Papp Lajos
Újratöltve: Régi magyar áldás

Áldott legyen a szív, mely hordozott, / És áldott legyen a kéz, mely felnevelt / Legyen áldott eddigi utad, / És áldott legyen egész életed. // Legyen áldott Benned a Fény, / Hogy másoknak is fénye lehess. / Legyen áldott a Nap sugara, / És melegítse fel szívedet,// Hogy lehess meleget adó forrás/ A szeretetedre szomjasoknak, És legyen áldott támasz karod// A segítségre szorulóknak.// Legyen áldott gyógyír szavad,// Minden hozzád... (Vers)

Jókai Anna
Szeretteink, szerelmeink

Csöng a telefon. Vagy a húgom, vagy Szacsvay az egyetemről. Nem tudom, melyik rosszabb. Mindkettő minimum fél óra, teljesen hiábavalóan. Ez a legveszélyesebb időpont: az este fél tíz. Aki ilyenkor telefonál, sem dolgozni, sem aludni nem tud, kezében a kagyló, forgatja a telefonkönyv lapjait, válogat a számok között, a torkát köszörüli, hogy amikor aztán megszólal, a hangja természetesnek hasson és vidámnak: – Szervusz… te vagy az, Ádi? (Novella)

Ircsik Vilmos
A vértanúk dala

Amikor elkezdődött az 1957-es iskolaév, egyszerre vezér és játék nélkül maradtunk. Viktort, aki egy évig itt lakott a nagyszüleinél és velünk járt iskolába, visszavitték Pestre. Nélküle pedig elképzelhetetlenek voltak az utcai tankcsaták, amelyekben a gépállomás kiselejtezett traktorai, pótkocsijai, vetőgépei jelentették a ruszki tankokat, bennünket pedig bölcs vezérünk két részre osztott: a traktorokra, pótkocsikra, vetőgépekre kerültek (Humor)

Kenessey Csaba
Magyar fogalomzavar

A magyar nyelvhasználatban az utóbbi évtizedekben sajnálatos fogalomzavar észlelhető. Ez az állapot kezdetét vette a világháború vége felé, mikor is a bevett köszöntés akitartás volt. Ebben az időben menekültek az emberek, - ki-ki hová, - az óvóhelyre, vagy külföldre. A zűrzavar logikusan folytatódott, amikor jött a felszabadulás, ami nem volt más, mint az ország katonai megszállása, elnyomása, gyarmati sorba való süllyesztése. Ekkor vált kötelezővé a szabadság (Könyv)

Eperjes Károly
"Az igazat mondd, ne csak a valódit" 4/25

- Ez már a jó és rossz érzékeléséről, vagyis némi lelkiismeretről tesz tanúságot. Ez az ember tudja talán, hogy mi az, amit nem kellene tennie. - Úgy van. Mégis azt kell mondanom, hogy ez a liberális kereszténység" a legrosszabb állapot. - Kétszínű állapot. - Úgy van! Ez kétszínűség. Kettős lelke van. Nem lehet két úrnak szolgálni. A „liberális keresztény" két úrnak szolgál. A liberalizmus az ördög útja (nem mintha más (Könyv)

Lukáts János
A boldogság mindenkinek más

A sors ritka adománya, ha egy költő egyformán képes szólni a gyermeknéphez és a felnőttek világához. De lehet, hogy éppen az a természetes, ha a költő nem „célozza meg” olvasótáborát. Ha úgy írja verseit, hogy azok minden értő és érdeklődő számára szóljanak, függetlenül az olvasó éveinek számától és a világban szerzett tapasztalataitól. Nos, Sebők Éva életművét át- meg átszövik a felnőttekhez... (Novella)

Szerkesztő A
Wass Albert: Átoksori kísértetek

(részlet a regényből) - Nekünk is van Átoksorunk ebben a városban. Azt hiszem, a világ minden városának van. A mienket itt Harcsa-sornak nevezik, valószínűleg azért, mert egy iszapos patak mellett nyúlik el, a város és a kikötő között s mert lakói szívesebben ülnek a patak partján horgászva, semhogy munka után néznének. De nem ez a lényeg. Minden embernek jogában van úgy élni, ahogy az neki megfelel. A lényeg az, hogy (Novella)

Erdős Géza
Megdöbbentő leleplezés írótársunk üldözéséről

Evidens, a MIL nem a politikai indulatok tárhelye. Foglalkozzunk csak magyar irodalommal, ha már így hirdetjük. Ám kérdem én, mi történjék, ha a MIL egyik íróját, Alkotóközösségünk nagyra becsült tagját szervezetten üldözik (vagy üldözték), mi több, az életére törnek (törtek)? Írhatunk-e róla, vagy legalább tudathatjuk-e itt, e szent helyen? Engedtessék meg nekem, hogy ne számítson reklámnak az alábbi (Hírek)

Csernák Árpád
Újratöltve: A cinikus

Hályogzöld háttér előtt mozgó hályogszürke alakok; meg-megrezdülő sötét lombok, halott fák ágainak fekete rajzolata, váratlanul felizzó vörös fényfoltok... Dr. Werth János minden este végignézte a naplementét a hegy tetején ülve mint egy szakrális színházi előadást, és ez az előadás sohasem volt egyforma: megunhatatlan volt és leírhatatlan, titkokat rejtő és távlatokat nyitó... Dr. Werth János régen elfelejtette, hogy doktor. Pontosabban: nem (Novella)

Czakó Gábor
Beavatás - az eldobható föld

Szemét-törvény: a gazdaságkori hulladéktermelés az avulás - ún. erkölcsi kopás - állandó gyorsulása miatt meghaladja az általános növekedést, tehát minél fejlettebb egy iparág, vagy tevékenységi forma, annál több szemetet gyárt. Más szavakkal: bárminek a fejlődését az mutatja a legbiztosabban, hogy milyen sebesen söpri kukába az általa termelt javakat. Az általános sittesedés (Könyvbemutató)


Ez se mese

A békáról való mese - - Látta a béka, hogy olasz marhakereskedő alkuszik egy szépen fejlett ökörre a vadvirágos májusi réten, a frissen csörgedező patakocska mellett. Az ökör békésen legelészett, gazdája pedig büszkén mutogatta az olasz marhakereskedőnek, mekkora hasa, micsoda jó vastag húsa, milyen merészen ívelő, szép szarva van. Közelebb mentek. A kereskedő elégedetten lapogatta meg az ökör hasát. (Humor)

Turcsány Péter
Arthur súgja

(Normandia, liget, várak) // Csupa dráma,/ csupa idill,/ csupa romantika,/ megőszült fenyőfák/ és vadalmafa,/ vasmankók/ tartják az ágakat/ s a rózsaillat/ partra vetve tátogat./ • • •/ A hervadás vértócsái/ hattyútollakkal/ keverednek,/ de petúniák virágoznak/ égieknek,/ földieknek./ • • •/ Középkor!/ legendák és mesék/ története/ miként szól?/ Egymásba forrt/ népek, hadak, csaták;/ de misztikák/ bánatát/ miképp adjuk át…/ egy torony, egy piéta... (Vers)

Jankovics Marcell
A kismalac és a farkasok

See video

Magyar Nyelv Múzeuma
Kováts Dániel: „Fény s nagyvilág énnékem Széphalom”

Szerző és téma – úgy gondolom – olykor sorsszerűen találkozik. Tízéves gyermek voltam, amikor nem sokkal szülőfalum Magyarországhoz való visszacsatolás után nagyszüleim és keresztapám elvittek Abaújnádasdról a Hegyközön át Széphalomra. Maradandó emlékem nem maradt erről a látogatásról, de élt bennem a tudat egy nagy író... (Könyvbemutató)

Jókai Anna
Harmónia

…Valamiféle összehangoltság, egyberezgés. Lenyugovás; bizonyos fokú csönd. Semmi széthúzás, semmi tépése a közös takarónak. Nincs kedv a különbözésre. Közös a csúcsa a szeretetté gyúrt két akaratnak. Négyszárnyú lepke a lélek. A test is csonka, ha el kell válnia. A lépteket egymáshoz mérik. Többé nem sietnek. Sátrat bontani egyik sem vágyik. Külmezőkre nem tekinget. A megérkezés elnyújtott élvezet, a ritmus állandó, lüktetése a közömbös órát is átdobogja. (Novella)

Lászlóffy Csaba
Az ébren alvás elégiája

hánykolódás évszaka/ ez az éjszaka is –/ halott emléken s helyzeten/ kívül mit visz a víz.// Ki hallott rólad:/ „Boldog Ararát”?!*/ Az Isten megtalálja-e vajon/ elsőszülött fiát?// Engedékenység szép tele,/ mikor nincs más hatalom, ország:/ a hóember forró markodban/ elolvadt igazsága a valóság. – – – – – – – – – – – – – – –// Érzékenység befagyott ablaka./ Egy elakadt emberöltő nehéz/ futamai a fagyban. Három év/ önkínzás és elidegenedés (Vers)

Belépés

Hírlevél

Hírlevél

Tartalom átvétel

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap