Steinné Gruber Katalin
A szél szerelme

Tavaszi szél, kivel beszél, miről beszél? / Köszönti a fákat, érint ibolyákat. / Tavaszi szél most nem beszél, még nem beszél. / Öleli a fákat, csókol ibolyákat. S lám a szél is szerelmes lett, a szívét kitárta, (Vers)

Ács Mária
Németh László nőalakjai 13/20

Az Iszony Kárász Nellije. Sanyi apjának a halála után a faluba költöznek, a Takaró portára. Ez a változás újabb motívum Nelli elidegenedéséhez, hisz Nelli „eleméből”, a pusztáról Sanyi „elemébe”, a zsíros parasztfaluba kerülnek. Nyilvánvalóvá válik, hogy a függetlenség után a magányt is elvesztette. . (Publicisztika)

Szerkesztő A
Wass Albert: A völgyek vándora

Hányszor hittem: hazám a fény hazája, / s a völgyek szürke rabja nem vagyok, / völgy vándorát a hegyek csókja várja / és utam egyre feljebb kanyarog. / S ó, ti kegyetlen rózsaszín hegyek, (Vers)

Erdős Géza
Miről dönt ma az országgyűlés?

Mint egyszerű magyar ember, várom, hogy a sorsomról helyesen döntsenek az országgyűlési képviselők. Akiket a többség szavazataival a mi hangunk hangoztatására és a mi kívánságunk véghezvitelére küldött a parlamantbe. (Publicisztika)

Balogh Bertalan
Eltűnt a társadalmak öntisztító rendszere

Szinte mintha tegnap történt volna: apám vívni tanult, mert a katonatiszt párbajképes kellett legyen. Mulatságos volt a nagy hasával atlétatrikóban és fekete klottgatyában. A párbaj már az ő idejében is ritkaság volt, de ő még olyan szellemben nőtt fel, amelyben az embernek becsületbeli kötelessége volt a szemétembert kettéhasítani, vagy lelőni, mint egy rühes kutyát. (Novella)

Erdős Géza
ALKOTMÁNYOZÁS 3.

Ma az Ország Házában alkotmányozásra gyűlnek honatyáink Mi készül? A magyar föld és víz magyar kézben maradását nem garantálja az új alkotmány. Akkor bizony a tőkeerősebbé lesz. Ki lesz Árpád földjének új gazdája? Az új gazda milyen szerepet szán nekünk néhai földünkön? Mik leszünk? Napszámosok? bérmunkások? (Publicisztika)


FIGYELEM, MA ALKOTMÁNYOZÁS!

Írótársak! Vigyázó szemünket az Országgyűlésre vessük! Képviselőink ma döntenek hazánk és benne a mi sorsunkiról. Döntésük valószínűleg évtizedekre meghatározza az életünket. A MIL Szerkesztősége (Egyéb)

Sajdik Ferenc
Durrbele bumm

See video

Szerkesztő A
Felhívás: Fohász a jó Alaptörvényért

Prof. Dr. Papp Lajos felhívása: 2011. április 18-án a Parlament rakpartjára várják azokat, akik fohászkodni kívánnak az országgyűlési képviselők helyes döntéséért. (Egyéb)

Erdős Géza
ALKOTMÁNYOZÁS 2.

Magyarországra behozhatták az egészégre káros élelmiszereiket, a kukacos húst, a záptojást, a vegyszermérgezett zöldség-gyümölcsöt. Nem kellett többé vagyonokat kiadniuk a szemét és a veszélyes hulladék tárolásáért, elég volt azokat a magyar ugaron „felejteni”. A vegyszeres vizet ingyen átküldték a Rábán, a határra épített szemétégető füstjét meg a szélben. Nyeljék és könnyezzenek tőle az EU másodrendű polgárai. (Publicisztika)

Ács Mária
Németh László nőalakjai 12/20

A belső ellenállás és a külső kényszerhelyzet állandó harcában vizsgálja az író hősnője viselkedését. Így nyílik lehetőség Nelli tudatának teljes mélységű feltárására. Nelli jól felfogja a veszélyt, ami apja halálával köszöntött rá és anyjára. A kicsit bebeszélt önfeláldozás pózában tetszeleg, miközben ügyel arra, hogy Sanyival szemben a kényszerhelyzet ellenére megőrizze belső szabadságát. Feltárja, milyen fontolgatás, számítás viszi rá, hogy Sanyi elfogadása mellett döntsön. (Publicisztika)

Szerkesztő A
Németh László ma lenne 110 éves!

1901 április 18-án született kiváló írónk Németh László, akinek műveit méltatlanul mellőzik. Köszönetet mondunk Ács Máriának, aki sorozatával állít emléket az írófekedelemnek. A MIL Szerkesztősége (Publicisztika)

Doma-Mikó István
Ami a földrengést követte

See video

Steinné Gruber Katalin
Emlékezés hitoktatómra, Puszta Sándor költőre

Ő látta: Rímek mögött az embert, / a tavaszban megbúvó decembert, / a szerető nélküli hű szeretőt, / a ravatal nélküli katonatemetőt, / a Don-kanyarban fagyott tetemekből sáncot, / anyák arcán az egyre szaporodó ráncot. (Vers)

Balogh Bertalan
Ki magyar?

...majdnem minden magyarban több a magyar vér, mint sem, ámbár legjobb a vérséget nem belekeverni a dologba, (vérig sértenénk vele például Petőfit) mert annál sokkal komplikáltabb az ügy. Azok jártak talán a legközelebb az igazsághoz, akik a maguk meghatározásában, tudati, majdnem vallomásos választ adtak a kérdésre. (Novella)

Turcsány Péter
(OLVASÓNAPLÓ VII.)

Olykor egyetlen mondat megvilágíthatja egy korszak-alakító személyiség igényvilágát, jellemerejének hátterét, történelmi hatásának bensőséges kiváltóját, mozgatórugóját. Így voltam akkor is, mikor az idei Nagyboldogasszony Napjára készülődve a az országunkat neki felajánló „szent király” lelkiségét kívántam megidézni. (Novella)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap