művei nyelvezete olvasmányos, gördülékeny, sok helyütt költői; stílusa a legkiválóbb prózaírók sorába emeli a szerzőt. Fekete Istvánt a szakirodalom, a hivatalos kánon nem tartja számon a (Hírek)

Szerkesztő A
Kiss Dénes Napok

Az ember valós értékét a hiánya mutatja meg. A halála után félbemaradt tevékenysége, vele tűnt cselekményei, hangja, gesztusai és mindaz, amit még megtett, vagy megtehetett volna. A maga után hagyott űr nagysága árulkodik az ember valódi értékéről. Kiss Dénes távozása hatalmas vesztesége a Hazának és a Nemzetnek. Elveszítettük a lánglelkű költőt, aki Petőfi módján kiállt a magyar szabadságért. Az ’56-os forradalom idején, 20 (Hírek)

Döbrentei Kornél
Földmélyből a mennybe (Gyászbeszéd, Kiss Dénes temetésén)

Tudom, közhely, mint maga a temető is, hogy aki váratlanul, számomra mindenképpen hirtelen eltávozik, valóságos űrt hagy maga után, szellemi, fizikai vákuumot. Föladja a leckét, nem hetykén, inkább bölcsen: no, fiúk rajta töltsétek be! Nem tudjuk. Egy heroikus élettel, és egy ilyen halállal nem lehet versenyezni, talán csak felnőni hozzá egyszer. Az együttérzés, a rokonszenv nem erőltethető dimenziók. Mitől, miért kedvel valaki valakit, talány. Ez verstől (Hírek)

Szerkesztő A
Csontváry Kosztka Tivadar Emléknap

Egy művész élete nem csupán az az élet, amelyet közöttünk tölt, itt a földön, hanem az az élet is – sőt, ez szinte meghatározóbb –, amely a művei életét, sorsát jelenti. Csontváry Kosztka Tivadar a rövid életű – 66 évet élt – művészeink egyike, akinek viszont művészi élete (művei által) halála óta is töretlen. Sajnos, kis iróniával azt mondhatjuk, hogy Csontváryt életében, földi létében nem ismerték el, halála után nem sokkal viszont értékelni kezdték. (Hírek)

Szerkesztő A
A Független Magyarország Napja

Szabad Magyarországról tehát jelen időben nem beszélhetünk! A szabadság, a függetlenség olyan, mint a törékeny kincs. Akinek van: az óvja, védi, tisztogatja, fényesítgeti, de olykor a másokét is akarja. Ám akinek egyszer már eltörött, vagy megcsorbult, az még jobban őrzi és a letörött darabot is vissza kívánja ragasztani. Nekünk, magyaroknak több részecskét vissza kell illesztenünk a helyére. Ha ez sikerül, nagyon vigyázzunk rá! Rendkívül törékeny! (Hírek)

Polszerkesztő2
Pénzügyminiszter: azért engedjük be a migránsokat, hogy közösüljenek az európaiakkal

Meglepő kijelentést tett a német pénzügyminiszter, akinek az lenne a feladata, hogy gazdasági szempontból értékelje a bevándorlás következményeit. Wolfgang Schäuble a Die Zeit-nek adott interjúja során védelmezte a kormány bevándorlás-politikáját: “Az elszigeteltség a vesztünket jelentené. Vérfertőzéshez vezetne... A muszlimok gazdagabbá teszik a mi nyíltsá... gunkat és sokszínűségünket... Nézzék a németországi törökök harmadik generációját – különösen a nőket. Ebben hatalmas lehetőség rejlik az újításra.” (Hírek)

Polszerkesztő2
2 : 0 –, és akik ennek sem örültek…

"A 2:0 sem lett közös öröm, közös ujjongás minden magyar számára. Pedig még azok is örvendenek az ilyen győzelmeknek, akik nem kötődnek a sporthoz, a focihoz...Ünnepelt az ország, ünnepelt minden magyar, mert ez, a mai Európában egyszerű, de hiteles fokmérője a magyarságnak. Ám, mit tett és hogyan nyilatkozott az az ellenzék, amelynek – ezek szerint – semmi köze a magyarsághoz, de mégis a magyar adófizetők filléreiből akar ismét ország-vezető lenni?..." A hazátla... nok ban dája nem örül annak, ha (Hírek)

Szerkesztő A
Sütő András Emléknap

Sütő András az erdélyi magyar irodalom kiemelkedő alkotója. Illyés Gyula benne látta az újabb kori magyar irodalom „egyik legnagyobb vigaszát”. Sütő András annak az irodalomnak a képviselője, amely adni akar, elmondani, bemutatni a világot, a nemzet létkérdéseit. Helyzeténél fogva különösen foglalkoztatta őt a kisebbségi lét, a megmaradás mikéntje: hogyan őrizheti és teljesítheti ki magát az ember, mi... lyen lehet az egyén (Hírek)

Polszerkesztő2
Nem érdekli őket, mert nem migráns volt az áldozat

Magyar Idők publicistája. Szikszai Péter szerint ebben az országban a morális mérce beosztásával komoly gondok vannak, mert a mércét a liberális sajtó tartja kézben. Emiatt egy tanárnő megverését követően nem forrong a közélet, mert nem tartja fontos problémának a liberális véleménydiktatúra.Tavaly László Petra az egész világ számára ismertté vált, a migránsok határsértéséről készült felvételek miatt. Az esetből nemzetközi felháborodás lett, a liberális sajtó hónapokon át címlapon hozta az ügy fejleményeit. (Hírek)

Szerkesztő A
Az '56-os forradalom mártírjainak emléknapja

1956-os forradalmunk az újkori történelmünk egyik legnagyobb harca. A belső ellenségen kívül a külső, idegen elnyomás ellen is küzdöttünk, így szabadságharcaink közé soroljuk. Forradalmunk során a magyar nemzet számot adott példa nélküli szabadságvágyáról, halálmegvető bátorságáról. Harcunk elbukott, de halálos sebet ejtett a pusztító eszmét képviselő elnyomón. A forra... dalom leverését követő kegyetlen megtorlás áldozataira június 16.-án emlékezünk. (Hírek)

Szerkesztő A
Erkel Ferenc Emléknap

Himnuszunk megzenésítője, Erkel Ferenc, zeneszerzőként előkelő helyet foglal el a magyar zenetörténetben. Műveit az európai operai köznyelv helyett a nemzeti hagyományok megőrzése, ápolása jellemzi. Nagy érdeme, hogy egyedülálló magyar operastílust teremtett meg, új szint vitt be az operairodalomba. Egyre inkább élt magyaros fordulatokkal, verbunkos-stílusú hangszere... léssel, bokázó ritmusokkal (Sarolta, Dózsa György, Névtelen hősök). A „szabadságharcos” Erkel álmát Kodály folytatta (Hírek)

Polszerkesztő2
Nem akarnak mélyebb integrációt az európaiak

A Pew Research Center kutatóközpont szerint az “euroszkepticizmus” olyannyira növekedésnek indult, hogy Görögországban, Franciaországban, az Egyesült Királyságban és Spanyolországban az Európai Uniót ellenzők létszámfölénybe kerültek, és már kisebbségben vannak azok, akik pozitív véleménnyel vannak az EU-ról. A kutatásból kiderült, hogy a brit kilépés lehetősége, a migrációs válság, és Brüsszel központosítási törekvései fokozzák az ellenérzéseket az Európai Unióval szemben. (Hírek)

Szerkesztő A
Szaniszló Ferenc távozik az Echo Tv-től 3. FRISSÍTÉS!

Szomorú hírt kell közölnünk. Trianon évfordulójára lekerült az Echo Tv képernyőjéről Szaniszló Ferenc. A magyar televíziózás legfelkészültebb, legalaposabb és leghitelesebb szakembere nyolc évig volt a Világ-Panoráma szerkesztő-műsorvezetője. Hazaszeretet - és magyarságtud erősítő műsora a népszerű műsora az Echo Tv arculata volt. Szaniszló a világban történt, ill. Hazánkat érintő eseményekről tudósítva mindig az igazságot kereste, rámutatott a történések okaira és a háttérben (Hírek)

Szerkesztő A
Szabó Dezső Emléknap

Szabó Dezső a magyar irodalom különleges tehetségű alkotója. Életművének megítélése ellentmondásos és átpolitizált, a vélemények többnyire politikai vagy ideológiai szempontból közelítenek, és kevesebbszer esik szó a szövegek művészi-esztétikai, erkölcsi értékeiről. Szabó Dezső az Eötvös Kollégium magyar-francia szakos hallgatójaként tanult (akkor volt ott egyetemista Szekfű Gyula, Horváth János és Kodály Zoltán is). A Nyugat közölte (Hírek)

Szerkesztő A
Lechner Ödön Emléknap

Lechner Ödön az a magyar építész, akinek neve külföldön építészek és építészek tanárainak a száján forog mint korszak-meghatározó építész-nagyság. Sőt nyugati építészeknek „tetőnéző utazást” is szerveznek Magyarországra. Lechner Ödön építész tervei, főleg a színes cserepekből kirakott mintás tetők külföldön híresebbek, mint nálunk. Pedig egy építészeti alkotás ugyanúgy műremek, ugyanúgy művészi mestermű, akár egy szobor vagy egy festmény. (Hírek)

Polszerkesztő2
Az EU-csatlakozás felszámolta a magyar civil szférát

A valódi magyar civileket, akik biztosítanák az ország normális működését, ebben az országban senki nem képviseli. Nincs társadalmi nyomásgyakorlás a kormányra, mert a nyomásgyakorlás anyagi forrásai vagy volt hatalmi szereplő közeléből, vagy külföldről érkeznek. Ennek a dekadens állapotnak a megteremtésében pedig közrejátszott Magyarország uniós csatlakozása: az EU-tagság ugyanis lehetővé tette, hogy egy rob... banás-közeli helyzetben a társadalom soha ne robbanjon, ehelyett inkább levezesse a feszültséget. (Hírek)

Szerkesztő A
Árpád fejedelem Emléknap

Árpád személye, emléke egybeforrott a magyarság történetével, különösen a honfoglalással, az első évtizedekkel. De emlékének kisugárzása máig tart, nevét, emlékét történelmi emlékhelyek, szobrok és emlékművek, drámák és regények őrzik. Árpád népe – ez a kifejezés máig a magyarság egészét jelenti, nevét gyakran Árpád apánk formában használjuk. Aligha lehet nagyobb dicsérete és dicsősége egy több mint ezer évvel ezelőtt élt történelmi személynek. (Hírek)

Polszerkesztő2
Jönnek-mennek a harcosok a magyar határon

Bár a déli határzár rövidtávon napi tízezres nagyságrendről tucatnyi, vagy néhány száz fős léptékre csökkentette a hazánkba érkező migránsok számát, az utóbbi hetek folyamán újra fokozott számban próbálkoztak meg az illegális határátkeléssel. A Szíriából érkező harcosok és prédikátorok egyaránt a magyar határon jönnek be Európába, mivel ez az egyik fő migrációs útvonal. A Párizsban történt terror... támadások kapcsán ismertté vált, hogy az egyik elkövető Magyarországon át érkezett Szíriából Belgiumba. (Hírek)

Szerkesztő A
Szabó Zoltán Emléknap

Szabó Zoltán a népi mozgalom egyik szervezője, falukutató, a szociografikus irodalom jeles képviselője. A tardi helyzet (1936) – amelyért perbe is fogták – és a Cifra nyomorúság (1938) című köteteiben hiteles, megkapó képekben mutatta be a harmincas évek szegénységének életét, nehézségeit. 1939-ben szellemi honvédelmi mozgalmat hirdetett a szélsőjobb befolyás ellen, és a háború után is politizált. 1949-ben emigrált, onnantól kezdve külföldön élt (Párizsban, Londonban – csaknem 30 évig –, Bretagne-ban). 1939-ben (Hírek)

Belépés

Hírlevél

Hírlevél

Tartalom átvétel

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap