Oláh M. András
Őrült idők * (Arany Sas pályamű)

Mihály dühösen csapta be maga mögött az ajtót. Fejét bikamód előreszegezve, szitkozódva, átkozódva csörtetett végig a folyosón. A kijáratnál álló csendőr vigyázzba vágta magát, de Mihály rá sem hederített. Döngő léptekkel a városháza felé vette az irányt. A járókelők kalapot emelve, meghajolva tértek ki az útjából, ám ő se látott, se hallott, a köszönésekre sem reagált. Az indulat teljesen elvakította. Pontosabban az indulat és a tehetetlenség.

Szerkesztő A
Füst Milán Emléknap

Füst Milán a Nyugat első nemzedékének nagy művésze, költő és író, nemcsak versek, hanem regények és drámák szerzője is. Aprólékos gonddal alkotó ember volt, viszonylag kevés verset írt (száznál kevesebbet). Ő a magyar szabad vers megteremtője, aki szakít a rímmel és a szokásos ritmikákkal, mégis megőrzi a ritmust, a szöveg zeneiségét. Költői világának (nyelvének, formáinak, képeinek) forrása a Biblia, az antik tragédiák, Shakespeare és Berzsenyi Dániel. Általában jellemző lírájára a Berzsenyi-féle ódai (Hírek)

Szerkesztő B
1967. július 26-án hunyt el Füst Milán író, költő, drámaíró, esztéta

Füst Milán, Fürst (Budapest, 1888. július 17. – Budapest, 1967. július 26.) Kossuth-díjas (1948) magyar író, költő, drámaíró, esztéta. A magyar szabadvers megteremtője. 2000-ben a Digitális Irodalmi Akadémia posztumusz tagjai közé választotta. Fürst Milán Konstantin néven született elszegényedett zsidó kispolgári családban. Apja különc és bohém, költekező figura volt, aki egy délszláv királyi sarj nevét adta fiának. Korai halála után a család nyomorgott, anyjának ő szerzett végül trafikengedélyt. Az író (Hírek)

Hochbauer Gyula
Egy régebbi szerepem

Ezüstszelencéből sodort cigarettával kínálta az érdeklődőt, majd lassan csiholt tüzet a dohány végére, s közben az idegen arcát olvasgatta: ki az, aki ilyen ajánlással kopog be hozzám? Arcéle egyszerre germán vonalú meg magyaros, tekintete merengő és derűs, de egyértelműen nyílt, az orrnyerge látszólag, ifjúkora ellenére, fennebb van a megszokott germán határnál, s az ajkak fokozott érzékenységről árulkodnak. Mikor beszél, vonásai méltóságot árulnak el, de nem gőgöt. Itt nem célrave... zető a döntés előtti mérlegelés.

Lukáts János
A boldogság mindenkinek más

A sors ritka adománya, ha egy költő egyformán képes szólni a gyermeknéphez és a felnőttek világához. De lehet, hogy éppen az a természetes, ha a költő nem „célozza meg” olvasótáborát. Ha úgy írja verseit, hogy azok minden értő és érdeklődő számára szóljanak, függetlenül az olvasó éveinek számától és a világban szerzett tapasztalataitól. Nos, Sebők Éva életművét át- meg átszövik a felnőttekhez és a gyerekekhez egyaránt szóló versek, de még inkább azok, amelyeket szinte sajnálunk egyik vagy (Novella)

luca.k
A kosár (Arany Sas pályamű)

Három napja lakott már a házban az édesanya és a két kislánya. Lívia csendes volt, arcára szomorúság ült, ám mindig igyekezett segíteni vendéglátóinak. Kora délután a ház előtti ágyást gyomlálta Ilonkával, amikor egy rémült asszony futott a kerítéshez. – Ilonka…! – kiáltotta rémülten. – Mi történt, Mari? – állt fel ijedten Ilonka. – A szovjetek jönnek – mondta elfúlt hangon. – Itt vannak a határban... Tudod, mit csinálnak azok a nőkkel?! – Lívia lélegzete is elakadt. Bukdácsolva követte Ilonkát, aki a ház felé szaladt. <!--break-->

Balogh Bertalan
Vanak űrlények?

Mutatják a kisfiút is, akinek a lábából operáltak ki egy ugyanilyen kis valamit. Ugyancsak mutatnak egy sor Cad-Scan felvételt azokról, akiket a hír szerint szintén elloptak és "megvizsgáltak" valamelyik csészealj "rendelőintézetében" valamikor. Mindegyiküknek ott a beplántált objektum az agynál, ugyanazon a hozzáférhetetlen, képtelen helyen. A kisfiú kristályszerű valamijét a leghíresebb laboratóriumok vizsgálták, és egymástól függetlenül megállapították, hogy földünkön egyszerűen (Publicisztika)

Jászter Zoltán
Sonkácska

Mindent a saját ellenőrzése alá vont. Ha valaki ellent mondott neki, akkor az ilyeneket többé nem foglalkoztatta, ellehetetlenítette, és azok gyakorlatilag meg szűntek létezni. Ha például valakinek támadt egy ötlete, (mondjuk: állítsanak szobrot egy színésznő emlékére, vagy valami hasonló), akkor Sonkácska úgy beszélt róla a továbbiakban, mintha ő lenne az ötlet gazdája. Persze már mindenki tudta, hogy mások gondolatainak termékeiből táplálkozik, de nem emeltek vádat ellene, mert (Novella)

Petrozsényi Nagy Pál
Utazás a mennyországba

Az öreg lassan, üggyel-bajjal igyekezett felszállni a vonatra. Kezében bőrönd, arcán aggodalom, nehogy valami gikszer jöjjön közbe. Hogy milyen gikszer? Például: kisiklik a vonat, nem veszi észre, hogy megérkezett, legurul a lépcsőről, infarktust kap… Ajaj, számtalan módja van ám ennek! Kínosan tipegett-topogott, még a verejték is kiült rajta. A fiához, Pestre igyekezett. Öt teljes éve nem látta már. Öt év nagy idő, különösen egy öregember életében. De hát orrolt (Novella)

Jankovics Marcell
Nagyőr Szent Anna-temploma 11/11.

Más látnivalók // Említést érdemel a diadalívet kitámasztó lettneren álló Kálvária, vagy, ahogy a Magyar Katolikus Lexikon nevezi, 5 alakos „diadalkereszt” a XVI. századból. Az 5 faszoborból ott jártunkkor csak 3 volt a helyén: a középen álló feszület, rendhagyó módon a balján Szent Jánossal, jobbján Máriával. A két felfeszített lator hiányzott. (762, 763, 772) Festett díszű pasztofórium látható a szentély bal oldali falán. A rácsos ajtóval lezárható szögletes mélyedés köré, gótikus építményt festettek. Kis (Tudomány)

Kutasi
Határvidék (Arany Sas pályamű)

... – Mert a Bécs melletti éttermében dolgozok! – felelte a lány szipogva. – Igen, de annak az újgazdag majomnak a határ mellett is van egy étterme! Azért küldött a távolabbi helyre, hogy azzal is szívasson! Egy-egy óra naponta az utazás. Csak azért, mert Nagy-Magyarország matrica van az autódon, és piros-fehér-zöld hajcsatod! – Előbb voltam magyar, mint pincér! – Akkor kérlek, légy újra magyar pincér! ... Teljesen tönkrementél pár hónap alatt. Fizikailag is, lelkileg is. Légy újra az a nagyszájú, bevállalós csajszi,

Kő-Szabó Imre
Ökölcsapás

Hajnali három óra volt, amikor hirtelen álmosság fogta el mindkét fiút. A füst és a zaj kibírhatatlan volt a sörkerti diszkóban. Ott ültek a belső helyiségben, a nagyteremben, ahol a DJ keverte a zenét. - Menjünk haza! – mondta Vágó Géza az idősebb, aki világosszürke hajával kivirított a többiek közül. - Csak egyet forgok még jó komám – marasztalta Ibári Lajos, aki ellentéte volt Vágónak, mert fekete zselézett hajával, úgy nézett ki, mint egy filmszínész. Nemrég múltak (Novella)

Váradi József
Egy Pünkösdi népszerű szokás Marosvásárhely két jelentősebb kültelkén (Arany Sas pályamű)

Azt gondolom, az önműködő konyhaszekrényről csak akkor lehet értekezést írni, ha sikerül tisztázni a fogantyútól a fiókok vagy a polcok természetéig, minden lényegesnek tartható dolgot. Minden, ami ahhoz járul, hogy az építmény jól vezérelhető konyhaszekrény legyen, feltétlen fontossággal bír. Bírálóim, azt mondják, hogy bizony többször elhagyok némely olyan mondandót, amit feltételesen csak nekem kell tudnom. A nagyérdemű ettől majd nyomatékosan úgy érzi magát, hogy lenézem tapasztalati halmazát. Persze ez koholmány.

Belépés

Hírlevél

Hírlevél

Tartalom átvétel

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap