Csata Ernő
Erdő vad zenéje

A Mátrai Művészeti Napok keretében, 2018. június 30. - július 8. között megszervezett Muzsikál az erdő című rendezvénysorozat része volt a július 1-jén tartott Irodalmi pályázat eredményhirdetése is, ahol az Erdő vad zenéje című versem, ami egy haikusor, a III. díjat kapta. Ennek a rendezvénynek éveken át a fővédnöke, haláláig, a néhai Jókai Anna volt, aki 2015-ben még személyesen adta át nekem az akkor nyert díjat. // Szél zúg, eső hull, / dörren az ég s hirtelen / nagy csattanással // (Vers)

Jankovics Marcell
Nagyőr Szent Anna-temploma 2/11.

A kastély és urai // Az egyik legészakibb Árpád-kori gyepűvár, már 1256-ban megerősített helyként említik. Neve is innen ered. A gyepűvár helyén utóbb a szájhagyomány szerint templomos kolostor épült. A falu és a vár első ismert birtokosa a Berzeviczy család volt, akik a XIV. század elején kapták a birtokot Károly Róbert királytól. A nevük azonban egy másik birtokukra mutat, de erről később. A berzeviczei és kakas... lomniczi nemes és báró Berzeviczy család Andechsből, Tirolból származik. Alapító ősei Gertrúd (Tudomány)

NMiklós
A Nagy Magyarország

A Horváth család Romániában él. Azon belül Erdélyben. Horváth János még magyarnak született és magyarnak vallja magát egész életében. Nyíregyházán született, de nagyapja betegsége miatt Erdélybe költöztek. Az ország feloszlása óta keveset járt Magyarországon. Legutóbb 1960-ban volt rá lehetősége. Idén 2016-ban már 90 éves. Hosszú évek óta betegeskedik és tudja, hogy örökké ő sem élhet. A 21 éves dédunokája András meglátogatja őt. Szereti a régi nagy Magyarországról hallgatni dédapja történeteit. Ezúttal az 56os forradalomról mesélt neki.

Jókai Anna
Türelem

Ez idő tájt elszaporodtak a következtetés és magyarázat dilettánsai. Mert túl változatosak lettek és egyre kiszámíthatatlanabbul születtek újra a szenvedések; a nihilnél pedig még a hazug ok is nyugtatóbb – különösen, ha már oly kevesen hisznek a gyógyulás megfogyatkozott módozataiban, s a kuruzslók iránti bizalom ily erősen megcsappant. Az öntudat legalább a miért megfejtésével kacérkodik, s az olvashatatlan feleletből egy-egy összefüggéseitől megfosz... (Novella)

Kun E.
Erzsébet legendája (Arany Sas pályamű)

A Magyar királyság elbukott. A török betört a királyságba. A királyi család szinte teljesen kihalt, és ezen vészterhes időszakban még is egy szerelem látszik kialakulóban. / Európa szívében van egy királyság, amiről azt mondják, erős; de most egy olyan ellenféllel került szembe, akivel szemben mindenki tudta, hogy nincs esélye a győzelemre. Az Oszmán Birodalom olyan óriási volt, hogy Európa összes népe rettegett tőle, és most a Ma... gyar Királyságot vette célba. A királyság hatalmas harcokat vívott, de nem tudta

Döbrentei Kornél
Barokk mise

Arccal az ôszirózsákra zuhanok, a földet harapdálva / várom, hogy az illatok megöljenek. Hétévesen látom magam: / a kényszernek engedelmeskedve földet eszem és rózsaszín / gilisztákat. A másvilágról ábrándozva elalélok / a fôfájdító virágporban. Öntudatlanul átadom elrabolt testemet / a bûn gyönyörteljes kipárolgásának, hogy elpusztítson. / A kifosztott szentségtartók sírnak. Fölmerül / gyönyörû mívû elefántcsont arcod és kigyúlnak a tömör / arany gyertyatartók szemeidben, s hajlonganak a ministránsok (Vers)

Kő-Szabó Imre
Fent vagyunk a világhálón

Az Internetről annyit kell tudnunk – hivatalosan – olyan globális számítógépes hálózat, amelyen a számítógépek az Internetpontok (IP) segítségével kommunikálnak. Tehát a különböző hálózatok össze vannak kötve és egy világra szóló, nagy hálózatot alkotnak. Az Internet kifejezés nemzetközileg elterjedt szó, az angol eredetű internetwork szóból ered, ami magyarul a hálózatok hálózatát adja, szó szerint a hálózatok közöttit jelenti. (Riport-tudósítás)

Szerkesztő A
Grosics Gyula Emléknap (Aranycsapat)

Grosics Gyula olimpiai bajnok, VB ezüstérmes, az Aranycsapat tagjaként az ország több millió lakosának szerzett örömérzést, büszkeséget. Sikereikkel egy országot ragadtak magukkal, sőt az egész világ figyelmét felhívták e kicsi, de büszke nemzetre. Átérezték, hogy nem csak tizenegy ember játszik a pályán, hanem egy ország, egy nemzet, tizenötmillió magyar.A kapuslegenda kitartása, embersége, hazaszeretete ma is példaként lebeghet előttünk. (Hírek)

Szerkesztő B
2014. Július 13-án hunyt el Grosics Gyula

Grosics Gyula (Dorog, 1926. február 4. – Budapest, 2014. június 13.) a Nemzet Sportolója címmel kitüntetett magyar labdarúgó, az Aranycsapat kapusa, 86-szoros magyar válogatott. A sportsajtóban elterjedt beceneve „a fekete párduc” volt (ő volt az első kapus, aki fekete mezt vett fel a pályán).[3] Pályafutása / Labdarúgóként / Tizenhárom évesen a Dorogi AC csapatában kezdte sportpályafutását, amely meglehetősen ér... dekes körülmények között indult. A dorogi futballcsapat 1940-ben az éppen soron (Egyéb)

Csongor Andrea
Istennel hagylak benneteket (Arany Sas pályamű)

1./ A kislány háttal, a sarkán ült a tarkabarka rongyszőnyeg legközepén, a beleszőtt napraforgón. A térde körül volt az a hely, ahol – a férfi tudta – az asszonya szántszándékkal hibát ejtett a szövésben, hogy az anyag saját lelkének egyedisége megteremtődjön. A gyermek képe hátulnézetből teljes egyensúlyt nyújtott, szimmetrikus volt, lábfejei tökéletes lazasággal egymás felé fordultak, válla, háta egyenes. Egy képzeletbeli keret mértani közepén foglalt helyet, minden tagja harmóniában maradt, annak ellenére,

Jankovics Marcell
Nagyőr Szent Anna-temploma 1/11.

A helység // Nagyőr (Sztrázska) szlovákul Strážky, Strážky nad Popradom, németül Nähre (Nehre) község, Szepesbéla településrésze Szlovákiában, az Eperjesi kerület Késmárki járásában. A tengerszint fölött 610 méteren, a Poprád folyó bal partján fekszik, Szepesbéla közvetlen szomszédságában, tőle délnyugatra, Késmárktól 7 km-re észak–északkeletre. Késmárk felől a településre érve a Med... nyánszky utcán (!) a kastély hatalmas parkja fogadja a látogatót, melyet délről a Poprád folyó határol. // Vályi András (Tudomány)

T.Ágoston László
Bizottságosdi

Végre megalakult a Bizottságok Munkáját Véleményező Bizottság. Én lettem az elnöke. Mindkettő fölöttébb időszerű volt már. Mert ugye annyi a bizottság, hogy kell egy szerv, amelyik ellenőrzi, koordinálja a munkájukat. Aztán meg az is tarthatatlan állapot volt, hogy minden kollégának volt már bizottsága, csak nekem nem. Miért pont én legyek bizottságtalan? Néhány rosszindulatú egyén már azt kezdte el híresztelni, hogy alacsonyabb beosztásba helyeznek, mert hogy nekem még egy albizottság se jutott. (Humor)

Döbrentei Kornél
Kérelem, csata előtt

Bús János tüzér alezredes úrnak /A hegy irdatlan, nagytürelmû lejtôivel, / a magasságot kövenként cipeli fel, / megszédülök látva, lent mi maradt még ott: / az aláhullással megkísértô szakadékot, / a hasíték nôsténytágulat, meredek, / alján a zuhanás ereszt-e még vastag gyökeret? / És megtörténik, mit kerülni akart Az eltévedt lovas, / mögötte ügetek bízón és vakon, lovászfiú, istállószagtól avas, / hirtelen barna bazalttömbként telik be a katlan, / kétlábra nagy... mérgû medve ágaskodik mítikus alakban / csontig (Vers)

Hegyi Emma
Ahol székelyül fütyül a szél

Végeláthatatlan mesék következtek, amit csak az ért, aki érti a székely lelket. Azt a lelket, ami csak ott, a hegyek és dombok közt, a patakok lágy ölén az, ami. Nevetségesnek és kicsinek éreztem magam a hegyek között, a néni mellett, de a bakon is. Szégyenkeztem, mert a helyi ember nem fél semmitől, számára a mámor és a vágy olyan természetes és tiszta, mint a kanyargó Vargyas, az emberi lélek makacs öntudatot rejt, magyarsága-székelysége tudatát, mert ott székelyül rotyog a buzgány, de székelyül fütyül a szél is.

Belépés

Hírlevél

Hírlevél

Tartalom átvétel

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap