Lukáts János
Vadvirág a tűzvonalban

A Tersánszky hősök erkölcsi normája nem a Tízparancsolatra épül. Talán tíz másikra, vagy ahányra éppen szükség van. Vagy talán csak nem úgy olvassák a parancsolatokat, vagy nem úgy értelmezik, mint mások. Nem ellene tesznek ők tudva és akarva (mert - ugyebár - ez jelenti a bűnt!), hanem inkább „elcselekszenek” a parancsolatok mellett. Tudják, mit és hogyan tesznek a tisztességes(nek mondott) világban, de ők inkább a maguk viaszlágy tör... vényeit teszik a (Novella)

Duray Miklós
Az autonómia halála a heteronómia, a közérdek halála az idegenérdek szolgálata 1/2.

Az 1918 utáni államhatárokkal körbehatárolt Magyarország szomszédságában lévő hét állam többségében, amelyekben jelenleg magyarok őshonosként élnek, az autonómia fogalomként vagy elhangzó szóként, de főleg közigazgatási törekvésként a teljes elutasítással találkozik. Térségünkben, az elmúlt közel tíz évszázad során valódi autonómia csak a történelmi Magyarország területén működött, egy ideig. Az erdélyi szászok autonómiáját még II. András uralkodásának idején kodifikálták, a kun autonómiát pedig IV. Béla (Egyéb)

Szerkesztő C
Czakó Gábor - Aranykapu

Czakó Gábor könyve legsikerültebb történelmi regényeink egyike. Jó érzékkel szólaltatja meg, mai tudásunkkal hitelesnek vélt nyelvünket, majdhogynem észrevétlenül (vagy nagyonis bevallottan) elegyítve azt kétségkívül mai szófordulatokkal. Sem Gulácsy Irén lelkes igyekezettel erőltetett látszat-korabeliségét, sem Kodolányi János sok helyütt kitűnő megérzéssel, imitt-amott pedig mégis tudálékosnak érezhető fontoskodással fogalmazott párbeszédeit nem követi; a történés légköre-hangulata érezteti az olvasóval: (Könyvbemutató)

Danka Balázs
A Történelem az élet tanítómestere. De ki az ember tanítómestere? (Arany Sas pályamű)

Ismeritek az emberiség történelmét? Sok őrültséget átéltek. Rengeteg furcsa dolog történt. Egy kürttel falat romboltak, egy asszonyért háború tört ki. Még is a személyes kedvencem Lysander története, aki spártai hadvezér révén elment Athénbe, hogy segítséget nyújtson hadserege ellen a Pelloponnészoszi háborúban. Aztán eszébe jutott, hogy ha Trójában meglépték a da... liás vitézek, ő miért ne rabolhatná el egy asszony kegyeit? Na ez a történet sajnos nem róla szól. Hanem egy hasonlóan őrült császárról.

Balogh Márta Borbála
Félelem

Dr. Lukács József fáradtan rendezgette a betegkartonokat vidéki rendelőjében. Műszereit már kivitte a fertőtlenítőbe, csupán néhány aktát kell még helyre tennie, s indulhat haza. Julika, a felesége, aki egyben asszisztensnője is volt, korábban hazament, hogy meleg szobával s vacsorával várja férjét a hosszú, kimerítő nap után. Ma különösen sok betege akadt, tombolt az influenza. Már épp nyúlt volna a kabátjáért, amikor kinyílt a rendelő ajtaja s két idegen belépett be, A doktor sze... mélyesen ismerte a kis település minden lakosát, hisz beteg minden háznál akadt.

Horváth Lajos
Horváth Lajos: László király szentté avattatja István királyt (Rovat: Vezércikk)

István király, a legelső ezen a néven a magyar uralkodók között, teste Székesferhérvárott negyvenöt évig békésen nyugodott. Ezután a római szentszék apostoli intézkedéssel elrendelte, mindazoknak a testét felemeljék, akik Magyarországon a keresztény hit magvait igehirdetésükkel vagy intézkedésükkel elvetették és a vetést gondozták. Mindez László király uralma alatt történt. Ő tehát megparancsolta, hogy Szent István király drága tetemét tisztelettel emeljék fel sírjából. A munkások (Tudomány)

Kondra Katalin
Halhatatlan élet – Nyirő József emlékére

Amikor honvágyam volt és erősen hiányozni kezdtek a „hegyeim”, akkor került kezembe a „Havasok könyve”. Mintha mesevilágba csöppentem volna! Minden, amit azelőtt láttam és megtapasztaltam más lett. Nagyszerűbb, gyönyörűbb. Olyan világ tárult fel előttem, melyet addig másmilyennek ismertem, bár tizenkilenc évig magam is ott éltem. Nyirő József írói szándéka beteljesült ebben a műben. "a székely havasok ellesett, titkos és csodálatos életét akarom megírni. Olyan székely dzsun... gel-könyv lesz, ha elkészül.” (Egyéb)

Jászter Zoltán
Eljött hozzám az Ördög

A napfény ellepte a vidék tengerre néző lankáit. Az enyhén sós, meleg levegő is „élvezte” az égtáj varázslatát. Lengette a halászok kiteregetett hálóit, tépdeste a halász meg a hadihajók flottáinak zászlóit, és a szél jó kedvében magával cipelte, majd a végtelenbe hintette a vidék illatát. Egy idős tatár asszony felvilágosított minket: „a tenger addig nem fog megnyugodni, amíg meg nem kapja az áldozatát". Bolondságnak vettem, amit a remegő kezű, öregasszony mondott. (Novella)

Kő-Szabó Imre
”Eltűnnek a napok, múlik az év”

A múlandóság! – Egy szó, amely nem csal az ember arcára mosolyt. Ha csak kiejtjük, mindjárt tisztába vagyunk vele, hogy ez a valami, nem tart sokáig, elmúlik, eltűnik. Azért a múlandóságnak van egy könnyebb létezése. Mert, ha elmúlik a fejfájásunk, haragunk, rosszullétünk, megkönnyebbülünk. „Ha megbetegedett is valamelyikünk, az csak múló betegség volt: egy kis köhögés, torokfájás” – írta Gárdonyi Géza. Akkor sem esünk kétségbe, ha elmúlik egy érzés, vagy éppen a divat. .. (Riport-tudósítás)

Horváth Lajos
Halott László királyt önjáró kocsi vitte Váradra

Dicsőséges híre és neve akkorra már széltében-hosszában elterjedt Európában Franciaország, Spanyolország, Németország, Anglia uralkodóinak körében. Ezek követeket küldöttek tehát, akik Bodrogon találták meg a királyt, amint a húsvét ünnepét ülte. Azok pedig azt hozták hírül Szent László királynak, hogy a nevezett királyok és fejedelmek semmit sem a... karnának jobban, mint a mohamedánok ellen keresztes hadra menni a Szent Sír felszabadítása érdekében. Ennek (Tudomány)

Bilecz Ferenc
Gondolatok a fürdőben (Arany Sa pályamű)

A 19. század magyarságformáló szerepét már sokan méltatták. Most azokról emlékezem meg, akik pénzt, időt, fáradságot nem kímélve, útnak indultak Keletre, hogy fényt derítsenek múltunkra, származásunk titkaira. Ebben az írásomban Jerney Jánostól idézek, melynek sokatmondó címe: Jerney János’ keleti utazása a ’magyarok’ őshelyeinek kinyomozása végett. A 19. század magyarságformáló szerepét már sokan mél... tatták. Most azokról

Fehér József
A huszonkét hold

Jóvágású, zömök fiatalember ront be a verandára, hullámos, fekete haja a nagy sietségtől izzadt homlokába lóg. Napbarnított, izmos testén rövid ujjú, szakadt, kockás inget, foltozott nadrágot és kopott bőrcsizmát visel. Istállószagot hoz magával, csizmája szélén pedig friss trágyadarabot. Lehet vagy húsz éves. Markáns, kreol arcát megvilágítja a szőlőlugas résein áttűző, délelőtti verőfény. Mélybarna szemeivel ide-oda néz; tekintete feszült, ideges. Láthatóan keres (Novella)

Bige Szabolcs Csaba
Márciusban történt

A kilencvenes évek legelején történt mindez, mikor is azt magyaráztam lelkesen, hogy mekkora nagy élmény nekem szabadon, félelem nélkül ünnepelni március 15-én. Később volt mit mesélnem erről a néhány napról, erről a márciusról. Olyanok voltak ezek a napok, mint az időjárás - március nem hazudtolta meg önmagát. Hozott zimankót is, de mosolygós napsütést is. Nekünk ez a kettősség marad meg ezután emlékezetünkben. A kokárda öröme mellé immár ö... rökre odatársul az erőszaktól való félelem is.

Tusnády László
Mint szarvas

Ragyogó téli nap volt. A fagy, a hó, a jég a káprázó napsütésben szinte bizonyítani akarta, hogy a tél is versenyre kelhet a többi évszakkal. Az ágakon dús zúzmarabevonat fehérlett. Kristályos csend uralta a falut. A főutcát is ünnepi hallgatás töltötte be, csak távolból szüremlett vidám gyermekzsivaj; a tél kicsiny rajongói az alvégen, a Gőgő nevű kis tó jegén csúszkáltak, korcsolyáztak. - Bár karácsonyig tartana ez a tiszta káprázat! - kívánta Szamosi Bertalan... (Novella)

Belépés

Hírlevél

Hírlevél

Tartalom átvétel

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap