Szerkesztő A
Jedlik Ányos

See video

Szerkesztő A
A miniszter sofőrje

Kovács és Balogh barátsága még a középiskolában kezdődött. Egy osztályba kerültek a kisvárosi gimnáziumban. Mindketten kollégiumban laktak, mert egy - egy olyan kisfaluból érkeztek, ahonnét nem volt autóbuszjárat a városba, amelyik reggel elhozta, este pedig hazavitte volna őket. A vonatok messze elkerülték mindkét települést. Kezdetben csúfolták is őket az osztálytársaik, a városi fiúk, mert tájszólással beszéltek. Bármennyire igye... keztek is megtanulni az úgymond’ irodalmi nyelvet, még a (Novella)

Cs. Emil
Aki egyszer lakik jól (Arany Sas pályamű)

Bent csend volt. Az utcáról beszűrődő zajok tompán és lomhán vonaglottak az üres asztalok között. A késődélutáni napfény nagy erővel sütött be a makulátlan kis ablaküvegeken, és bágyadtan poroszkált a terem hajópadlóján. Fénynyalábjaiban porszemek, szöszszemcsék táncolták lelassított, érthetetlen táncukat. Néhány éve fehérre meszelt falak tornyosodtak a födém alá, és büszke monolitokként hordozták tes... tükre szegelt csendéletek, vadászatok, fürdőző múzsák és apportírozó kutyák

Jókai Anna
Az az este

Többen vagyunk együtt, mintsem képzeled – vannak olyan napok s a napokban olyan óra. Bizony, hallgass ide: lehet, hogy álom, lehet, hogy való. A csönd az első vendég, beköltözik a félhomállyal. A lélek-senkiföldje gazdáját keresi. A szürke alkonyulat feszülten vár valamit. Alig koccannak, alig reccsennek a tárgyak. Ugrásra kész az ünnep – de karmai nincsenek, meleg testével hideg ellen, gyilok ellen befed. Egy kéz érintése. – Ki van itt? – kérded, tudod pedig. A másik keze az vagy... (Egyéb)

Csata Ernő
Bolyai Farkas

Bolyai Farkas (Bólya, 1775. február 9. – Marosvásárhely, 1856. november 20.) magyar matematikus, 1832-től a Magyar Tudós Társaság tagja. A sokoldalú tudós más tudományterületekkel illetve művészetekkel is foglalkozott, és gyakorlati téren is tevékenykedett. Saját korában művei csak szűk körben váltak ismertté, így több kutatási eredménye más matematikusok nevén került be a matematika történetébe,őt magát a nemeuklideszi geo... metriák előfutáraként tartják számon. (Vers)

Szerkesztő A
Wass Albert: Levél mindenkihez, aki magyar!

Erdélyi Véreim, megszólalok újra, mert fontosat kell mondjak, halálosan fontosat. Harangom, ha lenne, félre verném. Kürtöm, ha lenne, riadót fújnék rajta nappal és éjszaka. Kardom, ha lenne, vérbe mártva hordoznám meg köztetek. De csak a szó maradt meg nyelvem gyökerén, s a hang, hogy belefordíthassam ebbe a részvételen, megkergült világba: segítség, emberek! Pusztul a ma... gyar! Veszedelemben a nemzet! Ezeréves honában láncra verve vérzik és (Novella)

Petrusák János
Porszem a gépezetben - 3. rész

Aznap már vagy egy tucat kilométer volt a lábában. És még csak dél volt! Ő meg éhes, fáradt és kimerült. Ebből látszik, hogy nem egy Duracell elem. De még az a híresen tartós elem sem bírná addig, mint ő, nap mint nap menni és menni az üzletért… Nem! Csupán az üzlet reményében. - A "kisember" és a HATALOM párbaja - egy aprócska történetbe rejtve. És, még akár a Te országodban is játszódhatott, játszódik, vagy fog majd ját... szódni mindez. Vagy, valahol máshol. Például a képzelet birodalmában. (Könyv)

Szerkesztő A
TORMAY CÉCILE - BUJDOSÓ KÖNYV V/18 (Kötelező olvasmány!)

Tormay Cécile (1876-1937) A századforduló legnagyobb magyar írónője. Lelkében izzón magyar, műveltségében teljesen nyugati. Stílusművészetének koronája hatalmas trilógiája; az "Ősi küldött", amelyben a Kelet és Nyugat két malomköve közé szorult tragikus magyar sors nagy regényét írta meg. Ő írta meg a világháború után bekövetkezett összeomlás siralmas krónikáját látomásos erejű "Bujdosó Könyvében". A bujdosó ő maga, aki számkivetve bolyongott, de mindig hazai földön, feje fölött a kommunizmus (Könyv)

Doma-Mikó István
Az Utolsó Szamuráj

- Több kardom is van, és mindegyik saját történettel. Az egyiké különösen kedves számomra, mivel ez a fegyver az őseimé volt. Többszáz éves, a markolatára családunk jelképeit vésték. Az elődeim ezzel vágták az ellenséget a háborúkban. Generációk viselték, ezzel védték magukat, és a családi vérvonalunkat. Ha a kezemben tartom, mindig érzem a belőle áradó hatalmas erőt. - Mennyire éles a kardja? Megvágott esetleg vele valakit? - Lehet, hogy ismét csalódást okozok, de élő embert (Riport-tudósítás)

Lukáts János
Bendőházi ejtőzés

(Gasztrovella) - Jó étvágyat kívánok! A jó étvágy nélkül nem lehet sem az irodalmat művelni, sem az irodalmat élvezni. A jó étvágy – a jó lelkiállapotnak és a jó lelkiismeretnek a legbiztosabb mutatója. Nem az éhség és nem a teli gyomor, - falánkságra sarkall az egyik, eltunyuláshoz vezet a másik. Hogy miért nem indultam valamilyen ínycsiklandozó pályaművel a (fehér asztal mellett, magunk elhatározta) vetélkedésen? Meg... (Novella)

Szabó Jolán
Álmok kísértése (Arany Sas pályamű)

Jugoszláviában született magyar nemzetiségű férfi keresi múltjával kapcsolatos kérdéseire a válaszokat. / A hangversenyen utolsónak csendül fel Beethoven Sors szimfóniája, amely Zsombort minden ok nélkül felzaklatja, olyannyira, hogy a ruhatárba menet kerüli partnernője tekintetét, nehogy észrevegye rajta felindultságát. Házhoz szállítja szíve hölgyét, majd maga is hazaindul. Lassan tizenegy óra, a budai kerület e részén, ebben az időben már nincs forgalom. Hideg az idő, pedig az ég tiszta, s ragyognak

Polszerkesztő2
“A túlélő nem felejt”: Budapest angolszász terrorbombázása 1944-1945-ben - 1. rész

"Amerika gengszterei egyszerre repülőtisztek lettek... A cél gyilkolni, rombolni, pusztítani, aztán haza Amerikába, ahol már vár a viszki, a görl, és a vérdíj", írta a Magyar Szó a főváros bombázási szezonjának kezdő hónapjában. Ha a magyar főváros második világháborús veszteségei és áldozatai kerülnek szóba, a Dunába omló hidak, a romos Várnegyed és a törmelékké vált háztömbök látképe sejlik fel. (Egyéb)

Petrusák János
Porszem a gépezetben - 2. rész

Aznap már vagy egy tucat kilométer volt a lábában. És még csak dél volt! Ő meg éhes, fáradt és kimerült. Ebből látszik, hogy nem egy Duracell elem. De még az a híresen tartós elem sem bírná addig, mint ő, nap mint nap menni és menni az üzletért… Nem! Csupán az üzlet reményében. - A "kisember" és a HATALOM párbaja - egy aprócska történetbe rejtve. És, még akár a Te országodban is játszódhatott, játszódik, vagy fog majd ját... szódni mindez. Vagy, valahol máshol. Például a képzelet birodalmában. (Könyv)

Tilk Katalin
A Kurucvölgyi dűlő (Arany Sas pályamű)

Monda a Tiszalúc (Zemplén vm.) határában fekvő Kurucvölgyi dűlő nevének születéséről. / A Kurucvölgyi dűlő Írta: Tilk Katalin A Nagyságos Vezérlőfejedelem elfoglalt volt. Nem csak most, mindig. Rengeteg dolog járt a fejében. Követeket küldeni idegen országokba, fogadni a hírhozókat, hivatalos leveleket diktálni, olvasni a lengyel uralkodó, a francia király, vagy éppen Ő Cári Fensége az orosz cár szívélyes üzenetét. Törvényeket kellett mindenféle országos ügyekről kigondolni. Gondoskodni kellett hadseregről, csatákba

Kő-Szabó Imre
Pontos beosztással

Bélát, így huszonöt évesen felvették az egyetemre. Most másodéves, kollégiumot nem kapott, ezt nem is bánta, (legalább független, szabad lehet), de ösztöndíjat igen. Nem tudta mi erre a helyes magyarázat, de nem is akarta megfejteni. Ez havi hetvenezer forintot tett ki, otthonról apja küldött neki harminc ezret. – Aztán jól oszd be! – írta a pénzesutalvány hátlapjára. Béla sokat töprengett, most, mitévő legyen, mit csináljon, vagy ne csi... náljon, a lényeg, (Novella)

Belépés

Hírlevél

Hírlevél

Tartalom átvétel

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap