Szerkesztő A
Szkíta - Trianon

See video

Rozványi Dávid
Kávémesék: a két ajtó

- ...rájöttem, hátha lehetek még boldogtalan valakiért. De ahhoz át kell lépnem a szenvedés ajtaján. Már sokszor eljöttem ide, de soha nem volt merszem átlépni. Most már kész vagyok mindent hátra hagyni és megkeresni a volt udvarlómat. És boldogtalannak lenni érte. - Boldogtalannak? – szóltam bele önkéntelenül is a beszélgetésbe. - Igen - hallatszott a válasz az ajtó túloldaláról - , mert a boldogtalanság, aminek van értelme és célja, ezerszer többet ér, mint a gondtalan boldogság. (Novella)

Jankovics Marcell
Nagyőr Szent Anna-temploma 10/11.

Balra lenn Simon és Júda megszégyeníti a mágusokat (614) // „[…] Majd mindketten Perzsiába mentek, s ott találták Zaroest és Arfaxatot, a két mágust, kiket Máté űzött el Etiópiából. Baradach, a babilóniai király hadvezére éppen akkor háborúra készülődvén az indusok ellen, semmiféle választ nem nyert isteneitől. Elmenvén tehát a szomszéd város szentélyébe, ott azt a választ kapta, hogy az ide betévedt apos... tolok miatt nem tudnak válaszolni az istenek. Akkor a vezér kerestette, és megtalálván kivallatta őket, (Tudomány)

Kühne Katalin
Idősíkok (Arany Sas pályamű)

1956. október 23-november 4-ig olyan felemelő napokat élhettem meg kilenc évesen, amit elődeinkkel együtt ünnepelhettünk, összeborulhattunk ismerősökkel, ismeretlenekkel. - Egy szűk körű társaság gyűlt össze az erdő mélyén, egy vadászházban. Barátainkkal beszélgettünk múltról, jelenről, jövőről. Közeledett az 1956-os forradalom és szabadságharc ötvenedik évfordulója. Feltolultak bennünk a régmúlt eseményei, emlékeink. Azok a napok mindannyiunk számára meghatározóak voltak sorsunk további

Szerkesztő A
Bay Zoltán Emléknap

Ez a kis nemzet nagyon sokat adott már a világnak, nagyon sok tudományágban. A természettudományokon belül a fizika volt az a terület, ahol talán a legtöbb magyar „koponyát” találjuk, és ezen méltán híres „koponyák” közé tartozik Bay Zoltán, akinek élete egyben a XX. századi magyar emberi sors, sokszor kegyetlennek tűnő minden egyes nehézségét magán hordozza. Élete egyben a nemzetünk minden fontosabb ese... ményét is reprezentálja a XX. század folyamán, mintegy megjeleníti annak minden emberi (Hírek)

Szerkesztő B
1900. július 24-én született Bay Zoltán fizikus, feltaláló, a radarcsillagászat atyja

Bay Zoltán Lajos (Gyulavári, 1900. július 24.[1] – Washington, 1992. október 4.) magyar fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. A 20. század világviszonylatban is meghatározó természettudósai és feltalálói közé tartozik. Úttörő munkásságának nagy eredménye, hogy megalapozta azt, hogy a radarcsillagászat mint új tudo... mányág létrejöhetett. Nevéhez fűződik a magyar Holdradar-kísérlet, a fotoelektron-sokszorozó és a fénysebességre alapozott méterdefiníció. (Hírek)

eferesz
Nimród apródjai (Arany Sas pályamű)

Hat táltos áll az ünnepi dobogón, hat táltos és egy szem kovács. A szabadság trónját, ahol helyet foglalnak, ezerillatú és szebbnél szebb virágszálak díszítik, na meg tizennégy gyönyörű fülemüle énekli körül. Ehhez a táltosok dobjai is csatlakoznak, fenséges az égből fakadó fényáradat. Ők azok, akik hamarosan beszédet tartanak a nemzetnek és a közösség árbocára felhúzzák a testvériség lobogóját. A kovács erőt sugárzó csendben van, ő hívja a táltoso... kat, hogy szóljanak az Istenadta és Istenkapta néphez.

Csata Ernő
Viszonyulásom a haikuhoz

Műszaki értelmiségi lévén, közel áll hozzám a gondolatok tömör (lakonikus) kifejezése, amilyen a haiku is. Rövidsége ellenére, mégsem könnyű haikut írni, a pillanatnyi képet tömören rögzíteni úgy, hogy az olvasó is részesévé válhasson az alkotó folyamatnak, a nagyot megragadni a kicsin keresztül. A téli hideg kegyetlenségét bemutatni egy szomjas verébbel, amelyik nem tud inni a befagyott tóból: Csillanó tóra / szállt le a szomjas veréb. / Fagyott víztükör. // (Egyéb)

Jankovics Marcell
Nagyőr Szent Anna-temploma 9/11.

Szent Simon és Júda oltára (602) // Szintén XVI. századi, késő gótikus triptichon. Elhanyagolt, ráférne a restaurálás. // Szent Simon a tizenkét apostol egyike, Máté apostolnévsorában az utolsó előtti, aki a kananita (Mt 10,4; Mk 3,16) és a zelóta, azaz vakbuzgó (Lk 6,15; ApCsel 1,13) melléknevet kapta. A zelóta melléknévből arra lehet következtetni, hogy meghívása előtt a fanatikus Róma-ellenes párthoz tartozott, melynek tagjai a véres merényletektől sem riadtak vissza. A kananita jelzőt kánainak is fordították (Tudomány)

Felber Zsolt
A jeggyűrű (Arany Sas pályamű)

Ahogy hátradőlt Árpád a kopott karosszékében, és a kandallóban sistergő tüzet figyelte, az emlékezet halovány lángja gyúlt fel benne. Vagy húsz évet repült vissza az élet göröngyös útjain, és Oroszországban találta magát. Miközben emlékképei peregtek szeme előtt, a tajga metsző szele hatolt csontvelejéig. Magára húzta kockás, megfakult plédjét, és hagyta, hogy tovább folyjanak a szürke felvételek. Még véget sem ért a nagy háború, mikor elégtelen ruházatban került egy távoli fogolytáborba többedmagával, magyarokkal.

Balogh Bertalan
Homo Ludensz és Szapiensz

Ott volt Homo Habilisz, meg Homo Szapiensz, és nagy verejtékezés közepette föltalálta a szárnyprofilt. Ez a felül domború, alul meg majdnem egyenes geometriai test aztán úgy viselkedik az áramló levegőben, hogy a domború felső oldalon szívás jön létre, míg a lapos, alsó oldalon alig történik valami. A szívás meg olyan erős lehet, hogy az ilyen szárnyra akár egy repülőgépet is felakaszthatunk, elbírja, fölemeli, és csodák csodájára: repül az (Humor)

dorothy
Kő és Virág - "Amit a leginkább kell az embernek kívánni, az irgalom az" (Arany Sas pályamű)

A "Kő és Virág" története egy holokauszt túlélővel készített megrázó interjúm alapján íródott a magyarországi vészkorszak 70. évfordulója tiszteletére. A szereplők valóságosak, de neveiket megváltoztattam, viszont a hely, a kor és az idő, amiben játszódik sajnos ugyanon olyan valóság, mint ő maguk. Az utókornak nem szabad elfelejteni, hogy ebben a kis országban egymás mellett kell élnie minden állampolgárnak szeretetben, békességben, toleranciában ahhoz, hogy ne pusztítsuk el társainkkal együtt önmagunk.

Duray Miklós
A magyar nemzetstratégia és nemzetpolitika kibontakozásának mérföldkövei 3/3.

Ekkortól, 1990-től vetődik fel újra a kérdés, de nem 1920 viszonylatában, hanem 1941 végének vagy az 1947-es magyarországi kékcédulás választásnak a vetületében: mi a nemzetstratégia és mi, az ennek a végrehajtási folyamataként megvalósuló nemzetpolitika? A minden mindennel összefügg banális megállapítástól eltérve tudatosítanunk kell, hogy 1920 óta a magyar nemzet egyes részei más jogi és politikai térben élnek, mint korábban. Ez az 1541 és 1686 közötti három részre szakítottság korszakával nem mérhető. (Egyéb)

Szerkesztő A
A nándorfehérvári diadal emléknapja (1456. július 22.)

A keresztény-keresztyén világban minden délben, pontban 12.00 órakor megszólalnak templomaink harangjai. A vallásosak fejet hajtanak, imát mondanak, a többiek felkapják a fejüket, néhány vicces kedvű meg mondja: „húzzák már a levesnótát!”. De vajon a több milliárd lelket kitevő keresztény-keresztyén tudatú világban hányan vannak azok, akik pontosan tudják, miért, kikért is szól az a mindennapi déli harangszó? Emlékezzünk minden déli harangszókor! (Hírek)

Szerkesztő B
1452. július 22, a nándorfehérvári diadal napja

Az Oszmán Birodalom (Oszmán-török nyelven: دولتْ علیّه عثمانیّه Devlet-i Âliye-yi Osmâniyye,[1] törökországi török nyelven: Osmanlı İmparatorluğu vagy Osmanlı Devleti), az egyik legnagyobb és a legtovább fennálló iszlám világbirodalom, amely évszázadokon át megkerülhetetlen hatalmi tényező volt az európai erőviszonyok alakulásában. A 14. század elején, a rúmi szeldzsukok uralta kis-ázsiai területen létrejött törzsi szövetség a 16–17. századra a maga korában (Hírek)

Belépés

Hírlevél

Hírlevél

Tartalom átvétel

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap