Álarcosbálban

21. századi társadalomkritika. -- Álarcosbálban forgolódunk mi mind, / Álarcosbálban a világ peremén. / Sápadt maszkot szorítunk arcunk elé, / „Te ki vagy? És te?” / S ki vagyok én? // Magas sarkakon botladozunk / Fényes márványlapokon, / A parketten, hideg kezével utánunk kap / Jóízű, finom fájdalom. // Táncoló láng, lobogó tűz kihunyni látszik, / Nyersen rágunk ízetlen, langyos jelent, / A vacsora, ím, tálalva van, / Hozzá pincér... (Vers)

Doma-Mikó István
Foggal és körömmel Eger váráért

- Dobó István kapitány vagyok. Kit keres az úr? – szólította meg a hatalmas férfi. Ibrahim fejében egymást kergették a gondolatok: lehet, hogy eltévedt, és ez itt nem is az egri vár? Mit jelent az ünneplő, és hogy nem harcolnak? Mitévő legyen? A többieknek már itt kellene lenniük… - Nos!? – ágaskodott fel Dobó bozontos szemöldöke. (Humor)

Csernák Árpád
Felnőtté tiporva (IV/3.)

Apámat láttam csíkos rabruhában..., a nagyfai intézet folyosóján verekedett három tagbaszakadt rendőrrel... Az egyik fogdmeg hátulról átkulcsolta a derekát, hogy a többiek nyugodtan üthessék, apa azonban hirtelen lehajolt, és a mögötte levő smasszert érték a kíméletlen találatok... Láttam, amint szalad a folyosón, ki az épületből, neki az udvart lezáró betonfalnak... Szitáló golyózáporban rohan a fal mentén, megtántorodik, elzuhan. Apa!... Hatalmas... (Könyv)

Papp Lajos
Papp Lajos: nem jobboldali, orvos vagyok (2/2)

A szívsebész professzor vallomása tetteinek mozgatórugójáról, élete nagy döntéséről és korunk társadalmi hátteről. Gondolkodjunk el, mi változott a FigyelőNet interjúja óta eltelt években! A MIL szerkesztősége (Publicisztika)

Balogh Bertalan
Öreg ember

Láttad már az öreg ember szemét? Már szinte csak két sötét gödröcske az arcban... És ahogy néz, mint az opál, olyan tejes a fénye. Mire gondol, mit akar még a világtól? Teste elszáradt már, kiszökött bőre alól a feszülés, talán a vére is megsápadt, mert eljön az idő, amikor a test zsugori lesz, és a sejteket szülő sejtek szövevénye makacskodik, vagy csak elpilled, és nem épít többé. (Novella)

Turcsány Péter
A Paptagi átok

Arcok a panaszfal előtt 1972-80. A Paptag-ban kóválygok. Kis vályogfalu hát előtt pelenkák száradnak. A kicsi néhány hónapos, anyja a nagybátyja családjánál lakik. „Férje” verekedés miatt börtönbe került. Szabadulása után rendőri felügyeletet kapott és azóta hol bent van egy hónapra – mert a rendőrök este nem találták itthon –, hol kint van néhány hónapig. (Könyv)

Horváth Lajos
Korontályország avagy Karintia,

földrajzinév folytonosság életkori változatokkal - A magyarországi vörösiszap-katasztrófa kapcsán 2010-ben a világ-média szárnyán világgá szállt Kolontár magyar település neve. A név már régebben is felkeltette az érdeklődésemet, hiszen összecseng Torontál nevével, amelyik türk eredetű és kissólymot jelent. Érdemes volt tehát az említett neveket és mindazt, ami hozzájuk tapad, köréjük... (Tudomány)

Balogh Bertalan
Nietzsche, Párizs, Mexikó. gőzgép és Sartre

Nietzsche mondja: "...Lustaságra hajlamos az ember. Szokások és kész vélemények mögé rejtőzik... Tudja, hogy sántít a dolog, tehát rejtőzik, mint a rossz lelkiismeret. Miért? A szomszédok megszólásától fél, akik ugyancsak kész vélemények mögül ítélik meg őt. (Novella)

Papp Lajos
Papp Lajos: nem jobboldali, orvos vagyok (1/2)

A szívsebész professzor vallomása tetteinek mozgatórugójáról, élete nagy döntéséről és korunk társadalmi hátteről. Gondolkodjunk el, mi változott a FigyelőNet interjúja óta eltelt években! A MIL szerkesztősége (Publicisztika)

Jókai Anna
Godot megjött (19.)

Sadotbólogat. Boldog. Mint a parázs, ragyog a szeme. A győzelem V betűjét mutatja. (A fény ingerülten vissza az összeverődött, az átmenetileg még szorosabban egymáshoz bújó embercsordához.) A talaj fenyegetően felmorran. A gödrök okádva füstölnek. Sikoltozás. Pánik. Valami enyhe földrengésszerű, ami kitör, hirtelen. A szerkentyűk is elmozdulnak, ide-oda ütődnek, görögnek. Valahol, valamelyik megszólal; recsegés, berregés, majd három pengeéles pittyegés hasítja át a teret. (Könyv)

Kenessey Csaba
A választási propaganda különös virágai (1994)

Csodálatos dolog a demokrácia, rengeteg lehetőséget rejteget magában, de nem egyszerű politikai forma, nagyfokú felelősségtudatot igényel a polgártól és - sajnos - vissza is lehet vele élni. Az természetes, hogy a pártok és a politikai élet szereplői a választási időszakban igyekeznek magukat a legelőnyösebb képben feltüntetni, ez legális és érthető. (Könyv)

Cserényi Zsuzsa
Búcsú apámtól

A kép saját illusztráció -- Szűkölök, mint kivert kutya / csendes magamnak / árnyakkal kísértő éjszakán, / gyásszá tömörült bennem a jaj: / hangtalan siratlak Apám! / Már nem hívlak, / mint annyiszor gázlót keresni / sodrás mentén hétköznapokban, / s karodban vélni ünnepet, / csak félmondatok maradtak bennem, (Vers)

Prof. Dr. Bokor Imre
A Benes-dekrétumok exkluzív elemzése

Évtizedek óta megoszlanak a vélemények Edvard Benes csehszlovák politikusról, illetve az általa készített és napjainkig érvényben lévődekrétumokról. Egyesek elátkozzák, mások viszont dicsőítik. El kell ismerni, hogy Benes terjedelmes és kérdések sokaságát átölelő, kirívóan elfogult és nacionalista ihletésű munkájából kitűnik, hogy határozottan fellép a háborús gyújtogatók, az agresszorok és a háborús bűnöket... (Tudomány)

Balogh Bertalan
A leigázás módszere...

Elsárgult újságkivágás kerül elő a lomjaim közül: az egyik versprózám. Nézem, nincs rajta dátum. Olvasom, és emlékszem, valamikor harminc-egynéhány évvel ezelőtt írhattam: Seft Ha ki akarsz irtani egy kultúrát, ne a népet öld le, mert akkor szolga nélkül maradsz! Szent szobraik hitelét ingasd meg inkább, a hitüket, az eszmerendszerüket. Az már nagyon elég - mondta álmomban az Ős-parazita, és üveggyöngyöket adott az indiánnak... (Egyéb)

Ráczné Sebes Mária
Pestistánc

A háborítatlan édenkert jámbor lakói évszázadokon át élték világtól elzárt életüket. A tatátjárásról és törökdúlásról csak hallomásból tudtak, és bár a két világháború harci zajai ugyan eljutottak hozzájuk, aközben élő katonát nem láttak. A legutóbbi világégéskor sem a kényelmes németek, sem a részeg oroszok nem kísérelték meg a leereszkedést a völgybe. (Humor)

Jókai Anna
Godot megjött (18.)

– Hórukk…! – kirántják Possót a gödörből. Posso egy kissé megviselt. A görkorcsolya deformálódott. Visszanyúl a kalitkáért, kihalássza. A kalitka összepréselődött, a madár megdöglött. Posso a madarat a két ujja közé csippentve visszadobja a gödörbe, a görkorcsolyát lecsatolja, s kalitkástul a kísérők nyakába sózza. – Oppá…! – balettmozdulattal, ollózva ugrik egyet a levegőbe. – Megbotlottam. Valami követ tettek ide. Kurva nagy követ. (Könyv)

Turcsány Péter
Család a piros házban

Arcok a panaszfal előtt 1972-80. Szép, pirosra festett, új, 74-ben OTP-kölcsönre épített házban él a család. A férfi Pestre jár dolgozni, az asszony itthon van a háztartásban. A hat gyerekkel együtt nyolcan vannak. A férfi átlagkeresete 2600 Ft, a családi pótlék 2300 Ft. Körülbelül havi 5000 Ft-ból élnek. (Könyv)

Cserényi Zsuzsa
Az árva pulikutya

Szeretem a kutyákat, fáj értük a szívem. Mindig volt jó barátom közöttük, a mostanit 15 év után, pár hónapja temettem el. Jobban kellene vigyáznunk rájuk, mert a kutya olyan embert szeret bennünk, amilyennek mi is szívesen látnánk magunkat. (Egyéb)

Belépés

Hírlevél

Hírlevél

Tartalom átvétel

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap