Bilecz Ferenc
Bogrács és a teve

Az 1525-ben hazánkba betörő (majd 150 évig itt lakó) törökök csodálkozva vették tudomásul, hogy a magyar paraszt is bográcsban főz, és a főző edényét az ő „bakracsukhoz” hasonlóan nevezi! Igaz, hogy nem mindig rézből van, de az alakja hasonlatos. Sőt, a szomszédos szerbek is (átvéve a magyaroktól) így hívják néha a kotlájukat (kotao). Komolyra fordítva a szót, a török rézüst, a bakracs, a magyar bogrács rézből készült változata. Bár a török hódoltság alatt az oszmán-török nyelvi hatás jelentősnek mondható, (Tudomány)

Petrusák János
Petrusák János VÁDIRAT avagy ISTEN MINDENKIVEL ELJÁTSZIK... 5/7

Játszódik, valahol az „új Csehszlovákiában”, valamikor 1949-ben, amikor gróf Esterházy Jánost a szovjet hatóságok kiadták, hogy „hazájában” ítélkezzenek felette. Helyszín: egy börtön, ahol gróf Eszterházy Jánosnak, a felvidéki magyar politikusnak meg kell írnia a vádiratot önmaga ellen, mivel ez a feltétele az elnöki (csehszlovák elnöki) kegyelemnek. Ő vádiratot ír, nem önigazolást, hanem igazi vádiratot, nem önmaga, hanem a kor ellen. (Dráma)

Bodó János
Tilalomfák - esszécsokor 13.Félrelépők

A félrelépés majdnem egyidős az emberiséggel. Amikor az embernek volt már szomszédja, volt szomszédasszonya is. A gondolatnak nem lehet parancsolni. Ha át átjárt a szomszédba, meglátta a szomszéd szép feleségét - máris kész volt a baj. Ugyanez elmondható a szomszéduramról is! Az egyik eset tizenkilenc, a másik egy híján húsz. Csábíthatók vagyunk és csábítók, még ha olykor csak gondolatban is. Eljátszunk a gondolattal: (Egyéb)

Ács Mária
Németh László nőalakjai 10/20

A Gyász Kurátor Zsófia (folytatás). A regény talán legszebb fejezete Sanyika betegségének, lassú haldoklásának a leírása, s hozzá annak a vegyes érzelmi hullámzásnak az ábrázolása, mely Zsófi lelkében lejátszódik, igazi remeklés. „Hirtelen nagy félelem tekerte meg a szívét. Hátha mégis nagybeteg a Sanyi. – Édes, drága gyerekem, suttogta bele a verejtékszagú hálóingecskébe, s eleredtek a könnyei.” (1. sz. irod.) A betegség alatt megkísérli, ami eddig nem sikerült: magához édesgetni a fiát. (Publicisztika)

Vasi Ferenc Zoltán
KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE II. VILÁGHÁBORÚS TÖRTÉNETE 3.

III. A NÉMETEK HADVEZETÉSÉNEK ELSŐ ELLENCSAPÁSAINAK VISSZAVERÉSE KOMÁROM TERÜLETÉN (1945. I.01- I.14.) 1945. január 1. hétfő: Tata és Dunaalmás között a 80. lövészhadosztály alegységei kisebb harcokat folytattak a németekkel. Délelőtt Ácson Gille SS Obergruppenführer harcálláspontján a Konrád I. támadási tervet egyeztető megbeszélést tart Wöhler tábornok, a Déli hadseregcsoport parancsnoka. 19:30: Rövid tüzérségi előkészítés után megindul a 3. SS és az 5. SS páncélos hadosztály részvételével a német ellentámadás. (Tudomány)

Turcsány Péter
Tűzimádó gyermekkorom

Téli estén leguggolva / varázs-vasam kézbe véve / rács-ajtónkat résre nyitva / néztem Tűz-váram vermébe: // lángos tornyok veres fénye / ahogy épült egymást érve – / hőt lehelő sárkánytorok / tündért léptetett mesémbe, // s mennyi-mennyi tűz-darabont / várt gyermeki parancsra ott, / szívbéli szép város benne / emlékezett Betlehemre! // Tűz-pálcikák egymást űzve / hurkolódtak – cérna tűbe –, / néhol-máshol összerogytak / szőttes-szálból – pa... rázs-rojtnak, // ahogy ültem csöndes estén / mesélt nekem parázs és (Vers)

Jókai Anna
Az Advent

Az Advent / / / Az Adventben nincs hiba. / Sóvárogva várjuk a valódit./ De az Érkezőt nem ismerjük fel; / s helyette dícsérjük, aki lódít. / Az Antikrisztus cifra névjegyét / színes bakelit-tálcán kínálja – / az Égi Küldött a küszöbön ül, / hogy behívják, arra várva. / Jöjj el, jöjj el… ahogy már eljöttél, / megölettél, ki sosem öltél. / Mégse haltál: feltámadtál, / a vég ellen gyógyírt adtál. / A csalónak kívül tágasabb; / bennünk sütött föl már a Nap. / / / Magyar Irodalmi Lap / / / (Vers)

Szerkesztő C
A magyar korona

See video

Csata Ernő
Székelyföldem

Az én Székelyföldem független és szabad, területe a szívem határain belül van, ahova csak azok léphetnek be, akik tetteikkel kiérdemelték a megbecsülést és lábnyomaiktól nem sorvad el a táj. Erre a földre – idegenek által bizonyítottan - többezer éves telekkönyvem van, a tatárlaki agyagkorongok révén, amelyeken három rovásjel is igazolja tagadhatatlan személyazonosságunkat és legfőképpen azt, hogy tökéletes írással rendelkeztünk már akkor (Vers)

Petrozsényi Nagy Pál
Bolond Irén

Régi közhely, miszerint a pénz, a jólét ritkán boldogít. Bizonyíték erre az a háborút követő néhány év, amit kisfiúként éltem át egy romániai faluban. Helyesebben most romániai, mert akkor, a második bécsi döntés révén, Magyarországhoz tartozott. Kajántót ugyanaz jellemezte, mint a többi falut akkoriban: düledező kunyhók, elhanyagolt szántóföldek, hiányzott a villany, út, pénz. A parasztok mezítláb jártak, egyik-másik rongyokban. Rádió, mozi nem létezett. Ezt pótolták a fonók, a tengerihántás és egyéb... (Novella)

Szerkesztő C
Wass Albert: Hagyaték

Az öregember ott ült a barlang szájában, a pihenő padkán és csontos kezét odatartotta a roskadó tűz zsarátnoka fölé. Odébb, az aprító tönkön, ott ült a gyerek. Tizennégy éves ha lehetett, de ember módjára ült ott, ázott ködmönében, szakadozott harisnyában, ócska katonabakanccsal a lábán, s mellette a balta. Szeme kerekre nyílva, szomjasan csüngött a vénember minden szaván. Odakint szünet nélkül esett, esett a hideg, szürke, apró-szemű november (Könyvbemutató)

Petrusák János
VÁDIRAT avagy ISTEN MINDENKIVEL ELJÁTSZIK... 4/7

Játszódik, valahol az „új Csehszlovákiában”, valamikor 1949-ben, amikor gróf Esterházy Jánost a szovjet hatóságok kiadták, hogy „hazájában” ítélkezzenek felette. Helyszín: egy börtön, ahol gróf Eszterházy Jánosnak, a felvidéki magyar politikusnak meg kell írnia a vádiratot önmaga ellen, mivel ez a feltétele az elnöki (csehszlovák elnöki) kegyelemnek. Ő vádiratot ír, nem önigazolást, hanem igazi vádiratot, nem önmaga, hanem a kor ellen. (Dráma)

Vasi Ferenc Zoltán
Komárom-Esztergom megye II. világháborús története 2.

II. A SZOVJET CSAPATOK HADMŰVELETEI BUDAPESTÉRT 1944. december 24. vasárnap - A Vörös Hadsereg csapatai először lépnek Komárom-Esztergom megye területére. A 3. Ukrán Front egységei: 4. gárda hadsereg, 31. gárda lövészhadtest, 7. gárda gépesített hadtest, 21. gárda lövészhadtest, 20. gárda lövészhadtest, 135. lövészhadtest, 68. lövészhadtest, 5. gárda lövészhadtest, 1gárda erőd körletcsoport. 46. hadsereg: 10. gárda lövészhadtest, 23. lövészhadtest, 37. lövészhadtest. (Tudomány)

Bodó János
Tilalomfák - esszécsokor 12.Természet

A bennünket körülvevő természet, a maga pompájával, szemet gyönyörködtető látványával, nem kevés tiltást is von maga után. A környékünkön található bányató nemcsak télen tiltott terület, hanem nyáron is. Télen beszakadhat a jég - nyáron mi lehetünk könnyelműek, és szintén elnyelhet a halálos mélység. Amióta léteznek ilyen tavak, annak pedig, sok száz éve van, azóta a tiltás, mert jószerével mindig belefullad egy-két em... ber. Ilyen az emberi természet. Bár a modern állam pénzbírsággal is (Egyéb)

Ács Mária
Németh László nőalakjai 9/20.

A Gyász Kurátor Zsófija. (Folytatás) A Gyász első felét 1931-ben írta Németh László. Egy évvel előbb halt meg első kislánya. Kétségtelen, hogy a három éves gyermek szörnyű haldoklása nélkül ez a mű nem születik meg. S való igaz, hogy a szilasi parasztasszony ürügyén az e csapáson érzett fájdalom is kisírta magát. A modell pedig egy szilasi fiatalasszony volt, az író unokanővére, aki elvesztette férjét és kisfiát, és sohasem ment férjhez. Két megrázó élmény mind a saját, mind a modellül szolgáló nő életéből (Publicisztika)

Szerkesztő B
Jókai Mór a székelyekről

Van egy magyar népfaj, mely a legszélsőbb határszélt foglalja el keleten: a székely. Kitűnő sajátságokkal elhalmozott egy nép. Magyarabb valamennyinél, mert se vérébe, se nyelvébe, se szokásaiba nem vegyült soha semmi idegen. És amellett megvannak benne minden nemzetnek jó tulajdonai. Honszerető, szabadságvágyó, mint a svájci; – szavatartó, hidegvérű, mint az angol; – okos vállalkozó, számító, mint a zsidó; – jó katona, mint az arab; – mérsékletes, józan, szorgalmas, mint a porosz; – magán (Egyéb)

Belépés

Hírlevél

Hírlevél

Tartalom átvétel

Reklám


 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

Inter Japán Magazin

Turcsány Péter honlapja

Jankovics Marcell honlapja

Papp Lajos

Magyar Irodalmi Lap