Nextepp Béla
A csend dőre őrei

Ülök a szobámban. Csendben, egyedül. Odakint a folyosón rendőrök jőnek. Hangosak, s kopogtatnak. Kívül, belül csupa csend vagyok. – A rendőrség van itt. Nyissa ki! – mondja az egyik, a másik meg csak kopogtat. Nem nyitom ki, mondom, de csak magamban. Kifelé még inkább hallgatok. A zsaruk összetanakodnak. – Lehet, hogy nincs itthon. – Vagy igen. – Mi? – Mi mi? – Mi igen! – Nem értem. – Mit? – Azt, hogy mi igen. – Nem mi vagyunk itthon, hanem ő. – S nem nyit ajtót?! (Humor)

Jókai Anna
Emlékirat

„Négy dolgot nem szeretek – írta Margó a naplójába –, a tavaszt, a nyarat, az őszt és a telet, mert ilyenkor új cipőt kell vásárolni. Különben minden stimmel.” A lakásban három tükör van: egy ovális, egy fekvő téglalap és egy négyzet alakú. Épp hogy az arca belefér. – Hogy ebből problémát csinálsz, nem mutat emelkedett gondolkodásra – mondta valamelyik tanárnő, még a szakközépben. – Sőt, primitív, hogy így fejezzem ki magam. – Az élet sokrétű – mondta a főnöke, (Novella)

Eperjes Károly
"Az igazat mondd, ne csak a valódit" 3/25

- A kamasz fiatalok hite gyakran meggyengül. Fontosabb számukra, hogy a hit nélkül élő kortársaikhoz igazodjanak, mint az, hogy továbbra is a szüleiktőlkapott istenhit szerint éljenek. - Kamaszkoromig bennem volt, hogy talán pap leszek. De hát a Jóisten olyan szépnek teremtette a másik nemet, hogy éreztem, ebből balhé lesz. Úgyhogy ha görög katolikus lettem volna, akkor ma egy színésszel kevesebb lenne, mert akkor egy (Könyv)

Turcsány Péter
Mint forró állkapocs

Mint forró állkapocs/ Szeretjük egymást,/ mint az állatok,/ szerelmünk fogva tart,/ mint forró állkapocs;// náladnál tovább/ én nem láthatok,/ világunk kitárul/ s egymásba mos.// Bezárul és százszor kinyílik,/ lihegő, éhes száj – az életünk,/ aranyban derengő alkalom:// a szívemet s a szívedet/ visszafoglalod – s én vissza-/ foglalom.// (2011. szeptember 7. Pomáz) (Vers)

Jankovics Marcell
A bíró okos lánya

See video

Lászlóffy Csaba
A költő(k) élete

Végrendelet helyett E.-nek// Nincs ígéretes fiatalság, nincs ürügy./ Felfaltál minden energiafölösleget,/ fölfogtál minden fölfoghatatlant,/ az Isten képzetét is beleértve./ Trágyáztad bőven a történelmi talajt,/ elűzted együgyű vagy jóhiszemű/ őrangyalaidat. Már csak ösztöneid/ mutatnak fügét mohóságodnak/ tudás és nem tudás határán./ Mi lesz hazával, társsal, ellenséggel/ s az öt-hat kirámolatlan, telt fiókkal? –/ Néhány egyéniséggel találkozhatsz még/ persze, nem csupán a... (Vers)

Kenessey Csaba
Kéz kezet mosott

Az elmúlt évtizedekben a nevelésben, a magyarságtudat ébrentartásában és nemzeti értékeink megőrzésében nagy hiányosságok mutatkoznak. A hatalom az erkölcsök tudatos lerombolásával igyekezett az egész társadalmat korrumpálni. Ennek eléréséhez különféle eszközöket alkalmaztak, a megfélemlítéstől a meghurcolásig, a megélhetéshez szükséges előfeltételek megteremtését biztosító "együttműködésig" mind megtalálhatók. A... (Könyv)


Na de a város!

(Bálint Tibor emlékének)// Ha úgy érzed, hogy valami egészen kiürült,/ az már a halálhoz viszonyulás létformája:/ előre- és visszafutás oda, ahol/ a körvonalak elmosódtak és a/ legvégső lenni-tudás megértésének/ lehetőségén kívül egyéb nem maradt.// Aggályoskodó műgonddal szemügyre/ venni a rothadásnak indult fércelést –/ „Mikor is érzékeltem először a bomlást?”// Az értelemre sunyító felbérelt lárvaarc,/ avas szag ül meg a puhány ráncok között;/ s közben a fontoskodó pátosz: a... (Vers)


A tűzoltóparancsnok szomorúsága

Ekkor, hóna alatt egy vaskos borítékot szorongatva Vihaross is odalépett a pulthoz, ahol Lovaggal már órák óta téptük a szánkat, mesélte később Artúr a Babilonban. Fél füllel olykor belehallgatózott abba, amiről beszélgettünk, mondta, és amit hallott, attól bizony elcsüggedt. Unja már, mondta Vihaross, unom már, hogy egyébről sem esik szó, mint a szenvedések, ráadásul szerelmi szenvedések önmarcangoló és céltalan... (Novella)

Turcsány Péter
A költészet jövetele

A költészet mindig jön,– csodálatos magyar nyelven szólva – a költészet a jövő,/ aki elindult feléd,mint egy hajnal, mint egy távoli szép nő (vagy férfi),/ és bármilyen régtől indult is, jelenként érkezik meg./ A költészet a te találkozásod a jövővel./ Találkozásotok pillanatában támad föl a költészet:/ 1.Aphroditéként a semmi habjaiból/ 2.eljövetelkor pillantásod szellőjétől megelevenedve/ az elsárgult pergamenen.// És a költészet el is szalasztható./ Látod, Horációm... (Vers)

Sebeők János
A Nagylábú

Többnyire nem tűnik föl, hogy járva-kelve nem hagyunk magunk mögött nyomot. Egymillió lépés Magyarországon. Naponta kétmillió ember kopog ide-oda Budapesten. Az hány milliárd lépés? Hány milliárd nyom nélküli lépés? Eltűntnek nyilvánítva? Hiába a megtett kilométerek, ha nincs utánuk nyom. Mennyire más átgázolni a hómezőn. A hó: Isten palatáblája, mely őrzi utad. Álmod és utad – maradandóság. Visszatekintesz, és... (Novella)

Czakó Gábor
Magyar-Magyar nagyszótár

Hamvas Béla bácsi nem alkotott rendszert, tehát olyasféle mű nem készíthető az ő munkásságával kapcsolatban, mely valamely ravasz trükkel mégiscsak megszerkesztené az ő rendszerét. Helyette, utólag és ellenére. Ezért e szótár csupán olvasói heverészés az ő gondolatai között - valahogy úgy, ahogy a tavaszi réten elnyúlik az ember, s - megkóstol egy fűszálat, s látja, hogy a hangya szalad föl a másikra,... (Könyvbemutató)

Doma-Mikó István
Újratöltve: Kendó

’79 nyarán ragyogott rám a szerencse, végre belülről láthattam a Távol-Keletet. Ám kiderült, hogy nem illik „csak úgy” ismeretlenül bekopogtatni a kendóiskolákba. Tokióban hiába kerestem ismeretséget, végül az ország második legnagyobb szigetén, Hokkaidóban bemutatást és bebocsátást nyertem egy patinás kendó dódzsóba. Nem mondhatnám, hogy a Fukagawában töltött pár nap alatt magamévá tehettem a botvívás sokéves tudományát. (Riport-tudósítás)

Balogh Bertalan
A leigázás módszere...

Elsárgult újságkivágás kerül elő a lomjaim közül: az egyik versprózám. Nézem, nincs rajta dátum. Olvasom, és emlékszem, valamikor harminc-egynéhány évvel ezelőtt írhattam: Seft Ha ki akarsz irtani egy kultúrát, ne a népet öld le, mert akkor szolga nélkül maradsz! Szent szobraik hitelét ingasd meg inkább, a hitüket, az eszmerendszerüket. Az már nagyon elég - mondta álmomban az Ős-parazita, és üveggyöngyöket adott az indiánnak... (Publicisztika)

Ódor László
Tell Vilmos

Tell Vilmos hősiessége, az idegen hatalmat megtestesítő Gesslerrel való merész szembeszegülése, majd a puffancs tirannus meggyilkolása ugyan svájci illetőségű történet, de mint sztori és mint tanmese teljességgel idegen a svájci emberek és a svájci közösség természetétől: svájci történet, de az európai mítosz része. Volkskunde der Schweiz (Svájc néptana) című alapművében Richard Weiss etnográfus a svájci ember jellemző tulajdonságait a... (Humor)


Avignoni zsolozsma

„Te Föld ölén a köldök…” „rémülten rímet öltök” (K.A.F.)// Megvolt már/ Párizs s egy/ vidéki/ Bécs? – Tény!/ (Lelkekben/ Isten-láng/ pislákolt/ s mécsfény.)// Gebécskén/ ügető/ víg, lotyó/ mátkát/ ölelő,/ reszketeg,/ vén fogoly-/ pápák.// („Ne gondolj/ másként a/ szeplő-/ telenre:/ ágyékkö-/ tő nélkül/ juthatsz csak/ mennybe!”)// Torzonborz/ törzsi/ vezérek,/ bárdok! –/ Avignon/ ősi/ egére/ látok…// * * * Bástya-sor/ s várárok!/ elég, ha/ kivárod:/ aranylón/ lebegjen/ a papi/ köntös... (Vers)


Sztaniszlav Sztratiev: Szögletes esszé

Elgondolkodtak-e azon, hogy Bulgáriában a derékszög, a téglalap uralkodik? Nincsen ellipszis. Nincsen ovális. Nincs a kör érett formája sem. Nyers, durva derékszögek sorra. Élek. Metsző élek. A vonalasság. Egyikük északról jön, másikuk délről, egyik se tér ki, egymásnak ütköznek és kész. Vége. Egyenes szög. Nem folytatódik. Nem torkollik. Nem érik tovább. Késsel metszették ketté. Egyenes derékszögek. Derékszögű házak. (Novella)

Jankovics Marcell
A szállást kérő róka

See video

Eperjes Károly
"Az igazat mondd, ne csak a valódit" 2/25

- Közeledése Istenhez egy folyamat volt, vagy köthető valamilyen misztikus élményhez, eseményhez? - Folyamat volt. Illetve mind a kettő igaz, mert ennek a folyamatnak voltak nagy pillanatai számomra. Először is: így neveltek. Édesanyám, édesapám pedagógus, és a kommunizmus tiltó időszakában is rendszeresen jártunk templomba. - Tanár szülők esetében ez különösen nagy dolog! - Ez így igaz. Apai-anyai (Könyv)

Jókai Anna
A bölcs bíró esete

A valóság már régen túlszárnyalta a meséket. Éppen csak a hirtelen átváltozás történik fordítva. A sorrend: szépből lesz a rút. Működik a negatív csoda. Tündérrel fekszel, varanggyal ébredsz. Hőst sejtesz a sisakrostély mögött, aztán élsz-éldegélsz a fekete disznóval. Virágos rétre heversz – feneketlen tó nyel el. Gyémánthegyre kapaszkodsz, üveghegyre érsz fel. Táltoson indulsz csatába, súlyod alatt gebe roskad össze. Kardot rántasz, és csenevész vesszővel védekezel. Zengő aranyerdő, ... (Novella)

Belépés

Hírlevél

Hírlevél

Tartalom átvétel

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap