Szerkesztő A
Gratulálunk Lukáts János írótársunknak!

Pár napja jelent meg Lukáts János írótársunk A nótaszerző és a literátor című, Kazinczy Ferencről és a nótaszerző Fráter Lórándról szóló színpadi műve. Mivel a kiváló dráma mindkét szereplője Semlyénben született, a település önkormányzata úgy döntött, hogy nyomtatásban is kiadja kollégánk művét. Lukáts János írótársunknak gratulálunk, és munkájához további sok sikert kívánunk! A MIL Szerkesztősége (Egyéb)

Eperjes Károly
Thália és teológia 11/20

Sajnos ez is egy magyar tragédia: nem azért adják az embereknek a fizetést vagy az elismerést, mert az illető valamit produkál, dolgozik, letesz valamit az asztalra, hanem azért adják a fizetést, a pozíciót, az elismerést, mert az illető hűséges szolgálója a társadalmilag elfogadott eszmerendszernek. (Könyv)

Turcsány Péter
Az élet óriáskerék

Arcok a panaszfal előtt 1972-80. Hajdúsági család. Ózdra költöztek a szülők. Munkáscsalád. Hajdúsági iparos-érzékenység él tovább a kislányban. Zsidó családhoz kerül kalapos segédnek. Meghurcoltatások érik a kalapos-mester családját. Ő náluk dolgozik, segít nekik. A negyvenes évek munkanélkülisége sújtotta a családot, nagyapját menesztették a gyárból a Szocdem párttagsága miatt. (Könyv)

Balogh Bertalan
Mindenféle

Becenevén "Szélescsípőjű" Juli mesélte, hogy a cukrászdában egyszer habos sütemény és málnaszörp közben apja arról beszélt, hogy sem az úgynevezett Keletet, sem a Nyugatot, sem a kommunizmust, sem pedig annak ellenkezőjét nem szabad komolyan venni. Mindkét oldalon mi vagyunk ugyanis. Az egyik csak így játszik, a másik meg amúgy,... (Publicisztika)

Szerkesztő A
Zas Lóránt költő emlékére

A napokban Amerikában elhunyt emigráns költő emlékére írt levelet juttattak el hozzánk, amelyet készséggel közlünk. A MIL szerkesztősége (Egyéb)

Szerkesztő A
Wass Albert: Zsoltár és trombitaszó

Ültem a kertben és hallgattam a tavaszi csöndet. Vasárnap volt. Pihentek az ekék és boronák, a falu útján lassú mozgású emberek jártak. Valami ünnepies békesség lebegett a dolgok fölött. Szinte tapintani lehetett, szagát érezni, mint régen, iskolás koromban, mikor a vasárnapoknak levendula és ódon templomszaguk volt. A vasárnapi nyugalom, a jól végzett heti munka nyugalma érzett a csöndben, mely (Novella)

Eperjes Károly
Thália és teológia 10/20

A drámairodalom fiókirodalom, ha a művet nem mutatják be. Fiókban elég nehéz játszani, hát még közönséget ültetni... Történelmünk olyan viharos volt, hogy nem nagyon lehetett jó időben és helyen, jó minőséggel megvalósítható drámát írni. Ebből a szempontból Örkénynek igaza van. Dráma volt épp elég az utcán, várakon. (Könyv)

Doma-Mikó István
Az ebéd

Az eperfa alatt töpörödött kis öregember falatozott. Kalapja illedelmesen a kecskelábú asztal sarkán nyugodott, előtte újságpapíron egy karéj kenyér és két szem főtt krumpli. Egy hatalmas bugylibicskával időnként leszelt egy karikát a krumpliból. Úgy vágta körbe a hüvelykujjával megtámasztva, mint mások a drága kolbászt: vékonyra, finomra, abban a titkos reményben, hogy úgy több lesz. (Novella)

Turcsány Péter
A fodrásznő sámán

Arcok a panaszfal előtt 1972-80. Hatan voltak testvérek. Apja a rendőrségen dolgozott Mosonmagyaróvárott. „Néha az apám elment kártyázni, berúgott és mi ezen nem gondolkoztunk”. Kertes házunk volt a Károlyi ligetben. Körülfolyta a Lajta. Egész nyáron fürödtek – emlékszik vissza elégedettséggel a gyerekkorra. Szülei mind a hetüket kitaníttatták. (Könyv)

Jankovics Marcell
Gyöngyöspata (3/3)

Régen bevett szokás volt, hogy bizonyos rituális cselekményeket, rendszerint tűzzel, vízzel, zöldággal és étellel kapcsolatosakat, minden, vagy majdnem minden fordulópontként számon tartott ünnepen gyakoroltak. Ez nem mond ellent annak, hogy a tárgyunkban szereplő virgácsot Jessze fájáról szakajtottuk, hiszen e fa ágai sem csak Dávid napján virítanak, hanem ott világítanak, virágzanak... (Tudomány)

Csernák Árpád
Újratöltve: Más egyéb akkor nincsen, jó?

. Béla minden nap pontosan 5-kor ébredt. Nem kellett neki ehhez vekker. Derűsen, lendületesen pattant ki az ágyból, sietett a fürdőszobába, közben egy pillantást vetett a szobainason rá várakozó, frissen vasalt egyenruhájára… (Novella)

Jókai Anna
Godot megjött (2.)

Sadot az irányt villámgyorsan, a közlekedési rendőr mozdulataival eltereli. Amit Masha összefűzött, az kerül vissza Michyhez, bontásra. Amit Michy felfejtett, azt kezdi Masha újra befonni. Masha Van ritmusa. Michy Egyenletes. (Egyéb)

Balogh Bertalan
Stephen Hawking "beszél"...

Egyetlen izma sem tartja a testét, úgyszólván egyetlen akarattól függő izma sem működik, beszélni is csak úgy tud, minthogy ráadásul egy torok- és légzési betegség miatt hangadó szervét is ki kellett operálni, hogy egyik markában, (amit még nyitni-csukni tud vagy fél centiméteres mértékben), egy lapos kapcsolót tart, és egy komputeres hang-szintetizáló berendezést irányít vele. (Publicisztika)

Lukáts János
A nótaszerző és a literátor

Dráma Kazinczy Ferencről, egy elképzelt beszélgetés keretében. Szereplők: FRÁTER Loránd, akit „nótás kapitánynak” hívnak, FRUZSINA, szolgáló és kertészlány, MARCI, inas, és szerelmi postás, SZOBRÁSZ, aki ugyan a művet megalkotja, de nem sokat ért a dolgokból, KAZINCZY Ferenc, képen és a maga valóságában (Egyéb)

Doma-Mikó István
Újratöltve: A japán Különleges Támadó Alakulat

A II. Világháborúban létrehozott japán Különleges Támadó Alakulatnak ez az egysége olyan szupertitkos volt, hogy évtizedekkel a háború után még honfitársaik sem tudtak a létezéséről. Ők voltak a vízalatti kamikazek. (Riport-tudósítás)

Horváth Lajos
A honfoglaláskori 108 nemzetség számáról

A történettudomány terén vissza kell utasítanunk minden vélekedést, áramlatot, törekvést, amely nemzetünk igazi történetét eltemeti, szétosztja az újsütetű szomszédnépek között. Védenünk kell a tudomány eszközeivel nemzetünket, amelyet nemcsak anyagi javaiból forgattak ki többször és többen a 20. században, hanem valódi múltjától is meg akarnak fosztani. Mi nem lehetünk a magyar nép árulói. (Tudomány)

Turcsány Péter
A pásztor fia…

Arcok a panaszfal előtt 1972-80. Szabad gyerekkor. Pozsony megyében született. Két éves korától Veszprém megyében kereste kenyerét apja. Apja uradalmi cseléd volt, pásztor. Gyakran változó helyszínek a gyerekkorban. Szülei vitték magukkal a nyolc gyereket. Midig tanyán. Tehént őrizni, kapálni, kaszálni kellett. (Könyv)

Szerkesztő A
Köszöntjük lapunkon Horváth Lajost!

Kedves Olvasók és Írótársak! Szeretettel köszöntjük lapunknál Horváth Lajos tudóst és kutatót, a Magyar Országgyűlés Hivatalának volt főtanácsosát, és főlevéltárosát! Horváth úr számunkra olyan fontos és meghatározó témák kutatásával foglalkozik, mint a magyarság őstörténete, vagy a Szlovákiába került magyarság sorsa. Jövőnk a múltban gyökerezik. Horváth Lajos írásai KÖTELEZŐ OLVASMÁNYOK számunkra! A MIL SZERKESZTŐSÉGE (Egyéb)

Jankovics Marcell
Gyöngyöspata (2/3)

Egy zalai pásztorköszöntő szerint: Gyökér adja fáját, fája adja ágát, ága adja bimbóját, bimbója adja virágát, virág adja almáját, köszöntsük a Boldogságos Szűz Máriát. Úgy véljük, hogy a Jessze vesszejének képzete ihlette a palóc parasztházak régimódi tisztaszobáiban a mestergerenda házközépen álló tartóoszlopának boldoganya, Füzesabonyban pedig Boldogasszony fája nevét.” (Tudomány)

Krissz
A pusztítók

Most törik az alapokat, / Most bontják az égi tetőt, / Most tépik a gyökereket, / Sáraranyból gyúrnak hitet. // Gyűlölnek mindent, ami szép, / Gyűlölik az összes népet, (Vers)

Belépés

Hírlevél

Hírlevél

Tartalom átvétel

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap